| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Marjana Simonič

Together there are 277 keywords, that are appearing 427 times.
59 of them (21.3 % of all) appear more than once, together appearing 209 times (48.95 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
13x6.22%pitna voda
12x5.74%ultrafiltracija
11x5.26%odpadne vode
9x4.31%flokulacija, adsorpcija
8x3.83%koagulacija
6x2.87%odpadna voda, biološko čiščenje
5x2.39%KPK, aktivno blato
4x1.91%oljno-vodne emulzije, kompostna voda, industrijska odpadna voda, reverzna osmoza, pralnice, validacija, membranska tehnologija, čistilna naprava
3x1.44%tenzidi, membranski bioreaktor, mikrobiološke analize, zeolit, elektrokoagulacija, fizikalno-kemijske analize, denitrifikacija, filtracija, mašenje membran, ionska izmenjava, čiščenje odpadnih vod
2x0.96%čiščenje vode, krom, zakonodaja, čiščenje odpadnih voda, čiščenje odpadne vode, učinkovitost, oljno vodne emulzije, Taguchijeva metoda, kelatni polimer P 26T, papirna industrija, dezinfekcija, mala biološka čistilna naprava, polimerna membrana, nitrati, hladilno mazalna sredstva, maziva, kemijska potreba po kisiku, trdota vode, karbonatno ravnotežje, mašenje, naravne organske snovi, emulzija, arzen, fosfat, proces pranja, potenciometrična titracija, ekologija, kovinski ioni, hitozan, anionski tenzidi
1xnitrifikacija, mesno-predelovalna industrija, centralna čistilna naprava, keramične membrane, saharoza, izcedna voda, učinkovitost čiščenja., mašenje in čiščenje membran, membranski bioreaktor (MBR), nanofiltracija, Pitna voda, statistična obdelava, vodni blok filter, adsorpcija., VIS spektrofotometrija, neionski tenzidi, škodljivost, izcedne vode, izpihovanje amoniaka;, aditivi, brezalkoholne sadne pijače, kosmičenje, kisla barvila, celuloza, suha snov mulja, vlakna, VIS (vidna) spektrofotometrija, kopalne vode, razželezenje, tiskanje tekstilij, železo, reaktivna barvila, organsko onesnaženje, bombažne tkanine, komunalna odpadna voda, profil reke Drave, fizikalno-kemijske meritve, analiza pitne vode, polietilen-glikol, obdelava tekstilne odpadne vode, dvofazna titracija, flotacija, odstranjevanje fosfata, anaerobna presnova, mikrobiologija, dehidracija blata, centrifugat, obarjanje, ultrazvok, elektrogalvanski sistem, deemulgiranje, tekočinska kromatografija., Jar test, tehnološka odpadna voda, deževnica, o-kumarna kislina, ferulna kislina, belo vino, rdeče vino, hidroksicimetne kisline, oksil, p-kumarna kislina, uporaba deževnice, pranje tekstilij, koagulant, klorid, hladilna voda, centralne čistilne naprave, odpadne voda, hladilne vode, mineralna voda, ekonomski izračun, kemometrične metode, izvirska voda, nineralna olja, skladiščno-predelovalni center, analiza vode, polimerne membrane, mehčanje vode, mulj, ultrafiltracijske membrane, dekarbonizacija, filtrni sistem, procesna voda, FTIR, aragonit, dehidracija mulja, kalcit, čiščenje tekstilne odpadne vode, reaktivna azo barvila, odstranjevanje HMS, gospodarjenje s HMS, BIRM, predelava HMS, Fenolne spojine, čistilne naprave, obvladovanje HMS, HMS, monitoring, emulzije, ravnanje s HMS, uporaba odpadnega mulja, kovine v vodi, čiščenje, industrijske odpadne vode, polielektrolit, SBR tehnologija, čiščenje membran, polietersulfonska membrana, vplivni dejavniki, standardna metoda, gnojilo, kovine, recikliranje, kalilni test., težkohlapne lipofilne snovi, zeta potencial, velikost delcev, galvanski preparati, kemični izdelki, maghemitne nanostrukture, nanomateriali, centrifugiranje, proces H2O2/UV/Fe3+, SBR, Amerfloc, jar test, termalna voda, vrtina, balneološki tip, hitozanski nanodelci, ICP analiza, graftanje, cink, FT-IR, polielektrolitska titracija, desorpcija, biosorpcija, volna, okoljske meritve, kompostna odpadna voda, filtrirne tkanine, bentonit, ICP-OES, živo srebro, olje citronele, β-ciklodekstrin, PES membrana, separacija zraka., huminske kisline, stopnja mašenja membrane, nevtralizacija, Vacuum pressure swing adsorption, Pressure swing adsorption, hlapne spojine, mikrokapsule, metoda GC, zeolit 13X, kalcijev zeolit 13X, hidrociklon, anaerobni reaktor, filtrirna stiskalnica, onesnaženje vode, vodni kamen, IR spektrometrija, biofilm, bakterije, uparjanje, rastlinska čistilna naprava, oksidacija, TiO2, fotokataliza, onesnaževala, razgradnja, emisije v vodotoke, pralna krogla, standardne metode, kivetni testi, statistika, nikelj, pitne vode, kontrola odpadnih vod, Odpadne vode, vodni filter, keramične kroglice, vzdrževanje filtra, Monodova kinetika, oljno-vodna emulzija, nanodelci, modeli mašenja membran po Hermi-ji., flokulacija/koagulacija, adsorbljivi organski halogeni, učinkovitost odstranjevanja, regresijska analiza, alga Chlorella sorokiniana, šaržni reaktor, ultrafiltracija z micelarnim učinkom, mehanizmi mašenja, pretok, zadrževalni čas, metan, keramična membrana, predčiščenje, Mehčanje vode, dezinfekcija z UV- žarki., ANOVA, hladilno mazalno sredstvo, pesticidi, učinkovitost filtra, Ultrafiltracija, modifikacija, aktivno oglje, olja, mikrofiltracija, mašitev, stekleni filter, odstranjevanje, težke kovine
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica