| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Matjaž Kristl

Together there are 134 keywords, that are appearing 188 times.
20 of them (14.93 % of all) appear more than once, together appearing 74 times (39.36 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
9x12.16%rentgenska praškovna difrakcija
8x10.81%koordinacijske spojine
7x9.46%termogravimetrična analiza
6x8.11%baker, rentgenska praškovna difrakcija (XRD)
4x5.41%nikelj, mehanokemijska sinteza
3x4.05%koordinacijska spojina, nanodelci, sonokemija, kobalt
2x2.7%mlin SPEX 8000M, sol-gel, izonikotinamid, Fourierjeva transformacijska infrardeča spektroskopija, Curiejeva temperatura, termogravimetrična analiza (TGA), tio-ligandi, monokristalna analiza, termična analiza (TGA)
1xkobaltov sulfid, ultrazvočna sinteza, nikljev sulfid, vpliv pH, cinkov sulfid, mletje, bizmutov volframat, rentgenska praškovna difrakcija (RPD), funkcionalna prevleka, zemeljsko alkalijske spojine, silika prekurzor, magnetna hipertermija, magnetizem, NiCu nanodelci, stanati, nanokristali, cinkov(II) acetat hidrat, nikotinamid, izoniazid, rentgentska praškovna difrakcija, indijevi in galijevi sulfidi, hidroksilamonijevi fluoromanganat, lantanoidi, aluminijev sulfid, aluminijev selenid, halkogenidi prehodnih kovin 4. periode, PEG-COOH, železov oksalat, citronska kislina, galijev sulfid, galijev selenid, magnetne meritve, vodikove vezi, luminiscenca, rentgenska strukturna analiza, bakrovi metanoati, Lantanoidni kompleksi, maghemit, termoliza molekularnih prekurzorjev, N-donorski ligandi (2-aminopiridin, 3-aminopiridin, 2-aminobenzotiazol, rentgenska strukturna analiza na monokristalu., temogravimetrična analiza (TGA), Fourierjeva transformacijska infrardeča spektroskopija (FTIR), 4-aminopiridin, pikolinska kislina, 2-aminobenzotiazol), bakrovi sulfidi, izonikotinska kislina, dinikotinska kislina, dipikolinska kislina, nikotinska kislina, rentgenska praškovna difrakcija (p-XRD), prehodne kovine 4. periode, substitucija ligandov, sinteza, monokristalna analiza., piridinkarboksamidi, ligand, železo, siva pasta, suspenzija, relativni razpršilni koeficient, mehanokemijska metoda, relativna moč razprševanja, svetlost, podton, alginat, lidokain, IKT, hitrost, kemijsko računanje, understanding, teachers, chemistry, tradicionalen način, jajčna lupina, Fe2O3, soobarjanje, atomska absorpcijska spektrometrija., kalcijev karbonat, način reje kokoši nesnic, termogravimetrična metoda (TGA), nikljev telurid, sistem, okolica, klorovodikova kislina, vodikov peroksid, endotermna kemijska reakcija, elementi v elementarnem stanju, selen, project-based learning, bizmutov molibdat, sonokemijska metoda, difraktogram, inertna atmosfera, cevna peč, eksotermna kemijska reakcija, entalpija, acetilacetonati, bakrov(II) acetat monohidrat, ultrazvok, termična metoda, kobaltov telurid, cinkov telurid, 6-aminopiridin-3-karbonitril, infrardeča spektroskopija s Fourierjevo transformacijo (FTIR), ligandi, energija pri kemijskih reakcijah, kompleksi, aminopiridin, mangan, tiopiridinski ligandi
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica