| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dušan Bobek

Vseh ključnih besed je 409, ki se skupaj pojavijo 1695 krat.
216 ključnih besed (52.81 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1502 krat (88.61 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
72x4.79%Slovenija
48x3.2%banke
45x3%bančno poslovanje
34x2.26%finančne ustanove
33x2.2%finančni instrumenti
31x2.06%tveganje, poslovne banke
28x1.86%financiranje
27x1.8%denarni tokovi
25x1.66%podjetje
24x1.6%finančna sredstva
23x1.53%finančni trg, bančništvo
22x1.46%finančno poslovanje
21x1.4%kreditiranje, ocenjevanje
20x1.33%krediti
18x1.2%zavarovanje, storitve
16x1.07%finančno upravljanje, metodologija
15x1%merila, finančna analiza, bančni sistemi
13x0.87%organiziranost, metode, mednarodni sporazumi
12x0.8%Evropska unija, vrednostni papirji, trg kapitala, mednarodne organizacije, delovanje
11x0.73%centralne banke, trgovanje, struktura, kapital, opcije
10x0.67%investicije, plačila, rizični kapital, poslovni rezultati, upravljanje, ponudba
9x0.6%likvidnost, denarni trg, finančni kapital, dejavnost, kreditna sposobnost, posojila, borze
8x0.53%kontrola, regulacija, zavarovalnice, jamstvo, finančno odločanje, trg vrednostnih papirjev, zakonodaja, aktivnosti
7x0.47%varčevanje, donos, vrednotenje, borzništvo, terjatve, plačilna sposobnost, usklajevanje, boniteta, cilj, poslovne finance, modeli
6x0.4%finančno planiranje, garancije, prilagajanje, analiza poslovanja, plačilni promet, Evropa, družbe za upravljanje, povezanost
5x0.33%mednarodne banke, indikatorji, kazalniki, pravila, učinkovitost, plačilni instrumenti, praksa, investicijsko odločanje, uspešnost poslovanja, sistemi, hranilnice, organizacija poslovanja, organizacijske strukture, transakcije, pravna ureditev
4x0.27%teorija, davki, gospodarnost, valuta, vzajemni skladi, EMU, skladi, obrestna mera, depoziti, meritve, investicijski skladi, institucionalizem, finančna funkcija, ekonomičnost, organizacija, indeksi, klasifikacija, institucije, razvoj, zavarovalstvo, obveznosti, akreditivi
3x0.2%kliring, poslovanje podjetja, obresti, oblikovanje, emisija vrednostnih papirjev, lastnina, bilance stanja, značilnosti, operativni management, razlike, plačilne kartice, predstava, denar, računovodski izkazi, proizvodnja, premoženje, monetarna politika, delnice, uporabniki, družbe, poslovanje, finančni sistemi, racionalizacija, plačilni sistemi, prebivalstvo, stroški, država, konkurenčnost
2x0.13%potrošnik, zaposlenost, varstvo podatkov, politika podjetja, podjetništvo, poslovna strategija, standardi, devizni tečaji, centralizacija, računalniško izmenjavanje podatkov, obdelava podatkov, uporaba računalnika, tečaj, kreditna politika, izvoz, kovinska industrija, investicijske banke, vrednost, izvedeni finančni instrumenti, strojna industrija, poslovne funkcije, razvrščanje v skupine, lastnosti, terminsko poslovanje, elektronsko poslovanje, elektronsko bančništvo, elektronski denar, enotni trg, analiza, oskrba, forfaiting, javne storitvene dejavnosti, gospodarske družbe, zaloge, internet, panoge dejavnosti, problematika, distribucija, bilance, dolgovi, zakladnica, inovacije, mednarodne primerjave, planiranje, računalniške mreže, rešitve, pokojninsko zavarovanje, programi, pokojninski skladi, naloge, factoring, združevanje, funkcije, obdavčenje, strokovne službe, evro, kreditne ustanove, operativni plani, dokumentarni akreditivi, integracija, privatizacija, konsolidacija, podatki, prednost, stečaj, odgovornost, informacije, proizvodi, mednarodni finančni trg, mednarodni standardi, alternative, mednarodni finančni odnosi, spremembe, varnost
1xprojekti, podeželje, kazniva dejanja, zakladna menica, CAPM, poslovno sodelovanje, prenosni sistemi, informacijski sistemi, regionalna ekonomika, tekoči računi, mladina, dežele, dohodek, varstvo konkurence, združitve podjetij, razvojna strategija, diverzifikacija, inovativno poslovanje, odkup, konkurenca, trg, dokumenti, prestrukturiranje, solventnost, SWOT analiza, demografija, sociološki vidik, poslovodni delavci, Velika Britanija, sinergija, kmetijske zadruge, kmetijstvo, modifikacija, obramba, Avstrija, policija, hipotekarni kredit, prevzemi podjetij, agrarna politika, Nemčija, menice, krizni management, predvidevanje, mednarodna menjava, Francija, zavarovalne premije, uvoz, trgovinsko podjetje, izdelki, trgovske družbe, zunanjetrgovinsko poslovanje, zunanja trgovina, nakup, trgovina, programski paketi, inteligentni proizvodni sistemi, finančni posredniki, kreditiranje podjetij, strategija podjetja, virtualna proizvodnja, tehnika, prenos podatkov, informacijska tehnologija, varstvo potrošnikov, poslovni proces, orodjarne, kupci, stari vek, ekonomska zgodovina, srednji vek, novi vek, osamosvojitev, zgodovina, zgodovinski razvoj, mednarodne finance, Nizozemska, Španija, Italija, sodobnost, EU, bilance uspeha, družba z neomejeno odgovornostjo, primeri, prehrana, ideje, družina, mednarodno poslovanje, emisija denarja, obnova, mala podjetja, srednja podjetja, mednarodno podjetje, plače, strategija, kreditni sistemi, leasing, sposobnosti, računovodstvo, obveznice, odškodninska odgovornost, malo gospodarstvo, podpora, uravnotežen razvoj, ekonomska pomoč, finančni management, finančna politika, pokojninski sistemi, pokojnine, zamenjava, reforme, dobiček, fond, ekonomski modeli, optimizacija, definicija, ekonomska politika, invalidsko zavarovanje, trajnostni razvoj, prodaja, oce, življenjsko zavarovanje, drobno gospodarstvo, evalvacija, denarne unije, odnosi z javnostjo, mednarodni ekonomski odnosi, članstvo, delniške družbe, devizna politika, mednarodne ekonomske integracije, strateško upravljanje, inflacija, poslovno okolje, nabava, interakcije, perspektive, investicijska dejavnost, živilska industrija, interesi, ekonomsko ravnotežje, ekonomski vidik, prenova, davek od dobička, harmonizacija, lokalna skupnost, mednarodne ustanove, komunala, voda, oblikovanje cene, pranje denarja, preskrbovalne verige, finance, gospodarske dejavnosti, javne službe, javno podjetje, analiza stroškov, tržna struktura, mednarodne konvencije, bela tehnika, gospodinjski aparati, negotovost, osebni dohodek, delničarstvo, stanovanja, nepremičnine, kalkulacije, komercialno poslovanje, povpraševanje, javni sektor, krize, likvidacija podjetja, potrebe, odločanje, fiskalna politika, prisilna poravnava, pravna oseba, davčne olajšave, davčna politika, davčni sistemi, javne finance, makroekonomija, dividende, upokojenci, javni izdatki, poslovna poročila, gospodarjenje, neprofitne organizacije, javni zavodi, denarna teorija, monetarni sistemi, ECB, vlada, pravni vidik
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici