| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Milena Ivanuš-Grmek

Together there are 151 keywords, that are appearing 161 times.
10 of them (6.62 % of all) appear more than once, together appearing 20 times (12.42 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x10%evalvacija, inkluzija, Slovenija, starši, študenti, učenci s posebnimi potrebami, kakovost, otroci s posebnimi potrebami, osnovna šola, stališča
1xprilagoditve pouka, učenje, prvi razred, učbeniški komplet, individualizirano delo, kurikulum, Dvojezična osnovna šola I Lendava, vzgojitelj, strokovna avtonomija učitelja, predšolska vzgoja, didaktični pristopi, Osnovna šola Jánosa Aranya Lenti, samoevalvacija, osebnostni razvoj učitelja, romski starši, romski otroci, romski pomočnik, Romi, domača naloga., podaljšano bivanje, motivacija, samostojno učenje, osnovna šola., vzgojno-izobraževalni proces, sodobni učitelj v osnovni šoli, izkustven pouk., strokovni oz. profesionalni razvoj učitelja, kazalniki, pristopi, kakovostna šola, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, avtonomija, vloga učitelja, Didaktični pristopi, vzgojitelj predšolskih otrok, učenje in poučevanje v vrtcu, preizkus znanja., nacionalno preverjanje znanja, spremljanje dejanske obremenitve študentov, drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje., avtenticne in alternativne oblike preverjanja znanja, povratna informacija, portfolio., formativno spremljanje, preverjanja znanja, Osnovna šola, konstruktivizem, ECTS točke, stopenjska struktura študija, učna uspešnost, puberteta, spolnost, prilagoditve, soustvarjanje učinkovitega učnega okolja, Pedagoška fakulteta, učno okolje, ljubezen, učni načrti, bolonjska reforma, obremenjenost, položaj študenta, načrtovanje., inkluzivni vrtec, učbeniki, vzgojitelji, inkluzivna šola, strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, pedagogika, Hrvaška, visokošolski pouk, študijski program, primerjava, kompetence, učitelj, razredni pouk, učne metode in oblike, na študente osredinjeno poučevanje, usposobljenost, učitelji, Downov sindrom, delo, odkrivanje, preverjanje in ocenjevanje znanja., nadarjenost, strokovni delavci, stališče, spol, spolni predsodki in stereotipi, dejavniki učnega uspeha, učni uspeh, odkrivanje nadarjenosti., delo z nadarjenimi učenci, socialna sprejetost nadarjenih učencev, devetletka, kurikularna reforma, odnos vzgojiteljev do soodločanja otrok v vrtcu, zgodnja obravnava, predšolsko obdobje, soodločanje otrok v vrtcu, Participacija, hrvaški šolski sistem, slovenski šolski sistem, študija primera, vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, vodenje listovnika, refleksija, karierna rast, listovnik, stališča učiteljev do participacije učencev., soodločanje učencev pri pouku, želje po soodločanju, vplivi, profesionalni razvoj vzgojitelja, Nadarjeni učenci, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, študentje, študijski programi druge stopnje, kultura in klima vrtcev, praktično pedagoško usposabljanje, soodločanje učencev v šoli, otrokove pravice, učno uspešni, učno manj uspešni, dodatne dejavnosti, Nadarjeni, ki vplivajo na dobro počutje in vključenost otrok., javni vrtec, dejavniki, diferenciacija., oblike, dejavniki participacije, participacija, možnosti soodločanja, Avstrija, učna aktivnost, metode, pouk, Filozofska fakulteta
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica