| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleš Ferčič

Vseh ključnih besed je 242, ki se skupaj pojavijo 269 krat.
21 ključnih besed (8.68 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 48 krat (17.84 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x10.42%konkurenčno pravo
3x6.25%CISG, zloraba prevladujočega položaja, obnovljivi viri energije
2x4.17%pravni akti Evropske Komisije, Evropska komisija, mednarodna trgovinska arbitraža, člen 107. PDEU, storitve splošnega gospodarskega pomena, Evropska unija, energetska unija, upoštevni trg, Državne pomoči, energetika, Dunajska konvencija, varstvo okolja, državni prostorski načrt, neizpolnitev, arbitražni postopek, konkurenca, državna pomoč
1xtržna moč, Telekom Slovenije, priznanje in izvršitev tujih arbitražnih odločb., nadomestila, razdor pogodbe-49. člen CISG, popravilo blaga–(46(3) CISG), znižanje kupnine–50 člen CISG, odškodnina–74. do 77. člen CISG, tuje investicije, Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot., dobava nadomestnega blaga–46(2). člen CISG, pravna sredstva kupca v primeru prodajalčeve kršitve pogodbe–45. člen CISG, arbitražna odločba, storitev splošnega pomena, test Altmark, Dunajska konvencija–CISG, istovetnost blaga–35. člen CISG, predatorske cene, arbitražni sporazum, restitucija., učinki razveze, Temeljne pravice, osebnostne pravice, Listina EU o temeljnih pravicah, razveza pogodbe, predvidevanje kršitve, nedovoljena pomoč, izjeme državnih pomoči, nezakonita pomoč., bistvena kršitev, bistveno prikrajšanje, Lizbonska pogodba, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin., tipska ladjarska pogodba Gencon, Haaško-visbyska pravila, tipska nakladnica Congenbill, stalna arbitraža, arbitražna klavzula, nakladnica iz ladjarske pogodbe, ladjarska pogodba, izločitev arbitra, neodvisnost in nepristranskost arbitrov v mednarodni gospodarski arbitraži, IBA Smernice o konfliktu interesov, IBA Smernice o zastopanju strank, izločitev odvetnika, tveganja investitorja, ICSID., evropeizacija, harmonizacija, evropsko pogodbeno pravo, Načela evropskega pogodbenega prava, Osnutek skupnega referenčnega okvirja za pogodbeno pravo, Skupni referenčni okvir za pogodbeno pravo, mednarodna arbitraža, zasebnost, odškodnina, kršitev pogodbe, ovira izven nadzora stranke, ravnanje ali opustitev upnika, zaupnost, načelo tajnosti, nelojalna konkurenca, primerjalna reklama, oligopol, diskriminiranje konkurentov., konkurenčni organ, kartel, samoovadba, program prizanesljivosti, povezani trgi, vezana prodaja, samoregulativa, oglaševanje, varstvo potrošnikov., Ključne besede: konkurenca, omejevanje konkurence, oprostitev odgovornosti, arbitražni postopek., dolžnost pregleda blaga, 35. člen CISG, 38. člen CISG, notifikacija o nekonformiteti blaga, Willem C. Vis moot court., 39. člen CISG, konformiteta blaga, 106/2 PDEU, mednarodni investicijski spori, ekspropriacija, načelna prepoved državnih pomoči, Državna pomoč, test Altmark Trans, bančna tajnost, varovanje podatkov, pogodbeno pravo, pogodba o zamenjavi, mednarodno zasebno pravo, gospodarska kriza, kvalitete arbitrov, arbitražni tribunal, swap, razkritje bančne tajnosti, izmenjava informacij, davčna utaja, OECD, sporazumi, direktiva, nacionalizacija, licenca., horizontalni neposredni učinek, učinek splošnih pravnih načel EU, splošno pravno načelo prepovedi diskriminacije (na podlagi starosti)., električna energija, hidroelektrarna, energetska učinkovitost, splošna pravna načela EU, kibernetska varnost., digitalizacija, Poljska in Madžarska., industrija 4.0, GDPR, veriženje blokov, Natura 2000, nevladna organizacija, državne pomoči, pravo EU, 107. člen PDEU, združljivost z notranjim trgom, spodbujanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov, Zakon o upravnem sporu, pravica do poštenega sojenja, upravno sodstvo, vetrna elektrarna, upravni spor, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravo Evropske Unije, načelo pravne države, postopki zoper državo članico, EECC, Direktiva (EU) 2018/1972 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, Direktiva 2002/58/ES o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, Uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah., ustava, NI-ICS, NB-ICS, umeščanje v prostor, NEPN, sončna elektrarna., komunikacijske storitve OTT, elektronske komunikacije, ustavno načelo, pravna država, načelo sodniške neodvisnosti, Učinkovito sodno varstvo, sodstvo, postopek predhodnega odločanja, nacionalna procesna avtonomija, temeljne vrednote, socialna pravičnost, vladavina prava, socialna država, država blaginje, človekove pravice, socialne pravice, medsebojno trgovanje, tehnologija veriženja blokov, Pringle, EMS, Nemško ustavno sodišče, pomoč EU, PDEU, Pogodba o EMS, Evropski mehanizem stabilnosti, Konvencija ZN o mednarodni prodaji blaga (CISG), standardni pogoji, tretja oseba., vključitev, uporabnik splošnih pogojev, kriteriji, 136 PDEU, sprememba PDEU, povezane osebe, člen 107 PDEU, vračilo protipravne pomoči, dokapitalizacija, podjetje Elan, Energetska unija, pravice intelektualne lastnine, Konvencija ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga, Evropski svet, programska oprema, blago, prodajna pogodba, oprostitev odškodninske odgovornosti, odškodninska odgovornost, dokazovanje, relevantni trgi, Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, odločbe, odškodninski spor, neobvladujoči manjšinski deleži, samooskrba, prodaja električne energije, energetski prehod, skupno lastništvo, omejevalna ravnanja, Energetska učinkovitost, energetska učinkovitost stavb, Sodišče Evropske unije, alternativne valute, davčni ukrepi, selektivni davčni ukrepi, utemeljitev splošne sheme davčnega sistema., bitcoin, virtualne denarne valute, energetsko označevanje, ecodesign, upravljanje energetske unije, EU ETS, energetska revščina, država članica
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici