| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleš Ferčič

Vseh ključnih besed je 270, ki se skupaj pojavijo 300 krat.
23 ključnih besed (8.52 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 53 krat (17.67 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x9.43%konkurenčno pravo
4x7.55%obnovljivi viri energije
3x5.66%zloraba prevladujočega položaja, CISG
2x3.77%neizpolnitev, človekove pravice, Dunajska konvencija, konkurenca, arbitražni postopek, energetika, Evropska komisija, Državne pomoči, člen 107. PDEU, varstvo okolja, državni prostorski načrt, mednarodna trgovinska arbitraža, upoštevni trg, nacionalna procesna avtonomija, energetska unija, storitve splošnega gospodarskega pomena, Evropska unija, pravni akti Evropske Komisije, državna pomoč
1xnakladnica iz ladjarske pogodbe, ladjarska pogodba, arbitražna klavzula, tipska ladjarska pogodba Gencon, Haaško-visbyska pravila, stalna arbitraža, tipska nakladnica Congenbill, arbitražni sporazum, priznanje in izvršitev tujih arbitražnih odločb., predatorske cene, storitev splošnega pomena, nadomestila, test Altmark, Telekom Slovenije, istovetnost blaga–35. člen CISG, arbitražna odločba, Dunajska konvencija–CISG, pravna sredstva kupca v primeru prodajalčeve kršitve pogodbe–45. člen CISG, tržna moč, dobava nadomestnega blaga–46(2). člen CISG, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin., podjetje Elan, dokapitalizacija, država članica, načelna prepoved državnih pomoči, nedovoljena pomoč, izjeme državnih pomoči, vračilo protipravne pomoči, povezane osebe, blago, programska oprema, prodajna pogodba, pravice intelektualne lastnine, člen 107 PDEU, licenca., nezakonita pomoč., bistvena kršitev, popravilo blaga–(46(3) CISG), Lizbonska pogodba, neodvisnost in nepristranskost arbitrov v mednarodni gospodarski arbitraži, izločitev arbitra, IBA Smernice o zastopanju strank, IBA Smernice o konfliktu interesov, Listina EU o temeljnih pravicah, osebnostne pravice, predvidevanje kršitve, bistveno prikrajšanje, razveza pogodbe, učinki razveze, Temeljne pravice, restitucija., izločitev odvetnika, tuje investicije, mednarodna arbitraža, zasebnost, zaupnost, harmonizacija, evropeizacija, Načela evropskega pogodbenega prava, evropsko pogodbeno pravo, načelo tajnosti, ravnanje ali opustitev upnika, arbitražni postopek., kvalitete arbitrov, oprostitev odgovornosti, kršitev pogodbe, ovira izven nadzora stranke, odškodnina, Skupni referenčni okvir za pogodbeno pravo, Osnutek skupnega referenčnega okvirja za pogodbeno pravo, oligopol, diskriminiranje konkurentov., povezani trgi, konkurenčni organ, kartel, samoovadba, program prizanesljivosti, vezana prodaja, omejevanje konkurence, primerjalna reklama, nelojalna konkurenca, oglaševanje, samoregulativa, Ključne besede: konkurenca, varstvo potrošnikov., arbitražni tribunal, gospodarska kriza, test Altmark Trans, Državna pomoč, ICSID., 106/2 PDEU, konformiteta blaga, dolžnost pregleda blaga, 35. člen CISG, mednarodni investicijski spori, ekspropriacija, odškodnina–74. do 77. člen CISG, znižanje kupnine–50 člen CISG, Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot., Konvencija ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga, nacionalizacija, tveganja investitorja, 38. člen CISG, notifikacija o nekonformiteti blaga, razkritje bančne tajnosti, direktiva, swap, pogodba o zamenjavi, mednarodno zasebno pravo, pogodbeno pravo, sporazumi, OECD, Willem C. Vis moot court., 39. člen CISG, bančna tajnost, varovanje podatkov, izmenjava informacij, davčna utaja, razdor pogodbe-49. člen CISG, EMS, temeljne vrednote, socialna pravičnost, Učinkovito sodno varstvo, načelo sodniške neodvisnosti, postopek predhodnega odločanja, sodstvo, socialne pravice, država blaginje, ustava, Uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah., ustavno načelo, pravna država, vladavina prava, socialna država, postopki zoper državo članico, načelo pravne države, splošno pravno načelo prepovedi diskriminacije (na podlagi starosti)., horizontalni neposredni učinek, električna energija, energetska učinkovitost, Natura 2000, hidroelektrarna, učinek splošnih pravnih načel EU, splošna pravna načela EU, digitalizacija, Poljska in Madžarska., industrija 4.0, GDPR, kibernetska varnost., veriženje blokov, Direktiva 2002/58/ES o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, EECC, klavzula o mirovanju, priglasitev državnih pomoči, načelo učinkovitosti, izterjava nezakonite državne pomoči, čista energija, učinkovito sodno varstvo, zasebno uveljavljanje prava državnih pomoči, eko – industrijski parki., evropski zeleni dogovor, Akcijski načrt za krožno gospodarstvo, pravica do popravila, ekodizajn, razširjena odgovornost proizvajalca, obvezno trajnostno poročanje, razogljičenje, taksonomija EU, komunikacijske storitve OTT, sončna elektrarna., elektronske komunikacije, NB-ICS, Direktiva (EU) 2018/1972 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, NI-ICS, umeščanje v prostor, NEPN, delegirani akti, trajnost, jedrska energija in zemeljski plin, zeleni prehod, Energetska unija, prehodne dejavnosti, nevladna organizacija, vetrna elektrarna, Sodišče Evropske unije, alternativne valute, davčni ukrepi, selektivni davčni ukrepi, odškodninska odgovornost, utemeljitev splošne sheme davčnega sistema., bitcoin, virtualne denarne valute, onesnaževanje, podnebne spremembe, svoboščine notranjega trga, imisije, pariški sporazum., zdravo življenjsko okolje, oprostitev odškodninske odgovornosti, tretja oseba., pomoč EU, Nemško ustavno sodišče, Pogodba o EMS, PDEU, sprememba PDEU, 136 PDEU, Pringle, Krožno gospodarstvo, vključitev, standardni pogoji, uporabnik splošnih pogojev, kriteriji, Evropski mehanizem stabilnosti, Konvencija ZN o mednarodni prodaji blaga (CISG), energetska revščina, EU ETS, združljivost z notranjim trgom, 107. člen PDEU, spodbujanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov, medsebojno trgovanje, prodaja električne energije, tehnologija veriženja blokov, državne pomoči, pravo EU, upravni spor, upravno sodstvo, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravo Evropske Unije, Zakon o upravnem sporu, pravica do poštenega sojenja, samooskrba, energetski prehod, Energetska učinkovitost, odločbe, energetska učinkovitost stavb, ecodesign, upravljanje energetske unije, energetsko označevanje, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, omejevalna ravnanja, skupno lastništvo, neobvladujoči manjšinski deleži, odškodninski spor, dokazovanje, relevantni trgi, Evropski svet
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici