| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Nataša Šuman

Vseh ključnih besed je 278, ki se skupaj pojavijo 346 krat.
38 ključnih besed (13.67 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 106 krat (30.64 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x11.32%gradbeništvo
5x4.72%gradnja, vrednostna analiza
4x3.77%stroški, ponudbeni predračun, financiranje
3x2.83%ponudbena cena, ekonomski vidik, gradbeni projekt, pospeševanje prodaje, gradbeni projekti, marketinško komuniciranje, oglaševanje, zasnova graditve
2x1.89%energetska sanacija, zagonski elaborat, terminski plan, javna naročila, javni razpis, energetska izkaznica, projektiranje, zakonodaja, gradbeno podjetje, gradbena dela, upravljanje stavb, ekonomska primerjava, popis del, obnovljivi viri energije, upravičenost investicije, bitumenski trakovi, investicijski projekt, fotovoltaika, gradbena pogodba, predizmere, sončna energija, hidroizolacijski materiali, gradbeno poslovanje, gradbena ekonomika
1xrešitve, projekt, cene, uspešnost, komercialna služba, Stroški, stanovanja, kakovost, idejni projekt, Poslovno stanovanjski objekti, ocenjevanje ekonomičnosti, parametri stanovanjskega objekta, idejna faza, ekonomika, metoda TOPSIS, model Stoy, organiziranost podjetja, metodologija, dokumentiranje, stanovanjski objekti, organizacija grajenja, ekonomski vidik gradnje, pasivna hiša, Vrednostna analiza, mala biološka čistilna naprava, prenova in dozidava trgovine Tabor., nizkoenergijska hiša, upravičenost projekta, zasnova, sončne elektrarne, proces graditve, projektna dokumentacija, orodja marketinškega komuniciranja, karakteristike objektov, varnost in zdravje pri delu, organizacija gradbišča, varnostni načrt, vodja projekta, gradbeni proces, priprava na gradnjo, avtomatizacija proizvodnje, aktivnosti grajenja, odnosi z javnostmi, neposredni marketing, osebna prodaja., Projektna dokumentacija, GNG normativi, izdelek, marketinški splet, celuloza, cena, prodajne poti, učinkovita raba energije, prenova stavb, ovčja volna, lesna vlakna, toplotna izolacija, stroškovno učinkoviti ukrepi, toplotnoizolacijski materiali, steklena volna, ekspandirani polistiren, kamena volna, obnova stavb, rekonstrukcija stavb, gradnja za trg, nepremičnine, projektni menedžment, investiranje, upravičenost projektov, ..., dokumentacija, gradbene kalkulacije, investicijska dokumentacija., dokument identifikacije investicijskega projekta., gradbena zakonodaja, administracija, projektni portal, evropska kohezijska sredstva, vodovodni sistem, tržne poti, prodaja gradbenih objektov, merjenje delovnega časa, normiranje dela, realizacija dela na gradbišču, delitev delovnega časa, zgodovina gradbenih normativov, investitor, javno naročilo, glavna analiza cen, Normativi Obrtne zbornice Slovenije, gradbišče, faktorji, ravna streha, sintetični trakovi, osebna prodaja, neposredno marketinško komuniciranje, naročnik, ponudba, doba vračanja investicij, ekonomska upravičenost, PHPP, raziskava trga, tržni sistem, toplotni ovoj, opečna hiša, energijsko varčna gradnja, izvajalec, ponudnik, sofinancerska sredstva, Stanovanjski objekti, parametri stanovanjskega objekta., neto stanovanjska površina, tlorisna površina, Fidic določila, montažna gradnja, gradnja s porobetonom, projektna naloga, ravne strehe, PVC folije., primerjava, opečna gradnja, tehnološka primerjava, pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, stvarnopravni zakon, človeški viri, razvoj upravljanja stavb, načini in sistemi gradnje, gradbena fizika, Vzdrževanje stavb, obratovanje stavb, podizvajalec, oddelek, organiziranost, organizacijska struktura, predračunske postavke, ponudbena cena gradnje objekta, malo podjetje, komercialni sektor, programi projektov, projektni management, projektno vodenje, energetska prenova stavb, organizacija dela, orodje za upravljanje stavb (iBuilding)., stanovanjski zakon, vzdrževanje stavb, strošek armature, količina armature, gradbena jama, nivelmanska mreža, stroškovna analiza, 3D model, udeleženci projekta, projektni portal, sprememba pogodbene cene, javno naročanje, indeks razlik v ceni, vodenje projekta, gradbiščna dokumentacija, komunikacija, časovna analiza, rekonstrukcija voziščne konstrukcije, ponudbene cene, material, ovoj stavbe, nestanovanjska stavba, fasadni sistemi, nizkoenergetska stavba, brežine, zavarovalna vrednost, cementna stabilizacija, hladna reciklaža, vrednotenje stanovanj, gradbena vrednost stanovanj, zavarovanje stanovanj, zavarovalništvo, kalkulacijski elaborat, organiziranje podjetij, podjetje, konstrukcije, stroški investicije, toplotne izgube, energetska učinkovitost, Energetska izkaznica stavbe, lepljen lameliran les, kalkulacije, rastlinska čistilna naprava, varstvo okolja, mala komunalna čistilna naprava, kanalizacija, popis, podporne konstrukcije, ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe, toplotna izolacija stavb, investicijska dokumentacija, odstop od pogodbe, razpisna dokumentacija, nadzor nad gradnjo, podizvajalci, gradbeni trg, likvidacija, prisilna poravnava, gradbeni normativi, instrumenti marketinškega komuniciranja, lastna cena, gradbena pogodba določilo »ključ v roke«, stečaj, insolventnost, projekt za izvedbo, gradbeno dovoljenje, unitaristični koncept, etažna lastnina, dualistični koncept, solastniški delež, skrite napake, očitne napake, bančna garancija za odpravo napak, garancijski roki, obratovanje stavbe, proces gradnje, udeleženci pri gradnji, udeleženci v času obratovanja stavbe, navodilo za obratovanje in vzdrževanje, odgovornosti udeležencev, upravljanje, vzdrževanje, stroški gradnje, opis investicije, doba vračanja, oblikovanje cene, gasilski dom, predračun, javno naročilo gradnje, Verdingungsordnung für Bauleistungen, pogodbene stranke, ponudbena dokumentacija, Obligacijski zakonik, Posebne gradbene uzance, FIDIC, predanaliza stroškov
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici