| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Renata Jecl

Vseh ključnih besed je 99, ki se skupaj pojavijo 110 krat.
9 ključnih besed (9.09 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 20 krat (18.18 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x20%gradbeništvo
2x10%hidravlika, HEC-RAS, turbine, biološke čistilne naprave, čiščenje odpadnih voda, kanalizacijski sistemi, vodovodni sistem, črpalke
1xtehnične rešitve, hidravlični računski model, kanalizacija, mala čistilna naprava, lovilec olj, delovanje prehoda, ..., stroškovna ocena, vpliv pregrad, vgrajevanje cevovoda, kanalizacijska mreža, ATV-A 128E standard, AB montažno črpališče, nizke zgradbe, migracije rib, urejanje vodotokov, normativna analiza, prehod, vodotok, finančna sredstva, zagotavljanje sredstev, vzdrževanje, vodnogospodarski objekti, vodnogospodarska infrastruktura, izračun kanalizacije, odtočni koeficient, sušni odtoki, odpadne vode, hidravlični izračun kanalizacije, vodnogospodarska dejavnost, upravljanje z vodami, nestalni tok, stalni tok, vplivi na okolje, reka Sava, rastlinske čistilne naprave, aglomeracije, Zakon o vodah, evidenca, vodnogospodarstvo, diplomske naloge, sonaravno urejanje vodotokov, zadrževalni bazen, vodovodni sistemi, energijske izgub, turbulentni tok, laminarni, cevovod, frekvenčna regulacija, ekonomska analiza, stroški, primerjava, konfiguracije, razdelilnik, lokalne izgube, Natura 2000, Krajinski park Golte, akumulacijsko jezero, umetno zasneževanje, padavinske vode, ponikovanje, koeficient propustnosti tal, povratna doba padavin, dimenzioniranje ponikovalnih sistemov, ponikovalni sistemi, odpadki, ekološki otok, vodnogospodarski protipoplavni ukrepi, poplavna ogroženost, poplave, reakcijske turbine, hidravlično modeliranje, hidravlične simulacije, komunalna infrastruktura, hidravlična analiza, Epanet, stroški izgradnje, impulzne turbine, hidrotehnika, Javno komunalno podjetje, kompostiranje, reciklaža, zbirni center, KOCEROD, Koroška regija, strošek, vrednost investicije, gravitacijska kanalizacija, vakuumska kanalizacija, kanalizacijski sistem
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici