| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bojan Škof

Vseh ključnih besed je 333, ki se skupaj pojavijo 439 krat.
56 ključnih besed (16.82 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 162 krat (36.9 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
10x6.17%davek
9x5.56%dohodnina
8x4.94%davčni zavezanec
6x3.7%davki
5x3.09%davek na dodano vrednost, davčni postopek
4x2.47%obdavčitev, davčni nadzor, davčna osnova, davčne olajšave, davčna stopnja
3x1.85%katastrski dohodek, nepremičnina, davčna izvršba, hujša gospodarska škoda, sklep o izvršbi, dvojna obdavčitev, samostojni podjetnik, dohodek, davčni urad
2x1.23%dejanski prihodek, obročno plačilo davka, davčni inšpektor, davek od dohodkov pravnih oseb, družba z omejeno odgovornostjo, OECD, poslovni subjekt, premoženje, fizična oseba, dohodek iz zaposlitve, nerezident, rezident, davčni organ, izvršilni naslov, plovilo, davčne utaje, davčno svetovanje, DDV, pritožba, davčni vrtiljak, odlog davka, športnik, transferne cene, zavezanec za davek, davčni svetovalec, Slovenija, davčna inšpekcija, davčna nevtralnost, socialna ogroženost, davčni odtegljaj, osnovna dejavnost, odpis, Davčna uprava Republike Slovenije, davčna obveznost, upravni postopek, inšpektor
1xdavčni režim, podjetniške fundacije, družinske fundacije, davčni nadzor., zavezanci, davčno izmikanje, kazenaki pregon, korporacijski davek, kaznivo dejanje davčna zatajitev, opis kaznivega dejanja, Statusna preoblikovanja, prevzemna in prevzeta družba, pripojitve, davčno zaobidenje, davčno izogibanje, konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja, čezmejni delovni migranti, posebna osebna olajšava, posebna odmera dohodnine, splošnokoristne fundacije, DAVEK DAVČNA UTAJA POSREDNI DAVKI UKREPI PREPREČEVANJA DAVČNIH UTAJ, rezidenti, trgovina s prevoznimi sredstvi, normirani odhodek, zemljišče, kmet, Davčna izvršba, poslovni delež, davčna obveznost., javna dražba, omejitev javnega dolga, zlato fiskalno pravilo, koncept nevtralnosti, vračilo DDV, pravica od odbitka, obročno plačevanje davka, javne finance, javni primanjkljaj, javni dolg, lokalna samouprava, fiskalna decentralizacija, statuno preoblikovanje, družba z neomejeno odgovornostjo, davčna konkurenčnost, dedovanje, fundacija, splošnokoristni nameni, ustanova, odbitek vstopnega davka, oprostitev, gradbeništvo, davčni sistem, finančni viri, nadomestila za delnice prevzete družbe, gostinstvo, plačnik davka, ciljno usmerjeni nadzori, zasebni nameni, rubež, vzajemni skladi, obveznice, delnice, izvedeni finančni instrumenti, kapitalski dobički, obresti, odločba, akontacija davka, bančni depoziti, finančne naložbe, APA., Sodišče ES, inšpiciranje, splošna olajšava, osebne olajšave, davčni postopek., DURS, posebne osebne olajšave, obrazec vloge, odpis davka, sprememba poslovanja odvetnika posameznika v odvetniško družbo, statusno in davčno pravni vidiki opravljanja odvetniške dejavnosti, odvetništvo, kmetijstvo, subvencije, davčni pooblaščenec., inšpekcijski nadzor, Davčni nadzor, gospodarska družba, pravnoorganizacijska oblika, storitve, KLJUČNE BESEDE: davek na dodano vrednost, delni odpis davka, davčni nezavezanec, kraj obdavčitve., korporacijsko pravo, Ključne besede: statusno preoblikovanje, tržno načelo, načelo razdalje, količinske omejitve, dajatve z enakim učinkom, carine, izvršljivost, sredstvo izvršbe, predmet izvršbe., odbitek vstopnega DDV, ugovor, nediskriminatorne pravne norme, diskiriminatorne pravne norme, metoda poštene tržne vrednosti, metode cenitve družb, ekonomsko vrednotenje družb, metoda čiste vrednosti sredstev, metoda diskontiranih bodočih donosov, zagotovitev premoženjskega upravičenja iz naslova lastnih delnic in / ali iz naslova poveča, pomembnost pravilne določitve menjalnega razmerja, problemi ekonomskega vrednotenja družb, Ključne besede: dohodnina, davčno pravo, davčna zatajitev, globa, davčni prekrški, prekrškovni organi, hitri postopek, metode, povezane osebe, statistika prekrškov, prekrški, davčne vzpodbude, dohodninska lestvica, članice EU, osebni dohodek, družba tveganega kapitala, tvegani kapital, dividende, kapitalski dobiček, premoženjska upravičenja za delnice prevzete družbe, odvetnik - zasebnik, Avstrija, posebna davčna olajšava, migracije Slovencev, dnevni čezmejni migranti, obdavčitev v Avstriji, kršitve človekovih pravic, načelo enakosti., migracija, Obligacijski zakonik., Ključne besede: davek, Poročilo o škodljivi davčni konkurenci, Kodeks ravnanja na področju podjetniškega obdavčenja, odlog plačila davka, Členi, skladiščna pogodba, logistika, Ustavno sodišče, Evropsko sodišče za človekove pravice., načelo nevtralnosti, sodbe sodišča EU, zakonodaja EU, kaskadnost DDV, metode za izračunavanje odbitnega deleža, definicija finančnih storitev;, primerjava obdavčitve finančnih storitev med državami EU, prave in neprave oprostitve, finančne storitve, Univerzalni temeljni dohodek, odlog, delni odpis, socialna država, finančna pespektiva, reforma davčnega sistema., družbena redistribucija, globalizacija, Evropska unija, zavezanec, obdavčenje, odhodek, država, davčni inšpekcijski pregled, premičnina, izvršljivi naslov, smernice OECD, cenovni sporazum APA, kakovost storitev, računovodstvo, revidiranje, pravni sistem., transakcijske metode, neodvisno tržno načelo, dokumentacija, Davek, Zakon o dohodnini, poklicni športnik, šport, evropska zakonodaja za prevoz živih živali, dohodek iz dejavnosti, mednarodno obdavčenje, davčna harmonizacija, davčna konkurenca, slovenska zakonodaja za prevoz živih živali, prevoz živih živali, odbitek DDV, obdavčljivi dohodek, odbitni delež, pravica do odbitka, osnovna kmetijska dejavnost, kmetija, promet, dediščine, akontacija dohodnine, olajšave, oprostitve, prispevki, podjetnik, odvetniška/zdravniška družba z omejeno odgovornostjo, zdravnik/zobozdravnik – zasebnik, rezident (nerezident), dodatni davek, subjektivna in objektivna davčna odgovornost, mehanizem obrnjene davčne obveznosti, samoprijava, Motorno vozilo, zrakoplov, davek na vodna plovila, okoljska dajatev, dejavnost, obdavčitev dohodka iz dejavnosti, organizacijska struktura, davčna uprava RS, zdravnika/zobozdravnika v kapitalsko družbo, način vodenja, avstrijska finačna uprava., sodobne metode inšpiciranja, davčni inšpekcijski nadzor, statusno preoblikovanje odvetnika, statusno preoblikovanje podjetnika, poslovne knjige, izračunavanje in plačevanje davka, letna poročila, podjetje, obračunski dan, podjetnikov kapital, rekapitulacijsko poročilo - VIES, administrativno sodelovanje, prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti, davčna uprava, horizontalni monitoring, Davčni postopek, pravna sredstva, sprememba, odprava, prihodki, Španija, kapital, dobiček, darila, postopek, davek na dohodek fizičnih oseb, IRPF, Impuesto sobre la renta de las personas fisicas, ničnost, razveljavitev, missing trader družbe, davčna utaja, Davčni vrtiljak, neplačilo DDV, izmikanje plačilu DDV, slovenska sodna praksa, Sodbe sodišč Evropskih Skupnosti, pravnoorganizacijska oblika subjekta, neposredni davek, predmet izvršbe, pravnomočnost, sredstva izvršbe, davčno okolje, frizerstvo, davčne blagajne, programski paket ACL
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici