| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Romana Korez Vide

Together there are 349 keywords, that are appearing 494 times.
56 of them (16.05 % of all) appear more than once, together appearing 201 times (40.69 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
16x7.96%mednarodno poslovanje
10x4.98%poslovno okolje, kultura
9x4.48%Slovenija
8x3.98%deželno tveganje
6x2.99%Evropska unija
5x2.49%trajnostni razvoj, globalizacija, poslovno komuniciranje, tuje neposredne investicije, poslovni bonton
4x1.99%mednarodno poslovno okolje, internacionalizacija, PEST analiza, Nemčija, turizem, medkulturne razlike, Rusija, družbena omrežja, digitalni marketing
3x1.49%poslovna kultura, mednarodna trgovina, Indija, tveganja, Japonska, Kitajska, poslovna pogajanja, Slovenija., Mehika
2x1%ZDA, marketinško komuniciranje, sejem, pospeševanje prodaje, sankcije, mednarodna menjava, Indija., obnovljivi viri energije, Indonezija, stroški, modeli medkulturnih razlik, mednarodni odnosi, primerjalna analiza, analiza trga, Kanada, medkulturna kompetenca, Facebook, Kazahstan, izvozni postopek, Avstrija, Iran, gospodarski odnosi, analiza tveganj, Češka, Kitajska., Južna Koreja, EU
1xpolitična tveganja, komercialna tveganja, verbalno in neverbalno komuniciranje, konfucionizem, Tajvan, Danska, forfaiting, Nizozemska., mednarodna poslovna pogajanja, pogodba o faktoringu, vrednote, mednarodni transport, Poslovno komuniciranje, Italija, spletni portal, programsko obdobje 2014−2020., Strukturni skladi, pametna specializacija, regije, trgovinski odnosi., kohezijska politika EU, politični odnosi, sporazumi, SWOT analiza, mednarodni faktoring, Analiza poslovnega okolja, knjižni trg, Skupna zunanjetrgovinska politika EU, Hrvaška., logistika, pogajanje, svetovno nogometno prvenstvo, strategija trženja, bančne storitve, olimpijske igre, triple bottom line, finančna perspektiva 2014-2020, veliki mednarodni športni dogodek, medkulturna inteligenca., podnebne spremembe, sončna energija, ukrepi za blaženje, mehanizmi prilagajanja, toplotni solarni sistem, sprejemniki sončne energije, globalno povezovanje, trg toplotnih solarnih sistemov, Pomurska regija, kakovost storitev, alkoholne pijače, Uppsala model internacionalizacije, kitajska in azijska kultura., žgane pijače, globalne blagovne znamke, ekonomske posledice, konceptualni model, modeli internacionalizacije, Jugoslavija, digitalizacija poslovanja, Čile, blagovna znamka, Srbija, ekonomske sankcije, Regionalna politika EU, financiranje, gospodarska kriza, Turčija., gospodarske panoge, Slovenia, Snovanje izvoznega načrta, finančna analiza, nebesedno komuniciranje, besedno komuniciranje, izvozne strategije., Institutional Support, Market knowledge, mikro, Tourism effects, Culture effects, mala in srednje velika podjetja, Podravje., Entrepreneurship, Small and medium-sized enterprises (SMEs), Internationalization, European Capital of Culture, multinacionalne korporacije, pospeševanje prodaje., medkulturno komuniciranje, Kitajksa, promocija, svetovna razstava, gostinstvo, EXPO, EXPO Milano 2015, države v razvoju, razvite države, European Cultural Policy, Francija, Poslovno okolje, medkulturno poslovno komuniciranje, arabska kultura, gospodarska rast, Rast prebivalstva, Egipt, ovire, mednarodne aktivnosti, Nizozemska, transferne cene, sonaravno bivanje, OECD, davčne utaje, smernice OECD, AHP method, nacionalna poslovna kultura, kohezijska politika, Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji 2010-2015, Evropski sklad za regionalni razvoj, regionalni razvoj, črpanje sredstev, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, hrana, Evropska komisija, samoupravne lokalne skupnosti, DDPO, DDPO-2 ZGD-1, osebje recepcije, recepcija, Recognition effects, Mednarodno poslovanje, tveganje, poslovno tveganje. ., finančno tveganje, upravljanje tveganj, hotelirstvo, neodvisno tržno načelo, metoda dodatka na stroške, metoda primerljivih prostih cen, tanka kapitalizacija, metoda preprodajnih cen, transakcijske profitne metode, funkcijska analiza, povezane osebe, projekti, mednarodno tržno komuniciranje, trženjsko komuniciranje, SPIRIT Slovenija., nastop na sejmu, vplivnostni marketing, spletni vplivnež, oglasni formati, storitve digitalnega oglaševanja, analiza tujega trga, arabski trg, vpliv na okolje, kriza, recesija, ekspanzija, okrevanje., trajnostno poslovanje, marketinške strategije, mednarodni marketing, politično okolje, Instagram, eklektična paradigma, vhodne tuje neposredne naložbe, tveganja., lokacijsko-specifični dejavniki, multilateralni trgovinski sistem, učinki, prostotrgovinski sporazum, skupna zunanjetrgovinska politika EU, Incoterms transportne klavzule, uvozni postopek, digitalno oglaševanje, mednarodno komuniciranje, mednarodno trženje, oglaševalski kanali, Google Display, Belorusija, PEST-analiza, svetovno gospodarstvo, Gospodarski cikel, mednarodno trženjsko komuniciranje, protikadilsko osveščanje., mladi, digitalno trženjsko komuniciranje, družbena omrežja, Monster, Red Bull, energijske pijače, kajenje, socialni marketing, franšizing, finančna kriza 2008, evroobmočje, franšiza, oblike vstopa na tuj trg, Starbucks, Mc'Donalds, Madžarska., gospodarski kazalniki, mednarodna poslovanje, analiza, mednarodno poslovno komuniciranje., Tajska, Indonezija., nov srednji družbeni razred, hitro rastoči trgi, kulturne razlike, kultura podjetja, distribucijski kanal, Mednarodno trženje, strateške usmeritve, spletna trgovina, spletna platforma, komuniciranje, Amazon., varovanje okolja, družbena odgovornost, gospodarska gibanja, PESTLE analiza, indeks koruptivnosti, načrtovanje, družbeni mediji, oglaševanje, destinacija, trženje, učinki korupcije, korupcija v gospodarstvu, Politični odnosi, družbene spremembe, gospodarske spremembe, analiza poslovnega okolja, deželna tveganja, korupcija v politiki, korupcija, instagram, Maribor, blago, notranji trg, carinska unija, omejitve, postopki, protidampinški ukrepi, Damping, tuji trgi., storitve, poslovno tveganje, analiza tujega poslovnega okolja, Gradec, dimenzije poslovnega okolja, proizvodi iz gume, institucije, Brazilija, politične spremembe, kazalniki, Švedska, Avstralija, kulturno okolje, Argentina, multinacionalno podjetje, strategije vstopa na tuj trg, pozicioniranje, segmentiranje, Irska, mednarodne organizacije, mednarodno poslovno komuniciranje, multinacionalna podjetja, Agenda 2030, medkulturna komunikacija, Grčija, kulturna diplomacija, diplomacija, izvozne oblike, pogodbene oblike, znamčenje, blagovna znamka države, mednarodna konkurenčnost, identiteta, Estonija, naravni viri, zelena rast, Turčija, javne finance, delovna aktivnost mladih, trg dela, investicijske oblike., stopnja brezposelnosti mladih, demografija, staranje prebivalstva, demografske spremembe, goljufije
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica