| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Boštjan Gomišček

Vseh ključnih besed je 387, ki se skupaj pojavijo 526 krat.
45 ključnih besed (11.63 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 184 krat (34.98 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
31x16.85%kakovost
24x13.04%management kakovosti
22x11.96%kakovost storitev
5x2.72%vzdrževanje, sistem managementa kakovosti
4x2.17%ISO 9001:2000, Kakovost
3x1.63%Management kakovosti, varnost, stroški kakovosti, preventivno vzdrževanje, stalno izboljševanje, motivacija, zadovoljstvo, smernice, SERVQUAL, reklamacija, zadovoljstvo strank, zagotavljanje kakovosti, DMAIC
2x1.09%standard, izolativnost, poslovna odličnost, izboljševanje kakovosti, zadovoljstvo kupcev, pritožba, procesni pristop, orodja managementa kakovosti, organizacija, kazalniki kakovosti, kakovost zdravstvenih storitev, dolgotrajna oskrba, zadovoljstvo kupca, stanovalci, bančne storitve, samoocenjevanje, dejavniki tveganja, Vzdrževanje, gospodarjenje z odpadki, izbor dobaviteljev, model odličnosti EFQM, ISO 14001, neustrezna kakovost, • ISO 9001:2008, • kakovost
1xproces stalnih izboljšav, management celovite kakovosti, - Slovenska izhodna strategija 2010-2013 - management kakovosti - dejavniki kakovosti - ocenjevanje kakovosti - model vrednotenja, standard managementa kakovosti, standard ISO 9001, učinkovitost, CAF, socialna organizacija, javni sektor, merjenje zadovoljstva, izobraževanje za kakovost, presojanje, standardi managementa kakovosti, mentorstvo, organizacijska kultura, predlogi za izboljšave, vodenje, management, priznanje RS za poslovno odličnost, uspešnost, intelektualni kapital, ustvarjalnost, inoviranje, človeški kapital, nagrada za kakovost in poslovno odličnost, B2B, kreditna kartica, standard ECE R44-04, otroški avtosedež, kakovost izdelka, plačilna kartica, banka, stroški vzdrževanja, orodje za dvig letala, vzdrževanje v letalstvu, transakcija, Gradbeništvo, ISO 18001:1999, članice univerze, univerza, visoko šolstvo, logistika, kakovost v visokem šolstvu, samoevalvacija, ISO 14001:2005, ISO 9001:2001, notranja evalvacija, zunanja evalvacija, stroški, dobavitelj, vodstveni pregled, Kirurški zapleti, Kirurški varnostni kontrolni seznam, Varna kirurgija, CRM, management kakovosti v šolstvu, NPZ, dosežki učencev, kakovost matematičnih znanj, izobraževalni proces, Kakovost v zdravstvu, SVAMZ, ocenjevanje dobaviteljev razvoj dobaviteljev, kakovost procesa razvoja izdelka, države z nizko cenovno proizvodnjo., steklene police, vključevanje dobaviteljev, zadovoljstvo potrošnikov, izboljšanje kakovosti, zadovoljstvo porabnikov, storitve, reševanje reklamacij, TIMSS, prednosti ISO 9001:2000, certifikat, management kakovost, zavarovalništvo, zadovoljstvo uporabnikov, managament kakovosti, razvoj proizvoda, celovito produktivno vzdrževanje, PDCA ciklus, kurativno vzdrževanje, varovanje okolja, zdravstvene storitve, nabiranje ledu., Procesna kontrola Proizvodnja injekcij Statistična obdelava rezultatov Kontrola kakovosti, - kovanje kontaktov - tolerance - sposobnost procesa - avtomobilska industrija - management kakovosti, · Preventivni pregledi · Preventivno vzdrževanje · Zastoji proizvodnje · Razpoložljivost delovnega sredstva blooming · Program preventivnega vzdrževanja, javni uradnik, šest sigma, VOC – glas kupca, hladilnik HKS 3666, Gorenje, CTQ – kritična mera za kakovost, skupna učinkovitost opreme, stopnja delovanja opreme, standard ISO 9001:2000, vplivi na okolje in zdravje človeka, termična obdelava komunalnih odpadkov, termična obdelava, vzdrževanje tekstilnih strojev, organiziranje vzdrževanja, turizem, vodja vzdrževanja, oddelek, plan vzdrževanja, komunalni odpadki, LOSS, kontrola kakovosti proizvodnega procesa, presoja kakovosti, mednarodni standard kakovosti ISO 9001, standard ISO/TS 16949:2002, modeli kakovosti, celovito obvladovanje tveganj, kategorizacija zdravstvene nege, standardi obvladovanja tveganj, kemična industrija, javna uprava, stranka, - zagotavljanje kakovosti, Ključne besede: - kakovost, modeli stroškov kakovosti, Kakovost Reklamacija Stalno izboljšanje Vpliv zaposlenih na kakovost, - izboljševanje kakovosti, - zadovoljstvo kupca, končna kontrola kakovosti, kakovost bombaža, proizvodnja preje, - reklamacija., optimizacija, analiza učinkov, žaromet Nissan Qashqai, Six sigma, motivacijski dejavniki v zdravstvu, kakovost storitev v zdravstvu, izmet zaslonke, SIST ISO 9001:2008, vpeljava ISO 9001:2000, certificiranje, SIST EN 45011:1998, - varnost - varnostnik - kakovost storitev - usposabljanje - management kakovosti - usposabljanje za kakovost, Varnost motoristov, servisna dejavnost, pričakovanja kupcev, Zadovoljstvo zaposlenih, Zaposleni, KLJUČNE BESEDE: kakovost v zdravstvu, zdravnik zaposlen v javnem zavodu, dejavniki kakovosti, pacient., zdravnik s koncesijo, Vodenje, Sistem managementa kakovosti, Šola varne vožnje, Zakona o varnosti cestnega prometa, Kakovost vožnje motoristov, Kakovost izobraževanja motoristov, KLJUČNE BESEDE Kakovost storitev, kakovost promocije, - kupec - reklamacija - postopek reševanja reklamacij - kakovost izdelkov, kupec, promotorka, zdravstvo, • FMEA, vmesniki., aplikativna rešitev, informacijska tehnologija, kakovost v turizmu, corporate sustainability, sustainability exploitation, nasilje, organisational performance, quality management, sustainability exploration, merjenje kakovosti storitev, informacije, standard zdravstvene nege, krožek kakovosti, • vzdrževanje • pristopi vzdrževanja • planiranje • tehnološka dokumentacija • letni plan vzdrževanja • evidenca okvar, organizacija prireditve, kazalnik kakovosti, sistem ravnanja z okoljem, zadovoljstvo pacientov, integrirani sistem managementa, izboljševanje okoljskega delovanja, zaposleni, psihiatrična zdravstvena nega, plovnostni pregled, letalska varnost, gasilska oprema, gasilci, dvojna povratna zanka, vzročno-posledični diagram – 9M model, domovi starejših občanov, starostniki, evidenčni list - Checklist, vzdrževanje v gasilstvu, • zaposleni., akreditacija, SIST EN ISO/IEC 17025:2005, SIST EN ISO 9001:2008, pacient, energetska učinkovitost, • Kakovost, • organizacija, • management, • TQM, projektno delo, zadovoljstvo obiskovalcev, • kritična in pomembna lastnost, • statistično obvladovanje procesa (SPC), • ISO/TS 16949:2002, antibiotična zaščita, • kontrolna karta, • stalno izboljševanje, informacijska varnost, sistem managementa, • proizvodni proces., kirurške okužbe, kakovost v zdravstvu, - zdravstvo, kazalniki kakovosti., srčno-žilna bolezen, diplomirana medicinska sestra, - storitve, - kakovost, • zvestoba kupca • zadovoljstvo kupca • kakovost storitev • management kakovosti, - organizacijska klima., - odnos do kakovosti, ISO/IEC 27001, sistem za upravljanje informacijske varnosti, KLJUČNE BESEDE  Kakovost, turistična agencija., imidž, licenca,  Vhodna kontrola,  Dokumentacija, kakovost prireditve,  Poslovanje,  Predpis, kabinsko osebje, izobraževanje posadk, statistični nadzor proizvodnega procesa, avtomobilska industrija, ISO/IEC 27003, SUIV, sposobnost procesa, kontrolne karte, integracija sistemov managementa., sistemi managementa, ISO/TS 16949., gospodinjske skupnosti, svojci, TQM - Management celovite kakovosti, bodoči uporabnik., svojec, stanovalec, Farmacevtska industrija, Pogodbena proizvodnja, vodja delovne skupine, metoda 20 ključev, Metoda FMEA – Analiza možnih napak in njihovih posledic, Stroški kakovosti, gospodinjska skupnost, dom starejših občanov, vizualni preventivni pregledi, medsebojni odnosi zaposlenih., skrbstveno in timsko delo, vseživljenjsko izobraževanje, programsko orodje, proizvodnja anod, kakovost storitve, reventivni pregledi, procesni kontrolor, delovne skupine, anketa, ozaveščenost javnosti, termična obdelava odpadkov, odpadna zdravila, nevarni odpadek, uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili, KLJUČNE BESEDE: organizacijski model, distribucija, bakterije nosilke ESBL, notranje presoje večkratno odporni mikroorganizmi, multipla linearna regresija, izmet, • Celovito produktivno vzdrževanje (TPM), • Preventivno vzdrževanje, • Vzdrževanje, vodenje sestankov, • Skupna učinkovitost opreme (OEE), referenčna ambulanta družinske medicine, kontrola kakovosti, Ključne besede: • management kakovost; • sistem managementa kakovosti v zdravstvu; • ISO 9001:2008; • IWA 1; • klinične poti; • klinične smernice., • Linija kavnih aparatov., voditeljstvo, vodilna medicinska sestra, higiena, neoporečna živila, kakovost živil, HACCP, nadzor, Kontrola kakovosti, preventivni in korektivni ukrepi, proces proizvodnje tkanin, metode in tehnike kontrole kakovosti, kakovost partnerskega sodelovanja, zadovoljstvo uporabnikov storitev, zdravstvena nega, medicinske sestre, starejši občani, bodoči uporabniki, analize, magistrske naloge, kakovost izobraževalnih storitev, kakovost v izobraževanju odraslih, zadovoljstvo kupca., Prisop Kaizen, Kaizen kultura, plan preventivnega vzdrževanja, evidenca okvar, AHRQ, Kultura varnosti pacientov, stalno izboljševanje., - vzdrževanje - organiziranost vzdrževanja - varnost - obvladovanje tveganj - varovanje - vzdrževalna pogodba - priprava vzdrževanja, Kakovost zdravstvenih storitev, sistem zagotavljanja kakovosti, ISO standard, Kultura varnosti, • ključni procesi., KAKOVOST IZDELKA, KAKOVOST, izgube, analiza procesov, FMEA, FORMULAR FMEA, • procesni pristop, • sistem managementa kakovosti, ZBIRNI BAZEN ODPADNIH VODA, srednjenapetostni nadzemni vodi
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici