| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Gorazd Meško

Together there are 665 keywords, that are appearing 1760 times.
199 of them (29.92 % of all) appear more than once, together appearing 1294 times (73.52 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
205x15.84%diplomske naloge
51x3.94%kriminaliteta, magistrska dela
43x3.32%policija
40x3.09%preprečevanje
33x2.55%nasilje
29x2.24%varnost
21x1.62%strah pred kriminaliteto
18x1.39%Slovenija
17x1.31%policijsko delo v skupnosti, policijsko delo
16x1.24%zapori
15x1.16%preprečevanje kriminalitete, viktimizacija
13x1%zaporniki, kriminologija
11x0.85%legitimnost, otroci, vprašalniki, ekološka kriminaliteta, žrtve
10x0.77%nevladne organizacije, vzgojni ukrepi, viktimologija, okolje, droge, kazniva dejanja, mladoletniki
9x0.7%zagotavljanje varnosti, preventiva, analize, kaznovanje
8x0.62%raziskave, penologija, policijska dejavnost, sodelovanje
7x0.54%javno mnenje, zaporna kazen, šport, pravna ureditev, lokalne skupnosti, mladi, mladoletniško prestopništvo
6x0.46%pazniki, mediji, lokalna skupnost, vrstniško nasilje, pravosodni policisti, mladostniki
5x0.39%kazenske sankcije, ogroženost, doktorske disertacije, zapor, mladoletno prestopništvo, ženske, prepovedane droge, postopkovna pravičnost, kazni, primeri, nasilje v družini, resocializacija, cestni promet, preiskovanje, varstvo okolja, ukrepi, obsojenci, migracije
4x0.31%ogrožanje okolja, Maribor, prometna varnost, razvoj, posledice, šole, doping, študije, promet, kibernetski prostor, zaupanje, odvisnost, vzgojni zavodi, varovanje, odpadki, statistični pregledi, prestopništvo
3x0.23%Italija, vplivi, subkultura, vrstniki, turizem, kriminološke teorije, agresivnost, varnostniki, onesnaževanje, goljufije, poročanje, pomoč, Ljubljana, zavodi za prestajanje kazni, centri za socialno delo, vladne organizacije, ropi, zloraba drog, trgovina z odpadki, zgodovinski pregledi, študije primerov, obsojenec, družina, kibernetika, pravosodni policist, kršitve, zasebno varovanje, zlorabe, kibernetsko nasilje, pomoč žrtvam, ruralno okolje
2x0.15%rehabilitacija, obsojenke, prevencija, vlomi, Celje, družinsko nasilje, medosebni odnosi, geografski informacijski sistemi, spoštovanje, kartiranje, kibernetsko nadlegovanje, družine, probacija, občutek varnosti, GIS, kibernetske grožnje, zaznavanje varnosti, mladoletniška kriminaliteta, prestopniki, migrantska kriza, Evropska unija, partnersko nasilje, grožnje, vzgoja, zapornice, projekti, zaupanje v policijo, starši, prometne nesreče, povratništvo, diskriminacija, organizirana kriminaliteta, mladoletniško nasilje, prisilna sredstva, policijska pooblastila, sodstvo, statistični podatki, kazensko pravosodje, policisti, vojni zločini, Avstralija, raziskovanje, zgodovinski pregled, mladoletniški zapori, migracijska politika, okoljska kriminaliteta, učenci, situacijska prevencija, družbeno nadzorstvo, mladoletni prestopniki, uporaba, premoženjska kriminaliteta, tatvine, igre na srečo, študenti, vzroki, postpenalna pomoč, etika, storilci, družbeno vzdušje, odkrivanje, sodišča, komunikacija, nadzor, konflikti, razmere, priseljenci, zalezovanje, stališča, živali, zaposleni, kibernetska kriminaliteta, trgovina z ljudmi, splošna kriminaliteta, primerjave, tovorna vozila, primerjalna kriminologija, zaznave, podeželje, šola, otrok, preventivni ukrepi, žrtev, zasebnost
1xdistributivna pravičnost, javni shodi, pravičnost, demonstracije, Facebook, Društvo Ključ, nezakonite migracije, korupcija, formalno nadzorstvo, sodobne tehnologije, policijski okoliš, prometna vzgoja, integriteta, testi integritete, Krško, sharenting, inovacije, izpusti, zrak, škodljive emisije, zakoni, politika, Evropa, mestno okolje, tovor, strelno orožje, community policing officer, local safety council, znanje, stres, alkoholizem, motorna kolesa, odvisnosti, mladina, obvladovanje konfliktov, police-community cooperation, police-community relations, človekove pravice, trgovina z drogami, demokracija, zakonitost, družbena omrežja, pravila, ruralna kriminaliteta, zahteve za delo, local safety provision, community policing, citizens’ attitudes, police officers’ attitudes, vrtci, nestrpnost, okoljski dejavniki, socialna klima, video igre, odnosi, skupinsko delo, nezakonito delo, zadovoljstvo pri delu, vedenje, igralci, public area, defensible space, video surveillance, elektronski nadzor, ZPKZ Dob, Podravje, pravosodje, prepovedane substance, kazen, Janez Pečar, zaporski sistemi, forenzično računovodstvo, medsebojni odnosi, zaporne kazni, terapija z živalmi, spletni prostor, penološki delavci, divja odlagališča, odlagališča, aktivnosti s pomočjo živali, effectiveness, research model, bioplinarne, biološki odpadki, bioplin, homofobija, heteronormativnost, heteroseksizem, varovanje okolja, občinski sosveti, značilnosti, občutki ogroženosti, motoristi, moralne vrednote, najstniki, homoseksualnost, istospolna partnerska razmerja, naglušni, znakovni jezik, gluhi, sodni postopki, izvrševanje kazni zapora, tihotapljenje migrantov, sodni tolmači, onesnaženje, sezonska dela, moški, varnostni pojavi, onesnaževanje okolja, starševski nadzor, vladne institucije, nacionalni programi, lokalna akcijska skupnost, denarna kazen, organizatorji, ekologija, javne prireditve, LAS, nasilno vedenje, preprečevanje nasilja, varne hiše, v problem usmerjeno policijsko delo, v skupnost usmerjeno policijsko delo, preventivni programi, označevanje premoženja, premoženje, aditivi, mladoletnik, varstvo potrošnikov, pravice potrošnikov, varna hrana, potrošniki, antidoping, Inštitut za kriminologijo, ankete, viktimiziranost, 1950-1970, RKK, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, prevzgojni domovi, Prevzgojni dom Radeče, teorija anomije, odklonskost, anomija, nemška okupacija, mučilnice, Stari pisker, samomori, srednje šole, vojaška subkultura, socialna kohezija, policijska subkultura, organizacijska kultura, vojska, prevzgoja, odklonsko vedenje, hrana, zdravljenje, tobak, alkohol, športne prireditve, zasvojenost, deviantnost, tihotapstvo, letališča, Brnik, policijski ukrepi, balkanska pot, trgovanje, varnostna kultura, sodniki, kmetijstvo, mladoletniška delinkvenca, fitofarmacevtski pripravki, pesticidi, čebelarstvo, pomori, ZDA, Covid-19, mladostniško nasilje, Jugovzhodna Evropa, Policijska uprava Murska Sobota, učitelji, Francija, čebele, ekološka kriminologija, rudnik urana, mučenje, sevalni objekti, revidiranje, novinarji, svoboda govora, zaščita, vojna, kompetence, varstvoslovje, Bosna in Hercegovina, posilstvo, veščine, spolno nasilje, sekundarna viktimizacija, pluralna policijska dejavnost, občinski redarji, čustva, otrokove pravice, tuji delavci, pravice delavcev, inšpektorji, vodenje, EUCPN, ICPC, mednarodne organizacije, organiziranost, siva ekonomija, dovoljenje za delo, dovoljenje za bivanje, preučevanje, serijski morilci, vzgojni zavod, nedovoljene snovi, turisti, fitnes, Aborigini, asimilacija, zasebni zapori, migranti, privatizacija, tujci, družbeni položaj, spolna zloraba, obveščevalno vodena policijska dejavnost, sodelovanje policije in lokalne skupnosti, prevoz, osnovna šola, preventivni projekti, Prümski sklepi, alternativne sankcije, nevarno blago, revolucije, crime prevention, restorative justice, varnost v lokalni skupnosti, gangsta rap, EFUS, skupne operacije, čezmejno policijsko sodelovanje, hierarhija, brezdomci, tehnični napadi, spletna goljufija, Bližnji Vzhod, uporabniki spleta, prostorska problematika, prezasedenost, probacijska služba, center za socialno delo, delo v splošno korist, ZPKZ Maribor, kakovost bivanja, mediation, community, prison staff, prisoners, legitimacy, smučišča, politična gibanja, turistične destinacije, self-legitimacy, Slovenia, pacienti, epidemije, zdravstveni tehniki, medicinske sestre, zdravstveni zavodi, PU Murska Sobota, zaprtje, delo v korist skupnosti, izvajalske organizacije, alternativna kazenska sankcija, notranji nemiri, Germany, občine, varnostni sosveti, rap glasba, prekrški, romska naselja, Romi, hip hop kultura, arabska pomlad, zavetišča za brezdomce, preventivni dejavniki, finančne ustanove, vožnja, prehitevalni pas, feminizem, vrste kriminalitete, kaznivo dejanje ropa, opis roparjev, negativne spremembe v okolju, občina Šoštanj, situacijski preventivni ukrepi, varnostni ukrepi, avtocesta, feministična kriminologija, ženska kriminaliteta, tovarne psov, pasji mladiči, črni trg, klasične igre na srečo, nedovoljeno prirejanje, globalni varnostni izzivi, degradacija tal, vrtec, tla, zaporsko osebje, teorije policijske dejavnosti, dokazi, metode dela, Termoelektrarna Šoštanj, razlike med spoloma, socialno skrbstvo, terorizem, institucionalna obravnava, kriminal, delo, konflikt, teroristi, teroristični napadi, viktimizacijske študije, zavod za vzgojo in izobraževanje, tipologije žrtev, institucionalno varstvo, ISIS, usklajevanje, stranke, primeri dobre prakse, nezakonito trgovanje, situacijsko preprečevanje, zaporski delavci, policijsko sodelovanje v lokalni skupnosti, pravosodni polisti, e-odpadki, avtotaksi, medkulturne študije, taksist, električni odpadki, elektronski odpadki, razvoj otroka, državne meje, gasilci, reševalci, intervencijske službe, množične prometne nesreče, prepoved približevanja, kmetijska kriminaliteta, analiza primera, Kamnik, Rusija, Zasavje, medvrstniško nasilje, Ukrajina, izvrševanje kazenskih sankcij, družbeni prostor, študentski domovi, kaznivo dejanje, mučenje živali, nadzor meje, borilne veščine, reševanje, povezovanje, zaščita živali, zavetišča za živali, društvo Ključ, dijaški domovi, dijaki, agresivno vedenje, osebnostne motnje, srednja šola, prikriti preiskovalni ukrepi, ustrahovanje, nadlegovanje, spletno nasilje, internet, navijaške skupine, varnostne službe, TV serija, tretman, morala, finančne goljufije, kriminalistično-obveščevalna dejavnost, naključje, pravice, navijači, nogometne tekme, izsiljevanje, panoptizem, kriminaliteta države, kartiranje kriminalitete, bencinski servisi, serija Oz, rusko-ukrajinski konflikt, vojne, nogomet, situacijskoakcijska teorija, samonaznanitev, samonadzor, nesreče, reševalne službe, črna kronika, nelegalna trgovina, pasje farme, časopisi, zakonodaja, množični mediji, psi, ideologija, delo na črno, nevarni odpadki, kriza, kapitalizem, revščina, kazniva ravnanja, psihosociologija, mobilni telefoni, pandemije, mobilne naprave, varna vožnja, zloraba, osebe s posebnimi potrebami, nosečnost, zavarovalnice, gospodarska kriminaliteta, zavarovalniške goljufije, škodni dogodki, zavarovalni zastopniki, zavarovalne storitve, delovno mesto, psihično nasilje, pridržanja, turistična sezona, schengensko območje, Zakon o kazenskem postopku, socialna integracija, urbana okolja, terapije, trgovci, odpust, jamarstvo, komorbidnost, zloraba nedovoljenih substanc, medijsko poročanje, ranljive skupine, socialna izključenost, sistem varnostnega dima, okrožni državni tožilci, tehnično varovanje, vrstniško ustrahovanje, varnostni sistemi, fizično nasilje, ilegalni prehodi, policisti kriminalisti, Ivančna Gorica, prebivalci, zadovoljstvo, občani, računovodstvo
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica