| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Martina Bavec

Together there are 135 keywords, that are appearing 251 times.
56 of them (41.48 % of all) appear more than once, together appearing 172 times (68.53 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
10x5.81%pridelek
9x5.23%združena setev
8x4.65%pridelovalni sistemi
7x4.07%zelje
6x3.49%ekološko kmetijstvo
5x2.91%dušik, ekološko kmetovanje, ekološka pridelava
4x2.33%kakovost hrane, rdeča pesa, gnojenje
3x1.74%škodljivci, nitrati, senzorične lastnosti, organska gnojila, solatne kumare, paprika, paradižnik, senzorične lastnosti hrane, suha snov, cvetača, morfološke značilnosti, bela detelja, vitamin C, stimulatorji rasti, solata
2x1.16%morfološke lastnosti, kolerabica, okoljski odtis, PRPEBV, deževniki, podsevek, pridelava zelenjadnic, navadna pšenica, alelopatija, pridelek zelja, cepljenje, kakovost, ekvivalent pridelovalne površine (LER), vidne spremembe, izguba suhe snovi, PRPSOL, analiza klasa, organsko gnojilo, dekompozicijski test, rž, pridelava poljščin, ekonomika, krhkolistna solata, načini kmetijske pridelave, mikrobiološka aktivnost, varnost prehrane, patogene bakterije, čebula, ostanek Nmin, količnik ekvivalenta tal (LER)
1xENTEC, Nmin, kazalec relativne skupne vrednosti, količnik ekvivalenta tal, mulch, število, hoeing, masa, morgološke lastnosti, bela gorjušica, endivija, kitajski kapus, RVT, radič, Vitamin C, Sustainable Process Indeks - SPI, Sustainable Process index ® - SPI, gnojenje z dušikom, photosynthesis, nalet škodljivcev, Ključne besede: zelje, Ključne besede: združena setev, tehnološko ekonomski simulacijski model, nitrat in vitamin C, ekološko kmetijsvto, kazalec relativne skupne vrednosti (RVT), Opomba: Doktorska disertacija je pisana v angleškem jeziku., Združena setev, simulacijski modeli, deževniki/bela gorjušica/pridelovalni sistemi/masa/število, ekološko pridelovanje, načini pridelave zelenjave, zavarovana območja, buče, pšenica, okoljski vidik, načini pridelave, gensko spremenjeni organizmi, raziskava, označevanje GSO v hrani in krmi, gesnko spremenjena živila (GSŽ), GSO, kvaliteta, hrana, podsev, folija, obdelava tal, N-min, poljščine, fotosinteza, primerjalna analiza, kmetijstvo, pridelek zelenjadnic, korenje, Slovenija, trajnostni razvoj, kultivarji, paradižniki, trajnostni razvoj / vzgoja in izobraževanje / ekološka živila / samooskrba / potenciali in ovire, gensko spremenjeni organizmi (GSO) / gensko spremenjena živila (GSŽ) / označevanje GSO v hrani in krmi / javnomnenjska raziskava / Slovenija, kemijske analize, kutivar, yield, growth, sweet maize, kemijska analiza, protected landscapes, DEX, potenciali, samooskrba, ekološka živila, vzgoja in izobraževanje, ovire, Sustainable agriculture, food quality, economic feasibility, environmental parameters, agronomic parameters, soil Nmin
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica