| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bojan Hvala

Vseh ključnih besed je 126, ki se skupaj pojavijo 143 krat.
10 ključnih besed (7.94 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 27 krat (18.88 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x14.81%trikotnik, trilinearne koordinate, inverzija
3x11.11%pouk matematike
2x7.41%baricentrične koordinate, tetivni štirikotnik, geometrijske konstrukcije, včrtana krožnica, štirikotnik, skladni trikotniki
1xdiagonalne točke, polara, pol, homogeno tangentne krožnice, polarnost, diagonalni trikotnik, Cevov izrek, Varignonov paralelogram, Steiner - Malfattijev problem, kompleksna števila v geometriji., konkurentnost daljic, os raztega treh krožnic, sebipolarni trikotnik, Apolonijeva premica, površina., trikotniku očrtana krožnica, dolžina krivulje, včrtani pravokotniki, enakokraki trikotniki, Haggejeva krožnica, Haggejeva transformacija, Dokazi z napako, Mongeova krožnica, geometrija, krožnica, izogonalna transformacija, koti v trikotniku, Eulerjeva premica, matematika, didaktika, e-gradivo, program RiŠ, konstrukcija trikotnika, konstruktibilnost s šestilom in ravnilom, pouk, e-učna gradiva, digitalni učni mediji, magistrska dela, E-um, kombinirano izobraževanje, e-izobraževanje, izoperimetrična neenakost, kot, Arbelos, polkrog, posplošena Eulerjeva premica, Apolonijev problem, krožnica devetih točk, stožnica devetih točk, Pitagorov izrek, Arhimedova dvojčka, obseg, ploščina, Schochova kroga., Apolonijev krog, Paposova veriga, radij krožnice, kompleksna števila, Nagelova točka, točka mittenpunkt, delovni listi, program za dinamično geometrijo, trapez, ploščina., izogonalna konjugiranka točke mittenpunkt, H-Cevova konjugiranka točke I, anticevov trikotnik, arbelos, Cevov trikotnik, pričrtana krožnica, Bevanova točka, konveksnost, Prečni razrezi, ortološka trikotnika, paraloška trikotnika, asimetrični propeler, simetrični propeler, enakostranični trikotniki, Leon Bankoff, izocentrični trikotniki, podobnostno središče dveh krožnic, diofantske Steinerjeve trojke, polmeri Steinerjevih krožnic, Steinerjeva formula, Steinerjev porizem, Steinerjeva veriga, Eulerjev izrek, Ponceletov porizem, trikotniku pričrtana krožnica., Van Aubelov izrek, radij štirikotniku včrtane krožnice, tangentni štirikotnik, geometrijsko mišljenje, vizualne prezentacije, kvadrat, pravokotnost, Yiujev produkt, Parryjev produkt, izometrije ravnine., vektorji, podobni trikotniki, utemeljevanje in dokazovanje, hiperbola., težišče, višinska točka., središče trikotniku očrtane krožnice, Van Lamoenov izrek, potenca točke glede na krožnico, motivacijske tehnike, načini motiviranja, Gergonnova točka, posplošena Gergonnova točka, učne metode, učna motivacija, popularizacija matematike, konjugacije
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici