| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Vesna Kranjc

Vseh ključnih besed je 212, ki se skupaj pojavijo 231 krat.
16 ključnih besed (7.55 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 35 krat (15.15 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x11.43%gradbena pogodba
3x8.57%ponudba
2x5.71%ugovori, naročnik, sprejem ponudbe, franšizor, javno naročilo, Dunajska konvencija, izvajalec, Načela UNIDROIT, odpravnina, odgovornost izvajalca, diplomska dela, prodajna pogodba, ekskulpacija, resen vzrok
1xgostinska pogodba, Konvencija ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, CISG, obligacijsko razmerje, efektivna obrestna mera, zavarovanje, mednarodna prodajna pogodba, finančni leasing, s katerimi razpolaga kupec v primeru, gost, uzance, e-pošta, sklepanje pogodb, gostitelj, elektronska sredstva sporočanja, če prodajalec krši pogodbo (45. čl. CISG)., sredstva, potrošniška kreditna pogodba, gospodarski subjekti, obveznosti prodajalca, prehod nevarnosti, kraj izročitve, prehod stroškov, klavzula CPT, Incoterms klavzule 2010, prevzemnik naročila in komisionar, naročitelj in komitent, izpolnitvena obveznost, razlike med obveznostmi, gospodarska prodajna pogodba, prevoz tovora po cesti, prevoznik, gostinska hramba, Potrošnik, Zakon o potrošniških kreditih, kreditodajalec, kreditojemalec, odgovornost prevoznika, navodila pri razkladanju, prevozna pogodba, nakladanje tovora, navodila pri nakladanju, razkladanje tovora, obrestna mera, pogodba o trgovskem zastopanju (agencijska pogodba), Rdeča knjiga FIDIC, sankcije, javno-zasebno partnerstvo, koncesija, konkurenčni dialog, stvarne napake gradnje, gradnja, javna dražba v stečajnem postopku, faze javne dražbe, ekonomski razlogi za sklenitev javne dražbe, pravna narava javne dražbe, postopek, razpisna dokumentacija, uporaba incotermsov, pogodbe, pogodbe o franšizingu, franšizni paket, blagovne znamke, mednarodna prodaja blaga, • Dokumentarni akreditiv • Akreditivni dokumenti • Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive • Akreditivni posel • Akreditivni znesek • Nalogodajalec • Upravičenec • Akreditivna banka, komuniciranje, Zakon o javnem naročanju, kandidat, ponudnik, javna dražba v carinskem postopku, licitacija, konkurenčna prepoved po prenehanju pogodbe., redno in izredno prenehanje agencijske pogodbe, Podizvajalec, podizvajalska pogodba, neposredni zahtevki., pogodbeno razmerje trajne narave, naročitelj, stvari, prinesene s seboj, skladnost., agent, koncesijska pogodba, enostranska sprememba, Otežena izpolnitev, vabilo k ponudbi, javna prodaja, javna dražba, Spremenjene okoliščine, Motnje v poslovni podlagi, spremenjene okoliščine, sporazumna sprememba, Klavzula rebus sic stantibus, Institut spremembe ali razveze pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, odgovornost gostinca, tehnična dokumentacija, pristop k dolgu, prevzem dolga, prenos pogodbe, stranske pravice, distribucijska pogodba, cesija, poškodbe na blagu, prehod nevarnosti naključnega uničenja, kršitev pogodbe, dobava blaga, pregled blaga, obveznosti pogodbenih strank distribucijske pogodbe, prenehanje distribucijske pogodbe, posredno zastopanje, nakupna komisija, prenos lastninske pravice, pogodbena kazen, utrditev obveznosti, komisionar, komitent, DCFR, poenotenje evropskega gospodarskega pogodbenega prava, konkurenčno pravo, komisijska pogodba, Incoterms 2010, Incoterms 2020, odgovornost organizatorja potovanja, odgovornost letalskega prevoznika, odgovornost posrednika potovanja, potrdilo o potovanju., gospodarska pogodba, turistični paketi, posredniška pogodba o potovanju, stečaj letalskega prevoznika, varstvo pravic potnikov, pogodba o prevozu oseb, pogodba o organiziranju potovanja, zastaranje, zastaralni roki, sporazum o pogajanjih, pismo o nameri, pisna potrditev, patronatska izjava, izjava volje, sprejem, avtonomija volje, odpoved zastaranju, pripoznava dolga, pogajanja, odgovornost za kršitev pogodbe, neizpolnitev, zavarovalništvo., zavarovalec, gradba, napake v solidnosti gradbe, jamčevalni rok, zavarovalnica, zavarovalna pogodba, nepošteni pogoji, pretirano strogi pogoji, splošni pogoji pogodb (poslovanja), nepravična porazdelitev bremen, notifikacija, jamčevalni zahtevek, uvedba v posel., prodajno naročilo, prodajna komisija, primerjava, solidnost gradnje, odpoved leta, Posebne gradbene uzance, Obligacijski zakonik, analiza skladnosti, cene kakovost del in materiala, gospodarska pogodba., inominaten kontrakt, izredno prenehanje agencijske pogodbe, Redno prenehanje agencijske pogodbe, odstop od pogodbe, javno naročanje, pravno varstvo, 80. čl. CISG., 79. čl. CISG, razbremenitev poslovne odškodninske odgovornosti, subjektivna pravna narava, objektivna pravna narava, Dunajska konvencija – CISG, neveljavnost, ničnost, stečaj izvajalca, začasna odredba, Pogodba o franšizingu, franšizij, izjema od načela relativnosti pogodbenih razmerij, neposredni zahtevek podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika, Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja., podjemna pogodba, podizvajalec, glavni naročnik, mandatna pogodba
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici