| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Matjaž Maletič

Together there are 386 keywords, that are appearing 507 times.
53 of them (13.73 % of all) appear more than once, together appearing 174 times (34.32 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
30x17.24%kakovost
9x5.17%kakovost storitev
6x3.45%Kakovost, management kakovosti
5x2.87%kakovost v zdravstvu
4x2.3%proces, zaposleni, inovativnost, sistem vodenja kakovosti, zadovoljstvo kupca
3x1.72%vodenje, orodja managementa kakovosti, zadovoljstvo strank, inovacije, DMAIC, avtomobilska industrija, obvladovanje kakovosti, merjenje kakovosti, stalno izboljševanje, zadovoljstvo zaposlenih, voditeljstvo, kakovost storitve
2x1.15%procesni pristop, sistem managementa kakovosti, učinkovitost, zagotavljanje kakovosti, reklamacija, PDCA cikel, trajnostni turizem, zadovoljstvo, kazalniki kakovosti, celovito produktivno vzdrževanje, motivacija, standardi ISO, notranja presoja, organizacijska kultura, storitve, krožno gospodarstvo, šest sigma, Kakovost storitev, ISO 9001, ISO 14001, standardi kakovosti, sistemski pristop, storitev, smernice, poslovna odličnost, izboljšanje kakovosti, stalno izboljševanje kakovosti, kultura zagotavljanja varnosti živil, usposabljanje zaposlenih, kakovost izdelka, varnost živil
1xposlovnik kakovosti, ISO standard 9001:2008, prostovoljstvo, starost, timsko delo, glavna medicinska sestra, trenerske diplome, medsebojni odnosi, dom starostnikov, relativna primerjava, trenerska konvencija, zdravstvena dejavnost, sindikalni zaupnik, stroški vzdrževanja, vzdrževanje, rezervni deli, naročanje rezervnih delov, sindikat, kakovost dela, izobraževanje in usposabljanje, SVIZ Slovenije, model poslovne odličnosti EFQM, vizija, preventivno vzdrževanje, pritožba, reševanje reklamacij., opolnomočenje, trenersko nogometno izobraževanje, anketni vprašalnik, model dizajnerskega načina razmišljanja, dizajnersko razmišljanje, sistem vrednot, marketing, oblikovanje uporabnikove izkušnje., Standard kakovosti NVO, kulturna industrija., kultura, zvestoba strank, donator, pridobivanje sredstev, presoja kakovosti, Klicni center, - kakovost - javni sektor - skupni ocenjevalni okvir - CAF - samoocenjevanje, opredelitev pojma storitev, ISO standardi, nepridobitna organizacija, sistem vodenja kakovosti E-Qalin®., vodja kakovosti, socialno varstveni zavod, E-Qalin, – kakovost, učinkovito upravljanje., nadzor, standardi, – proizvodni proces, – dejavniki kakovosti, skupna učinkovitost opreme, KLJUČNE BESEDE - preventivno vzdrževanje - vodja vzdrževanja - delovno sredstvo - okvara - proizvodni proces - plan vzdrževanja, – zadovoljstvo kupca., izvedbeni model, skupna kmetijska politika, izboljševanje organizacije skozi samooceno z orodjem managamenta kakovosti CAF, management celovite kakovosti (TQM), javni sektor, izdelava tiskanega vezja, poročanje, navzkrižna skladnost, računalniško podprti sistem vzdrževanja voznega parka, organizacija voznega parka, preventivno vzdrževanje., PLM (product lifecycle management), delovni nalog, implementacija, informacijsko komunikacijska podpora vzdrževanja, vzdrževanje strojev in naprav, evidenca okvar, CMMS/EAM, - program zvestobe, sodelovanje zaposlenih, urejenost delovnega prostora, 5S metoda, Predpis., Dokumentacija, KAIZEN, vitka oz. lean miselnost, ISO, dobra proizvodna praksa, The Toyota Way, 20 ključev, Kontrolni pregled materialov, Vhodna kontrola, uvajanje v podjetje, - kartica zvestobe, - kupec, prednosti, okoljska učinkovitost, trajnostni razvoj, nadgradnja standarda ISO 14001, standard., akreditacija, stroški nekakovosti, samoocenjevanje v zdravstvu, kazalniki kakovosti v zdravstvu, DNV, modeli managementa kakovosti, - Inovativnost - Inovativni manager - Zaposleni - Inovacijska klima, standard ISO 9001, fizioterapevtske storitve, - zvestoba kupca., - zadovoljstvo, informacijski sistem, informacijska tehnologija, Domel d. o. o., MRP, Kanban, presoja dobaviteljev, ocenjevanje dobaviteljev, DC motor, načrtovanje kakovosti, - kakovost - sistem vodenja kakovosti - metode in tehnike kontrole kakovosti - standard ISO 9001 - analiza izbranega delovnega procesa, standard ISO/TS 16949, DMAIC model, življenjska doba motorjev, blagovna znamka delodajalca, interni marketing, zvestoba kupca, ščetke, tehnični informacijski sistem, orodje za stalne izboljšave.,  analiza možnih napak in posledic (FMEA).,  celovito produktivno vzdrževanje (TPM),  5S,  skupna učinkovitost opreme (OEE), sistemi za zagotavljanje varnosti živil, zakonodaja na področju varnosti živil, benchmarking, mala in srednja podjetja (MSP), Management varnosti in zdravja pri delu, zavzetost zaposlenih, proces nenehnega izboljševanja, - standardi ISO 9001, - zagotavljanje kakovosti, - kakovost, izboljšanje, - posnetek stanja, predlogi, uporabniki bančnih storitev, kontaktno osebje, banka, - management kakovosti v šolstvu., merjenje, 6-sigma, Storitve, Spletna trgovina, merjenje kakovost storitev klicni center SERVQUAL, ciljno vodenje, Zadovoljstvo kupcev, Metoda Kano., posebni varovalni ukrep, tveganja, analiza možnih napak in njihovih posledic (fmea),  management kakovosti, sodelovalna miselnost, hrana, zavržena, indikatorji, nosilna zmogljivost, gospodinjstva, odpadek, lekarniško osebje, lekarna, CO2, turistična destinacija, eko marjetica, dokumentacija, zadovoljstvo in zvestoba kupcev., model RSQS, model SERVQUAL, odobritev, volvo, eko hotel, trajnost, antena., Varnost pacientov, odgovornost za napake, metode, razvoj, ISO 9001:2015, študija primera, orodja, študije, managersko orodje, SIST ISO 26000:2010, družbena odgovornost podjetij, vitko, value proposition canvas, metode in tehnike vključevanja managementa kakovosti, poročanje o varnostnih zapletih, napake v zdravstvu, TQM., dodana vrednost, poslovni model canvas, odkrivanje strank, edinstvena ponujena vrednost, znanje, urejenost, management idej, odprtokodna programska oprema, uspešnost organizacij, potrošnik, ustvarjalnost, celovito obvladovanje kakovosti, organizacija, model vrzeli., standard kakovosti ISO 9001, trajnostno delovanje, zahteve v letalstvu, varnost medicinskih pripomočkov, medicinski pripomočki, standardi in procedure dela., motivacija zaposlenih, dentalne zlitine, analiza kakovosti najema vozil, IST EN ISO 9001:2015, rent-a-car, metoda Rentqual, model EFQM, orodje RADAR, zdravstveno osebje, sindrom izgorelosti, vplivi na okolje, ovire, adrenalna izgorelost, management v zdravstvu, končna kontrola izdelka, izvajanje tesnenja embalaže, zagotavljanje kakovostnih zahtev, eko-inovacije, Lean Six-Sigma, identifikacijska koda, sledljivost izdelkov, bolnišnica, gradbeni odpadki, azbest, dostava, Mestna občina Ljubljana., Center Rog, socialno podjetje, vitka proizvodnja, slana komora, prašno lakiranje, gostinski lokal, prehrana, SIST EN ISO 9227., ISO 9001:2008, poslovnik, standard, ključni procesi izdelave smučarsko skakalnega dresa, zadovoljstvo študentov, študentski boni, Zagotavljanje kakovosti, - vrednotenje čustvene kreativnosti, - razvoj in učenje, - kreativno mišljenje, Management celovite kakovosti (TQM), vzdrževanje na podlagi zanesljivosti, pomen vzdrževanja, reorganizacija vzdrževanja, management vzdrževanja, certificiranje, BRC standard, standard ISO, nadzor kakovosti, reklamacije, stroški kakovosti, sistem menedžmenta kakovosti, zadovoljstvo odjemalcev, barvila, kontrola kakovosti, ekološki certifikati kakovosti, samonadzor samoocenjevanje skladnost motivirati voditi, Integracija notranjih presoj, zadovoljstvo kupcev, analiza tveganj, varnost in kakovost, organizacijsko znanje, ISO/TS 16949, Notranja presoja, Integracija sistemov managementa, Sistemi managementa, - čustvena inteligenca, - čustvena kreativnost, veterni park, vetrna energija, obvladovanje inovacij, kreativnost, analiza občutljivosti, obratovalna podpora, model SERVQUAL., prodaja, naložbena upravičenost, kupci, management, PSCS, PDCA, kazalniki učinkovitosti, iso 9001, vpeljava, podjetje, organizacijska klima, Dejavniki kakovosti, izboljševanje kakovosti, merjenje zadovoljstva, okoljske zahteve, Prenova, zagotavljanje 24-urne zdravstvene nege, kultura varnosti, TQM, SWOT analiza, cenejši proces, mednarodna konkurenčnost, procesni diagram, varnost, kakovostna izvedba zdravstvene nege, Kazalniki kakovosti v zdravstvu, Kazalniki kakovosti, Kakovost v zdravstvu, FMEA metoda, inovacija, Dejavniki delovnega okolja, inovativno voditeljstvo, inovacijski proces, termoplastični polimeri.
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica