| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Vojko Potočan

Vseh ključnih besed je 417, ki se skupaj pojavijo 542 krat.
49 ključnih besed (11.75 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 174 krat (32.1 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
11x6.32%organizacija
10x5.75%etika
8x4.6%poslovna etika, organizacijska kultura, vodenje
6x3.45%zaposleni
5x2.87%reševanje konfliktov, etični kodeks, podjetje, poslovni procesi, etične dileme, management
4x2.3%inovativnost, motivacija, komunikacija
3x1.72%management sprememb, spremembe, konflikti, kakovost, organizacijska klima, Organizacijska kultura, komuniciranje, vrednote, globalizacija, zaposlovanje, konflikt, tipologije organizacijske kulture, morala
2x1.15%stil vodenja, korupcija, gostinski obrat, diskriminacija, organizacijske vrednote, stili vodenja, Management, kultura, etika managementa, javna uprava, oglaševanje, management konfliktov, prenova procesov, ženske revije, Poslovni procesi, uvedba, proizvodnja, Poslovna etika, inovacije, vzroki konfliktov, etično odločanje
1xučeče se okolje, izobraževanje in usposabljanje, življenjski cikel izdelka, Izdelek, etika posameznika, trg, inovacija, poslovno vključevanje študentov in diplomantov, programi za razvoj mladih, etični kodeks., celovito sistemsko razmišljanje, Thomson Reuters 100 inovativnih podjetij, adaptirano sprejete vrednote, SKUPINA, invencijsko-inovacijski management, zaupanje, regresija, korelacija, OTI, OCAQ, VODJA(LIDER), MLM, kraja intelektualne lastnine., antipiratske organizacije, zabavne industrije, spletno piratstvo, mednarodna kultura, etični standardi, VODENJE, MANAGAMENT, neetična ravnanja, vseživljenjsko učenje., Uravnotežen sistem kazal-nikov., intervju, posledice konfliktov, zaznavanje konfliktov, IFS (International Featured Standard), sistem kakovosti, model odličnosti, upravne enote, Planiranje proizvodnje, Samo preverba besedila., stalne izboljšave, model CAF, model vodenja, managerji, nasprotja med interesi, vzroki za konflikte, etičnost, etika poslovnja, načini za reševanje konfliktov, odprtost vodstva za pogovore o konfliktih, Vrednote, delovni čas, organizacija dela, posledice konfliktov., modeli planiranja, planiranje materialnih potreb, vitka organizacija, upravna enota, Javna uprava, obvladovanje konfliktov, vitka proizvodnja, državna uprava, korupcijski posli, etična načela, javno naročanje, javne finance, spreminjanje organizacije, organizacijske strukture, sploščene kosovnice, terminsko planiranje, ozka grla, planiranje potreb po kapacitetah, ključne operacije, dinamični model planiranja proizvodnje, odpor do sprememb, dinamični model managementa sprememb, Spremembe, razvoj modela planiranja., etično vedenje, orodja internega komuniciranja, delavsko soupravljanje, participativni management, izzivi managementa., ekonomski odnosi, električna energija, informacije, pripadnost podjetju, vodstvo, svet delavcev, sindikati, kadrovske službe, zemeljski plin, bioplin, ključi za uspešno komunikacijo, komunikacija v podjetju, merilni instrument OCAI, model Cameron Quinn, oblike komuniciranja, izhodišča za obravnavo komuniciranja., obnovljivi viri energije, vloga komuniciranja pri vodenju., kakovost dela v zdravstvu, management zdravstvenih organizacij, Mednarodno okolje, nacionalna kultura, Fortune 100 companies, poslovna morala, organizational commitment, organizational effectiveness, business performance, kodeksi, zavarovalništvo, proces socializacije., ocenjevanje organizacijske kulture, ustvarjanje ohranjanje in spreminjanje organizacijske kulture, zavarovalnice, model of organizational values, balanced values, pisno in neverbalno komuniciranje., besedno, Makedonija, Slovenija, Etika, pogajanja, organizational values, strategije pogajanj., etičnost procesa pogajanj, pogajalski proces, model McKinsey 7-S, modeli organizacijske kulture, vloga etike, okolje podjetja, interno komuniciranje., zadovoljstvo zaposlenih, vrste komuniciranja, internacionalizacija, internacionalizacija poslovanja, Odnosi med zaposlenimi, organizacija vstopa na tuji trg, proces internacionalizacije, mednarodno poslovanje, funkcije managementa, sprememba organizacijske kulture., globalno podjetje, fleksibilnost, start up, ustvarjalnost, management globalnega podjetja, etika v globalnem podjetju, tipologija organizacijske kulture, inovativno vedenje, OCAI., organizacijska komunikacija, način izboljšanja odnosov in konfliktov, komuniciranje., medijska podjetja, Slovenski oglaševalski kodeks, etičnost oglaševanja, davčne olajšave., diverzifikacija, integrirano uredništvo, elementi organizacijske kulture, dualni trgi, medijski trendi, ekonomika medijev, projekt, krio komora, etika in poslovna etika, uspešnost prevzema, prijazni in sovražni prevzem, prevzem podjetij, izbrani managerski prevzemi v Sloveniji (Pivovarna Laško, Pivovarna Union, poslovni načrt, razvoj in uvajanje izdelkov, Merkur in Fructal)., Mercator, preprečevanje konfliktov, tipologija po Handyju, reševanje konflikta s pomočjo komunikacije., konflikt med delovnimi skupinami, avtomobilska industrija, Industrija 4.0, izboljšanje poslovnega procesa, revidiranje, malo podjetje, ekonomska odgovornost, okoljska odgovornost, družbena odgovornost, management proizvodnje, odprema., prostovoljstvo, zavod, ustanova, društvo, financiranje, družbeni interes, skladiščenje, sprejem, skladiščno poslovanje, dobrodelnost, teorije vodenja, življenski cikel, poslovno izobraževanje, globalizacija trga visokošolskega izobraževanja, visokošolsko izobraževanje, odzivanje na konflikte, tržna naravnanost poslovnih šol, družbena odgovornost poslovnih šol, razvoj managerjev, vedenje managerjev, vpliv organizacijske kulture, trg poslovnega izobraževanja v tranzicijskih državah, medosebni odnosi, avtomat za sprejem in dostavo pošiljk., transferi, nogomet, nogometna etika, športna etika, motivacija zaposlenih, spletna trgovina, avtomatizacija, uporabniška izkušnja, dostava paketov, nevladne organizacije, neprofitne organizacije, management v športu, management športnih društev, Športna društva, biopsihosocialni model., sponzorstva v športnih društvih., COVID-19, strategija podjetja, poslovna uspešnost, prodaja., nabava, zdravje zaposlenih, promocija zdravja na delovnem mestu, delovno mesto, spol, neenakost, manager, zelena organizacija, trajnostni razvoj, gibalna aktivnost, absentizem, zelena kultura., zeleni management, konkurenčna prednost., organizacija izrednega prevoza, vrednote zaposlenih, inovacijska kultura, informacijska učna središča., proces razvijanja znanja, enakopravnost, zakoni., tipologija Camerona in Quinn., McKinseyjev 7S model, instrument OCAI, tipologije organizacijskih kultur, management znanja, moč organizacijske kulture, izredni prevoz, cestna infrastruktura, promet, spremstvo, dovoljenja, maloprodaja, oskrbovalna veriga., mreženje, modeli maloprodaje, nevrolingvistično programiranje., ženske na vodilnih položajih, Slovenske železnice, izboljšanje, situacijsko vodenje, vodja, prodaja vozovnic, socialni mediji, storitve, management., zunanja komunikacija, notranja komunikacija, ISO standardi, sistem HACCP, optimizacija, planiranje, moralna načela, neetično ravnanje, management poslovnih procesov, informatizacija poslovnih procesov, operativna tveganja, catering podjetje, upravljanje tveganj v oskrbni verigi, tveganja v poslovanju, mobilna telefonija, kakovost storitev., izboljšave, proces, Vodenje, preprečevanje krize., prenova, učinkovitost, marketing, management v gostinstvu, odličnost, uspešnost, reševanje krize, vzroki za nastanek krize, tipologija po Dealu in Kennedyju, tipologija po Ansoffu, tipologija po Cameron-Quinnu, vloga organizacijske kulture, Upravna enota Hrastnik., dejavniki kulture in klime, poslovna kriza, vrste organizacijske klime., značilnosti organizacijske kulture, zakonodaja s področja oglaševanja, etika oglaševanja, družini prijazno poslovanje, TBP d.d., temperament, lastnosti vodij, certifikat Družini prijazno podjetje, Mlekarna Celeia, poslovanje, Kompas., Pivovarna Laško Union, Slovenska turistična organizacija, menedžment, zadovoljstvo pri delu, vedenje zaposlenih, rešitve menedžerk, ovire pri napredovanju ženskih menedžerk, ženski in moški stil vodenja, razvoj, klasifikacije, delovno okolje, motivacijski dejavniki, Sončni studio Laguna., Ptica Fantazija d.o.o., posledice, obravnava, študije primerov, raziskava podjetij, offshoring, zunanje izvajanje aktivnosti, kadrovska služba/strokovnjaki, mladi, družbena odgovornost., kapitalizem, moderna podjetja, usposabljanje, management oskrbovalnih verig, dobavitelji energentov, organizacijsko vedenje, osebne vrednote, etika organizacije, protiukrepi, trg energentov, organiziranost, partnerski odnosi, plinska kriza, Evropa, kontroling
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici