| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Eva Jereb

Together there are 212 keywords, that are appearing 351 times.
36 of them (16.98 % of all) appear more than once, together appearing 175 times (49.86 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
28x16%motivacija
23x13.14%izobraževanje
16x9.14%zaposleni
9x5.14%redni letni razgovor
8x4.57%komunikacija, vodja
5x2.86%zadovoljstvo, nagrajevanje, motivacijski dejavniki
4x2.29%e-izobraževanje, razvoj kadrov, osnovna šola
3x1.71%usposabljanje, redni letni razgovori, organizacija, Motivacija, delovna uspešnost, študenti, motivacijske teorije, zdravstvena nega
2x1.14%učenje, motivacija za delo, Izobraževanje, delo na daljavo, študentsko delo, delovno mesto, delo, kadri, mladi, prepoznavanje talentov, motiviranje, izobraževanje na daljavo, plača, generacija Y, znanje, sodelavec
1xUniverza v Ljubljani, • motivacija za izobraževanje, stalne povratne informacije v realnem času, mehanika iger, vodstvene kompetence, pozitivna psihologija, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, • 2. bolonjska stopnja., KLJUČNE BESEDE: • izobraževanje, • dejavniki, ki vplivajo na nadaljevanje študija, pisarniško poslovanje, srednješolsko izobraževanje, dom starejših občanov, - izobraževanje - motivacija - policija - zaposleni, zdravstveni delavci, javni zavod RTV Slovenija, Urgentni kirurški blok, - strokovni delavci, - zadovoljstvo zaposlenih, - izobraževanje, e-uprava, javna uprava, - dodatno usposabljanje, - motivacija za izobraževanje, zaposlovanje, zaposlitveni portali, javni zavod Cene Štupar, coaching, kakovost, elektronsko poslovanje, tehniški sodelavec VI, izobraževanje odraslih, - motivacija - izobraževanje - zaposleni - Ržišnik Perc d.o.o., iskalci zaposlitve, delodajalci, zaposlitveni oglas., - zaposleni - motivacija - medsebojni odnosi - javni uslužbenci - občinska uprava, Medicinska fakulteta, notranji presojevalci, spletni poker, Texas Hold’em., Usposabljanje, policija, Vredana, DEXi, poslovni angleški jezik, učno okolje Moodle, upravna enota, večparametrsko odločanje, zadovoljstvo., sodelavci, • gasilsko reševalna služba, zavarovalni zastopnik, zavarovalnica, podjetje, • javni zavod, • izobraževanje, okrajno sodišče, zavarovalnica., lokalna samouprava, Ključne besede: • motivacija, klasično izobraževanje, model e-izobraževanja, ISO 9001-2008, prenova sistema izobraževanja, usposabljanje., izvajalec zdravstvene nege, - usposabljanje - kvalifikacijski izpit - certificiranje - neporušitvene preiskave - NDT osebje, vrtec, motivacija izobraževanje mobilni bančni svetovalec, prodajalci, ocenjevanje, zadovoljstvo zaposlenih, karierni razvoj, osebni razvoj, zaupanje v virtualnih timih, prenos znanja, Hewlett-Packard Enterprise, - redni letni razgovor - vodja - zaposleni - delovna uspešnost - motivacija, virtualni tim, ginekološko-porodniški oddelek, komunikacija vodja sodelavec motivacija redni letni razgovor, razvoj posameznika, zdravstveni dom, tehniške storitve, nagrajevanje in napredovanje, delo od doma, delo v podjetju, sodobne metode, IKT, zavzetost, covid-19, poškodbe, Specialna enota, metode izobraževanja., epidemija, internet, marketinško podjetje, upravljanje znanja, kompetence, raziskava, avtomatizacija, domovi za starejše občane, organizacija dela, Zavod za transfuzijsko medicino, delovne pravice, bolezen covid-19, preventivna vadba, Ozaveščanje, košarka, ustvarjalnost, deklice, učne težave, farmacevtsko podjetje, mala in srednje velika podjetja, strategija, talenti, upravljanje talentov, preverjanje znanja, delo na domu, tehnologija, akademska nepoštenost, plagiatorstvo, pogodbeno goljufanje, vodenje, teledelo, pedagoški kader, prednosti, pomanjkljivosti, delovna mesta, management talentov, Učenje, izobraževanje in usposabljanje, organiziranje dogodkov, komuniciranje, zadovoljstvo na delovnem mestu., generacijske razlike, prenosni računalnik, pametni telefon, študijske dejavnosti, delovna sila, motiviranje zaposlenih, nagrajevanje zaposlenih, zadovoljstvo študentov in raziskava., - študenti - učenje - motivacija, - Razvoj kadrov - Izobraževanje in usposabljanje - Delovna uspešnost - Motivacija - Nagrajevanje in napredovanje - Zadovoljstvo zaposlenih - Redni letni razgovori, učitelji, izobraževalni sistem, kvaliteta storitev, intranet, aerodrom, Visokošolstvo, Pametne naprave, družba z omejeno odgovornostjo, zdravje, stigmatizacija, univerzitetna administracija, razvoj kariere, zaposlenost, izobrazba, talent, razvoj talentov, zadrževanje talentov., vloga vodje, vrtec., UKC Ljubljana, medicinska sestra, Motivacija za delo, zadovoljstvo na delovnem mestu, medgeneracijske razlike, generacije, LOTRIČ Meroslovje d. o. o., redni letni raygovor, yaposleni, rafting
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica