| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jože Voršič

Vseh ključnih besed je 491, ki se skupaj pojavijo 768 krat.
111 ključnih besed (22.61 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 388 krat (50.52 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
37x9.54%elektroenergetika
15x3.87%električna energija
10x2.58%standardi
8x2.06%kakovost električne energije, elektroenergetski sistemi, elektrotehnika, pretoki moči
7x1.8%udar strele, distribucija električne energije, energetika
6x1.55%ozemljitev, transformatorji, sončne celice
5x1.29%daljnovodi, električne instalacije, elektroenergetska omrežja, zanesljivost, ozemljitveni sistemi, obnovljivi viri energije
4x1.03%elektrarne, električne naprave, strelovodi, omrežja, proizvodnja električne energije, napetost, elektromagnetna združljivost, strelovodna zaščita, električna omrežja
3x0.77%ekologija, ozemljitve, strela, meritve, poraba električne energije, standard SIST EN 50160, distribucijska omrežja, sončna energija, predpisi, projektiranje, inštalacije, toplotna črpalka, modeliranje, obnovljivi viri, prenos podatkov, generatorji, hidroelektrarne, turbine, sončna elektrarna, neelastični raztezki, računalniško modeliranje, visokonapetostna tehnika, parametri napetosti
2x0.52%emisije, izgube, plinska turbina, toplogredni plini, pretvorniki, trg električne energije, merilna tehnika, lastna raba, elektrika, dodatna zimska bremena, monitoring termične obremenljivosti, veter, energija, kabli, tarifni sistemi, elektromagnetno sevanje, termična obremenljivost vodnikov, varnostna višina, prenapetostna zaščita, ozemljila, sevanje, elektroenergetski sistem, programski paketi, avtomatizacija, sinhronski stroji, stroški, daljinsko odčitavanje, nadzemni vodi, elektroinštalacije, maksimalni tok tripolnega kratkega stika, izbira elektroopreme, kratki stiki, strelovodne inštalacije, zaščita, izračun dopustnega padca napetosti, zemeljskostična zaščita, električni števci, dimenzioniranje električnega omrežja, protieksplozijska zaščita, fotonapetostni sistem, svetloba, fliker, kogeneracija, energetski zakon, sončne elektrarne, SIST EN 50160, računalniški programi, prenapetosti, zaščita pred delovanjem strele, konična moč, stikalne naprave, minimalni tok dvopolnega kratkega stika, gorivne celice, optimizacija, rezervno napajanje, ekonomska analiza, optimum obratovanja, elektroenergetsko omrežje, izgube moči, prenapetost
1xobločne peči, plinski motor, avtomatska restavracija omrežja, daljinsko merjenje, elektroenergetske meritve, asinhronski elektromotorji, rudarstvo, odjemalci, filtri, komunikacije, geografski informacijski sistemi, daljinsko vodenje, nizkonapetostne rudarske mreže, merilna mesta, zaokrožen gospodarski kompleks, energetski pregled, energetski informacijski sistem, upravičen odjemalec, ustanovitev podjetja, elektroenergeitka, višji harmoniki, komunikatorji, energetska prenova, načrtovanje, elektromegnetno sevanje, sočasna proizvodnja, gospodinjstvo, gospodinjski aparati, monolitni števci, ekonomska opravičljivost, sistem merjenja, kratkostična moč, distributivno električno omrežje, električna napetost, inducirana napetost, kakovost napajanja, vetrne elektrarne, merjenje energije, distributivni viri, upravljanje energije, zmogljivost omrežij, življenska doba, bakreni kabli, optična vlakna, ožičenje, lokalna podatkovna omrežja, zaščita pred strelo, prenosna omrežja, distributivno omrežje, vetrovne turbine, napetost koraka, napetostne razmere, antenski sistemi, male elektrarne, matrika, distribucijsko omrežje, izolacija, napetost dotika, zaščita antenskega sistema, vetrni potencial, vakuumski odklopniki, zaščita pred udarom strele, električno omrežje, specifična upornost, informacijski sistemi, avtomatizacija distribucijskega omrežja, MS Project, varnost strojev, EN, tehnična regulativa, tehniška regulativa, energetski sistemi, toplotna energija, sinhronski generatorji, nihanje napetosti, delovni prostori, svetilnost, električna razsvetljava, management, informacijski sistem, konfiguracija omrežja, energetski objekti, učikovita raba energije, optimizacija omrežja, harmonska napetost, nadzorni sistemi, popačenje napetosti, razsvetljava, visokonapetostni kabli, energetski vodi, poraba energije, prenos električne energije, visokonapetostna omrežja, odvod toplote, horizontalna osvetljenost, refleksije, prednapetostna zaščita, preskusni laboratoriji, izkoristek, pretok, diagram porabe, nizkonapetostna stikalna oprema, software, fazni kot, asinhronski motorji, močnostni ojačevalniki, mrežne impedance, komunikacijski vmesniki, simulacija I-U karakteristik solarnih modulov, električni model sončne celice, elektroenergetski sistem Slovenije, GIS, izenačitveno povezovanje, merilne metode, razdelilna omrežja, baze podatkov, Paradox, sončna celica, sončni generatorji, jamsko omrežje, odkop premoga, odkopna mehanizacija, neprekinjeno napajanje, akumulatorske baterije, obdelava podatkov, DLC, zajemanje podatkov, merjenje, AMR, CATV, Internet, aktivna harmonska kompenzacija, električno zaviranje, faktor harmonskega popačenja, termična obdelava odpadkov, planiranje, Mlaka, nizkonapetostna omrežja, elektro dokumentacija, tokovne sheme, programsko orodje, transportni sistemi, delovna mesta, padec napetosti, regulacija napetosti, poves, porcelanski izolatorji, tečenje, kompozitni izolaotorji, kompaundacija, tiristorsko vzbujanje generatorja, lastna raba elektrarne, električno in magnetno polje, elektroenergetski koridor, zaščitni nivoji sistema zaščite, meritve strel, visoka napetost, dimenzioniranje, projektna dokumentacija, električni agregati, usmerniki, centri vodenja, transformacijske postaje, harmonske napetosti, močnostna elektrotehnika, varčevalni ukrepi, načrtovanje omrežij, življenjska doba, komutacijski pojavi, standard IEC, digitalna simulacija, termoenergetski objekt, usmerniški tansformator, transformatorsko olje, racionalna poraba, transformatorski papir, sušenje transformatorja, elektroliza aluminija, razdelilne transformatorske postaje, programski paket GateCycle, srednja razpetina, dopustna razpetina, prenosna moč, dnevi diagram porabe, faktor istočasnosti, poves vodnikov, presek vodnika, odpadki, mikro energetski pretvorniki, upad napetosti, pritisk vetra, diplomske naloge, visokonapetostna stikališča, lovilni sistem, ozemljilni sistem, atmosferska prenapetost, lastništvo javne razsvetljave, svetlobno onesnaženje, kjotski protokol, vetrna energija, zanesljivost obratovanja, zanesljivost sistemov, stikališča, vetrnica, recikliranje, sežiganje, pogrešek, topologija, merjena vrednost, konvergenca, redundanca, hrup, meritve hrupa, investicija, daljinski prenos podatkov, odčitavanje števcev, števci električne energije, ocenjevalniki stanja, membrana, nevtralna točka omrežja, enopolni zemeljski stik, razdeljevalno omrežje, energetska izraba, otočno obratovanje, standard SIST EN 61000-2-4, anodni katalizatorji, merilna mreža, Siemas Q, profibus DP, javna razsvetljava, zemeljski stik, stroški investicije, ekonomska primerjava, toplotne izgube, pasivna hiša, toplotne črpalke, fotovoltaika, zemlja, dimenzioniranje opreme, voda, okolju prijazna energija, toplota, strela (tok strele), primerjava cen, energetska oskrba, energetska samozadostnost, finančni načrt samooskrbe, uredba o samooskrbi, Energetika, rentabilnost naložbe, dobavitelji energije, mesečni račun, gospodijski odjemalci, cena električne energije, baza podatkov, verjetnost, ogrevanje, hlajenje, stikališče, dimenzioniranje stikalnih naprav, transformator, eng, electric power generation, tehnologija vodika, photovoltaic system, cooling, heating, odjemalec, ozemljitev nevtralne točke, proizvodna cena električne energije, energetski in ekonomski kazalniki elektrarn, delovanje elektrarn, Nuklearna elektrarna Krško, male črpalne hidroelektrarne, male hidroelektrarne, indeks, prekinitev, kakovost oskrbe, hidroelektrarne na Pohorju., ekonomičnost, amr-sistem, primestni promet, elektroenergetsko krmilje, električne lokomotive, napajalne postaje in vodi, električna vleka, plinsko-parni postroj, termoelektrarne, transformatorska postaja, nizkonapetostno omrežje, optimizacija pretokov reke Drave, akumulacije, sočasna proizvodnja električne in toplotne energije, losses, varovalke, preizkušanje, LPS, posebni objekti, zagonski elaborat, stroškovni plan, harmonic effects, power engineering, višji harmonski tokovi, standard SIST EN 6100-2-4, oskrba z energijo, oskrba z električno energijo, SN distribucijsko omrežje, APV, THD, tok strele, odvodni sistemi, nedobavljena električna energija, odklopniki, Kyotski protokol, Gemis, računalniški program Gemis, zaključeno gospodarsko območje, predpisi za strelovodne inštalacije, gostota udarov strele, kvaliteta električne energije, zaključen gospodarski kompleks, posrednik, eib bus, odstopanja, elektroenergetske naprave, zgodovina raziskovanja strele, nevihte, solarni V-koncentrator, regulacija konične moči, strelovod, kompenzacijska ozemljena točka, optimizacija proizvodnje, dms, akumulacija, transformatorske postaje, Newton-Raphson metoda, mrežni izračuni, mrežna tipologija, magnetno polje, električno polje, programska oprema, analiza povezljivosti, razklopljena metoda, povesi, mrežni kontrolnik, zemljostična zaščita, kratkostična stikala, jamsko električno omrežje, črpališča vode, ATEX, daljnovod, aktivni filtri, flikerji, harmoniki, vijačnica, proizvodnja električne enrgije, zakonodaja, sočasna proizvodnja električne energije in tolote, Evropska unija, preizkusi, tehnične mape, visoke napetosti, merilni inštrumenti, sistem električnega omrežja, srednjenapetostno omrežje, kazalci zanesljivosti, zaščitne naprave, tehnična dokumentacija, oznaka CE, trg z zemeljskim plinom, trg z električno energijo, transport energentov, energenti, razpršena proizvodnja, programsko orodje NEPLAN, evropske direktive, certificiranje, harmonizacija, standardizacija, odlagališča komunalnih odpadkov
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici