| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Franc Janžekovič

Together there are 201 keywords, that are appearing 262 times.
26 of them (12.94 % of all) appear more than once, together appearing 87 times (33.21 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
10x11.49%geometrijska morfometrija, sekundarni spolni dimorfizem
7x8.05%spodnja čeljustnica
5x5.75%geografska variabilnost
4x4.6%starostna variabilnost, Dinaromys bogdanovi, dinarska voluharica
3x3.45%Bandicota, Nesokia, prehrana, spolni dimorfizem, lobanja
2x2.3%kosti, skelet, Dravsko polje, geografska variabilnost., nihajoča asimetrija, starost, določanje, Rattus rattus, alometrija, meritve, terminologija, mali sesalci, oslonilna točka, ptiči
1xstališče, vedenje, oblika, popis dvoživk, dalmatinska želva, oklep, Dvoživke, spomladanska selitev, Žiri., Račevsko jezero, biodiverziteta, črna točka, izobraževanje, otok Pag, Amphibia, avtocesta, Ključne besede: ptice, ogroženost, varovanje, Natura 2000, organizacija., zapuščeni psi, terminologija., zavetišče, zapuščene mačke, Skadarsko jezero, Črna gora., Enterobius vermicularis, črevesni paraziti, gliste, presejalni test, Ključne besede: podančica, monitoring živali., prehodi živali, viadukt Mrtvica, digitalna snemalna naprava, stopnja infestacije otrok., naravoslovni dan, zobje, spodnji meljaki, Jahanje, tehnike poučevanja jahanja, vzreja želv v ujetništvu., raziskovalna postaja Charlesa Darwina, Galapagos, orjaška galapaška želva (Geochelone elephantopus) (Ernst, 1989), fundacija Charlesa Darwina, metode dela z jahači, načini treningov jahačev, višina, starostna struktura, populacijska struktura, diplomska dela, korenina, spodnji meljak, pedagoški pristopi., prvi spodnji meljak, biologija, morfometrija, Mus musculus, Ključne besede: hišne miši, terensko delo, Ključne besede: dinarska voluharica, lepota, inteligenca, učni načrt, učne poti, otroci, doživljanje in spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti, Gozdna učna pot Pistrov Grad, Mariborski otok, simetrija obraza, asimetrija obraza, Otok Korčula, pegasta sova, izbljuvki, starostni razredi podgan., anatomske in morfološke značilnosti, siva čaplja, inteligenčni testi, Wechlerjeva inteligenčna lestvica za odrasle, WAIS, narava, anatomske in morfometrične značilnosti, bioindikator, biomonitoring, program MorphoJ, program tpsUTIL, perje, kovine, A.williamsi, A.euphratica, A.caprimulga, medvrstna variabilnost., program tpsDIG2, Rački ribnik, Bandicota indica, Bandicota bengalensis, Bandicota savilei, Rattus pyctoris, Nesokia indica, Nesokia bunnii, izbira habitata, vodne ptice, številčnost vrst, Paralactaga, Allactaga, ontogenija, meljaki, sekondarni spolni dimorfizem, geometrijska morfometrija., Microtus subterraneus, Pteromys, Dravograjsko jezero, prehranjevanje, izbira dreves, Salix sp., veliki srakoper Lanius excubitor, Ptujsko polje, morfološka variabilnost, časovna variabilnost, prostorska variabilnost, sekundarni spolni dimorfizem., mandibula, Arvicola terrestris, dnevna dinamika, lovne strukture, varstvo, Rattus tanezumi, ptičji skelet, filogenija, elektroforeza, PCR metoda, citokroma b, vrani, indeks rizika, matrika, letališče, letalo in ptica, ukrepi proti pticam, mrene., cikovt, sesalci, Rogoznica, Slovenske gorice., lesna sova, dvoživke, plazilci, Castor fiber, meritve kosti, Tetrapodi, rdeči seznam, ekologija, časovna dinamika, mala uharica (Asio otus), voluharice, miši, latinska in slovenska terminologija, morfometrične lastnosti, skelet pegaste sove, Tyto alba, anatomske lastnosti, zimsko obdobje 2013/14, Črenšovci, Kačji pastir, popis, RTŠB 2013, Pohorje, phylogeny, PCR, Melinci, barbels, cytochrome b, osteologija
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica