| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dušan Jovanovič

Vseh ključnih besed je 308, ki se skupaj pojavijo 345 krat.
30 ključnih besed (9.74 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 67 krat (19.42 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x4.48%davčna utaja, davki, prisilna poravnava, siva ekonomija, davčne olajšave, davek na dodano vrednost, dohodnina
2x2.99%povezane osebe, revizijska komisija, notranja revizija, dvotirni sistem upravljanja, slaba banka, insolventnost, enotirni sistem upravljanja, upnik, kreditno tveganje, nadzorni svet, instrumenti zavarovanja, davčne blagajne, d. o. o., davek, davčna zakonodaja, davčne oaze, Evropska unija, terjatve, dolžnik, stečajni upravitelj, davčno svetovanje, upniška prisilna poravnava, davčni svetovalec
1xrevizijski trg, ZGD – 1, zakoniti revizor, uspešnost poslovanja, franšizodajalec, franšizojemalec, franšizing, postopki javnih naročil, temeljna načela javnega naročanja, uprava, kršitve temeljnih načel, letna poročila, Kodeks upravljanja javnih delniških družb, franšizna pogodba, Direktiva 2014/56/EU, revizijska reforma, kvotni sistem, MULTINACIONALKE, USPEŠNOST, KAZALNIKI, ZAKONODAJA, SEKTORJI, energetskem, plačilna nedisciplina, PODRUŽNICA, davek od dohodkov pravnih oseb, skrbnost, invalidsko podjetje, javna naročila, spodbude, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), obdavčitev, Invalid, d.o.o., poštena vrednost, primerna denarna odpravnina, iztisnitev manjšinskih delničarjev, primerjalnopravni pogled., Mednarodna izmenjava informacij, davčna uprava., davčna kultura, delniška družba, Vrednotenje podjetij, raziskava, blagovna znamka, Intelektualna lastnina, registracija blagovne znamke, kršenje blagovne znamke, Zakon o intelektualni lastnini., Urad RS za intelektualno lastnino, vezana knjiga računov, FURS, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Zakon o finančnem poslovanju, izčlenitev, Zakon o gospodarskih družbah, družba X, družba XY, d.d., LUF na Švedskem., postopek prestrukturiranja z izčlenitvijo, prevzemna zakonodaja, prevzem, obrambni mehanizem, beli vitez, kriza v družbi, zgodovina davčnega svetovanja, upravljanje s terjatvami, Zakon na vodnem, off-shore poslovanje, nacionalni pristojni organi, sistemsko pomembna banka, Ciper, Švica, Monako, Nizozemska, enotni mehanizem nadzora, stresni testi, insolvenčno pravo, stečaj nad pravno osebo, osebni stečaj, Republika Slovenija, Republika Hrvaška, bančna unija, Evropska centralna banka, Hongkong, Kajmanski otoki, Irska, Španija, primernost, DUTB, samostojni podjetnik, slabe terjatve, bančna kriza, ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov, dokapitalizacija, sanacija bančnega sistema, bančni sistem, športnik, obdavčitev samostojnega podjetnika v Avstriji., ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, zavarovalna osnova, letna dajatev, klub, politika nagrajevanja, sejnine, Zakon o delovnih razmerjih, odloženi davek, Republike Slovenije, obdavčljivi dobiček, računovodski dobiček, način obdavčitve kmečkega gospodinjstva., osnova za obdavčitev po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, obdavčitev osnovne kmetijske, Optimalni način obdavčitve, obdavčitev osnovne gozdarske dejavnosti, osnova za obdavčitev po katastrskem dohodku, Zakon o športu., osnova za obdavčitev po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih, delovno razmerje, terjatve za odloženi davek, tehnični pregledi, veljavna zakonodaja., finančna kriza, registracija vozil, varnost v cestnem prometu, ZUP, onesnaževanje okolja, finančne institucije, kapitalski trg, obdavčljive začasne razlike, obveznosti za odloženi davek, odbitne začasne razlike, konsolidirani računovodski izkazi., finančni sistem, postopek, izterjava dolgov, plačilo, dodatek za ločeno življenje, obrazec A1, napoteni delavec na delo v tujino, dodatek za delo v tujini, transferne cene, carinska vrednost, transakcijska vrednost, Višegrajska skupina, tujci, agresivno davčno načrtovanje, Lafferjeva krivulja, »shell podjetja«, seznam nekooperativnih jurisdikcij, DAC6., zaposlovanje, brezposelnost, uvozne dajatve, metode za določanje carinske vrednosti, ..., knjiženje kriptovalut, obdavčenje kriptovalut, finančno prestrukturiranje, Osebni stečaj, zadolževanje, stečajna masa, pristojbine, menjalnice oziroma borze, kraj opravljanja storitev, elektronsko opravljene storitve, elektronske storitve, sistem mini VEM, eDavki, blockchain, Kriptovalute, Offshore podjetja, optimalna obdavčitev čebelarstva., upniška, direktiva o prestrukturiranju in insolventnosti., sporazum o finančnem prestrukturiranju, prisilna, poravnava, politika prejemkov, prisilna poravnava na predlog upnika, ZFPPIPP, preventivno prestrukturiranje, dividenda, NLB d.d., pandemija, vlagatelji, mednarodni sporazumi, koronavirus, dvojno obdavčevanje, delničarska direktiva, javna delniška družba, Zakon o gospodarskih družbah., korporativno upravljanje, davčna stopnja., čebelarstvo, načini obdavčitve kmetijske panoge, obdavčitev dejavnosti po dejanskih prihodkih in dejanskih ali normiranih odhodkih, obdavčitev kmetije po katastrskem dohodku, dohodninska olajšava, dohodninska lestvica, zbornica davčnih svetovalcev, novela ZGD-1K., zakon o davčnem svetovanju, davčno pravo, Davčna reforma, davek od dohodka pravnih oseb, stečajni kriminal, Davki, terjatve do kupcev, podjetja, upravljanje terjatev, nadzor, DDV, gradbeništvo, stečaj, kreditno zavarovanje, Kreditno tveganje, Predšolska vzgoja, upravljanje kreditnega tveganja, posojilojemalec, financiranje izobraževanja, lokalna skupnost, pravni vidiki financiranja., Mestna občina Slovenj Gradec, Slovenija, Rusija, podjetje Merkur d.d., načrt finančnega prestrukturiranja, reševanje krize, dohodek od zaposlitve, davčne stopnje, zakonodaja Evropske unije, prispevki, poslovanje v krizi, kriza, Nagrajevanje, Avstrija, družbena odgovornost, člani uprave, cilji, uspešnost, kreditna sposobnost, banka, zunanji revizor, informacijska podpora, zunanja revizija, Črna gora, evro, ekonomska in monetarna unija, Maastrichtski kriteriji, računovodski izkazi, prevara, utaja davkov, obdavčitev profesionalnih športnikov, davčni sistem, igre na srečo, zakon, Pogodba o delovanju EU, predlog zakona, monetarna politika., dohodek, pravni vidik družbene odgovornosti, ključne osebe v podjetjih, družbena odgovornost podjetja, primerjalno pravni vidik DOP, OKP, Remondis, Snaga, pravila stroke revidiranja, notranji revizor, davčna obveznost, nepremičnina, davčna osnova, davčna optimizacija., zdravstveni zavod, javni zavod, Republike Irske
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici