| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Hozjan

Vseh ključnih besed je 205, ki se skupaj pojavijo 249 krat.
21 ključnih besed (10.24 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 65 krat (26.1 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x10.77%transliteracija
5x7.69%18. stoletje, zgodnji novi vek
4x6.15%zgodovina, 17. stoletje, priimki
3x4.62%Vojna krajina, terezijanski popis hiš 1754, prebivalstvo, matične knjige, protireformacija, reformacija
2x3.08%zemljiško gospostvo, Osmanski imperij, testament, popis hiš leta 1754, rokopis št. 83, Maribor, dajatve, čarovniški procesi, Prekmurje
1xpopis prebivalstva, trg Murska Sobota, gospostvo Strmol, trg, vojne., gospostvo, zgodnji novi vek., (nad)župnija Rogatec, matice župnije Murska Sobota, sv. Valentin, imena, Protihabsburška zarota, sv. Jakob, Zrinski, murskosoboška župnija, Betnava, župnija Žusem, Vasvárski mir, leto 1580, župnija Jarenina, mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, župnija sv. Peter pri Mariboru (Malečnik), požari, trg Ljutomer, kuga, zgodovina Prekmurja; terezijanska doba; sodni proces 1754–1758; gospostvo Beltinci; gospostvo Dolnja Lendava; Csáky; Esterházy, tlačni register, zemljiško gospostvo Jareninski dvor, benediktinski samostan Admont, fevdalizem., gospoščina Branek, gospoščina Ljutomer, Ptuj, 1578, Rusija, sedemnajsto stoletje, nadvojvoda Karel, habsburški absolutizem., deželni profos, Jakob Bithner, četrti, rekatolizacija, dinastija Romanov, Turniška župnija, potovalna kultura, popotniki, ceste, dedna poklonitev, Hetés, Dolnja Lendava, Genterovci, Radmožanci, Kamovci, Žitkovci, vladarski obiski, potovanja vladarjev, Siam, Maha Thammaraja, novi vek, Naresuan., Tajska, priimki., Limbuš in Pekre, matice župnije Svetega Jakoba v Limbušu., Ključne besede: Krstna matična knjiga, zemljiško gospostvo Fram, Banuta, Mostje, Ključne besede: tlaka, kanonična vizitacija, leto 1778, matica, mere, gorninska posest, gospostvo Dornava, vas, podložnik, huba, podružnice, trg Konjice, Franc Šebjanič, literatura, šolstvo., popis premoženja, meščanstvo, mesto Ptuj, Slovenske Konjice, dajatve in davki, družina Tattenbach, dedno pravo, urbar 1666, dežela Kranjska, Paisij., : mesto Celje, gospostvo Celje, Marija Terezija, katoliška cerkev, pravoslavna cerkev, župnijski dvor, cerkev sv. Janeza Krstnika, Bolgarija, upor, obrt in trgovina, zgodovina Vuzenice, Gornja Lendava, Dobra, Murska Sobota, Rakičan, Goričko, matice, Župnija Raka, protestantizem, Evangeličanska cerkvena občina Križevci, tolerančni patent, mestni špital, minoritski samostan, čarovništvo, grad Hrastovec, deželsko sodišče, Volk Lovrenc Lampertič, plemstvo, PiŠK MS, Gombossy, Keresztury, župnija Murska Sobota, župnija Tišina, Zgornja Polskava, Gromberg, zgodovina Mute, župnija Muta, župnija Pernice, mariborski zemljiški gospostvi, 18. stoletje., gospostvo Murska Sobota, Spodnja Polskava, Marija Terezija., Družina Lipič, grofje Széchy, grofje Batthyány, protiobveščevalna dejavnost, vohunstvo, habsburške dežele, Hrvaška krajina, obveščevalna dejavnost, etničnost., Habsburžani, osmanski Turki, pravoslavna vera, katoliška vera, Slavonska krajina, Babos, (nad)župnija sv. Križ, avstrijsko-turška vojna 1737-1739, Bosanski ejalet, banjaluška bitka 1737, gospostvo Šmarje pri Jelšah, gospostvo Podčetrtek, dežela Štajerska, dežela Koroška, popis hiš 1754, Karlovški generalat, Hrvaška, župnijska kronika, gospostvo Pišece, grad Pišece, vitezi Pišeški, Župnija sv. Mihaela Pišece, gospoščinski viri, grofje Nádasdy, turški vpadi, gospoščina Viltuš, urad Rošpoh, rodbina Moscon., Celje, Vlah, krajišnik, Balkan, Lika in Krbava, 17. in 18. stoletje, Celjani - ruški učenci, deželnoknežja reformacija v Celju, grofovske družine, Ruška latinska šola, Ali-paša Hekim-oglu
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici