| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Eva Jereb

Vseh ključnih besed je 445, ki se skupaj pojavijo 895 krat.
84 ključnih besed (18.88 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 534 krat (59.66 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
101x18.91%izobraževanje
60x11.24%motivacija
31x5.81%usposabljanje
30x5.62%zaposleni
15x2.81%kadri
14x2.62%razvoj kadrov
11x2.06%izpopolnjevanje, organizacija, Izobraževanje
10x1.87%redni letni razgovor
9x1.69%Motivacija
8x1.5%osnovna šola, delovna uspešnost, redni letni razgovori
7x1.31%komunikacija, letni razgovor, elektronsko poslovanje, kompetence
6x1.12%zdravstvena nega, zadovoljstvo
5x0.94%motiviranje, vodja, Zaposleni, e-izobraževanje, sistem razvoja kadrov
4x0.75%nagrajevanje, internet, človeški viri, Kadri, e-gradivo, učenje
3x0.56%državna uprava, Redni letni razgovor, elektronsko bančništvo, banka, elektronski učbenik, kadrovski informacijski sistem, upravna enota, pisarniško poslovanje, mentor, kadrovska dejavnost, znanje, kariera
2x0.37%Mestna občina Ljubljana, E-izobraževanje, Zadovoljstvo zaposlenih, učitelji, Javni zavod, izredni študij, turizem, komuniciranje, poklicna rast, delo na daljavo, informacijsko-komunikacijska tehnologija, Razvoj kadrov, organiziranje, ergonomsko oblikovanje delovnega mesta, pisarniška oprema, razvoj, kadrovski viri, zaposleni., - redni letni razgovor, učitelj, organizacijska klima, dokumentacija, pisarna, avtomatizacija pisarniškega poslovanja, Moodle, e-preverjanje znanja, DEXi, večparametrsko odločanje, javna uprava, vrtec, pisarniška tehnologija, svetovni splet, usposabljanje in izpopolnjevanje, - motivacija, informacijski sistem, organizacija izobraževanja, podjetje, Komunikacija, Redni letni razgovori, zadovoljstvo pri delu, planiranje kadrov
1xklicni center, e-tutor, - delovno okolje - pisarna - pisarniška oprema - ergonomija - zdravje, vodilna medicinska sestra, klasifikacijski znak, signirni znak, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo., izvedba usposabljanja, evalvacija usposabljanja., pisarniške komunikacije, načrtovanje usposabljanja, zaščita kože, ultravijolični žarki, organizacija usposabljanja, standardizacija, izvajalci zdravstvene nege., Ključne besede: zadovoljstvo zaposlenih, razvoj programske opreme, kozmetični preparat, programi za delo na daljavo, zavarovalnica, Informacijsko-komunikacijska tehnologija, Interaktivna tabla, – Vredana., – DEXi, – odločitveni model, središče za e-šolstvo, e-gradiva, Spletna tehnologija, Odprta koda, Avtomatizacija vodenja dokumentacije, Projektno delo, • Pridobivanje kadrov • Razvoj kadrov • Izobraževanje • Napredovanje • Motivacija, – nakup psa, KLJUČNE BESEDE – pasma psa, ZEMLJIŠKOKNJIŽNI REFERENT, Srednje veliko podjetje, MOTIVACIJA, USPOSABLJANJE, IZOBRAŽEVANJE, • kadri • kadrovska dejavnost • razvoj kadrov • kadrovski informacijski sistem, pedagoški delavci, Terme Krka, zakonske določbe, motivacja, Termoelektrarna, izpopolnjevanje., strokovnost, model prehodnosti, dejavniki prehodnosti, KLJUČNE BESEDE: zavarovalni zastopnik, strokovni in administrativni delavci., proizvodni delavci, vseživljenjsko izobraževanje, izobraževanje odrasle populacije, KLJUČNE BESEDE: - razvoj kadrov - ciljno vodenje - letni razgovor - vodja - sodelavec, gospodarska kriza., proizvodnja, razlika, vodstveni delavci, motivacija za delo, • model izpopolnjevanja zaposlenih., -zaposleni -motivacija -izobraževanje, • usposabljanje, • razvoj kadrov, Ključne besede: • izobraževanje, Poslovni procesi, Osebno zavarovanje, Elektronski arhiv, Življenjski informacijski sistem LIFE, Lotus Notes, Reševanje reklamacij, Splošna bolnišnica Celje, delo na daljavo v Evropi, negovalni kader, digitalizacija, incidenti v bolnišnici, kategorizacija, Microsoft Access, elektronski dokument, certifikati, izbiranje kadrov, selekcija, visokošolski študij, visoko šolstvo, poslovni proces, štetje prometa, plačilne kartice, flash tehnologija, večpredstavnost, bilančni kontroling, študij na daljavo, e-učenje, E-učilnica, E-gradiva, razvoj karier, online učenje, učeča se organizacija, kriminalistična policija, planiranje, Oracle, spletna stran, kompetenčni center, interaktivna spletna stran, usopsabljanje, razvoj vodstvenih kadrov, kadrovski management, osveščenost, zdravje, upravljanje s kadrovskimi viri, Davčna uprava Republike Slovenije, občina Šentjur, inštrukcije, poučevanje, razvoj delovne kariere, izvajalci zdravstvene nege, spletno bančništvo, ocenjevalni intervju, aplikacija SPIS 4, elektronsko upravljanje z dokumenti, kvalificirano digitalno potrdilo, računovodski izkazi, podatki, organizacija dela z učenci, organiziranost zavoda, Pitagorov izrek, predplačilni števec ME373, izobraževanje in izpopolnjevanje, poklicna kariera, vseživljenjsko učenje, podjetje Gorenje, sistemski pristop, razvoj dela na daljavo, prenos podatkov, daljinsko odčitavanje, Macromedia Dreamweaver 8, Slovensko združenje vestern jahanja, vodenje, človeški kapital, tehnična pomoč uporabnikom, storitveni center, delavec, dejavniki motiviranja, motivacijske teorije, informacijsko tehnološka knjižnica, lizbonska strategija, Delo prodaja d.d., pedagoški kader, Mobitel, e-delo, teledelo, vzpodbuda, izobraževalna dejavnost, knjižnica, ponudniki, e-tečaji, upravljanje človeških virov, Onkološki inštitut, skeniranje, dokument, dejavniki zadovoljstva, zadovoljstvo zaposlenih, kriterij ocenjevanja, EDMS sistem, arhiviranje, nosilec zapisa, arhivsko gradivo, odločitveni model, učbenik, elektronski delovodnik, Učinkovitost in uspešnost dela, vrtec., predšolska vzgoja, izobraževanje staršev, KLJUČNE BESEDE - Redni letni razgovori - Zaposleni - Mestna občina X, video priročnik, Courselab 2.4, Srednja zdravstvena šola Celje, Nevrološka klinika, odnosi, Camtasia Studio 7, • izobraževanje • motivacija • prodajalci, veliko podjetje, učne navade, Model, JavaScript, Programski jezik, visoko šolstvo.,  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, - zaposleni - izobraževanje - motivacija - fakulteta,  delovna skupina.,  redni letni razgovori,  Vojaška zdravstvena enota, Praktično usposabljanje z delom, microsoft powerpoint, zdravstveni delavci., redni letni pogovor komuniciranje motivacija Psihiatrična klinika Ljubljana, Vodja, Vrtec, carina, carinski postopek, Ključne besede: izbiranje, - ocenjevanje delovne uspešnosti - motivacija zaposlenih - nagrajevanje zaposlenih - podpora informacijskega sistema za ocenjevanje delovne uspešnosti, področje plin in toplota, vplivi okolja, Delo, glavna pisarna, Metodologije uvajanja, Model uvajanja ERP, Celovite programske rešitve (ERP, courseLab, majhno podjetje, Kombinirano izobraževanje, Pisarniški prostori, kakovost, vaje/e-vaje, predavanja/e-predavanja, E-učenje, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, prenova tečaja, Smučarska zveza Slovenije, alpsko smučanje, Blackboard., programi izobraževanja, vodstveni kader, Izobraževanje Tečaj Komunikacija Učna motivacija Zadovoljstvo, - zadovoljstvo zaposlenih., - izobraževanje, - delo, CourseLab, podpora izobraževanju, upravljanje, Gorenjska regija, srednje velika podjetja, kadrovska dejavnost., informacijska podpora, - team building - tim - skupina - zaposleni - veliko trgovsko podjetje, e-sistemi, mladi, trg dela, nadaljevanje študija, • redni letni razgovor • vodja • zaposleni • VVZ Kranjski vrtci, vzgoja, E-izobraževaje, • javni gospodarski zavod., • motivacija, • izobraževanje, samo-preverjanje znanja, CourseLab., diplomanti, trg delovne sile, brezposelnost, zaposlovanje, • zaposleni, — redni letni razgovor (RLR) — organizacijska klima — zadovoljstvo — odnosi — komunikacija, policist, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Direktorat za investicije, podjetje., - motivacija - izobraževanje - zdravstvenonegovalna služba - dom za starostnike, srednješolski učitelji, kvizi, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, ovire za izobraževanje, motivacija za izobraževanje, sprejem, uvajanje novih delavcev, Spremljanje kadrov, Vodja razgovora, avtomobilska panoga, uspešnost, ljubljanska regija, sodelavec., - izgradnja elektronskega gradiva., - elektronsko izobraževanje, - izobraževanje na daljavo, bencinski servisi, manager, informacijska tehnologija, model, veliko javno podjetje, predavanja., vozniki, zaposlitvena rehabilitacija, didaktika, javni zavod, prisotnosti in odsotnosti, kadrovske evidence, matematika, gradbeništvo, – organizacija – zaposleni – izobraževanje – motivacija, Plačila, Razvojni cilji, Kompetence, Letni razgovor, zavarovalniške storitve, avtomatizacija, karierni razvoj, Univerzitetni klinični center Maribor, zdravstveni delavci, Mestna občina Maribor., o e-izobraževanje o informacijsko-komunikacijska tehnologija o učenec o tutor (učitelj v e-izobraževanju) o podjetje o uvedba, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije., prenova poslovnega procesa, dimnikarski informacijski sistem, elektronsko upravljanje s podatki, - Organizacija - pisarniško poslovanje - avtomatizacija - odvetniška pisarna, - e – izobraževanje, - kombinirano izobraževanje, KLJUČNE BESEDE: • redni letni pogovor • komuniciranje • motivacija • vodja • sodelavec, carina., - sistem »Moodle«., - informacijsko–komunikacijska tehnologija, Letni razgovori, zdravstveno varstvo, MS SharePoint, Elektronski sistem za upravljanje z dokumenti, Prenova procesa, Projektna pisarna, - e-izobraževanje - informacijsko komunikacijska tehnologija - fakulteta - študenti, Ključne besede: - kadri, glasbena šola, človeški viri izobraževanje usposabljanje vseživljenjsko učenje motivacija, - knjižnica., - delovna kariera, Dokumentacija, letni pogovor,  vrtec.,  motivacija,  izobraževanje, dom starejših Šentjur, upravljanje s človeškimi viri, sistemizacija dela, Podravska regija, družbe z omejeno odgovornostjo, delovna uspešnost., model kompetenc, sodni zapisnikarji, program usposabljanja, Slovenska vojska, -redni letni razgovor, hipermarket, Oddelek za psihiatrijo, Dom starejših občanov Trebnje, Zdravstveni dom Ljubljana, odvetniška pisarna, delovno mesto, - motivacija - učitelji - izobraževanje - osnovna šola, - redni letni razgovor - vodje - sodelavci, KLJUČNE BESEDE javni uslužbenec, RTV Slovenija, devetletna šola, internetno oglaševanje., Google AdWords, spletno oglaševanje, nivojski pouk, ocenjevanje znanja, Kemijski inštitut, lističi, generiranje nalog, revizor informacijskih sistemov
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici