| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Etelka Korpič-Horvat

Vseh ključnih besed je 156, ki se skupaj pojavijo 186 krat.
15 ključnih besed (9.62 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 45 krat (24.19 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
11x24.44%delovno pravo
5x11.11%diplomska dela
3x6.67%delavec, diplomske naloge, Slovenija
2x4.44%delovno razmerje, sodna praksa, mobbing na delovnem mestu, pogodba o zaposlitvi, brezposelnost, Evropska unija, pravno varstvo, tujci, revizija, javni uslužbenec
1xureditev v pravu nekaterih tujih držav, študentski servis, napotnica študentskega servisa, sindikat, pravice, koncesijska dajatev, delavski predstavnik, direktiva, konvencija, zakon, individualne in kolektivne pravice, cena dela, delodajalec, sindikalni zaupnik, začasno ali občasno delo dijakov in študentov, alternativne oblike reševanja sporov, invalidnost, mediacija., slovenska zakonodaja, Svet Evrope, Organizacija združenih narodov, Mednarodna organizacija dela, delo otrok, delo mladih, diplomska naloga, diplomsko delo, občasna in začasna dela študentov in dijakov, prepoved diskriminacije, varstvo predstavnikov delavcev., delo vajencev, delo dijakov, prožno delovno razmerje, delovna sodišča, javne finance, proračuni, programi, EU, delovna dovoljenja, delovnopravni spori, delodajalci, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, računovodski izkazi, poslovanje podjetja, komparacije, zavodi, javni sektor, finančna sredstva, kontrola, mediacija, disciplinske sankcije, delavec invalid, trajanje postopka., varnost pri delu, sodno varstvo, individualni delovni spor, trgi dela, delovni spor, obveznosti delodajalca, stroški zavarovanja, krajši delovni čas, disciplinska odgovornost, nosečnost, družinski prejemki, varnost delavcev, zdravje delavcev, deficitarni poklici, Komisija za pritožbe iz delovnih razmerij pri Vladi RS, izpodbojnost, delna ničnost, konverzija, ničnost, zvijača, napake volje, zmota, prevara, konvalidacija, čas, predpogodba, pogoj, rok, pogajanja, sprejem ponudbe, kraj, ponudba, sposobnost strank, stranke pogodbe, malo delo, fleksibilno zaposlovanje, atipične oblike zaposlitve, Zakon o malem delu, trg dela, napredovanje javnih uslužbencev, Delodajalec, delo na črno, študentsko delo, trpinčenje, zaposlovanje na črno, Civilno pravo, šikaniranje, kaznivo dejanje zoper delovno razmerje, študent., kazensko pravo, obličnost, predmet, soodločanje, evropska delniška družba., uslužbensko pravo, posvetovanje, obveščanje, uprava, nadzorni svet, delavski direktor, prenehanje pogodbe o zaposlitvi, odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, pravna ureditev, oblike in vrste mobbinga, razširjenost mobbinga, pravice in obveznosti javnih uslužbencev Nemčiji, napredovanje, postopek pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, pravice javnih uslužbencev po odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, svet delavcev, kolektivna participacija, Zakon o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe, ugodnejše urejanje v kolektivnih pogodbah., upravičene odsotnosti z dela, avtonomija., subsidiarnost, smiselnost, pogodba o zaposlitvi za opravljanje javnih del, brezposelne osebe, • pravice delavcev, • avstrijska ureditev., Individualna participacija, • prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi prenehanja delodajalca in prisilne poravnave, • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi, aktivna politika zaposlovanja, javna dela, anketa.
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici