| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Sonja Treven

Vseh ključnih besed je 1186, ki se skupaj pojavijo 4428 krat.
367 ključnih besed (30.94 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 3609 krat (81.5 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
119x3.3%zaposlenost
87x2.41%motiviranje
67x1.86%podjetje
64x1.77%cilj
63x1.75%Slovenija
58x1.61%kadri
55x1.52%metode
54x1.5%organizacijske strukture, delovna uspešnost
53x1.47%zadovoljstvo
51x1.41%kadrovska politika
48x1.33%dejavnost
47x1.3%delo, izobraževanje
46x1.27%razvoj
44x1.22%modeli
43x1.19%stres
42x1.16%nagrajevanje, potrebe
41x1.14%organiziranost
39x1.08%vodenje
38x1.05%delovanje
35x0.97%predstava
34x0.94%sposobnosti, komuniciranje, medosebni odnosi
33x0.91%psihologija osebnosti
32x0.89%ocenjevanje, uporaba človeških zmogljivosti
31x0.86%teorija, človeški potencial, organizacija
30x0.83%uspešnost poslovanja
28x0.78%delovno mesto, praksa, delovna organizacija
27x0.75%planiranje kadrov, osebnost
26x0.72%management, programi, strategija, zaposlovanje
23x0.64%plače, analiza
22x0.61%motivacija, razlike, zaposleni
21x0.58%aktivnosti, osebni dohodek, strokovno izobraževanje, stres na delovnem mestu, poslovodni delavci, delovno okolje
20x0.55%kariera, usposabljanje, učenje, panoge dejavnosti
18x0.5%poklicna uspešnost, vrednotenje, ankete, poslovna psihologija, posledice stresa, definicija
17x0.47%zmogljivost
16x0.44%organizacijska kultura, empirične raziskave
15x0.42%poslovni razgovori
14x0.39%upravljanje, kultura, manager, Evropska unija
13x0.36%poslovno komuniciranje, storitve, uspešnost, metodologija, delovni odnosi, reševanje problemov, delovna sila
12x0.33%stilistika, povezanost, človek, motivacijski dejavniki
11x0.3%čustva, lastnosti
10x0.28%medkulturna komunikacija, orodja, človeški kapital, organizacija dela, premagovanje stresa, vedenje
9x0.25%prednost, konflikti, poslovni proces, sistemi, vrste stresa, teamsko delo, človeški viri, komunikacije, poslovanje, učinkovitost, zavarovalnice, mednarodne primerjave
8x0.22%kultura podjetja, Stres, kovinska industrija, sociologija kulture, mentorstvo, značilnosti, mednarodno poslovanje, vprašalniki, poslovna pogajanja, pogovori, zadovoljstvo zaposlenih, organizacijska klima, zdravje
7x0.19%bolezni, pogajanje, zdravilišča, organizacija podjetja, trg delovne sile, struktura, tehnika, znanje, meritve, ponudba, osebje, javne službe, psihotehnike
6x0.17%stresorji, avtomobilska industrija, poslovno okolje, mineralne vode, intelektualni kapital, prilagajanje, management človeških virov, delovna razmerja, inteligenca, zakonodaja, individualizem, mobing, izboljšave, kadrovska dejavnost, vzroki stresa, škoda, merila, čustvena inteligenca, javna uprava
5x0.14%kvaliteta, oblikovanje, globalizacija, spremembe, turizem, izobraževalni sistemi, medosebne komunikacije, etnične karakteristike, opazovanje, vrednote, kadrovanje, spol, poslovno sodelovanje, javni sektor, ženske, poslovna etika, karakteristike, plača, intervjuji, Evropa, moč, življenje, mišljenje, duševno zdravje, strokovna izobrazba, planiranje
4x0.11%država, družbe, dežele, rešitve, ustvarjalnost, svet, pravna ureditev, psihologija dela, družina, duševna higiena, državna uprava, svetovanje, primeri, Japonska, pogajanja, elektronsko poslovanje, Azija, delavci, projekti, aplikacija, poslovanje podjetja, pospeševanje prodaje, raznolikost, poslovne funkcije, raziskave, delovne skupine, komunikacija, žensko vprašanje, občine
3x0.08%trgovske družbe, odločanje, elektroenergetika, tipologija, migracije, tisk, sestavine kulture, banke, stili vodenja, naloge, trgovinsko podjetje, trgovec, vodja, pismenost, selekcija, priložnosti, motivacijske teorije, obvladovanje stresa, dobro počutje, dejavniki stresa, simptomi stresa, konkurenčnost, prodaja, življenjski uspehi, učni proces, aluminij, SWOT analiza, testiranje, duhovnost, delovni pogoji, intervju, srednje šolstvo, vzorci, agencije, nezadovoljstvo, inovativnost, razvoj zaposlenih, motiv, samospoznavanje, teorija racionalnih pričakovanj, podpora, vzroki, interno komuniciranje, delovni proces, meditacija, pretok informacij, Amerika, Motivacija
2x0.06%računalništvo, bolnišnice, notranja motivacija, pozitivna psihologija, vojska, poslovna uspešnost, čas, brezposelnost, ZDA, posameznik, mednarodna kooperacija, raziskava, informacijska tehnologija, mednarodno ekonomsko sodelovanje, telekomunikacije, informacije, tiskarstvo, zavarovalstvo, zastopniki, problemi, uporaba računalnika, hipoteze, izbiranje, zaznavanje, načrtovanje kariere, izobraževanje in usposabljanje, upravljanje raznolikosti, diskriminacija, izgorevanje, poslovni rezultati, poučevanje, lokalna uprava, konflikt, metode pridobivanja kadrov, faktorska analiza, Organizacijska kultura, javne storitvene dejavnosti, nezgode pri delu, učitelji, perspektive, timsko delo, konkurenčna prednost, Zadovoljstvo, merjenje organizacijske klime, komunala, pogodbe, produktivnost, zaposlitev, ekonomika podjetja, pravice, delovno pravo, trgovina, načrtovanje, članstvo, usklajevanje, preprečevanje stresa, modeli stresa, zaposleni., nagrade, analiza dela, coaching, KLJUČNE BESEDE: motivacija, preprečevanje, proizvodnja, stroški, dohodek, model vodenja, viri stresa, konfekcija, fleksibilnost, izvori stresa, integracijski procesi, elektrogospodarstvo, založništvo, SKEI, časniki, inovacije, jezikovna antropologija, učenje na daljavo, analiza poslovanja, turistično posredovanje, izkušnje, Kultura, strokovne službe, osebni razvoj, Nemčija, zdraviliški turizem, poslovni bonton, gostinstvo, izgorelost, prehrana, motivacija zaposlenih, trendi, izkustveno učenje, karakterologija, psihološko dobro počutje, organizacija poslovanja, turistične agencije, informacijski sistemi, interakcije, Osebnost, kreativnost, Avstralija, demografija, upravna dejavnost, tekstilna industrija, merjenje zadovoljstva, družbene dejavnosti, mentor, tovarne, motiviranost, družbenoekonomski razvoj, Severna Amerika, kritika, razvoj človeških virov, d.o.o., socialna antropologija
1xarabske dežele, Italija, carinski postopek, žensko delo, hierarhija, klasifikacija, rezultati, računalniški programi, spremenljivke, pohištvena industrija, primerjave, raziskav, organizacijski sistemi, konstruktivizem, carinsko poslovanje, Brazilij, bela tehnika, raziskovalne metode, poslovna morala, gospodinjski aparati, filozofska antropologija, trženje, zavarovanje, kultura in dobro počutje, dobro počutje pri delu, fizično ter mentalno zdravje zaposlenih, prosti čas in dobro počutje, vera, socialni odnosi, teoretske razlage subjektivnega blagostanja, politika in dobro počutje zaposlenih, gospodarski kazalniki in dobro počutje zaposlenih, denar in dobro počutje, uporabniki, Izobraževanje zaposlenih, usposabljanje zaposlenih, Interles, enotni trg, pripravništvo, štipendiranje, poslovne banke, zadovoljni zapo, izobraževanje ob delu, dimenzije psihičnega blagostanja, model petih velikih faktorjev osebnosti, posredniki, livarstvo, odjemalec, Velika Britanija, finančne ustanove, zasebno podjetje, marketing, kemična industrija, proizvodni programi, Španija, odnosi z javnostjo, potrošnik, subjektivno emocionalno blagostanje, psihično blagostanje, Ključne besede: pozitivna psihologija, merjenje stresa, vzorčenje, raz, uravnavanje stresa, carine, zdravljenje, izbira kadrov, problematika, metode in tehnike izbire kadrov., pridobivanje kadrov, opis dela, dejavniki motivacije, dejavniki uspešnosti, odgovorni vodja gradbišča, Razvoj kadrov, mentoriranec, Pravilnik o izvajanju mentorstva, problematika in predlogi za izboljšanje., projektni management, Akademija Vzajemne, d.v.z., proces mentorstva, sistem mentorstva, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, pogajalski slogi., kulturne razlike, nagrajevanje., poslovodenje, tipologije organizacijske kulture, organizacijsko vedenje, Ključne besede: management človeških virov, učeči posameznik, učeča družba, vseživljenjsko učenje, OCAI., mednarodne organizacije, značilnosti pogajanj, mednarodna pogajanja, taktike pogajanj, norme, pogodba o delovnem razmerju, pridobivanje zaposlenih, izbira zaposlenega, programsko inženirstvo, regionalni razvoj, poslovni sistemi, osebna prodaja, znaki, tržne raziskave, železniški transport, papirna industrija, zavodi, železnice, razreševanje konfliktov, behaviorizem, šolstvo, kolektivizem, otroško varstvo, javni zavodi, glasba, simptomi, energija, informacijski inženiring, odličnost, informacijski viri, lesna industrija, življenjsko okolje, sponzorstvo, šport, nogomet, srednja podjetja, uprava, mala podjetja, financiranje, starost, sanitarna tehnika, industrijska psihologija, oglaševanje, odgovornost, prodajalne, kontrola, finančna sredstva, predšolska vzgoja, posledice stresa pri delu, politika podjetja, hotelirstvo, državljanstvo, Kitajska, sporazumi, Latinska Amerika, Francija, procesi, svoboda, pretok blaga, računalniške komunikacije, računalniške mreže, on-line, vlada, sistematika, stališča, pozitivizem, tekstil, kapital, plačilni sistemi, grafična industrija, krožki kakovosti, periodika, sodobnost, simulacija, oblačilna industrija, Afrika, finančna analiza, katalogi, industrija, partnerstvo, potovanja, finančni kapital, kupci, trg, surovine, pijače, odpadki, socialni vidik, študij, projektna organizacija, inovativno poslovanje, strokovnjaki, elektroindustrija, servisi, nacionalizem, B, dialektična teorija sistemov, inovacijski proces, inovacijska dejavnost, jeklarska industrija, kmetijske zadruge, zadružništvo, zadruge, privatni sektor, študenti, univerze, zdravstveni zavodi, narodna zavest, zahodna Evropa, učni programi, prostor, gospodarske pogodbe, pristojnost, igre, hranilnice, testi, zanimivosti, prosti čas, samostojnost, religija, pravila, podjetništvo, darila, relaksacija, skupinsko delo, MIS, transcendentalna meditacija, steklo, steklarstvo, denarno nagrajevanje, nedenarno nagrajevanje, vrednotenje dela., regionalna ekonomika, nadomestila, ugodnosti, dodatki k plači, ceste, sistem nagrajevanja, izobraževanje odraslih, temperament, dimenzije osebnosti, moški, regulacija, tipi osebnosti, materialne nagrade, nematerialne nagrade, osebnostne lastnosti, fiksni in variabilni del plače, Sistem nagrajevanja zaposlenih, Učenje, metode učenja, bančno poslovanje, sporazum, priprava na pogajanja, pogajalska skupina, pogajalska strategija, pogajalska taktika, oblike učenja, bančništvo, inženiring, načini obvladovanja stresa, stres pri delu v Zlatarni Celje d.d., mednarodno podjetje, vrste povzročiteljev, prepoznavanje stresa, reakcije na stres, vzroki stresa pri delu, osebnostne lastnosti vodje, stili vodenja., psihološki nasveti, življenjski standard, napake, politični odnosi, razvojna strategija, feminizem, Danska, energetika, varnost, poslovna politika, narod, moda, blagovne znamke, strateški management, pošta, strateško upravljanje, verstvo, zagotavljanje kvalitete, potovalni uradi, • stres • stres pri delu • premagovanje stresa • posledice stresa, tipologije kulture, Cameron in Quinn, kultura klana, zaposlitveni sejmi, zasebne kadrovske agencije, kader, načini pridobivanja kadrov, e-kadrovanje, vodstvo, Kariera, Gorenje d.d., promocija, metode izbire kadrov, obvladovanje konfliktov, spodbujanje konfliktov, usposabljanje., konflikt v podjetju, reševanje konfliktov, pogajalec, reševanje., management znanja, stresnost policijskega dela, policist, prenos znanja, izseljeni zaposleni, modeli učenja, mednarodne operacije, timsko delo., poslovni sestanki, področje varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji do leta 2020., zakon o varnosti in zdravju pri delu, pogajalske strategije, Indija, poslovni običaji, indijska kultura, Play2gain, tehnike uporabe izkustvenega učenja, delovno dovoljenje, pravilnik o plačah, dovoljenje za prebivanje, management kadrovskih virov, stimulacija in nagrajevanje, EURES, pravilnik o delovnih razmerjih, pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, konflikt med delom in družino, organizacijski konflikt, lestvica konfliktov, zadovoljstvo pri delu, upravljanje človeških virov, intrapersonalni konflikt, izobraževanje in usposabljanje pri delu, varnost in zdravje pri delu, posledice stresa., individualni in organizacijski stresorji, načrtovanje zaposlenih, zaposlovanje., ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki, osebnostna tipa A in B, pedagoške kompetence visokošolskega učitelja, odnosi med sodelavci, dobri odnosi, vodenje in odnosi, didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalna in pedagoška aktivnost v visokem šolstvu, razvoj človeških virov v visokem šolstvu, motivacijski dejavniki., stres pri delu v organizacijah, napotitev, mednarodni management človeških virov, medkulturno usposabljanje, repatriacija, III. gimnazija Maribor., prilagajanje., mednarodna organizacija, napoteni delavec, ukrepi za premagovanje stresa, vzroki stresa pri delu, organizacija Terme Olimia., upravljanje z raznolikostjo, izseljeni delavec, upravljanje s kulturno raznolikostjo, Čustva, prepoznavanje in opravljanje čustev, arabska kultura, medkulturno komuniciranje, arabski svet, islam, oblike motiviranja, tipi osebnosti., verbalno in neverbalno komuniciranje, pristopi proučevanja kulture, sodelavci, enakost, anketa., managerji, gibanje, življenjski slog, nemotiviranost, nagrade., Pogajalski proces, Strategije in taktike pogajanja, Pogajanja v Nemčiji, Pogajanja v Sloveniji., načini motiviranja, Vodenje, Mednarodna pogajanja, KLJUČNE BESEDE: Poslovna pogajanja, nagrajevanje zaposlenih, stres pri zaposlenih, osnovna šola, denarne nagrade, varčevanje., nedenarne nagrade, pravičnost, modeli zadovoljstva pri delu, premagovanje stresa na ravni organizacije, Premagovanje stresa na ravni posameznika, stresogeni dejavnik, dejavniki v delovnem okolju, pozitivno naravnani ljudje, dejavniki zunaj delovnega okolja, ZIP center, stopnja stresa, upravljanje s stresom na delovnem mestu, merjenje čustvene inteligence, Center za socialno delo Maribor., Zadovoljstvo zaposlenih, temeljni model stresa, medicinski kader, pozitivna samopodoba, pozitivno mišljenje in delo, upokojevanje, podjetje Venge d.o.o., hitro upokojevanje, pokojninska reforma, teorije zadovoljstva pri delu, pokojninska zakonodaja, center za izpopolnjevanje in usposabljanje., izpopolnjevanje, individualne pristopi k premagovanju stresa, pozitivno mišljenje in zdravje., organizacijski pristopi k premagovanju stresa, duhovna inteligenca, policija, učinkovito vodenje, novo zaposleni, kadrovski viri, model, uspešnost podjetja, medgeneracijsko sodelovanje, Športna organizacija, človeški vir, poslovni svet, prostovoljec., diskriminacija starejših zaposlenih, starejši zaposleni, žrtve mobinga, volunteers, izvršilci mobinga, posledice mobinga, upravljanje starosti, preprečevanje mobinga., joga, vloga migracij, stroški stresa, protokol., pristopi k premagovanju stresa, skrivno nakupovanje, osebnostna rast, učinkovitost., poslovna kultura, slovenska kultura, delavci migranti, dnevne migracije, prost pretok delovne sile, zaposlitev v Avstriji., španska kultura, modeli preučevanja stresa, non-profit organizations, sports organizations, absentizem, ukrepi na delovnem mestu in vodenje programov, odsotnost z dela, vzroki za absentizem, ocena tveganja, posledice absentizma, vodenje primerov ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu, vodenje primerov v zaposlitveni rehabilitaciji, osnovne kompetence, poklicna rehabilitacija, specialne kompetence, osebno svetovanje, poklicna praksa, poklicno svetovanje, bolnišnica, zdravstvena nega, dejavniki zadovoljstva, zadovoljstvo zaposlenih pri delu, nezadovoljstvo zaposlenih., human resources management, sport management, sport, povezava med kulturo in klimo, rekrutiranje, Reorganizacija, počutje, pripadniki Slovenske vojske, premagovanje stresa., odhodi, retencija, individualne metode za premagovanje stresa, Društvo Joga v vsakdanjem življenju Maribor, organizacijski pristopi odpravljanja stresa, individualne metode odpravljanja stresa, raziskava stresa v organizaciji, kakovost življenja, kakovost delovnega življenja, svoboda odločanja, nastanek stresa, stresorji na delovnem mestu, Organizacijska klima, strateško upravljanje človeških virov., dejavniki organizacijske klime, dejavniki zadovoljstva zaposlenih, sistem plač in nagrajevanja, Splošna bolnišnica Murska Sobota, delovna učinkovitost, spodbuda, mentorski program, mentorski odnos, doktorat znanosti, sistemizacija, selekcijski postopek, stimulacija, mladi raziskovalec, mikro podjetja., samodeterminacija, pozitivno mišljenje., psihično zdravje, strateški razvoj človeških virov, stopnje izgorelosti, družbena odgovornost, strategija človeških virov, modeli upravljanja človeških virov, metode ocenjevanja, Delovna uspešnost, ocenjevalni intervju, ocenjevanje uspešnosti., Evropska unija., psihično nasilje, tehnike sproščanja, strategije stresa, enakopravnost spolov, vodilna mesta, uravnotežena zastopanost spolov, organizacijski stres, karoshi smrti, izgorelost zaposlenih, Ključne besede: migracije, vzroki migracij, obvladovanje izgorelosti, posledice izgorelosti, preprečevanje izgorelosti, Zavarovalnica Maribor d. d., inovativna organizacija, Človeški viri, vzroki za izgorelost, spoprijemanje z izgorelostjo, migracijski stres, posledice migracij, družinsko podjetje., preprečevanje mobinga, izgorelost na delovnem mestu, pravilniki, zadovoljstvo zaposlenih., Samomotivacija, finančne nagrade, generacije delovno aktivnih, področja motiviranja, nefinančne nagrade, sistem motiviranja in nagrajevanja, d.d.., motiviranje in nagrajevanje v podjetju Unior, e-mentorstvo, blaginja zaposlenih, motivacija in zadovoljstvo zaposlenih na Premogovniku Velenje, dejavniki zadovoljstva pri delu, d.d., koristi, izvajanje, vzpostavitev, Ključne besede: izobraževanje, ravnanje s človeškimi viri, ustvarjalni tim., uspešen tim, slovensko podeželje, ekološko kmetijstvo, upravljanje ključnih kadrov, Ključni kadri, zaposlitvena rehabilitacija, posledice, planiranje človeških virov, kadrovski management, učeča se organizacija, kadrovska politika., vrste in oblike, mobing kot posledica konflikta, demotiviranje, nezadovoljstvo zaposlenih, pridobivanja, motivacija zaposlenih., podjetje MVA, d. o. o.,  Stresorji na delovnem mestu,  Stres na delovnem mestu, organizacijsko komuniciranje, izražanje posameznika, strategije spoprijemanja s stresom, organizacijski stresorji, odpravljanje stresa., timi, podjetje Hit Šentilj d. d., taktike,  Medicinske sestre in stres pri delu,  Izmensko delo., kulture, pravosodje oz. pravosodni sistem, taktika, pogajalci, ugotovitve., mehki dejavniki motivacije, prisotnost sindroma izgorevanja pri zaposlenih v podjetju X, posledice izgorevanja, sindrom izgorevanja na delovnem mestu, Ključni pojmi: duhovna inteligenca, vzroki izgorevanja, simptomi izgorelosti, sprostitvene tehnike za preprečevanje izgorevanja, faze izgorevanja, načrtovanje človeških virov, razvijanje zaposlenih, Čustvena inteligenca, načini premagovanja stresa, pozitivno mišljenje, uspeh podjetnika, uspeh, regresijska analiza, proces usposabljanja, vloga usposabljanja, delovni razvoj, strokovni razvoj, motivacija za izobraževanje, metode izobraževanja, ovire pri izobraževanju, oblike izobraževanja, lastnosti dobrih podjetnikov, čustvene spretnosti, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Ključne besede: stres, dnevne obveznosti, delovne naloge, Ključne besede: vizija organizacije, sindrom izgorevanja, profil motivov, kompetenčni profil, pridobivanje delavcev, Zaposlovanje, tuji delavci, delovna dovoljenja, Kompetence, pomanjkanje kadra., Slovenski podjetniški sklad, organizacijska in izobrazbena struktura zaposlenih, vzroki konflikta, nasledstvo, vrste konfliktov, reševanje konflikta., distres, evstres, MSP, nedružinsko podjetje, Pošta Slovenije, zadržanje zaposlenih, orodje DNLA, kadrovski oddelek., družinsko podjetje, nasilje, frustracija, Karoshi smrt, izvedba, oblike, nosilci, Reflex d. o. o., kadrovska, delovna kariera, cilji, metode za premagovanje stresa, učinkovito timsko delo, sugestija., subjektivno blagostanje, dobro počutje zaposlenih, Pomurske lekarne., izgorevanje na delovnem mestu, individualni stresorji, stres v delovnem okolju, zaupanje, teorije vodenja, gospodarska kriza, vodenje v času aktualne gospodarske krize, Ključne besede: kultura, pohvala., nacionalna kultura, GRAWE Zavarovalnica d.d., Raiffeisen banka., notranje komuniciranje in informiranje, notranji odnosi, motiviranost in zavzetost, pripadnost organizaciji, vrste in faze stresa, zadovoljstvo pri delu., posledice stresa na delovnem mestu, tehnike za premagovanje stresa., horizontalno napredovanje, metodologija za vrednotenje delovnih mest, redni letni razgovor, javni uslužbenci, motiviranost zaposlenih, potreba, sistemizacija delovnih mest, plačni sistem, Plače, • Vloga žensk • Gospodarstvo • Ženske na vodilnih položajih • Kariera • Družina, STRES, ANAZIZA STRESA, DOJEMANJE STRESA., VREDNOTENJE STRESA, Ključne besede: organizacijska klima, - stres - stres na delovnem mestu - vrste stresa - značilnosti stresa - posledice stresa - SKEI, d. d., podjetje Petrol, klicni center., zadostna in potrebna celovitost, psihično dobro počutje, zadostna in potrebna osebna celovitost, motivacijska teorija, samodisciplina, angažiranost zaposlenih, pozitivno razmišljanje, samozavest, samoučinkovitost, motiviranje iz okolja, postavljanje ciljev, subjektivno emocionalno dobro počutje, samo-determiniranost, metode obvladovanja stresa, delovna storilnost, fleksibilne oblike zaposlitve, trg dela, trendi na področju razvoja fleksibilnih oblik zaposlitve, varna fleksibilnost, nepedagoški delavci, Zadovoljstvo pri delu, Človeški kapital, uspešnost organizacije, uvajanje, zadovoljstvo., program za premagovanje stresa, problematika stresa, materialni in nematerialni motivacijski dejavniki., učinki stresa, upravljanje raznolikosti v EU, upravljanje raznolikosti v ZDA, izzivi, Bosch Siemens Hišni aparati d.o.o., kulturna raznolikost, kulture sveta, načini upravljanja raznolikosti, prednosti upravljanja raznolikosti, usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, dejavnosti razvoja zaposlenih, motiviranje zaposlenih, analiza., sestava raznolikosti, Železarna Ravne – Monter Dravograd d.d., medkulturne kompetence, spoprijemanje in obvladovanje stresa, stresni dejavniki, Ključne besede: stres na delovnem mestu, antistresni programi, avtogeni trening, motivacija za delo v četi X Slovenske vojske., dejavniki motivacije za delo, učinkovito komuniciranje s pomočjo NLP, tehnike NLP, dimenzije organizacijske klime, vzgojitelj predšolskih otrok, organizacijska klima v inšpektoratu za RS za notranje zadeve., NLP in aksiomi NLP, koncepti in metode po modelu NLP, delovanje možganov, razumevanje kariere., upravljanje kariere, Impol d.o.o., prodajni referenti, prodaja aluminijskih izdelkov, prodajna politika, Storitve zasebnih agencij, Kadrovanje, zunanja motivacija, delovne vrednote, metode odpravljanja posledic stresa, metode odpravljanja stresa, ugotovitve raziskave, Motivi, vrednote podjetja, demotivatorji, MDDSZ, Fleksibilne oblike zaposlovanja, duhovno vodenje., KLJUČNE BESEDE: vodenje, Ključne besede: kariera, osebnostni razvoj, vodenje kariere, razvoj kariere, stres., oblike nagrajevanja, Trg delovne sile., ZDR, merjenje zadovoljstva zaposlenih, vrste organizacijskih kultur, medsebojni odnosi, podjetje Var d.o.o., poslanstvo organizacije
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici