| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Lidija Hauptman

Vseh ključnih besed je 248, ki se skupaj pojavijo 278 krat.
18 ključnih besed (7.26 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 48 krat (17.27 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x12.5%davčna osnova
5x10.42%dohodnina, davčna stopnja
3x6.25%rezident, prispevki za socialno varnost
2x4.17%dvojna obdavčitev, plača, davčni zavezanec, nerezident, bonitete, Samostojni podjetnik, Davčna uprava Republike Slovenije, Slovenski računovodski standardi, davki, dobiček iz kapitala, obdavčitev, Slovenija, davčna olajšava
1xdržava rezidentstva, država pogodbenica, država vira, dvojna obdavčitev dohodka in premoženja, intelektualna lastnina, ekonomska dvojna obdavčitev, davek po odbitku, neobnovljivi viri energije, bilance stanja, stroški, izkaz poslovnega izida, primerjava USALI in SRS, Bilateralni sporazum, izogibanje plačilu davka, licenčnine, računalniška programs, premoženjska pravica, sistem FADN, enostavno računovodstvo, dvostavno računovodstvo, pravna oseba, pravna dvojna obdavčitev, mednarodna dvojna obdavčitev, obnovljivi, oprostitev obdavčitve, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Organizacija združenih narodov, odhodki, prihodki, IFAC, fizične vrednosti, kontroling, okoljska bilanca, okoljska revizija, denarne vrednosti, davčna skladnost., zaznavanje in merjenje kakovosti storitev, davčni inšpektor, zadovoljstvo uporabnikov, davčni postopek, onesnaževanje., okoljski kontroling, okoljski stroški, varovanje okolja, trajnostno vodenje podjetij, zeleni kontroling, USALI, trošarina, trajnostni razvoj, trajnost, okoljsko računovodstvo, okoljski uravnotežen sistem kazalnikov, okoljsko stroškovno računovodstvo, orodja okoljskega kontrolinga, sistem zgodnjega pojasnjevanja, SRS, MRSP 41, izkaz poslovnega izida., bilanca stanja, Davčne informacije, posebni davek iz plač, računovodsko poročilo, letna poročila, letno poročilo, nepridobitna dejavnost, društvo, knjigovodske listine., računovodenje društev, obdavčitev društev, pridobitna dejavnost, prostovoljna razkritja, obvezna razkritja, razvoj svetovalne dejavnosti, pravni okviri davčnega svetovanja v Sloveniji, metode svetovanja, odloženi davki., podjetniško svetovanje, davčni predpisi, računovodski predpisi, povračila stroškov v zvezi z delom, davek na dohodnino, drugi dohodki iz delovnega razmerja, izobraževanje za davčnega svetovalca, institucionalni okviri davčnega svetovanja, predkazenski in kazenski postopek, davčna zatajitev, izkušnje, davčna utaja, olajšava za čezmejne delovne migrante, odbitek tujega davka, DDV, davčna morala, analiza., zavarovanja, Obdavčitev, dohodki, poslovodje, primerjava, subvencije, svetovni dohodek, odvisnost., harmonizacija, Ključne besede: obdavčitev, davčna kartica., gospodarska kriminaliteta, skupna konsolidirana davčna osnova za davek od dohodka pravnih oseb, neposredni davki, poslovna bilanca stanja, mednarodni sporazum, davčna bilanca stanja, načelo povezanosti, Mednarodni standardi računovodskega poročanja, davčno svetovanje, Seulska deklaracija., tanka kapitalizacija, davčni ščit, kapitalska struktura, davek, zavezanec za DDV, vodenje poslovnih knjig., povezane osebe, ukrepi za preprečevanje izogibanja plačilu davkov, darila, posojilo, lastniško financiranje, dolžniško financiranje, davčna optimizacija, nezavezanec za DDV, normiranec, Družbena odgovornost, davek na nepremičnine., družbeno odgovorno poročanje za davčne potrebe, kriteriji za davčno poročanje, Enron, primeri dobre prakse razkrivanja davčnih informacij., davčna napoved, oprostitev plačila davka, računovodske evidence, davčne evidence, Nepremičnina, davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost, nastanitev, službeno vozilo, davčna tajnost, dobičkonosnost kapitala ROE, osebni podatek, izmenjava podatkov, kršenje, vzorčni model OECD, donosnost sredstev ROA, kapitalska ustreznost, eDavki, elektronsko davčno poslovanje, FinanzOnline, Ključne besede: obratni kapital, likvidnost, razkritje podatkov., energija, postopek ugotovitve rezidentskega statusa, konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja, Ključne besede: boniteta, dohodek iz zaposlitve, Avstrija, prispevki za socialno varstvo, davčne olajšave, trg z zemeljskim plinom, zemeljski plin, regulator, omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, sistemski operater distribucijskega omrežja, prevare, goljufija, Leviathanov model, Osnovni model, Tieboutov model, OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj), horizontalni monitoring, off-shore centri., Davčna konkurenca, ureditev spletnega poslovanja., Elektronsko poslovanje, davčne nepravilnosti., spletno poslovanje, davčni nadzor, obdavčitev spletnega poslovanja, pilotski projekt horizontalnega monitoringa v Sloveniji, horizontalni monitoring na Nizozemskem, Igre na srečo, detektiv, obdavčitev dobitkov od iger na srečo, zakon o igrah na srečo, Nemčija., detektivska dejavnost, e-poslovanje, horizontalni monitoring v Južni Koreji, horizontalni monitoring na Irskem, horizontalni monitoring v Avstraliji, horizontalni monitoring v Veliki Britaniji, davčni posrednik, davčno – bilančna politika, davčne obveznosti, detaširani delavec, napotitev, dohodek iz delovnega razmerja., mednarodna obdavčitev, obresti, dohodek iz kapitala, etična teorija., etičnost ravnanja, Kodeks, računovodski strokovnjak, etika, morala, neetičnost ravnanja, dividende, davčne spodbude za raziskave, davčna politika podjetja, davčna kultura, davčne utaje, davčni cilji, davčni zavezanci, primeri dobre prakse davčnega kodeksa, davčni kodeks upravljanja, zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, razvoj in inovacije, merjenje davčnih spodbud, korporativno upravljanja, davčno korporativno upravljanja, davčni inšpekcijski nadzor
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici