| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Etelka Korpič-Horvat

Together there are 156 keywords, that are appearing 186 times.
15 of them (9.62 % of all) appear more than once, together appearing 45 times (24.19 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
11x24.44%delovno pravo
5x11.11%diplomska dela
3x6.67%delavec, diplomske naloge, Slovenija
2x4.44%delovno razmerje, sodna praksa, mobbing na delovnem mestu, pogodba o zaposlitvi, brezposelnost, Evropska unija, pravno varstvo, tujci, revizija, javni uslužbenec
1xureditev v pravu nekaterih tujih držav, študentski servis, napotnica študentskega servisa, sindikat, pravice, koncesijska dajatev, delavski predstavnik, direktiva, konvencija, zakon, individualne in kolektivne pravice, cena dela, delodajalec, sindikalni zaupnik, začasno ali občasno delo dijakov in študentov, alternativne oblike reševanja sporov, invalidnost, mediacija., slovenska zakonodaja, Svet Evrope, Organizacija združenih narodov, Mednarodna organizacija dela, delo otrok, delo mladih, diplomska naloga, diplomsko delo, občasna in začasna dela študentov in dijakov, prepoved diskriminacije, varstvo predstavnikov delavcev., delo vajencev, delo dijakov, prožno delovno razmerje, delovna sodišča, javne finance, proračuni, programi, EU, delovna dovoljenja, delovnopravni spori, delodajalci, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, računovodski izkazi, poslovanje podjetja, komparacije, zavodi, javni sektor, finančna sredstva, kontrola, mediacija, disciplinske sankcije, delavec invalid, trajanje postopka., varnost pri delu, sodno varstvo, individualni delovni spor, trgi dela, delovni spor, obveznosti delodajalca, stroški zavarovanja, krajši delovni čas, disciplinska odgovornost, nosečnost, družinski prejemki, varnost delavcev, zdravje delavcev, deficitarni poklici, Komisija za pritožbe iz delovnih razmerij pri Vladi RS, izpodbojnost, delna ničnost, konverzija, ničnost, zvijača, napake volje, zmota, prevara, konvalidacija, čas, predpogodba, pogoj, rok, pogajanja, sprejem ponudbe, kraj, ponudba, sposobnost strank, stranke pogodbe, malo delo, fleksibilno zaposlovanje, atipične oblike zaposlitve, Zakon o malem delu, trg dela, napredovanje javnih uslužbencev, Delodajalec, delo na črno, študentsko delo, trpinčenje, zaposlovanje na črno, Civilno pravo, šikaniranje, kaznivo dejanje zoper delovno razmerje, študent., kazensko pravo, obličnost, predmet, soodločanje, evropska delniška družba., uslužbensko pravo, posvetovanje, obveščanje, uprava, nadzorni svet, delavski direktor, prenehanje pogodbe o zaposlitvi, odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, pravna ureditev, oblike in vrste mobbinga, razširjenost mobbinga, pravice in obveznosti javnih uslužbencev Nemčiji, napredovanje, postopek pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, pravice javnih uslužbencev po odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, svet delavcev, kolektivna participacija, Zakon o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe, ugodnejše urejanje v kolektivnih pogodbah., upravičene odsotnosti z dela, avtonomija., subsidiarnost, smiselnost, pogodba o zaposlitvi za opravljanje javnih del, brezposelne osebe, • pravice delavcev, • avstrijska ureditev., Individualna participacija, • prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi prenehanja delodajalca in prisilne poravnave, • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi, aktivna politika zaposlovanja, javna dela, anketa.
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica