| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Darko Friš

Vseh ključnih besed je 445, ki se skupaj pojavijo 520 krat.
46 ključnih besed (10.34 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 121 krat (23.27 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
10x8.26%zgodovina
8x6.61%diplomska dela
5x4.13%Kraljevina Jugoslavija
4x3.31%matične knjige, poroke, Prekmurje
3x2.48%gospodarstvo, smrti, korespondenca, prebivalstvo, Spodnja Štajerska, Kraljevina Srbov
2x1.65%časniki, Madžarska, zunanja politika, Narodni svet, mirovna konferenca v Parizu, demokracija, osamosvojitev Slovenije, Viktor Grčar, druga svetovna vojna, Kraljevina SHS, revizija, 2. svetovna vojna, Rapalska pogodba, Maribor, Marburger Zeitung, Argentina, nacizem, volitve, deklaracijsko gibanje, Slovenija, Josip Leskovar, integracija, izseljevanje, Diplomsko delo, rojstva, tisk, krsti, Julijska krajina, šolstvo, fašizem, skupnost, Hrvatov in Slovencev, društva, delavsko gibanje
1xdružbena lastnina, Šahovska zveza Slovenije, New York 1927, Jugoslovanska šahovska zveza, zasebna lastnina, končno poročilo., prisilno delo, velemojster Mihail Botvinnik, Haag-Moskva 1948, kazenska taborišča, Ljubljanski šahovski klub, Mednarodna šahovska zveza – F.I.D.E., zaplemba premoženja, San Sebastian 1911, notranja politika, madžarska vojska, gospodarstvo., šahovski velemojster, zaplembe, dr. Milan Vidmar, Židje, lažje ali težje prisilno delo., izguba svobode, Semmering 1926, London 1922, mednarodni šahovski turnirji, izguba državljanskih pravic, komunistična oblast, Republika Madžarska, Kadetnica, vojašnice v 20. stoletju, Slovenska vojska, slovenska pomlad, stavke, Janez Janša, vojska, vojaške šole, sosvet, vladni komisar, razmerje Slovenci : Nemci, slovenska občinska uprava, Maribor 1919–1921, revirji, Zasavje, Ljudska oblast, komunistična partija, Josip Visarionovič Stalin, Josip Broz Tito, politični odnosi, Informbiro, udarništvo, petletni plan, državno šolstvo., premogovništvo, kolektivizacija, nacionalizacija, agrarna reforma, Vilko Pfeifer, Ivan Poljanec, Kosovo, volitve v Srbiji in ZRJ, socialistična stranka Srbije, razpad Jugoslavije, politična situacija, Slobodan Milošević, Ključne besede: Avstro-Ogrska, šahovske olimpijade Dubrovnik 1950, Habsburžani, Mala antanta, jugoslovansko-madžarski stiki, Trianon, madžarska sovjetska republika, okupacijam, Maribor 1941 – 1945, mariborska mestna podjetja, ulična imena v letu 1919, popis prebivalstva 1921, občinski svet, občinske volitve 1921, obiski, proslave, posredovanje, prevajanje., Avgust Pavel, Vilko Novak, žalovanja., Sodišče narodne časti, avtomobilska industrija, izselitev., Jehovove priče, deportacije, narodnoosvobodilni boj, preskrba, komunistični režim, preganjanje, ugovor vesti, dr. Rosina Fran, odškodnina, civilno služenje, človeške pravice, gledališče, Uiberreither, priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS, Murska republika, propaganda., koroški plebiscit, Koroška v prevratnem času, Matija Slavič, Jožef Klekl st., nemška civilna uprava, leto 1941, Nemčija, razmejitvena komisija, narodnostni boj, Sokoli, Benko, Josip, ustava, politične stranke, procesi, biografije, politiki, Ptuj, cerkev, župnije, obsodbe, izdajalci, osamosvajanje, demokratizacija, Celje, okrožna sodišča, pravo, Narodni svet za Štajersko, slovensko uradovanje, SHS, kazenski zakoniki, Demos, 1990, kazniva dejanja, arhivi, boji za Radgono, Rudolf Maister, karoserije, podvozja, bencinski motor, motor z notranjim zgorevanjem, motorno kolo, Karl Benz, Henry Ford, Avtomontaža, TAM, Stanko Bloudek, Janez Puh – Johann Puch, Baron Anton Codelli, model T, ljudsko vozilo, dekan, član in predsednik SAZU, rektor, ljubljanska univerza, veleturnir Bled 1961, inštitut za elektrotehniko., Avtomobilizem, samohodno vozilo, avtomobilist, komunizem, avtomobil, Revoz., KLJUČNE BESEDE Železarna in livarna A. Pogačnik, Antwerpen 1920, Pariz 1924, olimpijske discipline, olimpijske igre, zdravstvo, Amsterdam 1928, Los Angeles 1932, mobilizacija, boj za slovensko severno mejo, državni prevrat, Leon Štukelj, Berlin 1936, vojna, Koroška, lesarstvo, žage, steklarne, kovaštvo, Hinko Pogačnik, razvoj industrije, Ruše, Trianonska mirovna pogodba, 1989 in 1990., 1989 in 1990; gospodarstvo držav vzhodne in jugovzhodne Evrope v letih 1988, Ključne besede: politično stanje v državah vzhodne in jugovzhodne Evrope v devetdesetih letih; notranja in zunanja politika držav vzhodne in jugovzhodne Evrope v letih 1988, Amsterdam 1954, čistke, Ljubljanska pokrajina, aneksija, italijanska okupacija, Rimska pogodba, katastrska občina, raznarodovanje, nasilje., zgodovina 1930–1941, zgodovinska kriminologija, Okrožno sodišče Maribor, kazenska zakonodaja, občina, okrajno glavarstvo, Ivan Jerič, priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS., čas prevrata., jugoslovansko gibanje, slovensko-nemški odnosi, prevratna doba 1918/1919, pristranskost, rapalska meja, Straža., Slovenski gospodar, Rudolf Maister Vojanov, Maribor 1922-1924, občinska uprava, občinske volitve leta 1921, Jugoslovanska demokratska stranka, popis prebivalstva leta 1921, slovenizacija celjskega mesta, razmerje med Nemci in Slovenci, županske volitve, dr. Juro Hrašovec., Župnija Brestanica, Demos; nacionalno vprašanje; demokratizacija; oblikovanje slovenske nacionalne identitete; slovenska pomlad; plebiscit; demokratične volitve; vojna za osamosvojitev; pričevanja., smrti., Župnija Sveta Marija v Puščavi med leti 1919 in 1929, mestna občina, gerentska uprava, konferenca o Jugoslaviji, industrija in obrt., Študijska knjižnica, mariborska oblast, vojna za Slovenijo, jugoslovanska kriza, trideseta leta 20. stoletja, mestni svet, Mestna občina Maribor, Jugoslovanska radikalna zajednica, življenjske razmere, vojaška uprava, ideologija, zgodovinski etnični mit, interpretacija, slovenska osamosvojitev, Dolenjski kulturni festival, Dravska banovina, gospodarska kriza, Jugoslovanska nacionalna stranka, Jugoslavija med vojnama, 1929–1934, gospodarski razvoj, nadzor umetnikov, kulturna politika, jugoslovanska nogometna reprezentanca, Beli orli, Pokal Mitropa, prvenstvo Kraljevine SHS/Jugoslavije v nogometu, jugoslovanski nogomet, Nogometna zveza Jugoslavije, nogometne podzveze, emigrantska umetnost, slovensko kiparstvo, France Gorše, nogomet v okupirani Jugoslaviji 1941–1945., Petar Živković, Albert Kramer, bojišča v vojni na Hrvaškem, operacija »Blisk«, vojaške operacije, agresija, Republika Srbska Krajina, operacija »Nevihta«, 1990 - 1995, prva svetovna vojna, Šaleška dolina, Hrvatov in Slovencev; zgodovina Celja; pravna zgodovina; Okrožno sodišče Celje; avstrijski kazenski zakonik; kazenskosodni proces., posledice vojne, Srbska vojska Krajine, Hrvaška vojska, vojna na Hrvaškem, priključitev h Kraljevini SHS, Jutro., Slovenec, hrvaški Srbi, nacionalizem, JLA, vstaja hrvaških Srbov, Hrvaška, SFRJ, Rajhenburg, Beltinci, Vaclav Havel, Aleksander Dubček, Žametna revolucija, Praška pomlad, običaji., Gustav Husak, normalizacija, Zlata lisica, diplomsko delo, disidentstvo, Državljanski forum, rojstva in krsti, cerkvene matične knjige, obrt, slovenstvo, kmetijstvo, industrija, Štajerčeva stranka, nemštvo, nemška politična propaganda, 1918–1929, Župnija Sveti Peter pod Svetimi gorami, ptujska gimnazija, Narodni dom, svetovni pokal v alpskem smučanju, Pohorje, bolnišnica, hiralnica, ureditev zdravstva, socialna politika, mestna občina Ptuj, nalezljive bolezni, babiška služba, Jugoslavija, dobordelna društva., sirotišnica, vrtec, hrvaška pomlad, boj za oblast, učitelji, OŠ Črenšovci, Vreni Schneider, Dušan Senčar, madžarska okupacija, Zveza komunistov Jugoslavije, Zveza komunistov Hrvaške, nacionalna trenja, Udba, Brionski plenum, mestni sosvet, prevratno obdobje, bogosluţni prostor, liturgični predpisi, arhitektura historizma, 1889−1922, Mihael Napotnik, Avguštin Stegenšek, mirovna pogodba, nemška društva, jugoslovanski Nemci, Kulturbund, manjšinske pravice, lavantinska škofija, cerkvena arhitektura, naravni prirastek., šola, mortaliteta, nataliteta, 1918–1931, slovensko šolstvo, osnovna šola Griže, arhitekturna zgodovina, podružnična šola Liboje., kronika šole, izobraževanje, Schlaraffia, društvo, Grahovo, Hudajužna, Podmelec, zgodovina Baške grape, Baška grapa, Podbrdo, Jadransko vprašanje, Ptuj 1918−1923, TIGR., poitalijančevanje, Rapalska meja, gradnja Bohinjske železnice, Bohinjska proga, Poetovia, Petovia, vitez, Schlaraff, Alois Kasimir, Jožef Klekl, politične stranke., politična zgodovina, Josip Benko, Stjepan Radić, Sovjetska zveza
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici