| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Darja Boršič

Vseh ključnih besed je 399, ki se skupaj pojavijo 494 krat.
52 ključnih besed (13.03 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 147 krat (29.76 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x6.12%Slovenija
7x4.76%efektivni devizni tečaj
5x3.4%Slovenija., realni devizni tečaj
4x2.72%javno-zasebno partnerstvo, Evropska unija, potniški promet, evro, neposredne tuje investicije, nominalni devizni tečaj, inflacija, infrastruktura, konkurenčnost
3x2.04%gospodarska rast, gospodarska kriza, trg dela, uvoz, tovorni promet, izvoz, devizni tečaj
2x1.36%Kitajska, železniški promet, investicijska klima, realni bilateralni devizni tečaj, Evropska unija., realni efektivni devizni tečaj, tekoči račun, davčna olajšava, javni dolg, Švica, javne finance, tovorni cestni promet, kakovost življenja, Švedska, davčna stopnja, Nemčija, metoda najmanjših kvadratov, gospodarski kazalniki, občina, zračni promet, proračun, prihodki, Ekonomska in monetarna unija, odhodki, mednarodna konkurenčnost, brezposelnost, Avstrija, gospodarska razvitost, davčni sistem, cestni prometni sistem, viri financiranja, lokalna samouprava
1xjavnofinančni dolg, tuje neposredne naložbe, politika do NTI, transnacionalna podjetja, strukturna politika, javnofinančni deficit, ekonomska svoboda., občina Dravograd, bilateralni sporazumi, siva ekonomija, trgovinski partnerji., Jugovzhodna Evropa, delo na črno, zaposlovanje na črno, poslovanje z gotovino, davčne blagajne, davčne utaje, zakon komparativnih prednosti, Zunanja trgovina, Devizni tečaj, Izhodna strategija, Lizbonska strategija, finančna perspektiva 2007-2013, bilateralni devizni tečaj, maastrichtski konvergenčni kriteriji, monetarna politika, bančni sistem, aktivna politika zaposlovanja, dobiček, poslovne banke, prebivalstvo, varčevanje, oblike investicij, državno specifičen, ekonomije obsega, znotrajpanožna trgovina, medpanožna trgovina, industrijsko specifičen, horizontalna znotrajpanožna trgovina, dejavnosti, priliv investicij, Funkcija povpraševanja po denarju, Španija, upad gospodarske rasti, finančni trgi, realni bruto domači proizvod, denarni agregat M1, investicijski motivi in spodbude, države Zahodnega Balkana, metoda najmanjših kvadratov., obrestna mera zakladnih menic, vertikalna znotrajpanožna trgovina., javno podjetje, MSP., načini omejevanja sive ekonomije, gospodarska družba, zaloga, železniški prometni sistem, potniški in tovorni promet., projektna dokumentacija, operativni programi, Evropska centralna banka, Optimalno valutno območje, skladiščenje materiala, skladiščno poslovanje, pričakovanja, organiziranost, spremembe, javna gospodarska služba, Slovenske železnice, slovenske železnice, skladiščenje, cestna infrastruktura in suprastruktura, cestni tovorni in potniški prometni sistem, železniške nesreče, strukturni skladi, dejavniki v gradbeništvu, B-S učinek, PIGS, konvergenčni kriteriji, plačilna bilanca, EMU, institucije Eu, centralna banka, ERM2, Inflacija, problem Grčije, elastičnostni pristop, Balassa-Samuelson učinek, finančna perspektiva, proračun EU, Portugalska, načela javno-zasebnega partnerstva, struktura proračuna, odhodki proračuna, zdravstveni izdatki, zdravstvo, javne storitev, prihodki proračuna, denarna valuta, proračunski primankljaj., apreciacija (revalvacija), depreciacija (devalvacija), ameriški dolar, Združene države Amerike, teorije deviznega tečaja, Tehnološki napredek, tranzicija, učenje skozi delo, raziskave in razvoj, človeški kapital, Evropski upravni prostor, modernizacija javne uprave, javna uprava, Pomurska regija, regionalna politika, Regionalni razvoj, spreminjanje javne uprave, Webrov model birokratske organizacije, reforme, »good governance«, novo upravljanje javnega sektorja, Javni sektor, mednarodna konkurenčnost in Srbija., Eurostat, proračunski primanjkljaj, maastrichtski kriteriji., nominalni efektivni devizni tečaj, zadolženost., Ključne besede: korporacija, analiza kreditnih vlog, evropska sredstva, bančni krediti, mednarodna podjetja, posledice krize, Nominalni bilateralni devizni tečaj, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za delo, Zakon o malem delu, regulacija študentskega dela, Študentska organizacija Slovenije., KLJUČNE BESEDE: finančna kriza, okrevanje gradbeništva, vloga države., kriza v gradbeništvu, kreditni krč, velike gospodarske družbe, kreditni pogoji., obrestne mere, kreditno razmerje, funkcije kreditov, krediti, mala in srednje velika podjetja – MSP, finančne spodbude Evropske Unije, deviznotečajna politika, Ključne besede: bilateralni devizni tečaj, evropski raziskovalni prostor – ERA, 7. okvirni program, poslovna banka, kreditni trg, indeks človekovega razvoja, človekov razvoj, kazalci življenjske ravni, življenja raven (življenjski standard), Madžarska, predpristopna pomoč, trg kapitala, trg denarja, Maastrichtski konvergenčni kriteriji., študentsko delo, vlada, regresijska analiza, zadovoljstvo z življenjem, blaginja, Ekonomska svoboda, indeks človeškega razvoja, Fraser Institute, Irska, Grčija, maastrichtski kriteriji, Heritage Foundation., potniški cestni promet., cestni promet, transport po notranjih plovnih poteh, transport po morju, vodni promet, občina Gornji Grad, pretovor blaga, transport blaga, Ključne besede: infrastruktura, infrastruktura., transport potnikov, finančna kriza., Velika Britanija, prednosti in slabosti JZP, oblike JZP, tveganja JZP, pravne osebe, JZP v Sloveniji, projekt občine Vitanje, Zakon o javnih naročilih, postopek javnega naročanja, javna naročila, fizične osebe, Dohodnina, British Airways, Iberia, pomorski sektor, pristanišča, športna infrastruktura, Anglija., linearni in dvojnologaritemski model., povpraševanje po delu, Trg dela, naravne in kulturne danosti, razvoj turizma, migracije, zadolževanje., teorije potrošnje, potrošnja, povratne migracije, človeški viri, davki, poglobljeni intervju, slovenska podjetja, Ključne besede: Gospodinjstva, mednarodni odnosi., Slovenske Konjice, infrastruktura JKP d.o.o., posebnosti komunalne infrastruktur, komunalna infrastruktura, primerjava cen, potrošna funkcija, ekonomska svoboda, Francija, ekonometrična analiza, davčne reforme, davčni prihodki, ekonomski šoki, produktivnost, fleksibilnost plač, nastanek evroobmočja, odprtost gospodarstev, Maastrichti kriteriji, financiranje turizma, turistično društvo, turizem, evroobmočje, teorija optimalnega valutnega območja, učinkovitost, zasebni sektor, javni sektor, Izvozna funkcija, uspešnost, makroekonomska neravnovesja, konkurenčnost evroobmočja, saldo tekočega računa, Evropska monetarna unija, OŠ Pragersko, Deutsche Bahn, Danska., Maastrichtski konvergenčni kriteriji, Nominalni devizni tečaj, ERM II, davek, davčna osnova, dohodnina, davčna številka, davčni register, javnofinančni presežek/primanjkljaj, Evropska unija (EU), delovni dohodek, Češka, izdatki in viri financiranja, reforma, neenakost porazdelitve dohodka, dobro počutje, optimalno valutno območje (OCA), Ekonomska in monetarna unija (EMU), gospodarska razvitost., davek na dodano vrednost, pokojninski sistem, financiranje lokalne skupnosti, zdravstvena reforma., finančna vzdržnost zdravstva, kakovost zdravstvenih storitev, primerna poraba občine, Neposredne tuje investicije, ovire, motivacija, tveganja, učinkovitost zdravstvenih storitev, zasebno zdravstvo, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), Kjučne besede: javna infrastruktura, pokojninska reforma, pokojnina, Javno-zasebno partnerstvo, projekt, javno zdravstvo, slabosti JZP, prednosti JZP, zdravstveni sistem, Ključne besede: zdravstvo, upravljanje osebnih financ, osebno premoženje, osebne finance, suprastruktura, dohodki iz dela, subjektivni občutek blagostanja., financiranje projekta., Občina Rogatec, Občina, letalska industrija, letalski prevozniki, trgovinska bilanca, avtomobilska industrija, zunanja trgovina, prevoz blaga., potniški cestni promet, organizacija varnosti, zračni prometni sistem, letalski potniški in tovorni promet, infrastruktura cest., Ključne besede: zračni prometni sistem, zračna infrastruktura, hitra železnica, železniški sektor, hramba denarja, prevoz denarja, megatrend, švedska krona, apreciacija, depreciacija, slovenski tolar, logistika denarja, denar, Turčija, Evropska Unija, carinski postopek, mednarodne organizacije, Poljska, BDP, logistika, Svetovna banka, FDI, spodbude
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici