| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marjana Simonič

Vseh ključnih besed je 270, ki se skupaj pojavijo 417 krat.
59 ključnih besed (21.85 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 206 krat (49.4 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
13x6.31%pitna voda
12x5.83%ultrafiltracija
11x5.34%odpadne vode
9x4.37%adsorpcija
8x3.88%flokulacija
7x3.4%koagulacija
6x2.91%biološko čiščenje, odpadna voda
5x2.43%KPK, aktivno blato
4x1.94%kompostna voda, membranska tehnologija, čistilna naprava, industrijska odpadna voda, pralnice, oljno-vodne emulzije, reverzna osmoza
3x1.46%tenzidi, membranski bioreaktor, filtracija, ionska izmenjava, denitrifikacija, validacija, zeolit, mikrobiološke analize, mašenje membran, čiščenje odpadnih vod, elektrokoagulacija, fizikalno-kemijske analize
2x0.97%polimerna membrana, trdota vode, Taguchijeva metoda, emulzija, oljno vodne emulzije, kemijska potreba po kisiku, karbonatno ravnotežje, zakonodaja, čiščenje odpadnih voda, nitrati, dezinfekcija, čiščenje odpadne vode, maziva, proces pranja, mašenje, potenciometrična titracija, hitozan, mala biološka čistilna naprava, naravne organske snovi, čiščenje vode, anionski tenzidi, krom, papirna industrija, hladilno mazalna sredstva, ekologija, učinkovitost, arzen, kelatni polimer P 26T, kovinski ioni, fosfat
1xadsorpcija., Pitna voda, vodni blok filter, kalcit, polimerne membrane, ultrafiltracijske membrane, mehčanje vode, filtrni sistem, aragonit, statistična obdelava, elektrogalvanski sistem, membranski bioreaktor (MBR), centrifugat, dehidracija blata, anaerobna presnova, polietilen-glikol, kisla barvila, obdelava tekstilne odpadne vode, mikrobiologija, fizikalno-kemijske meritve, celuloza, suha snov mulja, vlakna, kopalne vode, profil reke Drave, izcedne vode, mesno-predelovalna industrija, nanofiltracija, kosmičenje, izpihovanje amoniaka;, aditivi, brezalkoholne sadne pijače, izcedna voda, centralna čistilna naprava, mašenje in čiščenje membran, keramične membrane, učinkovitost čiščenja., saharoza, nitrifikacija, škodljivost, p-kumarna kislina, monitoring, čistilne naprave, dekarbonizacija, mulj, dehidracija mulja, procesna voda, BIRM, analiza vode, izvirska voda, mineralna voda, kemometrične metode, pranje tekstilij, oksil, uporaba odpadnega mulja, dvofazna titracija, razželezenje, VIS (vidna) spektrofotometrija, tiskanje tekstilij, bombažne tkanine, reaktivna barvila, obarjanje, odstranjevanje fosfata, neionski tenzidi, VIS spektrofotometrija, ultrazvok, flotacija, analiza pitne vode, odpadne voda, klorid, Fenolne spojine, predelava HMS, rdeče vino, belo vino, ferulna kislina, hidroksicimetne kisline, odstranjevanje HMS, gospodarjenje s HMS, HMS, reaktivna azo barvila, emulzije, ravnanje s HMS, obvladovanje HMS, o-kumarna kislina, tekočinska kromatografija., FTIR, hladilne vode, centralne čistilne naprave, hladilna voda, koagulant, nineralna olja, ekonomski izračun, Jar test, deemulgiranje, tehnološka odpadna voda, deževnica, uporaba deževnice, čiščenje tekstilne odpadne vode, biofilm, velikost delcev, zeta potencial, jar test, Amerfloc, vrtina, termalna voda, čiščenje membran, polietersulfonska membrana, industrijske odpadne vode, vplivni dejavniki, čiščenje, polielektrolit, SBR tehnologija, balneološki tip, SBR, zadrževalni čas, anaerobni reaktor, pretok, metan, keramična membrana, hidrociklon, centrifugiranje, kemični izdelki, proces H2O2/UV/Fe3+, galvanski preparati, maghemitne nanostrukture, nanomateriali, standardna metoda, težkohlapne lipofilne snovi, mikrokapsule, β-ciklodekstrin, hlapne spojine, metoda GC, zeolit 13X, olje citronele, desorpcija, graftanje, cink, FT-IR, polielektrolitska titracija, biosorpcija, kalcijev zeolit 13X, Pressure swing adsorption, kovine, hitozanski nanodelci, gnojilo, recikliranje, kalilni test., ICP analiza, nevtralizacija, separacija zraka., Vacuum pressure swing adsorption, PES membrana, huminske kisline, stopnja mašenja membrane, predčiščenje, mehanizmi mašenja, emisije v vodotoke, volna, pralna krogla, keramične kroglice, vodni filter, bakterije, IR spektrometrija, uparjanje, rastlinska čistilna naprava, onesnaženje vode, kovine v vodi, vodni kamen, vzdrževanje filtra, Monodova kinetika, težke kovine, pitne vode, skladiščno-predelovalni center, železo, organsko onesnaženje, nikelj, statistika, Odpadne vode, oljno-vodna emulzija, kontrola odpadnih vod, kivetni testi, standardne metode, razgradnja, onesnaževala, dezinfekcija z UV- žarki., Mehčanje vode, mikrofiltracija, olja, mašitev, alga Chlorella sorokiniana, šaržni reaktor, adsorbljivi organski halogeni, ultrafiltracija z micelarnim učinkom, flokulacija/koagulacija, učinkovitost odstranjevanja, regresijska analiza, stekleni filter, odstranjevanje, nanodelci, modeli mašenja membran po Hermi-ji., TiO2, oksidacija, fotokataliza, Ultrafiltracija, učinkovitost filtra, modifikacija, aktivno oglje, hladilno mazalno sredstvo, ANOVA, pesticidi, komunalna odpadna voda
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici