| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tomaž Tollazzi

Vseh ključnih besed je 332, ki se skupaj pojavijo 628 krat.
70 ključnih besed (21.08 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 366 krat (58.28 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
42x11.48%prometna varnost
28x7.65%cestni promet
19x5.19%krožno križišče
18x4.92%promet
15x4.1%rekonstrukcija
13x3.55%prometne nesreče
10x2.73%umirjanje prometa, ceste
9x2.46%varnost, primernost izvedbe, krožna križišča
8x2.19%kriteriji upravičenosti, križišča, predori, varnost v cestnem prometu
7x1.91%nivojska križišča
6x1.64%mirujoči promet
5x1.37%prometna signalizacija, varnost v predorih, semaforizirano križišče, cestna križišča
4x1.09%ukrepi za umirjanje prometa, cestni predori, gradbeništvo, prometna nesreča
3x0.82%varnost cestnega prometa, konflikti, kolesarski promet, pešci, alkohol, občinske ceste, mini krožno križišče, avtoceste, kolesarji, konfliktne točke, črna točka, projektiranje, prometna ureditev
2x0.55%bencinski servis, prometno-varnostna analiza, rekonstrukcija križišč, vzdrževanje cest, študija variant, cestne zapore, mestni promet, oprema cest, analiza, hitrost, križišča nedovoljenih oblik, prepustnost križišč, maloprometne ceste, statistika, prometno varnostna analiza, prepustnost, varne šolske poti, mestne prometne površine, prometna varnost., naprave za umirjanje prometa, turbo krožno križišče, montažno krožno križišče, nesreče v predorih, kratkotrajno parkiranje, ukrepi, kataster, študija primernosti izvedbe, predor, telesne poškodbe, nivojsko križišče, rekonstrukcija križišča, cestna infrastruktura
1xsistem alarmiranja, obveščanje voznikov, funkcija ceste, požarna varnost, operater v avtocestnem nadzornem sistemu, načrti reševanja, odvodnjavanje v predorih, vožnja skozi predore, avto šole, vozniki, načrti zaščite, ocena ogroženosti, zimske službe, državne ceste, izvedbeni program zimske službe, nevarne snovi, požari, prometne informacije, nevarno blago, psihologija voznika, prometna varnost v predorih, projektiranje cest, planiranje cest, psihofizične sposobnosti voznika, cestni otoki, projektiranje krožišč, prometno tehnični dejavniki, varnost v križiščih, kapaciteta krožnih križišč, turbo krožna križišča, klasična križišča, obnova cest, cestne varnostne ograje, psihologija, prometno - varnostna analiza, zemljevidi, nadzorni center, obveščanje v predorih, projektno-tehnični elementi ceste, lokacije nesreč, rekostrukcija križišča, navigacijsko-komunikacijski sistem, tehnologija cestnega prometa, kontrolne postaje, varnostni ukrepi, kontrolne operacije, tehtanje vozil, reševanja, promet tovora, obremenitev cest, cesta, preiskovanje prometnih nesreč, parkiranje, pregledna polja, analiza vzrokov, Krško, okvare osebnih avtomobilov, tehnični pregledi, brezhibnost vozil, pregledne razdalje, racionalizacija vzdrževanja, kategorizacija cest, zaščitna oprema, rolerji, planiranje cestnega omrežja, motorne sani, vzdrževanje cestnega omrežja, vožnja z motornimi sanmi, glavne ceste, avtobusna postajališča, transportna politika, preventivni ukrepi, prometni delikti, motorna vozila, gradnja cest, spojnice, izvennivojska križišča, portali, vodenje, izboljšanje, omejevanje prometa, prometno stanje, urbano okolje, javni mestni potniški promet, avtobusni promet, obnove, prometna varnost potnikov, uporabniki rolerjev, prometnovarnostni pomen, oprema v predorih, infrastrukturni objekti v predorih, prometna oprema, prometni tokovi, organizacija, križanje, planiranje, nemotorizirani udeleženci v prometu, peš promet, črne točke, CPr, izredni dogodki, potni prehodi, zapornice, osnovne šole, relativni pokazatelji, raven prometne varnosti, stopnja prometne varnosti, varnost v cestnih predorih, psihološki učinki na voznika, ARC VIEW, računalniška orodja, vertikalna prometna signalizacija, baza podatkov, varnostne ograje, Oplotnica, prevoz betona, vzdrževanje gozdnih cest, funcije ceste, obremenitev ceste, odvodnjavanje, starostniki, ogroženost v prometu, gozdne ceste, nizkoprometne ceste, železnica, garažne hiše, pregledovanje varnosti cest, polje preglednosti, Andrejev križ, Prometno inženirstvo, kolesarske steze, Maribor, trajnostna mobilnost, NPr ceste preko železniške proge, Evropska direktiva., analiza nevarnih odsekov, ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, prometne nesreče motoristov, mnenjska raziskava, Cesta, kontrolne liste, RSI, Horizontalna signalizacija, kolesarske površine, calibration of the VISSIM model, traffic micro-simulation, traffic models, computer program calibration method, neural networks in the calibration process, traffic modeling parameters, micro-simulation of roundabouts, kriterij upravičenosti, Krožno križišče, kriteriji za presojo primernosti izvedbe križišča., kolesarska infrastruktura, kanalizirano križišče, parkirni režim, primernost izvedbe., Mini krožno križišče, enosledna motorna vozila, širina vozišča, trajnostna varnost, ki odpuščajo napake voznikov), odpuščajoče ceste (ceste, človeški dejavnik, napake voznikov, metoda delfi., varnejša cestna infrastruktura in obcestje, traffic lighting, traffic accident, prometno-tehnična analiza, hitrosti, kapacitetna analiza, izbor optimalne ureditve križišča, pedestrian road crossing, traffic safety, vplivi na okolje, izpusti vozil, uvozni kot, kot defleksije, geometrijski elementi, napoved prometne varnosti, simulacijski modeli za napoved prometne varnosti, agresivnost voznikov, sharrow, prevozna hitrost, ankete, učinkovitost, mikrosimulacijski model, finančna in ekonomska analiza, »dumb-bell«, Varaždin, odštevalnik, driving time, queue parameters, prehodi za pešce, parkirne površine, označevanje zapore ceste, parkirne hiše, avtomatski parkirni sistemi, reakcijski čas, Trbovlje, javne ceste, parkirišča, konfliktne situacije, gostota prometnega toka, celostni pristop, načelne usmeritve, prometno-varnostna urejenost, prometno-tehnična urejenost, zastoji v predorih, upravljalci avtocest, preglednost, tehnični pregledi motornih vozil, naselja, voziščna konstrukcija, globina zmrzovanja, obvestilne table, prometne obremenitve, racionalnost, vrednost investicije, radarji, meritev hitrosti, tovorna vozila, počivališča, voziščne konstrukcije, logistični centri, prometni tok, avtocesta, tretja razvojna os, primerjava in vrednotenje variant, večkriterijska analiza, motorno kolo, nevaren cestni odsek, prometna nesreča, anketno delo, načrtovanje daljinskih cest, pregledovanje varnosti avtoceste, kriteriji za ugotavljanje upravičenosti izvedbe, delay, državna cesta, osnovna šola, avtobusno postajališče, prometne površine za pešce in kolesarje, zagotavljanje prometne varnosti…, kategorizacija javnih cest, …, študije, alternativni tipi krožnih križišč, varnost na avtocestnem omrežju, nevarni odseki, infrastrukturni objekti, metodologija, investicije, infrastruktura, cestno omrežje občinskih cest, banka cestnih podatkov, prometno- varnostna analiza, rekonstrukcija…, prometna analiza, diplomsko delo, obveščanje uporabnikov
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici