| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Alenka Lipovec

Together there are 171 keywords, that are appearing 244 times.
33 of them (19.3 % of all) appear more than once, together appearing 106 times (43.44 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
23x21.7%matematika
6x5.66%i-učbenik
4x3.77%pedagoški eksperiment, predšolska vzgoja, e-učna gradiva, predšolski otroci
3x2.83%aktivnosti, štetje, matematične aktivnosti, igra, liki, e-izobraževanje, razredna stopnja
2x1.89%e-učbenik, predšolsko obdobje, pouk matematike, ploščice za vzorčke, ulomki, deli celote, vzorci, število, besedilne naloge, matematični problem, učni načrt, predšolski otrok, geometrija, informacijsko-komunikacijska tehnologija, vrtec, starši, algebra, aritmetika, osnovnošolci, merjenje
1xmatematično izobraževanje v Sloveniji in na Kitajskem, Slovenija, I-učbenik, ulomek, izobraževanje, struktura dodajanja, šolski sistemi, seštevanje, Hrvaška, matematične dejavnosti, Matematična pravila, narativni pristop, primerjanje ulomkov, napake učencev, koeficienti, spremenljivke, vloga učne pomočnice na domu, predmetna stopnja, Vključevanje staršev, poenostavljanje algebrskih izrazov, bodoči učitelji razrednega pouka., učitelji matematike, učitelji razrednega pouka, matematični učni načrt, razvijanje številskih predstav, interaktivnost, čas, Interaktivnost, prednosti i-učbenika, merske količine., masa, evalvacija, glasba med poukom, integracija, gibanje, neznani del, otroci, matematični pojmi, reprezentacije, grafično ponazarjanje, poučevanje strategij, računske operacije, računske operacije z ulomki, evalvacija druge učne poti, didaktika matematike, vzgojitelj, drugo starostno obdobje, učni mediji, kombinirano izobraževanje, potence in koreni, interaktiven pouk, osnovnošolsko izobraževanje, matematična pismenost, eksperiment, Didaktična igra Nim, strateško razmišljanje, apleti, taksonomija znanj, Monressori, pedagogika, materiali, Blokus., telo, poučevanje geometrije, Predšolski otrok, Van Hiele, strategije primerjanja ulomkov, odnos do matematike, stopnje po van Hiele-u, pravokotnik, kvadrat, dama, strateško mišljenje, didaktična igra, poštevanka, kocka, kvader, točka, daljica, premica, e-gradiva, zapisovanje besedilnih nalog., deljenje, enačba, katalog znanja., gimnazija, matematično popoldne, odnos staršev do matematike, igre, mrežni algoritem množenja, pravokotni model množenja, pisni algoritmi, desetiške vrednosti, dejavnosti., utemeljevanje, fizika, osnovna šola, srednja šola, Medpredmetno povezovanje, risba, strategije, tipanke, otroška literatura, Numicon, nadaljevanje vzorca, starševska vpletenost, matematično izobraževanje, Matematika, mejnik 10, 10-okvir, mejnik 5, množenje, medpredmetno povezovanje, računalnik, i-učbeniki, obseg, starševsko vključevanje, gimnazije, pouk, biologija, matematično didaktični pripomoček, poučevanje., obdelava podatkov, prikazi podatkov, uporaba literature pri matematiki, oblikovanje besedilnih nalog, problemska situacija, matematika v vrtcu, didaktični pripomočki, dejavnost Živalski vrt, predšolska vzgoja., i-učbenik matematika, znanje, spletna gradiva, internet, števila, Računalnik, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT)
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica