| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jožica Knez-Riedl

Vseh ključnih besed je 503, ki se skupaj pojavijo 926 krat.
146 ključnih besed (29.03 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 569 krat (61.45 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
25x4.39%podjetje
22x3.87%stroški
21x3.69%Slovenija
12x2.11%uspešnost poslovanja, kazalniki, indikatorji
10x1.76%boniteta
9x1.58%poslovni rezultati
8x1.41%finančna sredstva, učinkovitost, financiranje, ocenjevanje, strategija
7x1.23%vrednotenje
6x1.05%kvaliteta, finančno poslovanje, modeli, analiza poslovanja
5x0.88%ISO, informacije, računovodski izkazi, diplomske naloge, odpadki, gospodarjenje, tehnologija, benchmarking, meritve, poslovni proces, gradbeništvo, finančna analiza, zakonodaja, analiza stroškov
4x0.7%storitve, panoge dejavnosti, banke, komunala, povezanost, poslovne finance, računovodstvo, telekomunikacije, kalkulacije, podpora, bančno poslovanje, metode, uporabniki, regulacija, orodja, merila, stroškovna analiza, okolje, ekonomski vidik, družbena odgovornost
3x0.53%materiali, standardi, gradbena industrija, denarni tokovi, mala podjetja, delovna organizacija, orodjarstvo, delovanje, organiziranost, družbe, kontrola, podjetništvo, analiza, bilance stanja, sistemi, realizacija, izboljšave, predstava, ekonomika podjetja, poslovne banke, bančništvo, kreditiranje, obračuni, priložnosti, uporaba računalnika, metodologija, mednarodni sporazumi, poslovne funkcije, konkurenca, posojila, tveganje, dejavnost, finančne ustanove, varstvo okolja, mednarodne organizacije, krediti, recikliranje
2x0.35%polarizacija, avtomobilska industrija, trajnostni razvoj, rezkanje, telefon, upravljanje, pospeševanje prodaje, ISO 9000, elektronsko poslovanje, zagotavljanje kvalitete, kreditna sposobnost, zasebno podjetje, zaloge, odpadne vode, kovinska industrija, sežig, razvoj, potrebe, izdelki, simulacija, komuniciranje, poslovanje, ekologija, poslovanje podjetja, prodajna cena, optična vlakna, finančna poročila, cilj, informacijska tehnologija, komunalni odpadki, papirna industrija, konkurenčnost, polimeri, ekonomičnost, proizvodnja, poslovno sodelovanje, management, predelovalna industrija, predelava, podatki, postopki, proizvodni programi, finančni instrumenti, finančno računovodstvo, mednarodni standardi, donatorstvo, kakovost, vrednost, ekonomika, investicije, nabava, dobavitelji, internet, nabavna politika, teorija, čistilne naprave, uspešnost
1xodgovornost, tehnologija gradnje, ekonomsko ravnotežje, prodajne cene, kontaktni fasadni sistemi, montažne votle plošče, laserski sledilniki, vpenjalne priprave, montažni stenski elementi, montažna gradnja, STEP 7, koordinatna merilna tehnika, vrtljivi reklamni panoji, stroški kakovosti, vplivi na okolje, strokovne službe, politika okolja, finančni kapital, javno podjetje, vodenje, stroškovno računovodstvo, življenjsko okolje, prilagajanje, trg, poslovna politika, dokumentacija, bilance uspeha, donos, gospodarnost, srednja podjetja, kreditne ustanove, kapital, zavarovanje, garancije, ekonomija blaginje, ekološko ravnotežje, senzorji, izračun trdnosti, trdnost, optični senzorji, avtomobilski senzorji, stroški proizvodnje, razvoj detektorja, ovrednotenje stroškov, optimizacija proizvodnje, vodni tobogani, male hidroelektrarne, onesnaževanje okolja, gozdarstvo, čiščenje odpadnih voda, natura 2000, gradbeni elementi, stroški izgradnje malih hidroelektrarn, RETCsreen, proizvodni načrt, vrtanje, rotacijske peči, lahka frakcija, modularni sežig z rešetko, prag pokritja, keramični brusi, gospodarjenje z odpadki, stroški sežiga, AHP metoda, študij, metoda AHP, okoljska primerjava, tehnološka primerjava, ABC analiza, normativni časi, ekonomika investicij, računalniško voden obdelovalni center, ravnanje z odpadki, vkopi, geotehnika, programiranje obdelovalnega centra, individualna proizvodnja, proizvodni management, razporeditev delovnih mest, načrtovanje proizvodnje, ravnanje s človeškimi viri, optimizacija stroškov, visoko šolstvo, računalniške komunikacije, piroliza, mletje, predelava izrabljenih pnevmatik, izrabljene pnevmatike, gume, cementarne, tehnološki procesi, zahodna Evropa, novi proizvodi, Japonska, elektroerodiranje, visokohitrostno frezanje, standardizacija, tržne raziskave, računalništvo, software, učni proces, izobraževanje, izobraževalni sistemi, programska oprema, optimizacija, ceste, lastnosti, higiena, rešitve, strojna industrija, gradbeni materiali, ymanjšanje stroškov, struženje, programiranje, žaganje, CAD, matrica, brušenje, toplotna obdelava, orodno jeklo, konstruiranje, zagotavljanje kakovosti, ročna obdelava, žična erozija, toplo iztiskanje, viri financiranja, promocija, humanizacija dela, kultura podjetja, certifikati, poslovna etika, programi, strateški management, komunalna odpadna voda, Evropska unija, biološko čiščenje odpadne vode, male čistilne naprave, primerjave, žerjavi, ekonomski izračun, steklena vlakna, varjenje, ogljikova vlakna, mehanski preizkusi, polimerna osnova, zvarni spoji, jeklo, toplotno vplivano področje, simulacija termičnega cikla, TVP, dinamična trdnost, udarna žilavost, kompoziti, steklo, sledenje, CR-39, simulacije, mobilni roboti, regulacije, ionski filtri, prepustnost za pline, okna, nanotehnologija, elastični modul, prepustnost za svetlobo, etika, značilnosti, zelene ravne strehe analiza stroškov in koristi, modeliranje, prenos energije in snovi, fizika zgradb, ekonomsko ovrednotenje investicije, narodno gospodarstvo, odločanje, indeksi, razvrščanje v skupine, gospodarske družbe, stroškovna primerjava, klasifikacija hribinskih tipov, RS-232, komunikacijski vmesniki, DNC-sistem, človeški kapital, USB-vmesnik, ethernet vmesnik, parametri hribinske mase, podzemno skladišče zemeljskega plina, CNC-krmilje, omrežje, revizija, logistika, merjenje navora, preverjanje kakovosti, pnevmatsko orodje, ustanovitev podjetja, hidroenergetski potenciali, hidroelektrarne, RETScreen, programska orodja, analiza občutljivosti, investicijski stroški, izdelava končnih izdelkov, hitra izdelava orodij, skladiščenje, transport, celovita kontrola kvalitete, celovita kvaliteta, CAD/CAM, CNC obdelovalni stroji, hitra izdelava prototipov, SLS (selektivno lasersko sintranje), dodajalni postopki, investicijski načrt, okoljski management, mednarodno poslovanje, PHA, PLA, Oxo razgradljivi polimeri, En13432, PHB, biopolimeri iz škroba, gospodarstvo, družbena odgovornost podjetij (DOP), kompostni sistem Siloda, polimeri iz obnovljivih virov, ASTM D6400, kompostno razgradljivi polimeri, non-governmental organizations, social exclusion, employment, social enterprises, družbena odgovornost podjetja, Pivovarna Laško d.d., biorazgradljivi polimeri, biopolimeri, Bioplastika, sponzorstva, sponzorstvo, konkurenčna prednost, položaj žensk., družini prijazno podjetje, družinska politika, družini prijazni ukrepi, ekonomija, socialna ekonomija, globalizacija, primeri, mednarodne primerjave, socialno podjetništvo, Človeški kapital, karbidne trdine, Skupina KIV Engineering, termično procesiranje odpadkov, vzdrževanje konkurenčne prednosti, razvijanje konkurenčne prednosti, gravitacijsko litje, načrtovanje proizvodnega procesa, trženje, 5-osni CNC brusilni stroj, frezala, rezkarji, zavarovalnice, zavarovalstvo, davki, papir, prodajna politika, prodaja, osnove, davčni sistemi, pravna oseba, politika podjetja, davčna politika, obdavčenje, financiranje podjetja, tržna analiza, življenjski cikel, politika izdelka, proizvodi, aluminij, social entrepreneurship, struktura, kadrovska politika, ekonomski modeli, empirične raziskave, poslovne odločitve, bilance, davek od dobička, pripravljalna dela, organizacija del, polarizirajoče vlakno, visokodvolomno vlakno, gradbena dela, terminski plan, mikrokrmilniki, krmiljenje naprav, emisije, popolno zgorevanje, merilne temperature, temperaturni senzorji, politika cen, oblikovanje cene, televizija, davčne olajšave, prenosni sistemi, avdiovizualna sredstva, razvojni projekti, projekti, investicijsko odločanje, računalniške mreže, industrijska organizacija, dobava, kvantitativna analiza, kvalitativna analiza, spremembe, organizacija, vinarstvo, vinogradništvo, teamsko delo, prenos podatkov, učenje, znanje, ponudba, komunikacije, odjemalec, neposredna prodaja, direktno trženje, telemarketing, zadovoljstvo, potrošnik, komercialno poslovanje, organizacijske strukture, prodaja po telefonu, aktivnosti, poslovno okolje, kemična industrija, operativni plani, rizični kapital, finančno upravljanje, dolgovi, fokusirani ionski snop, mikroobdelava materialov, materialno poslovanje, planiranje, ionsko razprševanje, SRIM, finančna po, informacijski sistemi, strateško upravljanje, uravnotežen razvoj, termoplasti, polimerizacijski proizvodi, strateško planiranje, poslovna strategija, obveznosti, družina, oblikovanje, SIMATIC
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici