| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tratnik Matjaž

Vseh ključnih besed je 216, ki se skupaj pojavijo 227 krat.
10 ključnih besed (4.63 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 21 krat (9.25 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x14.29%okolje
2x9.52%odškodnina, škoda, javno dobro, javna služba, varstvo okolja, voda, pitna voda, oskrba s pitno vodo, Slovenija
1xzasebni interes, odgovornost za škodo, ki jo povzroči žival, privatizacija, divja žival, Ustava, pravica, komercializacija, objektivna odgovornost, odplačnost splošne rabe vodnega prava, splošna raba vode, posebna raba vode, vodno dovoljenje, koncesija, pogodbeno zavarovanje., lastništvo, nevarna žival, subjektivna odgovornost, javni interes, skrbništvo, domača žival, odgovornost, Zakon o mednarodni zaščiti, Sodišče EU, Ustavno sodišče RS, Vrhovno sodišče RS, Upravno sodišče RS, ESČP, EKČP, status begunca, azil, subsidiarna zaščita, Ženevska konvencija, skupni evropski azilni sistem, poskusi na živalih, novosti v zakonodaji, zakoni, Direktiva o okoljski odgovornosti, liberalizacija vodnih virov, civilno pravo, upravno pravo, EU, etična presoja uporabe živali v poskusih, načelo 3R, alternativne metode, etika, morala, nevladne organizacije, okoljski problemi, človekova pravica do zdravega življenjskega okolja, načelo trajnostnega razvoja, koncesije na naravnih dobrinah, davčna pravičnost, hrup, naravne dobrine, ohranjanje narave, izdelovanje škodljivih zdravil za zdravljenje živali, prenašanje kužnih bolezni pri živalih in rastlinah, nevestna veterinarska pomoč, mednarodno pravo, pravo Evropske unije, imisija, pravica do zdravega življenjskega okolja, estetika, gradbeni predpisi., oblikovna pravila, prostorsko načrtovanje, idealne imisije., policija, Inšpekcija, onesnaževanje okolja, pravo varstva okolja, okoljevarstveno dovoljenje, diskoteka, nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami, nezakoniti ribolov, oglaševanje, nepoštene poslovne prakse, prehranska dopolnila, zavajajoče oglaševanje, hujšanje, pravna praznina, narava, naravni pojavi, naravne nesreče, begunec, Konvencija o statusu beguncev, kazenskopravno varstvo okolja, kazniva dejanja zoper okolje, uničenje nasadov s škodljivo snovjo, protipravno zavzetje nepremičnine, uničevanje gozdov, mučenje živali, nezakonit lov, onesnaženje živil ali krme, onesnaženje pitne vode, ekocentrizem, obremenjevanje in uničevanje okolja, onesnaženje morja in voda s plovili, protipravno ravnanje z jedrskimi ali drugimi nevarnimi radioaktivnimi snovmi, okoljski begunec, dokaz, javni prostor., alternativni postopek, Pravica do zdravega življenjskega okolja, obremenjevanje okolja, onesnaženost zraka, ovire, reševanje sporov, emisije, Evropska unija, imisije., Okoljska mediacija, okoljski spori, onesnaževala, imisije, tožba, Skupine, zahtevki, poravnava, zagovorniki, okoljski civilnopravni delikt., dokazovanje, civilnopravno varstvo, odškodninska odgovornost, vzročna zveza, čezmerno obremenjevanje, podobnosti, razlike, osebni podatek, IP-naslov, prometni podatek, informacijska zasebnost, komunikacijska zasebnost, podzemna voda, ustekleničena voda, vodovodni sistem, pravica do pitne vode, slaba praksa, dobra praksa, enakost, enakopravnost, Listina Evropske unije o temeljnih pravicah., Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, okoljevarstvena dovoljenja, direktiva IED, direktiva SEVESO, Splošna uredba o varstvu podatkov, Direktiva o varstvu osebnih podatkov, enakost v zakonu, enakost pred zakonom, diskriminacija, Pravica do pozabe, škodljive posledice., Vzreja psov, potrošnik, skladnost kazenskih in prekrškovnih sankcij s svoboščinami na notranjem trgu EU., varstvo potrošnikov, ranljivi odjemalec, notranji energetski trg, svoboščine na notranjem trgu EU, slovensko in tuje vozniško dovoljenje, glasba, digitalizacija, internet, sodelovanje držav članic EU na področju kazenskega in prekrškovnega prava, energetsko pravo, električna energija, izvzetje, gensko spremenjeni organizmi (GSO), ukrepi držav članic, omejitev prostega pretoka blaga, Evropska unija (EU), Direktiva 2011/83/EU, varstvo potrošnikov v EU, zemeljski plin, spori, Direktiva 2009/73/ES, Direktiva 2009/72/ES, avtorska in sorodne pravice, pravo, Land sharing, obnovljivi viri energije, land sparing, biotska raznovrstnost, trajnostni razvoj, energetska zadruga, zadruga, vzreditelj, kupec, zakonske obveznosti, pravno varstvo., raba zemljišč, kmetijstvo, regulacija, konoplja (Cannabis sativa L.), mednarodne pogodbe, zakonodaja, ustava, tiskovni svet, častno razsodišče, okolje., novinarstvo, mediji, samoregulacija, subsidiarnost
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici