| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Vlasta Hus

Vseh ključnih besed je 183, ki se skupaj pojavijo 264 krat.
41 ključnih besed (22.4 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 122 krat (46.21 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x9.84%spoznavanje okolja
10x8.2%predmet družba
6x4.92%razredni pouk
5x4.1%predmet spoznavanje okolja, izkustveno učenje, družba, osnovna šola
3x2.46%učitelj, medpredmetno povezovanje, terensko delo, prvo triletje, motivacija, didaktične igre
2x1.64%nivoji znanja, učenci 4. razreda, igra, priročniki za učitelje, sodelovalne veščine, celostno učenje, Konstruktivizem, učbeniki, ocenjevanje znanja, vloga učitelja, zdrava prehrana, drugo triletje, preverjanje znanja, IKT, preverjanje, integracija, prosti čas, tretji razred, okoljska vzgoja, naravoslovno znanje, naravoslovna pismenost, domača pokrajina, sodelovalno učenje, diplomska dela, učna motivacija, projektno učno delo, 4. razred, ekskurzija
1xKLJUČNE BESEDE Alternativna prehrana, vegatarijanstvo, reševanje problemov., strategije za spodbujanje čustvene inteligence, kritično mišljenje, pojmi, razredna stopnja., procesni in vsebinski vidik, učitelji razrednega pouka, družboslovje., sociološki pojmi, Ključne besede: pedagoške inovacije, naravoslovje, sociologija, vzgoja in izobraževanje, domači kraj, zgodnji družboslovni pouk, učitelji, Zdrava prehrana, uravnotežena prehrana, naravoslovje in tehnika., notranja diferenciacija, Devetletka, diferenciacija in individualizacija, osnovne šole, izbira didaktičnih iger., razvijanje, Didaktične strategije, postopki, spoznavanje družbe, vloga učenca, učni načrti, učni cilji, osnovna šola., okoljska vzgoja., drugi razred osnovne šole, ogled muzeja, pouk zunaj učilnice, mednarodna šola, KLJUČNE BESEDE: računalnik v razredu, sodelovalno učenje., Četrti razred osnovne šole, terensko delo., konstruktivistično poučevanje, Terensko delo, priprava, ozaveščenost učiteljev, globalno segrevanje, učenec, prva triada osnovne šole, učne oblike, KLJUČNE BESEDE: Osnovna šola, cilji, četrti razred, oblike ocenjevanja, Novo mesto, ocenjevanje, učne priprave, KLJUČNE BESEDE: Družba, avtentično ocenjevanje, samoocenjevanje, demokratizacija ocenjevanja., e-gradiva, načrtovanje, formativno spremljanje znanja, elektronske prosojnice., interaktivnost, metode dela, bralna strategija, interesne dejavnosti izven šole, tematski sklop Pogledam naokrog, zdravstvena vzgoja, interesne dejavnosti v šoli, primeri uvodnih motivacij, uvodna etapa učnega procesa, motiviranje učencev, analiza priročnikov, promocija zdravja, projekt Zdrava šola, živali na vrtu., predmet spoznavanja okolja, pomen izkušnje, tretji razred osnovne šole, raziskovalno delo, učbeniški kompleti, konstruktivistično naravnane strategije, : motivacija, medpredmetno vrednotenje., učno-izkustveno področje, učbeniška kompleta Dotik okolja in Meine bunte Welt, sodelovalne strukture, tematski sklop, učni načrt, stvarni pouk, šolski sistem Slovenije in Avstrije, 4. razred osnovne šole, naravne sestavine pokrajine, tematski sklop Jaz in narava., medpredmetno načrtovanje, medpredmetno izvajanje pouka, naravoslovne spretnosti in postopki, didaktična igra zunaj učilnice, delo na terenu, učenje na prostem, ustvarjalni gib, metoda igre in ustvarjalnega giba, Zgodnje naravoslovje, ribnik, učbeniška gradiva, Paukova strategija, 5. razred, projekt ZDRAVA ŠOLA, osnovnošolci, dvoje različnih generacij odraslih ljudi, naravoslovni dan., aktivnosti učencev, celostni razvoj., povratna informacija, avtentične oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, sodelovanje, Ključne besede: sodelovalno učenje, predmet spoznavanje okolja., raziskovalni pouk, zelenjava, sadje, vprašanja višjega nivoja, medij, e-gradivo, vprašanja nižjega nivoja, učenci, devetletka, kriteriji kakovosti, Ključne besede: kultura, dediščina, razvoj otroka, učenci razrednega pouka, zajtrk, didaktična igra, Ključne besede: spoznavanje okolja, kulturna dediščina, odnosi do dediščine, formativno preverjanja znanja
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici