| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Gorazd Meško

Vseh ključnih besed je 592, ki se skupaj pojavijo 1607 krat.
189 ključnih besed (31.93 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1204 krat (74.92 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
183x15.2%diplomske naloge
49x4.07%kriminaliteta
44x3.65%magistrska dela
41x3.41%policija, preprečevanje
33x2.74%nasilje
27x2.24%varnost
18x1.5%strah pred kriminaliteto
17x1.41%Slovenija
16x1.33%policijsko delo
15x1.25%zapori, policijsko delo v skupnosti
14x1.16%viktimizacija
13x1.08%preprečevanje kriminalitete
12x1%kriminologija, zaporniki
11x0.91%vprašalniki, ekološka kriminaliteta, otroci, legitimnost
10x0.83%mladoletniki, vzgojni ukrepi, okolje, viktimologija, droge, nevladne organizacije, žrtve
9x0.75%preventiva, analize, zagotavljanje varnosti, kaznovanje
8x0.66%sodelovanje, raziskave
7x0.58%javno mnenje, zaporna kazen, policijska dejavnost, šport, pravna ureditev, kazniva dejanja, mladoletniško prestopništvo, lokalne skupnosti
6x0.5%pazniki, pravosodni policisti, lokalna skupnost, mladi, vrstniško nasilje, mladostniki
5x0.42%ukrepi, varstvo okolja, doktorske disertacije, preiskovanje, resocializacija, kazenske sankcije, migracije, ogroženost, postopkovna pravičnost, primeri, cestni promet, mediji, mladoletno prestopništvo, prepovedane droge, penologija
4x0.33%varovanje, zaupanje, kazni, nasilje v družini, prometna varnost, kibernetski prostor, obsojenci, promet, razvoj, ženske, šole, posledice, študije, vzgojni zavodi, odvisnost, odpadki, ogrožanje okolja, doping
3x0.25%kibernetika, zloraba drog, Maribor, poročanje, vplivi, zlorabe, družina, goljufije, zgodovinski pregledi, zasebno varovanje, varnostniki, vladne organizacije, študije primerov, Italija, vrstniki, onesnaževanje, ropi, turizem, vojni zločini, centri za socialno delo, ruralno okolje, zavodi za prestajanje kazni, Ljubljana, pomoč, trgovina z odpadki, kriminološke teorije, statistični pregledi, zapor, agresivnost, prestopništvo, organizirana kriminaliteta
2x0.17%prestopniki, rehabilitacija, etika, obsojenec, subkultura, vlomi, kršitve, Avstralija, kibernetske grožnje, živali, situacijska prevencija, geografski informacijski sistemi, kartiranje, policisti, mladoletniško nasilje, pomoč žrtvam, stališča, GIS, vzgoja, zaupanje v policijo, partnersko nasilje, okoljska kriminaliteta, vzroki, postpenalna pomoč, povratništvo, obsojenke, prisilna sredstva, mladoletniški zapori, migracijska politika, diskriminacija, družine, učenci, starši, policijska pooblastila, občutek varnosti, družbeno nadzorstvo, storilci, družbeno vzdušje, razmere, družinsko nasilje, medosebni odnosi, spoštovanje, premoženjska kriminaliteta, žrtev, tatvine, kibernetsko nasilje, primerjalna kriminologija, priseljenci, igre na srečo, tovorna vozila, zaposleni, odkrivanje, konflikti, zalezovanje, komunikacija, Celje, kibernetska kriminaliteta, zaznave, mladoletni prestopniki, študenti, prevencija, kibernetsko nadlegovanje, šola, statistični podatki, zgodovinski pregled, mladoletniška kriminaliteta, sodišča, prometne nesreče, kazensko pravosodje, grožnje, raziskovanje, Evropska unija, sodstvo, migrantska kriza, projekti, zaznavanje varnosti, uporaba, korupcija
1xvarnostni pojavi, onesnaževanje okolja, elektronski nadzor, local safety provision, homoseksualnost, homofobija, heteronormativnost, heteroseksizem, istospolna partnerska razmerja, onesnaženje, vrtci, naglušni, research model, citizens’ attitudes, gluhi, sodni postopki, znakovni jezik, police officers’ attitudes, video surveillance, public area, defensible space, effectiveness, sodni tolmači, politika, javni shodi, integriteta, demonstracije, Krško, nestrpnost, prometna vzgoja, formalno nadzorstvo, testi integritete, zrak, zakoni, Društvo Ključ, izpusti, pravičnost, škodljive emisije, distributivna pravičnost, policijski okoliš, pravila, demokracija, zakonitost, človekove pravice, trgovina z drogami, bioplinarne, biološki odpadki, varovanje okolja, občinski sosveti, nadzor, starševski nadzor, značilnosti, okoljski dejavniki, najstniki, moralne vrednote, bioplin, pesticidi, LAS, nasilno vedenje, lokalna akcijska skupnost, nacionalni programi, organizatorji, denarna kazen, preventivni programi, v skupnost usmerjeno policijsko delo, Prevzgojni dom Radeče, športne prireditve, prevzgojni domovi, varne hiše, v problem usmerjeno policijsko delo, preprečevanje nasilja, javne prireditve, ekologija, aditivi, antidoping, varstvo potrošnikov, pravice potrošnikov, varna hrana, potrošniki, Inštitut za kriminologijo, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, premoženje, označevanje premoženja, viktimiziranost, ankete, RKK, 1950-1970, zasvojenost, alkohol, vojska, organizacijska kultura, srednje šole, samomori, teorija anomije, odklonskost, policijska subkultura, vojaška subkultura, kršitve človekovih pravic, nadzorovanje, politična kriminaliteta, kriminaliteta države, primerjave, socialna kohezija, anomija, nemška okupacija, tihotapstvo, trgovanje, deviantnost, zdravljenje, tobak, hrana, balkanska pot, policijski ukrepi, mučilnice, Stari pisker, prevzgoja, odklonsko vedenje, letališča, Brnik, varnostna kultura, sodniki, mučenje, zaščita, rudnik urana, sevalni objekti, svoboda govora, vladne institucije, vojna, posilstvo, čebelarstvo, pomori, čebele, ekološka kriminologija, Bosna in Hercegovina, varstvoslovje, novinarji, spolna zloraba, strelno orožje, tovor, local safety council, community policing officer, police-community relations, police-community cooperation, mestno okolje, stres, motorna kolesa, motoristi, alkoholizem, odvisnosti, obvladovanje konfliktov, mladina, fitofarmacevtski pripravki, ZDA, tuji delavci, pravice delavcev, dovoljenje za delo, dovoljenje za bivanje, zasebni zapori, migranti, otrokove pravice, čustva, EUCPN, ICPC, mednarodne organizacije, inšpektorji, pluralna policijska dejavnost, občinski redarji, privatizacija, tujci, spolno nasilje, sekundarna viktimizacija, Jugovzhodna Evropa, mladostniško nasilje, učitelji, Policijska uprava Murska Sobota, turisti, fitnes, asimilacija, družbeni položaj, Aborigini, serijski morilci, nedovoljene snovi, preučevanje, community policing, dijaki, zasebnost, konflikt, delo, usklajevanje, stranke, terorizem, teroristi, tipologije žrtev, viktimizacijske študije, preventivni ukrepi, ISIS, teroristični napadi, avtotaksi, taksist, preventivni dejavniki, finančne ustanove, zaporsko osebje, teorije policijske dejavnosti, dokazi, kaznivo dejanje ropa, opis roparjev, policijsko sodelovanje v lokalni skupnosti, primeri dobre prakse, Termoelektrarna Šoštanj, občina Šoštanj, negativne spremembe v okolju, zavod za vzgojo in izobraževanje, uporabniki spleta, prevoz, nevarno blago, sodelovanje policije in lokalne skupnosti, osnovna šola, preventivni projekti, EFUS, varnost v lokalni skupnosti, community, Germany, mediation, restorative justice, crime prevention, Prümski sklepi, skupne operacije, pravosodni policist, prostorska problematika, hierarhija, tehnični napadi, spletna goljufija, prezasedenost, kakovost bivanja, čezmejno policijsko sodelovanje, center za socialno delo, probacijska služba, ZPKZ Maribor, metode dela, vrtec, psi, nelegalna trgovina, delovno mesto, psihično nasilje, fizično nasilje, pasje farme, zakonodaja, politična gibanja, notranji nemiri, razvoj otroka, nosečnost, kazniva ravnanja, prebivalci, urbana okolja, prikriti preiskovalni ukrepi, srednja šola, izsiljevanje, kazen, spletni prostor, Zasavje, medvrstniško nasilje, trgovci, splošna kriminaliteta, društvo Ključ, trgovina z ljudmi, Kamnik, revolucije, Bližnji Vzhod, degradacija tal, globalni varnostni izzivi, tla, ženska kriminaliteta, feministična kriminologija, naključje, nedovoljeno prirejanje, pasji mladiči, otrok, tovarne psov, črni trg, klasične igre na srečo, feminizem, prehitevalni pas, elektronski odpadki, e-odpadki, električni odpadki, medkulturne študije, arabska pomlad, nezakonito trgovanje, situacijsko preprečevanje, vožnja, avtocesta, varnostni ukrepi, situacijski preventivni ukrepi, alternativna kazenska sankcija, delo v korist skupnosti, samonaznanitev, situacijskoakcijska teorija, samonadzor, kartiranje kriminalitete, bencinski servisi, nogomet, nogometne tekme, internet, spletno nasilje, varnostne službe, navijaške skupine, navijači, izvrševanje kazenskih sankcij, analiza primera, agresivno vedenje, dijaški domovi, zavetišča za živali, zaščita živali, mučenje živali, študentski domovi, družbeni prostor, gasilci, reševalci, intervencijske službe, množične prometne nesreče, prepoved približevanja, ustrahovanje, nadlegovanje, zapornice, penološki delavci, divja odlagališča, odlagališča, aktivnosti s pomočjo živali, pravosodje, zadovoljstvo pri delu, video igre, vedenje, socialna klima, odnosi, skupinsko delo, terapija z živalmi, zaporne kazni, morala, finančne goljufije, kriminalistično-obveščevalna dejavnost, obveščevalno vodena policijska dejavnost, pravice, računovodstvo, revidiranje, prepovedane substance, Janez Pečar, medsebojni odnosi, forenzično računovodstvo, borilne veščine, povezovanje, medicinske sestre, zdravstveni tehniki, zdravstveni zavodi, Slovenia, self-legitimacy, pacienti, varna vožnja, zavarovalne storitve, zavarovalni zastopniki, zavarovalnice, mobilni telefoni, mobilne naprave, prisoners, prison staff, varnostni sosveti, Romi, občine, probacija, izvajalske organizacije, romska naselja, prekrški, legitimacy, smučišča, turistične destinacije, PU Murska Sobota, škodni dogodki, gospodarska kriminaliteta, ranljive skupine, socialna integracija, socialna izključenost, Ivančna Gorica, zadovoljstvo, turistična sezona, medijsko poročanje, nesreče, reševanje, reševalne službe, jamarstvo, odpust, občani, sistem varnostnega dima, črna kronika, ideologija, časopisi, množični mediji, zavarovalniške goljufije, revščina, kapitalizem, tehnično varovanje, varnostni sistemi, nevarni odpadki, kriza, igralci
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici