| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Duško Uršič

Vseh ključnih besed je 480, ki se skupaj pojavijo 645 krat.
61 ključnih besed (12.71 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 226 krat (35.04 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
20x8.85%management
19x8.41%vodenje
12x5.31%organizacija
10x4.42%motivacija
9x3.98%manager
7x3.1%organizacijska kultura
6x2.65%vodja, Management
5x2.21%organiziranje, stili vodenja
4x1.77%zaposleni, kriza, motivacijske teorije, podjetje, organizacijska struktura
3x1.33%kakovost, inovativnost, komunikacija, kultura, organizacijska klima, planiranje, medsebojni odnosi, konflikt, zaposlovanje, modeli vodenja, človeški viri, komuniciranje, izobraževanje, projektni management, družinsko podjetje
2x0.88%Vodenje, nadzor procesa, poslovanje, cilji, stroški kakovosti, vodenje podjetja, d.o.o., vzroki konfliktov, socialno podjetništvo, projekt, kontrola, konkurenčnost, razvoj, merjenje organizacijske klime, učeča se organizacija, zunanja trgovina, d. o. o., zadovoljstvo zaposlenih, interni marketing, stres na delovnem mestu, stres, načrtovanje, kontroliranje, dimenzije organizacijske klime, reorganizacija, turizem, motivacijski dejavniki, Motivacija, timsko delo, reševanje, Organizacija
1xfinanciranje., finančne pomoči, Mala in srednja podjetja, razvoj izvirnega projekta, brezposelnost mladih., trženje, strateško načrtovanje, poslanstvo, turistične storitve., Evropska unija, država, upravljanje, pogajanje, izboljšave, javni sektor, 20 ključev, Načrt finančnega prestrukturiranja, kriza podjetja, SWOT analiza, zunanje okolje podjetja, znanje, univerzalni model sanacije, socialni kapital, notranje okolje podjetja, poslovni angeli, vizija, managementski koncept tretje generacije, Sengejev model, model, Organizacijska struktura, mladina, ustanova, zavod, timsko učenje, skupna vizija, model Future-o, Daftov model, društvo, šport, dobrodelnost, strategija, institucije ter programi, ZFPPIPP, družbena odgovornost podjetij, korporativno državljanstvo, družbeni interes, občina Vojnik, javni zavod, korporativno prostovoljstvo, turistična ponudba, prisilna poravnava, predstavništvo, ustanovitev lastnega podjetja, joint venture, tuji trgi, premagovanje stresa., agent, Organizacijska klima, zloraba moči, ustvarjalnost, učinki organizacijske klime, mobing., posledice stresa, dejavniki stresa, informacijski tok, krizni tim, zaloge, skladišče, materialni tok, reševanje krize, management izdelkov, izvori stresa, uspešnost podjetij, solarni sistemi, razvoj novih izdelkov, ustvarjalno mišljenje, metode in tehnike za spodbujanje ustvarjalnosti, material maganement, oskrbna veriga, usposabljanje in izobraževanje kadrov, spodbujanje in nagrajevanje zaposlenih, pridobivanje in izbiranje kadra, offshoring, skupni storitveni centri, globalni trg, skupinsko delo, skupina, uspešen posameznik, strategija načrtovanja kadrovskih virov, načrtovanje kadrovskih virov, avtomobil, struktura, strateški cilji, moč, ustvarjalna organizacija., vodenje in upravljanje, model 7-S, kultura., uspešnost, spodbujanje, delegiranje, Horizont Skupina, motivacija zaposlenih, notranje kontrole, izločeni posli, ključne funkcije, Batis plus, Ključne besede: ženske, poročanje in razkritja, Zavod invalidskih podjetij Slovenije, spreminjanje in podobnosti organizacijske kulture in klime, merjenje organizacijske kulture in klime., invalidsko podjetje, razlikovanje, organizacijska kultura in klima, sposobnost in primernost, prenos informacij, Solventnost II, Lamfalussyjev proces, skladnost, tveganja, obvladovanje tveganj, EIOPA, zahtevani solventnostni kapital, kakovost podatkov, vrednotenje lastnih sredstev ORSA, zavarovalno-tehnične rezervacije, minimalni zahtevani kapital, zaposlovanje invalidov, ženske v managementu, uspešnost podjetja, kadrovanje, deležniki podjetja, kreativnost in inovativnost, managerjev trud, managementska teorija, Ključne besede: manager, cilj, norme, vrednote, OCAI vprašalnik, črpanje informacij, intuicija, vrzeli v plačah., kakovost procesa odločanja, ovire pri napredovanju, družina, invalidi, kakovost odločitev, analiza problema, participacija, motiviranost, racionalnost, kriteriji odločanja, korporativno upravljanje, razvoj kariere, Japonska, kolektivnost, marketinška revizija., marketinški plan, marketing, projektno matrična organizacija, vitke metode, vitka proizvodnja, vitka logistika, sodelavci, vrednote., projektiranje organizacije., funkcije managementa, Podjetje, Zaposleni, Vodja, Manager, upravljanje., podjetništvo, nevladne organizacije, gospodarska kriza, Neprofitne organizacije, financiranje, družbena inovacija, medsebojni odnosi., poslovna pogajanja, Društvo Center za pomoč mladim, zadovoljstvo zaposlenih., občina Kuopio, razlike med kulturami, Evropska prostovoljna služba, ravni managementa, IBM, Zakon o zavarovalništvu, družini prijazno podjetje, Zavarovalnica Maribor, zavarovalništvo, strojništvo., inovacije, vloge managerjev, sporazum., pogajalski proces, pogajalske strategije, udeleženci v pogajanjih, management model, metode reševanja konfliktov, projektni marketing, krizno vodenje, posledice konfliktov, Management koncept, motiviranje zaposlenih, sodobna teorija organizacije, izboljšave procesov, širitev podjetja, analiza stroškov, organizacija gradbišča, hotel Osmine, team building, informacijska tehnologija, ovire do vrha, metode in orodja za zagotavljanje kakovosti, managerka, politika podjetja, poslovni sistem, Pomgrad, poslovni procesi, označitev prehodov, analiza stroškov osvetljenosti, varnost pešcev, osvetljenost, prehod za pešce, javna razsvetljava, vodje, javni sektor v sloveniji, organizacijska klima in kultura, človeški faktor, uspešnost organizacij, odobritev prvih vzorcev, Gradbeništvo, informacije, izmenjava, BIM orodja, Tekla Structures, test, Stili vodenja, Komuniciranje., osamosvojitev Slovenije, stečaj, prenehanje podjetja, veliko proizvodno podjetje, MVD, IFC, družinsko podjetje Jagros, hotel, gradbeno podjetje, optimizacija poslovanja, informacijske tehnologije, vodenje hotelov, krizni management, interoperabilnost, BIM, obvladovanje krize, udeleženci krize, promet, droni, internacionalizacija, Srbija, Henkel Slovenija., marketinško komuniciranje, finančni učinki., Globalizacija, Aldi, športni management, rokomet., neprofitne organizacije, Rokometni klub Krško, Hofer, finančni vidiki, promocija zdravja, odnosi, obvladovanje, letni dopust., roki davčnih napovedi, organizacija dela, kadrovski management, kadrovska funkcija, plačni sistem, voditeljstvo, motiviranje, kompetence, nepremičnine, trg nepremičnin, organizacijski odnosi, tuji managerji, strategije inoviranja, inovacijski management, Inovacija, ekspatriati, težave v odnosih, kartiranje, geodezija, gradbeništvo, trg tujih managerjev, zasebno podjetje, javno podjetje, oblikovanje organizacije, tim, najuspešnejša podjetja., nepremičninski posrednik, management nepremičnin, konflikti, event-management, delovni čas, delovno razmerje, osnovni delovni pogoji, kontroling., finančni kazalniki, motiviranje zaposlenih., racionalizacija, zavarovalništvo, optimizacija, poslovni proces, predlogi za spremembo., reševanje škod, osebnostne lastnosti, zadovoljstvo z delom, računovodski servis, projektna pisarna., vodja projekta, vpliv na zaposlene., kadrovik, obstoječe stanje, suho vino, novi letniki, obiskovalci, vino, Ptujska klet, kmetijske panoge, vrste organizacijskih struktur, predlagana organizacijska struktura, funkcije v podjetju, obstoječa organizacijska struktura, podjetje x, avtentično vodenje, klici center, varnost, zadovoljstvo pri delu, prenos odgovornosti, PIN, POS-terminal, finančna funkcija., kakovost storitev, čarter, navtični turizem, Euminia, zadovoljstvo gostov, pametna kartica, EMV, nagrajevanje zaposlenih, žaga, učinkovitost agentov, usposabljanje, organizacija klicnega centra, investicijski načrt, finančna analiza, učinkovitost zaposlenih, uspešno poslovanje, interna stopnja donosnosti, neto sedanja vrednost projekta, Kotter, management spreminjanja, prodaja, dobičkonosni kupci, trgovsko podjetje, CRM - Upravljanje odnosov z strankami, strokovno izobraževanje, dolgoročni odnosi., managerski model, kontroler, stroški, kontroling, transport, logistika, motivacijska potovanja, napredovanje zaposlenih, pedagoška dela, managerska dela, stres v organizaciji, raziskava stresa na delovnem mestu, preventivni ukrepi pri stresu, vodstvo podjetja, uspeh v podjetju, vrste motivov, sodobno okolje, kontingenčne teorije, interno komuniciranje, spletni pokerski trg, pokerski ponudniki, ravnanje z okoljem, uveljavljanje, malo storitveno podjetje, Era Good, dejavniki zadovoljstva zaposlenih, poslovno organizacijski model, procesi, strateški management, rast, projektno usmerjeno podjetje, inženiring podjetje, proučevanje in merjenje organizacijske klime, ISO 9001., obvladovanje konfliktov, resevanje konfliktov., Konflikt, družbeno okolje, PokerStars, ustanovitev podjetja, sistemske organizacijske postavitve, zagotavljanje kakovosti, vodenje kakovosti, Kakovost, poslovne odločitve, finančna funkcija
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici