| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleš Kobal

Vseh ključnih besed je 221, ki se skupaj pojavijo 233 krat.
12 ključnih besed (5.43 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 24 krat (10.3 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x8.33%DDV, davčni nadzor, davčna načela, izogibanje davkom, bančna tajnost, OECD, davek od dohodka pravnih oseb, davek na dodano vrednost, samostojni podjetnik, davčni odtegljaj, zavezanec za davek, davčni zavezanec
1xefektivna stopnja davka, dobitek, Dohodnina, finančna institucija, nagradna igra, obrutenje, nedenarni dobitek, dobitek v naravi obdavčitev, končni davek, davčne oaze, enoten standard poročanja, OECD Model, davčne utaje, tajne jurisdikcije, mednarodna izmenjava informacij, akontacija davka, finančni račun, sprememba obdavčitve, dohodninski razredi, avtomatična izmenjava podatkov, imigracija, emigracija, čezmejni prenos statutarnega sedeža družbe, čezmejni prenos sredstev, vrednotenje sredstev po tržni vrednosti, Vzorčna davčna konvencija OECD, Izhodni davki, uveljavljanje pravic in obveznosti davčnih zavezancev., samovoljno ravnanje, postopanje davčnega organa, kršitve temeljnih načel, direktiva sveta 2006/112/ES, nadzor nad postopanjem davčnega organa, davčna teritorialnost., FATCA, Direktiva o upravnem sodelovanju, DAC2, AEOI, …, čezmejne (mednarodne) davčne utaje, Common Reporting Standard, Enotni standard poročanja, IGA, Foreign Account Tax Compliance Act, Intergovernmental Agreement, OECD CRS, Standard avtomatične izmenjave podatkov o finančnih računih, postopki dolžne skrbnosti, viri financiranja, sklad SOKA-BAU, sklad BUAK, poslovodna oseba, pogodba o poslovodenju, prispevki za socialno varstvo, čezmejni delovni migranti, napoteni delavci, normirani odhodki, pavšalna obdavčitev, davčni sistem, pravna oseba, obdavčitev dohodka, zavarovalne podlage, davek od dohodka, davčni postopek, davčna tajnost, varovanje podatkov, izmenjava podatkov, razkritje podatkov;, Predlog direktive Sveta o skupnem sistemu davka na finančne transakcije in spremembi Direktive 2008/7/ES, davčna stopnja, davek na finančne transakcije, obračun prispevkov, DFT, robinhoodovski davek, področje in uporaba davka, primerjalnopravni argumenti, uporaba zakonskih določil v praksi, obresti na depozite, koncesije, davčne olajšave, oprostitve, avtorska pogodba, članarina, donacije, DDV - davek na dodano vrednost, nepridobitna organizacija, subvencije, dotacije, sponzorstvo, podjemna pogodba, prostovoljno delo, prostovoljnost obdavčitve., davčna oaza, zastaranje v davčnem pravu, zastaranje na drugih pravnih področjih, zakonska ureditev zastaranja v davčnem pravu, davčna utaja, pranje denarja, dohodnina., bitcoin, virtualna valuta, kriptovaluta, nepridobitna dejavnost, davčna goljufija, materialna resnica, dolžnost dajanja podatkov, preiskovalno načelo, predložitev dokazov, zaslišanje stranke, finančni organ, Sodelovalna dolžnost, Pravna varnost, C 586/14 Budișan, davčni zavezanci, davčni postopki, izmenjava informacij, poslovne knjige in evidence., odmera davka v posebnih primerih, zloraba sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja, (ne)primerna uporaba sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja, start-up podjetje, viri financiranj, obdavčitev dividend, prehodna družba, treaty shopping, cenitev, metoda cenitve davčne osnove, listinski dokazi, pravna varnost., C 76/14 Manea, C 402/09 Tatu, zaobideni posel, obid zakona, simulacija, navidezni posel, davčno zaobidenje, agere in fraudem legis, fraus legis, dohodnina, družba z omejeno odgovornostjo, dohodek, davčna osnova, protizaobidni predpis, Direktiva proti davčnemu zaobidenju, nevtralnost davkov, 110. člen PDEU, konkurenca, Prost pretok blaga, posredna diskriminacija, ZDMV, Davek na motorna vozila, Lokalna samouprava, financiranje občin, fiskalna decentralizacija, Slovenija, obrestni davčni ščit, sistem ACE, posebni upravni postopki, avtonomija univerze, subsidiarna raba ZUP, smiselna raba ZUP, interni akti univerz, skrite rezerve, kapitalski dobiček, likvidacija gospodarske družbe, davčna morala, davčni obračun, dohodki, podobni dividendam, pravice in dolžnosti študentov, izhodišča za procesni zakon, neplačujoči gospodarski subjekt, EU-OSHA, dokazno breme, dokazovanje goljufij, temeljna načela, bonitete, davčne spodbude, pravni predpisi v visokem šolstvu., davčno pravo, varnost in zdravje pri delu, promocija zdravja na delovnem mestu, prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti, davčna izterjava, agresivno davčno načrtovanje, davčna politika EU, erozija davčne osnove, preusmeritev dobička, BEPS, večnacionalne družbe, povezane osebe, sistem CBIT, množično financiranje, tvegani kapital, transferne cene, ukrepi proti izogibanju davkov, DDV zakonodaja, obdavčitev v stečajnih postopkih, davčna zakonodaja, nekonsistentnost davčne zakonodaje, davčni dolg, obvladovanje davčnega dolga, insolvenčna zakonodaja, stečajni postopek, sodbe Sodišča EU, vzorci, darila, kuponi, pomen temeljnih načel
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici