| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Darko Friš

Vseh ključnih besed je 448, ki se skupaj pojavijo 518 krat.
43 ključnih besed (9.6 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 113 krat (21.81 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x7.96%zgodovina
7x6.19%diplomska dela
5x4.42%Kraljevina Jugoslavija
4x3.54%poroke, Prekmurje, matične knjige
3x2.65%prebivalstvo, korespondenca, Kraljevina Srbov, smrti, gospodarstvo, Spodnja Štajerska
2x1.77%Argentina, skupnost, osamosvojitev Slovenije, časniki, Josip Leskovar, demokracija, Slovenija, Narodni svet, deklaracijsko gibanje, mirovna konferenca v Parizu, Madžarska, zunanja politika, revizija, nacizem, volitve, Julijska krajina, Kraljevina SHS, Rapalska pogodba, fašizem, Diplomsko delo, delavsko gibanje, druga svetovna vojna, 2. svetovna vojna, Maribor, Viktor Grčar, šolstvo, Marburger Zeitung, izseljevanje, krsti, rojstva, Hrvatov in Slovencev
1xHabsburžani, zaplemba premoženja, zasebna lastnina, končno poročilo., kazenska taborišča, prisilno delo, zaplembe, Sodišče narodne časti, Mala antanta, gospodarstvo., Jugoslovanska šahovska zveza, New York 1927, Semmering 1926, London 1922, Šahovska zveza Slovenije, Ljubljanski šahovski klub, velemojster Mihail Botvinnik, Haag-Moskva 1948, Mednarodna šahovska zveza – F.I.D.E., San Sebastian 1911, mednarodni šahovski turnirji, lažje ali težje prisilno delo., izguba državljanskih pravic, izguba svobode, komunistična oblast, Židje, madžarska vojska, dr. Milan Vidmar, šahovski velemojster, notranja politika, družbena lastnina, Kosovo, Janez Janša, slovenska pomlad, stavke, revirji, premogovništvo, Zasavje, Slovenska vojska, Kadetnica, Maribor 1919–1921, slovenska občinska uprava, vojaške šole, vojska, vojašnice v 20. stoletju, državno šolstvo., kolektivizacija, Informbiro, Josip Broz Tito, politični odnosi, komunizem, Jugoslavija, Sovjetska zveza, Josip Visarionovič Stalin, Ljudska oblast, agrarna reforma, nacionalizacija, petletni plan, udarništvo, komunistična partija, razmerje Slovenci : Nemci, sosvet, Slobodan Milošević, razpad Jugoslavije, politična situacija, okupacijam, prevajanje., Maribor 1941 – 1945, socialistična stranka Srbije, šahovske olimpijade Dubrovnik 1950, madžarska sovjetska republika, Trianon, Republika Madžarska, Ključne besede: Avstro-Ogrska, volitve v Srbiji in ZRJ, posredovanje, Avgust Pavel, občinske volitve 1921, občinski svet, Ivan Poljanec, Vilko Pfeifer, vladni komisar, popis prebivalstva 1921, mariborska mestna podjetja, žalovanja., Vilko Novak, proslave, obiski, ulična imena v letu 1919, jugoslovansko-madžarski stiki, avtomobilska industrija, izselitev., Jehovove priče, deportacije, narodnoosvobodilni boj, preskrba, komunistični režim, preganjanje, ugovor vesti, dr. Rosina Fran, odškodnina, civilno služenje, človeške pravice, gledališče, Uiberreither, priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS, Murska republika, propaganda., koroški plebiscit, Koroška v prevratnem času, Matija Slavič, Jožef Klekl st., nemška civilna uprava, leto 1941, Nemčija, razmejitvena komisija, narodnostni boj, Sokoli, Benko, Josip, ustava, politične stranke, procesi, biografije, politiki, Ptuj, cerkev, župnije, obsodbe, izdajalci, osamosvajanje, demokratizacija, Celje, okrožna sodišča, pravo, Narodni svet za Štajersko, slovensko uradovanje, SHS, kazenski zakoniki, Demos, 1990, kazniva dejanja, arhivi, boji za Radgono, Rudolf Maister, karoserije, podvozja, bencinski motor, motor z notranjim zgorevanjem, motorno kolo, Karl Benz, Henry Ford, Avtomontaža, TAM, Stanko Bloudek, Janez Puh – Johann Puch, Baron Anton Codelli, model T, ljudsko vozilo, dekan, član in predsednik SAZU, rektor, ljubljanska univerza, veleturnir Bled 1961, inštitut za elektrotehniko., Avtomobilizem, samohodno vozilo, avtomobilist, dobordelna društva., avtomobil, Revoz., KLJUČNE BESEDE Železarna in livarna A. Pogačnik, Antwerpen 1920, Pariz 1924, olimpijske discipline, olimpijske igre, zdravstvo, Amsterdam 1928, Los Angeles 1932, mobilizacija, boj za slovensko severno mejo, državni prevrat, Leon Štukelj, Berlin 1936, vojna, Koroška, lesarstvo, žage, steklarne, kovaštvo, Hinko Pogačnik, razvoj industrije, Ruše, Trianonska mirovna pogodba, 1989 in 1990., 1989 in 1990; gospodarstvo držav vzhodne in jugovzhodne Evrope v letih 1988, Ključne besede: politično stanje v državah vzhodne in jugovzhodne Evrope v devetdesetih letih; notranja in zunanja politika držav vzhodne in jugovzhodne Evrope v letih 1988, Amsterdam 1954, Brionski plenum, aneksija, raznarodovanje, Ljubljanska pokrajina, italijanska okupacija, Rimska pogodba, nasilje., kazenska zakonodaja, Maribor 1922-1924, zgodovina 1930–1941, zgodovinska kriminologija, Okrožno sodišče Maribor, katastrska občina, občina, priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS., prevratna doba 1918/1919, Ivan Jerič, čas prevrata., jugoslovansko gibanje, pristranskost, Rudolf Maister Vojanov, okrajno glavarstvo, rapalska meja, Straža., Slovenski gospodar, občinska uprava, mariborska oblast, županske volitve, dr. Juro Hrašovec., Jugoslovanska demokratska stranka, občinske volitve leta 1921, popis prebivalstva leta 1921, Župnija Sveta Marija v Puščavi med leti 1919 in 1929, smrti., Beltinci, Rajhenburg, Župnija Brestanica, Demos; nacionalno vprašanje; demokratizacija; oblikovanje slovenske nacionalne identitete; slovenska pomlad; plebiscit; demokratične volitve; vojna za osamosvojitev; pričevanja., slovenizacija celjskega mesta, razmerje med Nemci in Slovenci, vojna za Slovenijo, jugoslovanska kriza, konferenca o Jugoslaviji, industrija in obrt., Študijska knjižnica, Jugoslovanska radikalna zajednica, Mestna občina Maribor, mestna občina, gerentska uprava, trideseta leta 20. stoletja, mestni svet, slovensko-nemški odnosi, življenjske razmere, ideologija, zgodovinski etnični mit, interpretacija, slovenska osamosvojitev, Dolenjski kulturni festival, Dravska banovina, gospodarska kriza, Jugoslovanska nacionalna stranka, Jugoslavija med vojnama, 1929–1934, gospodarski razvoj, nadzor umetnikov, kulturna politika, jugoslovanska nogometna reprezentanca, Beli orli, Pokal Mitropa, prvenstvo Kraljevine SHS/Jugoslavije v nogometu, jugoslovanski nogomet, Nogometna zveza Jugoslavije, nogometne podzveze, emigrantska umetnost, slovensko kiparstvo, France Gorše, nogomet v okupirani Jugoslaviji 1941–1945., Petar Živković, Albert Kramer, operacija »Blisk«, operacija »Nevihta«, bojišča v vojni na Hrvaškem, vojaške operacije, agresija, 1990 - 1995, posledice vojne, vojaška uprava, prva svetovna vojna, Šaleška dolina, Hrvatov in Slovencev; zgodovina Celja; pravna zgodovina; Okrožno sodišče Celje; avstrijski kazenski zakonik; kazenskosodni proces., Republika Srbska Krajina, Srbska vojska Krajine, vojna na Hrvaškem, hrvaški Srbi, priključitev h Kraljevini SHS, Jutro., Slovenec, nacionalizem, SFRJ, Hrvaška vojska, JLA, vstaja hrvaških Srbov, Hrvaška, 1918–1931, nataliteta, Žametna revolucija, Vaclav Havel, Praška pomlad, običaji., rojstva in krsti, Aleksander Dubček, Gustav Husak, diplomsko delo, disidentstvo, Državljanski forum, normalizacija, cerkvene matične knjige, 1918–1929, kmetijstvo, obrt, industrija, Štajerčeva stranka, mestni sosvet, slovenstvo, nemštvo, Župnija Sveti Peter pod Svetimi gorami, ptujska gimnazija, Narodni dom, nemška politična propaganda, Zlata lisica, svetovni pokal v alpskem smučanju, mestna občina Ptuj, socialna politika, integracija., izseljenski tisk, izseljenska društva, ureditev zdravstva, bolnišnica, vrtec, babiška služba, nalezljive bolezni, hiralnica, hrvaška pomlad, boj za oblast, OŠ Črenšovci, učitelji, Vreni Schneider, Dušan Senčar, Pohorje, madžarska okupacija, Zveza komunistov Jugoslavije, Zveza komunistov Hrvaške, nacionalna trenja, Udba, čistke, prevratno obdobje, Ptuj 1918−1923, Avguštin Stegenšek, društva, liturgični predpisi, bogosluţni prostor, arhitektura historizma, tisk, integracija, jugoslovanski Nemci, Kulturbund, manjšinske pravice, mirovna pogodba, 1889−1922, Mihael Napotnik, slovensko šolstvo, osnovna šola Griže, šola, naravni prirastek., mortaliteta, izobraževanje, kronika šole, lavantinska škofija, cerkvena arhitektura, arhitekturna zgodovina, podružnična šola Liboje., nemška društva, Schlaraffia, Podmelec, Grahovo, zgodovina Baške grape, Baška grapa, gradnja Bohinjske železnice, Hudajužna, Podbrdo, TIGR., poitalijančevanje, Rapalska meja, Jadransko vprašanje, Bohinjska proga, politične stranke., Petovia, vitez, Schlaraff, društvo, Poetovia, Alois Kasimir, politična zgodovina, Josip Benko, Stjepan Radić, Jožef Klekl, sirotišnica
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici