| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleš Ferčič

Vseh ključnih besed je 191, ki se skupaj pojavijo 210 krat.
15 ključnih besed (7.85 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 34 krat (16.19 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x11.76%konkurenčno pravo
3x8.82%CISG, zloraba prevladujočega položaja
2x5.88%storitve splošnega gospodarskega pomena, upoštevni trg, Dunajska konvencija, pravni akti Evropske Komisije, konkurenca, neizpolnitev, Evropska unija, državna pomoč, energetska unija, obnovljivi viri energije, mednarodna trgovinska arbitraža, arbitražni postopek
1xICSID., Državna pomoč, test Altmark Trans, mednarodni investicijski spori, ekspropriacija, tuje investicije, tveganja investitorja, nacionalizacija, 106/2 PDEU, arbitražna odločba, tipska nakladnica Congenbill, tipska ladjarska pogodba Gencon, 39. člen CISG, notifikacija o nekonformiteti blaga, 38. člen CISG, Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot., 35. člen CISG, dolžnost pregleda blaga, konformiteta blaga, odškodnina–74. do 77. člen CISG, test Altmark, arbitražna klavzula, Dunajska konvencija–CISG, nadomestila, arbitražni sporazum, Telekom Slovenije, predatorske cene, storitev splošnega pomena, istovetnost blaga–35. člen CISG, pravna sredstva kupca v primeru prodajalčeve kršitve pogodbe–45. člen CISG, stalna arbitraža, priznanje in izvršitev tujih arbitražnih odločb., znižanje kupnine–50 člen CISG, razdor pogodbe-49. člen CISG, popravilo blaga–(46(3) CISG), Willem C. Vis moot court., dobava nadomestnega blaga–46(2). člen CISG, tržna moč, davčna utaja, Osnutek skupnega referenčnega okvirja za pogodbeno pravo, nelojalna konkurenca, primerjalna reklama, oglaševanje, Skupni referenčni okvir za pogodbeno pravo, Načela evropskega pogodbenega prava, mednarodna arbitraža, harmonizacija, evropeizacija, evropsko pogodbeno pravo, samoregulativa, varstvo potrošnikov., konkurenčni organ, kartel, program prizanesljivosti, samoovadba, oligopol, diskriminiranje konkurentov., Ključne besede: konkurenca, omejevanje konkurence, vezana prodaja, povezani trgi, zasebnost, zaupnost, razkritje bančne tajnosti, swap, pogodba o zamenjavi, pogodbeno pravo, direktiva, sporazumi, varovanje podatkov, Haaško-visbyska pravila, izmenjava informacij, OECD, mednarodno zasebno pravo, gospodarska kriza, odškodnina, ovira izven nadzora stranke, ravnanje ali opustitev upnika, načelo tajnosti, kršitev pogodbe, oprostitev odgovornosti, arbitražni tribunal, kvalitete arbitrov, arbitražni postopek., bančna tajnost, IBA Smernice o konfliktu interesov, dokazovanje, Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, odločbe, relevantni trgi, odškodninski spor, energetski prehod, skupno lastništvo, omejevalna ravnanja, neobvladujoči manjšinski deleži, Energetska učinkovitost, energetska učinkovitost stavb, virtualne denarne valute, bitcoin, alternativne valute, Državne pomoči; člen 107. PDEU; Evropska komisija; Sodišče Evropske unije; davčni ukrepi; selektivni davčni ukrepi; utemeljitev splošne sheme davčnega sistema., energetska revščina, EU ETS, ecodesign, energetsko označevanje, upravljanje energetske unije, samooskrba, prodaja električne energije, vetrna elektrarna, upravno sodstvo, upravni spor, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, varstvo okolja, nevladna organizacija, električna energija, energetska učinkovitost, hidroelektrarna, Natura 2000, pravo Evropske Unije, pravica do poštenega sojenja, spodbujanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov, medsebojno trgovanje, tehnologija veriženja blokov, energetika, združljivost z notranjim trgom, 107. člen PDEU, Zakon o upravnem sporu, pravo EU, državne pomoči, odškodninska odgovornost, oprostitev odškodninske odgovornosti, predvidevanje kršitve, razveza pogodbe, učinki razveze, restitucija., bistveno prikrajšanje, bistvena kršitev, člen 107 PDEU, povezane osebe, vračilo protipravne pomoči, Državne pomoči; člen 107. PDEU; Evropska komisija; dokapitalizacija; podjetje Elan; država članica; načelna prepoved državnih pomoči; izjeme državnih pomoči; nedovoljena pomoč; nezakonita pomoč., Temeljne pravice, osebnostne pravice, državni prostorski načrt, IBA Smernice o zastopanju strank, izločitev odvetnika, ladjarska pogodba, izločitev arbitra, neodvisnost in nepristranskost arbitrov v mednarodni gospodarski arbitraži, Listina EU o temeljnih pravicah, Lizbonska pogodba, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin., licenca., pravice intelektualne lastnine, Konvencija ZN o mednarodni prodaji blaga (CISG), Evropski mehanizem stabilnosti, EMS, Pringle, kriteriji, uporabnik splošnih pogojev, tretja oseba., standardni pogoji, vključitev, Nemško ustavno sodišče, pomoč EU, Konvencija ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga, programska oprema, blago, prodajna pogodba, Evropski svet, sprememba PDEU, Pogodba o EMS, PDEU, 136 PDEU, nakladnica iz ladjarske pogodbe
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici