| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jože Pihler

Vseh ključnih besed je 705, ki se skupaj pojavijo 1175 krat.
174 ključnih besed (24.68 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 644 krat (54.81 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
31x4.81%elektroenergetika
20x3.11%stikalne naprave
15x2.33%proizvodnja električne energije
13x2.02%transformatorska postaja
12x1.86%elektroenergetsko omrežje, električni oblok
10x1.55%hidroelektrarne, delne praznitve, meritve
9x1.4%elektroenergetski sistem, prenapetostna zaščita
8x1.24%dimenzioniranje opreme, preskušanje, stikalni aparati
7x1.09%turbine
6x0.93%mala hidroelektrarna, elektrotehnika, ločilno stikalo, elektroenergetski sistemi, kratki stiki, metoda končnih elementov, prenapetosti, stikališče, kratki stik, male hidroelektrarne
5x0.78%odklopniki, hidroelektrarna, načrtovanje, analiza, RETScreen, nizkonapetostno omrežje, električno polje, okvare, odklopnik, transformator, ekonomska analiza, prenapetostni odvodniki, izračun kratkih stikov, termoelektrarne, standardizacija
4x0.62%srednja napetost, elektroenergetske naprave, električne naprave, kompenzacija, visokonapetostna tehnika, Matlab, ekonomska upravičenost, električno dimenzioniranje, kompozitni izolatorji, izbira opreme, transformatorske postaje, visoka napetost, prenapetost, obnovljivi viri energije, diplomske naloge, taljiva varovalka, optimizacija
3x0.47%daljnovodi, električno omrežje, termoelektrarna, tipski preskus, vzdrževanje, skoznjiki, skoznjik, kratkostični izračuni, strelovodna zaščita, električna energija, faktor moči, distribucijsko omrežje, matematični model, močnostni laboratorij, umetna nevronska omrežja, visokonapetostne naprave, kratek stik, obnovljivi viri, izolacijski elementi, ločilnik, tehnična zakonodaja, srednjenapetostno omrežje, polizolirani vodniki, izmenična napetost, bioplinarna
2x0.31%trg električne energije, vakuumski odklopnik, varistor, digitalna simulacija, vpliv na okolje, kabli, generatorji, PSCAD programsko orodje, razsvetljava, trg z električno energijo, dimenzioniranje odklopnika, stikalna celica, reka Drava, električne inštalacije, Natura 2000, turbina, generator, kratkostični tok, napajanje, nevroni, zaščitne naprave, preskušanja, preskusi, veliki tokovi, inštalacijski odklopnik, Premogovnik Velenje, izračuni, segrevanje, rekonstrukcija stikališča, prenapetostni odvodnik, ozemljila, programsko orodje PSCAD, magnetno polje, RETScreen programsko orodje, zaslon, umetna inteligenca, sončne elektrarne, jalova energija, hitra kamera, induktivnost, geotermalna energija, zračno izolirano stikališče, harmoniki, zanesljivost, srednjenapetostne naprave, gradnja, padec napetosti, lastna raba, kovinsko oklopljeno stikališče, avtomatizacija, harmonizacija, varstvo pri delu, SF6 odklopnik, evropske direktive, DE algoritem, simulacija, zaščita, temperatura, uhajavi tok, odvodnik prenapetosti, zakonodaja, dimenzioniranje, NEPLAN, izolacijski mediji, Elektroenergetsko omrežje, umerjanje, varovalke, nuklearna elektrarna, plini, obnova, vetrna elektrarna, okolje, projektiranje, lastna poraba, transformatorji, distribucijska omrežja, udar strele, ločilna stikala, plinski odvodnik, vplivi na okolje, laboratorijski preskusi, stroški, ekonomska primerjava, elektroenergetska omrežja, izolatorji, ločilniki, kosovni preskusi, plin SF6, vodna energija, ekologija, atmosferska prenapetost, stikalni aparat
1xgradbišča, računska metoda, EMTP, prebojni čas, prebojna napetost, inštalacijski odlopnik, statistične meje zaupanja, nizka napetost, ElectroFlow, grafična metoda, PSCAD, lunker, električni obok, vrzel, analiza pojava, CE oznaka, SN daljnovod, izoliran univerzalni kabel, Weibull, SF6 odklopniki, elektro meritve, analiza prehodnih pojavov transformatorja, zaščitni rogljič, zaščitno iskrišče, modeliranje transformatorja, višje harmonske komponenete, preskusne napetosti, laboratorijski preiskusi, indikatorji napetosti, prenosni fazni primerjalniki, meritve temperature, termočlen, termografija, termo kamera, oznaka CE, PSCAD računalniški program, OPC standard, razvoj aparatov, preižkušanje, inteligentne hiše, električnega toka, izmenični tok, brezobločno prekinjanje, infrardeče sevanje, prenos toplote, instalacijski odklopniki, hidroenergetski potenciali, investicijski stroški, induktivni tokovi, tuljave, distribucijske postaje, projektranje, analiza občutljivosti, programska orodja, brezprekinitveno napajanje, informacijska oprema, bioplin, izpad napajanja, informacijski sistemi, analiza stanja, srednjenapetostni nivoji, stroški izgradnje malih hodroelektrarn, elektromontažna dela, vzvratno širjenje pogreška, Borzen, jez, UNO, numerično modeliranje, enofazni zemeljski stik, sistem zaščite, programsko orodje RETScreen, gasilna komora, IEC standardi, tipski preskusi, izdelava odklopnikov, vakumski odklopniki, stroški izgradnje malih hidroelektrarn, natura 2000, RETCsreen, Shunt odklopnik, obratovalne karakteristike, terminski trg, dnevni trg električne energije, EES, cena električne energije, plinske turbine, SF6 izoliran postroj, tehnična primerjava, pretoki slovenskih rek, urna proizvodnja, Marxov generator, matematični modeli, hidrologija, atmosferska udarna napetost, močnostni preskusi z enosmerno napetostjo, izkoriščenost vodnih virov, polprevodniški elementi, kompenzacija jalove energije, merjenje energije, zaščita pred prenapetostjo, rekonstrukcija naprav, udarna napetost, krmiljenje, ocenjevanje ponudb, gospodarsko pravo, javna naročila, priprava razpisne dokumentacije, prenos električne energije, hidrofobičnost, tipski projekti, NN omrežja, elektromontaža, profili daljnovoda, prostozračni vodniki, električna oprema, oddajniki, nabava elektroenergetskih elementov, izračun električnega polja, program urne proizvodnje, optimizacija-simulacija, liberalizacija trga, liberalizacija trga z električno energijo, cene električne energije, umerjanje temperature, temperaturni senzorji, optimizacija pretoka reke, EU, obratovalni diagrami, dravske elektrarne, Drava, obratovanje, stikala, analiza okvar, programski paket PSCAD, modeli transformatorjev, PSCAD/EMTDC, napajanje z razsmerjeno izmenično napetostjo, razpoložljivost naprave, pogostost odpovedi, napajanje z enosmerno napetostjo, atmosferske razelektritve, preboj električnega toka, telekomunikacijski kabli, enopoljni kabelski stiki, usmerniki, razsmerniki, merilne metode, razdelitev električne energije, visokonapetostni vodniki, vodniki, nadzemni vodi, akumulatorske baterije, elektrodistribucija, dielektrik, fizikalne lastnosti delnih praznitev, preskušanje transformatorjev, ICEM, izolacijski upor, stikalne celice, segrevanje transformatorja, srenjenapetostno omrežje, izolirani univerzalni kabli, razpoznava vzorcev, vzorčenje, zunanjemontažni ločniki, elektromagnetna združljivost, praznitve, visokonapetostna stikališča, programsko orodje Matlab-simulink, model odklopnika, prostor stanj, akreditacija, merilna sledljivost, programsko orodje EXCEL, rele, kontaktna upornost, močnostna preskušanja, SN nadzemni vod, umetna nevronska omrežja (UNO), vzratno širjenje pogreška, polizolirani vodnik, izolacijska upornost, magnetni sistem, cink-oksidni prenapetostni odvodnik, model odvodnika, prosti trg z električno energijo, parni kotel, kontaktni materiali, kontaktni sistem, oblike kontaktov, učenje, toplotna energija, proženje, sinusni signal, generator udarnih tokov, standardni udarni tok, udarni tok, močnostni usmerniki, tokovni udarni generator, srednje napetostna omrežja, preskuševalci napetosti, okvare v omrežju, kogeneracija, plinski motor, nedobavljena energija, srednjenapetostno prostozračno omrežje, izolacijske zaščitne plošče, kvaliteta električne energije, Holding Slovenske elektrarne, merilne naprave, podjetje, poslovanje podjetja, dušik, uspešnost poslovanja, uspešnost, tehnologija, poslovanje, električna prebojna trdnost, homogeno električno polje, elektromagneti, kratkostični ovoji, elektromagnetni kontaktorji, mehke logike, umetno nevronsko omrežje, nehomogeno električno polje, razdelilne transformatorske postaje, tržne raziskave, konkurenčnost, Opera, projektiranje transformatorskih postaj, energetski zakon, MKE, SF6 plin, delavna energija, elektrostatično polje, javno podjetje za distribucijo električne energije, upravičen odjemalec, vrednotenje, lastnosti, konkurenca, benchmarking, simulacije, analiza srednjenapetostne kabelske zanke, kabelske povezave, preskusni laboratorij, blok transformator, Weibullova porazdelitev, fekalne vode, meteorne vode, dielektriki, omrežje, električno napajanje, rudnik, mostni žerjav, elektrooprema, padec, povodje, nevronsko omrežje, pretok, Mala hidroelektrarna, frekvenčni pretvornik, preizkusi, odvodni tok in dielektrična trdnost, preskusni pogoji, retscreen, doba vračanja, nove tehnologije, preskusi in meritve, Matlab – Simulink, dokumentacija, Mayrjev model, novi objekti, proizvodnja, stikališča, standard SIST EN 60335-1:2003, standard SIST EN 60335-2-40:2003, Simulink, udarni tokovni val, ocena rizika, izdelava merilnega protokola, nevron, reka Mura, Električna varovalka, taljivi vložek, periodični pregled, standardi., malooljni odklopnik, električna energija., protieksplozijska zaščita, ozemljevanje, poraba električne energije, mikro hidroelektrarna, ekonomski izračun, vodna turbina, dušilka, ozemljitev nevtralne točke, vreme, diagram porabe električne energije, energija vetra, male vetrne turbine, varnostni tokokrogi, določitev opreme, tehnologija izkoriščanja, električne sheme, varnost pri delu, izkoriščanje vodnega potenciala, Visokonapetostni laboratorij, programsko orodje RetScreen, proizvodnja energije, fotovoltaika, recikliranje, požarna varnost, ekonomska, mikro hidroelektrarne, bioplinska elektrarna, RedScreen, hlajenje transformatorjev, menjava odklopnika, korekcijski faktor, kombiniran sprožnik, napetostni stabilizator, ETIMAT P10, Inštalacijski odklopnik, napajalno energetska naprava, transformator in kratki stiki, transformacija napetosti, Transformatorska postaja, Električna energija, energetski monitoring, raba električne energije, dolžina vodnikov, odlopnik, izračun kratkostičnih razmer, načrtovanje opreme, rekonstrukcija, OVE, jedrska fuzija, primerna lokacija, napetost, jedrska fisija, izbira stikalne opreme, kovinsko oklopljena celica, standard, odvodnik, strela, MHE, Ceršak, asinhronski generator, gradbeni zakon, Premogovnik Velenje, tok, Kovis Livarna, spremljanje rabe energije, rezervno napajanje, elektrarne, maximo, SCADA, primerjava med programoma GIS in SDMS, program SDMS, SWOT analiza, program GIS, statistične metode, podporni izolatorji, prebojna trdnost, izolacijsko olje, mikrokrmilnik, meroslovna kontrola, napredna merilna infrastruktura, normalna porazdelitev, pametni števci, bremensko stikalo, avtomatizacija omrežja, izračun kratkostičnih tokov, transformator., biomasa, kontinuirano ulivanje jekla, razpršeni viri., bolnišnica, obratovalno stanje, mobilna elektrarna, izvedba, izračun rizika, daljinsko vodeno ločilno mesto, poškodbe, silikonski izolatorji, življenjski ciklus elektrarne, zadovoljstvo kupca., Nuklearna elektrarna Krško, dizel agregat, kalibriranje, sile, hod, sortiranje, tipkala, standardi ANSI/IEEE, Stroj za kontrolo, kontrola, senzor sile, električne izgube in izkoristki, Elektroenergetski sistem, monitoring, optimalno obratovanje, usmerniška skupina, senzor hoda, proizvodnja elektroliznega aluminija, zračni odklopnik, izračuni., prevodnik, merjenje, kratki stiki/ kratek stik, gorenje električnega obloka, prenosni fazni primerjalniki napetosti, elaborat, ekonomika projekta, sončna elektrarna, hidroelektrarne na reki Muri, Francisova turbina, nizkonapetostni stikalni blok, prašno barvanje, enočrtna shema, črpalna hidroelektrarna, PSCAD®, proizvodnja električne energije., stabilnost., 0, pečice, razvoj, nabava, kuhalni aparati, bela tehnika, vključitev v omrežje, RetScreen programsko orodje, dobavitelji, krmilna in relejna enota, nizkonapetostne naprave, tehnika zasneževanja, harmonska analiza, toplotne izgube, toplotna analiza, prodajne znamke, tržišče, simulink, oblok, PSO algoritem, detektor napetosti, kapacitivnost., optimizacija z rojem delcev, algoritem diferenčne evolucije, 95 kV, indikator napetosti, daljnovod, razdeljevanje električne energije, diferenčna evolucija, stikalni aparati., elektro-obločna peč, elektroenergetski distribucijski sistem, kazalci kakovosti, zanesljivost napajanja, odjemalci električne energije, toplogredni plini, veter, sistemi hlajenja, varnost obratovanja, nesreče, termoelektrarna., jedrska elektrarna, elementi elektroenergetskega sistema, elektro laboratorij, plin SF6., razdelilna transformatorska postaja, sila, Diferenčna evolucija, izolator, udarna igla, visokonapetostna varovalka, dimenzioniranje stikalnih naprav, predstavitev stikalnih naprav, diesel agregat, prelivno polje, CE znak, označevanje, varovanje okolja, Električne naprave, kratkostični tokovi., varnost, verjetnostne varnostne analize, podnožje varovalke, strošek, ekonomska upravičenost, strelovod, standardi, sončna energija, standard SIST EN 60909, prag pokritja, okvara, Kriging, kinetična teorija plinov, hidroelektrarne na Muri., Notranja okvara, stikalna naprava, investicijski stroški hidroelektrarne, hrup, distribucijski transformator, izgube, električna poljska jakost, korona, investicijski stroški za hidroelektrarno, veriga hidroelektrarn, vključitev hidroelektrarne v omrežje, reka Ledava, magnetno polje., trdni dielektrik., podstavek varovalke, Matlab., naravovarstvena območja, elementi stikalnih naprav, naprave, Petersenova dušilka, transformatorska postaja., načrtovanje in izbira opreme, rezervar goriva, izračuni kratkih stikov, resonančno ozemljeno omrežje, gledališče, pravo, Celovita presoja vplivov na okolje, umestitev, uredba, vodni potencial, direktiva, srednjenapetostni nivo
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici