| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Klavdij Logožar

Vseh ključnih besed je 1175, ki se skupaj pojavijo 4316 krat.
446 ključnih besed (37.96 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 3587 krat (83.11 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
111x3.09%logistika
101x2.82%Slovenija
93x2.59%organiziranost
71x1.98%distribucija
60x1.67%storitve
58x1.62%podjetje
50x1.39%sistemi, pretok blaga
49x1.37%transport, nabava
48x1.34%skladiščenje
47x1.31%verige
46x1.28%Evropska unija
42x1.17%panoge dejavnosti, prevozništvo
36x1%organizacijske strukture
35x0.98%nabavna politika
33x0.92%transportni sistemi
32x0.89%špedicija
31x0.86%promet
29x0.81%blagovni promet
28x0.78%stroški
26x0.72%oskrba
25x0.7%ponudba
24x0.67%povezanost, poslovni proces, dobava
22x0.61%mednarodni ekonomski odnosi, zaloge, blago, cestni promet
21x0.59%izboljšave
20x0.56%tovorni promet, organizacija, zunanjetrgovinsko poslovanje
19x0.53%prodaja, zunanja trgovina, dobavitelji
18x0.5%potniški promet, mednarodni sporazumi
17x0.47%zunanjetrgovinska politika, strategija, turizem, prometno omrežje
16x0.45%cilj, cene, izdelki, avtomobilska industrija
15x0.42%poslovno sodelovanje, dejavnost, transportna sredstva
14x0.39%poslovne funkcije, upravljanje, železniški transport, proizvodnja, enotni trg, elektronsko poslovanje, management
13x0.36%globalizacija, pomorski transport, skladišča, partnerstvo, infrastruktura, Evropa, mednarodna trgovina
12x0.33%značilnosti, internacionalizacija, železnice, embalaža
11x0.31%trg, komercialno poslovanje, izvoz, ocenjevanje, materiali, praksa, družbe, informacijska tehnologija, pakiranje, informacijski sistemi, materialno poslovanje, organizacijski sistemi, mednarodno poslovanje
10x0.28%mednarodne ekonomske integracije, uvoz, komuniciranje, potovanja, aktivnosti, predstava, integracijski procesi, trženje, prometna politika, mednarodno gospodarstvo, programi, proizvodi, planiranje, trgovinske pogodbe, delovanje, mednarodna menjava, gospodarstvo
9x0.25%tržne poti, kontrola, razvoj, trgovinsko podjetje, mednarodno sodelovanje, mednarodni trg, optimizacija, metode, trgovina, outsourcing, regulacija, uporabniki, prilagajanje, poslovna strategija
8x0.22%mednarodni transport, uporaba računalnika, kvaliteta, obveznosti, modeli, mednarodne primerjave, carinski postopek, potrebe, notranja logistika, turistična industrija, notranji transport, projekti, kovinska industrija, transportno zavarovanje, mednarodno ekonomsko sodelovanje, poslovno okolje, WTO, tveganje, preskrbovalne verige, varstvo okolja, zavarovanje, zagotavljanje kvalitete
7x0.2%kontejnerji, carine, turistično posredovanje, letalski promet, vodenje, institucionalizem, tržne raziskave, računalniške mreže, podpora, carinska politika, ekonomska politika, proizvodni programi, marketing
6x0.17%svet, blagovna menjava, gospodinjski aparati, farmacevtska industrija, dobavna veriga, trgovanje, teorija, kontejnerizacija, Nemčija, dokumenti, poslovanje, vrednotenje, zračni promet, dokumentacija, informacije, ladje, pristanišča, lokacija, pospeševanje prodaje, konkurenčnost, uspešnost poslovanja, dežele, carinske unije
5x0.14%GATT, ZDA, zaščita, zadovoljstvo, izvršba, odjemalec, neposredne tuje investicije, servisi, kalkulacije, podatki, računalniške komunikacije, letališča, orodja, nabavna logistika, mednarodna kooperacija, marketing mix, INCOTERMS, marketinški splet, turistične agencije, mednarodne konvencije, proizvodni proces, poštni promet, zakonodaja, ekonomska pomoč, regionalni razvoj, surovine, odgovornost, pošta
4x0.11%pogodbe, računalniško izmenjavanje podatkov, problematika, SWOT analiza, spremembe, procesi, osebje, pogajanje, trajnostni razvoj, liberalizacija, Urugvajska runda, empirične raziskave, odločanje, mednarodne ustanove, država, agencije, Logistika, trgovinska politika, nakup, regionalna ekonomika, prodajna cena, reorganizacija, CEFTA, umetne snovi, Balkan, internet, kmetijstvo, optimizacija poslovanja, plastične mase, zunanji transport, rešitve, kupci, ceste, integracija, stabilizacija, prosta trgovina, škoda, logistični procesi, poslovni sistemi, aluminij, trgovske družbe, skladišče, sledljivost, mesta, analiza poslovanja, informatika, politika izdelka, procesna informatika, odnosi z javnostjo, distribucijska logistika, logistični podsistemi, pretok informacij, politika okolja, gospodarjenje, finančna sredstva, ekonomski vidik, oblikovanje, finančno poslovanje
3x0.08%EU, zavarovalstvo, papirna industrija, konflikti, pijače, poslovno komuniciranje, prenova, tovarne, bela tehnika, oglaševanje, gradbeništvo, turistični proizvod, plačila, naloge, članstvo, Kitajska, definicija, ekonomska integracija, tržna analiza, postopki, skupnost, ekonomsko sodelovanje, pozicioniranje, lastnosti, javna naročila, potovalni uradi, subvencije, reševanje problemov, finančna analiza, živilska industrija, gospodarska rast, uravnotežen razvoj, skladiščno poslovanje, učinkovitost, Avstrija, strategija trženja, NAFTA, usklajevanje, črtna koda, telekomunikacije, ABC analiza, JIT, AOP, Latinska Amerika, pravna ureditev, investicije, varnost, gospodarske pogodbe, operativni plani, prevoz, zdravila, Italija, financiranje
2x0.06%elektroindustrija, Argentina, Intranet, Extranet, komunikacije, elektronska pošta, zmogljivost, zakoni, turistični objekti, pravila, software, šolstvo, mednarodno podjetje, mednarodno trženje, poslovanje podjetja, računalništvo, okolje, lesna industrija, avtoceste, Skladiščenje, prosta cona, Amerika, regionalizem, javne finance, Severna Amerika, razvojni projekti, mednarodno finančno sodelovanje, politika podjetja, poslovni odnosi, poprodajna logistika, institucije, poslovna politika, fond, skladi, plačilni sistemi, posredniki, TSE, d.d., prostor, javni sektor, špedicijske storitve, modeliranje, javne službe, enotni notranji trg, Francija, kadri, komisioniranje, Sever-Jug, trendi, WMS, Srbija, poslovne finance, struktura, kapital, matrike, programska oprema, standardi, carinsko poslovanje, protekcionizem, Japonska, agrarna politika, mednarodne pogodbe, prodajna funkcija, funkcije, proces internacionalizacije, aplikacija, logistični sistemi, prevzem, kontejner, tuje investicije, prehrana, plačilni instrumenti, socialno podjetništvo, zdravilišča, Poljska, svetovna trgovina, poravnava, dumping, interakcije, plini, promocija, prevozniki, potrošnik, Afrika, kmetijski pridelki, poslovni rezultati, razbremenilna logistika, Evropska Unija, indikatorji, življenjski cikel, Ključne besede: dobavna veriga, strokovne službe, kovine, pridruženo članstvo, blagovne znamke, kazalniki, industrijsko podjetje, zasebno podjetje, samostojnost, računalniški programi, zaloga, operativni management, narodno gospodarstvo, garancije, informacijska podpora, države v razvoju, razvite države, novi proizvodi, Svetovna trgovinska organizacija, trgovinsko poslovanje, gostinstvo, prehrambena industrija, hotelirstvo, stroški zalog, kupoprodaja, bolnišnice, skupna zunanjetrgovinska politika, konvencije, just-in-time, Jugoslavija, odpadki, gospodarska diplomacija, recikliranje, diplomacija, Slovaška, Slovenija., mednarodni standardi, carinske tarife, certifikati, statistični podatki, carina, cestni transport, predpisi, nevarne snovi, Hrvatska, skladiščni procesi
1xlivarstvo, zgodovinski pregledi, EFTA, morje, obračuni, pohištvena industrija, vzhodna Evropa, čas, periodični obračun, vitka proizvodnja, racionalizacija, client/server, odjemalec/strežnik, plačilni promet, zavarovalnice, laboratorijske raziskave, kongresi, gradbena industrija, transakcije, Indija, prodajalne, sanitarna tehnika, srednja Evropa, pravilniki, Kanada, Iran, dokumentarni akreditivi, velika podjetja, ekonomske analize, Španija, ekskurzije, stroji, poplave, vodotoki, vinarstvo, klavzule, mreže, Turčija, poslovne, primeri, case study, analiza vrednosti, glasba, tehnologija, finančne ustanove, poslovne banke, bančno poslovanje, plačilne kartice, elektronski denar, telefon, telebanking, železnica, negativni vplivi, dejavniki tveganja, ekonomika transakcijskih stroškov, ranljivost dobavne verige, proces obvladovanja tveganj, živilskopredelovalna industrija, aktivnosti obvladovanja tveganj, agencijska teorija, učinek biča, avtošole, jugovzhodna Evropa, management kakovosti, oblikovanje cen, upravljanje dobavne verige, gradbeni objekti, banke, elektronsko bančništvo, pre, orodjarstvo, fleksibilnost, Vzhod-Zahod, avtorske pravice, prenos podatkov, strojna industrija, živila, integralni transport, sposobnosti, znamenitosti, gradovi, olja, knjigovodstvo, industrijska lastnina, TQM, medorganizacijsko trženje, World Wide Web, predelava, komunala, kemična industrija, podjetništvo, WWW, poslovna etika, preoblikovanje, celovita kvaliteta, steklarstvo, steklo, medkulturna komunikacija, industrija, kulturni spomeniki, plačilna bilanca, javna uprava, državni organi, arhivsko gradivo, pisarniško poslovanje, arhivi, malo odprto gospodarstvo, družbenoekonomski odnosi, državna uprava, poslovna pogajanja, zgodovina, kozmetika, monopoli, notranja trgovina, Estonija, Češka, malo gospodarstvo, procesna tehnika, les, ekonomski modeli, gozdarstvo, regional, kazniva dejanja, neposredna prodaja, bilanciranje, delovna organizacija, registri, uprava, upravna dejavnost, Pacifik, zastopniki, občine, čistila, domača obrt, interesne skupine, statistične metode, strateško planiranje, mrežno planiranje, informacijski sistem, inteligentni sistemi, mikroekonomija, dežele v razvoju, kontrola proizvodnje, strateško upravljanje, industrijska organizacija, realizacija, državna pomoč, makroekonomija, olimpijske igre, megadogodek, javne storitvene dejavnosti, Portugalska, merila, ISO, analiza, kultura podjetja, človek, finančna funkcija, teamsko delo, menedžment, delovne skupine, transportno pravo, združenja, pretok materiala, investicijska dejavnost, GATS, ekonomski razvoj, controlling, proračuni, ekonomska zgodovina, negospodarske dejavnosti, agrarna ekonomika, pogoji gospodarjenja, primanjkljaj, kupna moč, uspešnost, bruto domači proizvod, ekonomski sistemi, prebivalstvo, finančna politika, finance, načrtovanje, primerjave, deklaracije, računalniški sistemi, tržn, osnovno šolstvo, dinamični sistemi, poraba, B, priložnosti, podeželje, Švica, tržno gospodarstvo, registracija, ustanavljanje, industrijska proizvodnja, zaposlenost, reforme, mednarodno ek, krmiljenje, kooperacija, prestrukturiranje, harmonizacija, Nizozemska, procesiranje, MIS, papir, projektna organizacija, Albanija, Bosna in Hercegovina, M, Črna gora, direktno trženje, prodaja na drobno, prednost, vrednote, lastnina, opcije, ekonomska reforma, finančno odločanje, keramika, metrika, Sovjetska zveza, prodaja na debelo, Železniški transport, organizacijska kultura, finančni instrumenti, javno podjetje, ekonomska propaganda, …, uvoz kontejnerja, kazalniki obračanja, gospodarstvo Ljudske republike Kitajske, razvoj gospodarstva, Ljudska republika Kitajska, demokratizacija, metode vrednotenja zalog, optimalna naročilna količina, strošek, skladiščni prostor, kvaliteta blaga, FIFO, inventura, regalno avtomatsko skladišče, selitev proizvodnje, pravice intelektualne lastnine, trgovinske ovire., evro-sredozemsko prostotrgovinsko območje, integralna logistična veriga, oskrbna veriga, recesija in tovorni promet., cestni tovorni promet, liberalizacija trgovine, intraregionalna trgovina, gospodarska rast., svetovna gospodarska ureditev, Skupna trgovinska politika, Sredozemlje, mednarodni trgovinski sporazumi, Sredozemske države partnerke, material, proizvodno podjetje, ribištvo, trajnostna rast., ribolov, ribiška flota, zaposlitev, trženje ribiških proizvodov, Rusija, energetska politika, primerjava znamke države kot predmet mednarodnega trženja., znamka Avstralije, zunanja politika, slovenska gospodarska diplomacija, Ključne besede: energetski viri, švicarska gospodarska diplomacija, GLOBALNA GOSPODARSKA KRIZA, VELIKI TRIJE, FAW, DRŽAVE V RAZVOJU, DFM, BAW, GEELY., CHERY, DRŽAVNA PORABA, PRODAJA VOZIL, BADGE ENGINEERING, TRŽNI DELEŽ, BRUTO DOMAČ PROIZVOD, IZVOZ, UVOZ, proizvodni procesi, planiranje proizvodnje, stroškovne spremenljivke, cena, kombinirani transport, razdalja, poslovni bonton, medkulturne razlike, Transportni stroški, pristop od spodaj navzgor., slovensko-slovaški gospodarski odnosi., mednarodni odnosi, Skupna kmetijska politika, Program razvoja podeželja RS 2007-2013, lokalna akcijska skupina, pristop Leader, vrednost kupca, CRM, makroekonomski kazalniki, Bilateralni odnosi, mednarodne organizacije, obvladovanje tveganja, prožne dobavne verige, management dobavne verige, turistični prevozi, Slovenske železnice, implementacija CRM strategije, CRM strategija, oskrba kupcev., potniško prevozništvo, železniško potniško prevozništvo, Ključne besede: zunanja politika, dostava, d. o. o., Arex, upravljanje in vodenje zalog, revščina, Ključne besede: milk-run, ekonomski sporazumi, homogena paleta., SSCC koda, GS1 standardi, tok materiala., standard EAN.UCC, skladišče trgovskega blaga, logistična nalepka, skladišče NAVIS, optimizacijske implikacije njegove logistične uvedbe, minimizacija dostavnih in logističnih stroškov, GCC, ECO, povezovanje, srečke, naročanje, igre na srečo, APEC, SAARC, spletni portal Sigma., priporočila za optimizacijo prevozov znotraj distribucijske verige, Regionalne ekonomske integracije, Azija, ASEAN, znamka Kanade, trženje znamke države, ukrepi, finančno gospodarska kriza, tveganja, prodaja izdelkov, socialni podjetnik, oblike internacionalizacije, Zavarovalnica Triglav, kargo zavarovanje, dobavne verige, množično financiranje, distribucija končnih izdelkov, logistične operacije, skladiščna kartica, odprema blaga, podjetje Awoodture, Rondal, Carinski zakonik Skupnosti, Republika Slovenija, Carinski urad Republike Slovenije, nacionalno pravo, schengensko območje, mednarodno pravo, zakonska ureditev, analiza izvajanja ukrepov., trg dela, poprodajna logistika., brezposelnost mladih, aktivna politika zaposlovanja, Evropski socialni sklad, Jamstvo za mlade, transport., Železniški terminal Ljubljana, brizgalni tisk, označba tiskanje, lasersko označevanje, nuklearni kontejnerji, statična analiza, svinčeni oklep, označevanje, vodnje in zbiranje podatkov, sistem načrtovanja virov v podjetju, e-kanban, SAP, sistem za upravljanje proizvodnje, sistem za nadzor, Werum, industrijska revolucija, digitalna transformacija, jeklarna, razmeščanje strojev, kapacitete, optimiziranje, Luka Koper, proizvodno podjetje., zastarelost, elektronika, veriženje blokov, digitalizacija, oskrbovalne verige, Optimizacija, računalniška podpora, slovensko gospodarstvo, Republika Hrvaška., kontejnerski terminal, koridorji, kombiniran transport., transportni spor, poškodbe, kakovost transporta, proces nabavne logistike, cilji, pismarnice, Unior d.d., kontrolno pakirno mesto, liberalizem, teorije mednarodne menjave, ekonomska diplomacija, prevozni proces, Revoz, mednarodni vinski trg, vinska reforma, trženje vin., znamka države, znamka Slovenije, pozicioniranje znamke, evropska vinska zakonodaja, zunanja trgovina z vini, slovensko vinogradništvo in vinarstvo, Služba industrijske logistike, slovenski vinski trg, kolektivne blagovne znamke, trg vina v EU, Nabava, OEEO, prevozne pogodbe, transport/cestni transport, Prevozništvo Črešnik s. p., TIMO-COM, logistika skladiščenja, embaliranje, ukrepi Evropske unije., trgovinski sporazumi, uskladiščenje, prevzem blaga, komisionarjenje, odprema blaga., protidampinški ukrepi, damping, skladiščne funkcije, Jöbstl Holding GmbH, prevoz blaga., ekologija, teorije internacionalizacije, načrtovanje mednarodnega poslovanja, nevarni odpadki, načini vstopa na tuje trge, elementi logističnega sistema, Poslovna logistika, družbena odgovornost podjetja, varnost v skladiščih, zaposleni, Intereuropa, d. d., Cestni tovorni transport, hladilniški transport, kanban, »Just in Time« – JIT, kanban kartica, JIT (just in time), Incoterms klavzule., hišno carinjenje, poslovna logistika, statistična analiza, roki hranjenja, informacijske storitve, dokumenti., tehnika, komparacije, analiza stroškov, skladiščno distribucijski center, funkcije skladišč, Kanban, Dogovor o pravilih in postopkih reševanja sporov (DSU), kombiniran in multimodalni transport, MLM, izvozni dokumenti, Armal, konzultacije, panelni postopek, Boeing, odprema, Airbus, Reševanje trgovinskih sporov, mehanizem za reševanje sporov, pomanjkljivosti postopka za reševanje sporov, dokumentarno gradivo, finančne listine, Združenje držav jugovzhodne Azije, razpisna dokumentacija, prostotrgovinski sporazum, pogajanja za prostotrgovinski sporazum, carinske in necarinske omejitve, instrumenti skupne zunanjetrgovinske politike, javna naročila male vrednosti, Občina Rogatec, procesi v dobavni verigi, nabavna logistika., logistika., Ključne besede: nabavna funkcija, postopki oddaje javnega naročila, temeljna načela, mednarodno trgovanje, carinska unija, podatkovna baza, IP telefonija, integracija CRM in IP telefonije, občina, klasično arhiviranje, elektronsko arhiviranje, upravljanje odnosov s strankami, stroški prevoza izdelkov., Kolorado, trgovinski režim, informacijska tehnologija., Ključne besede: poslovna logistika, prevoz izdelkov, CIF klavzula, akreditiv, informatizacija, Gorenje, RFID, pick to voice, standardi EAN.UCC., pick to light, komuniciranje s potrošniki, poslovni cikel CRM, plan, Jeruzalem Ormož, vizija, Upravljanje odnosov s strankami - CRM, implementacija, dobičkonosnost, zunanja oskrba v proizvodnem podjetju, zunanji izvajalec, ključne sposobnosti, zunanje izvajanje, logistični ponudniki, dobavitelji avtomobilski industriji, logistični stroški, Smart GmbH., modeli uravnavanja zalog, koeficient obračanja zalog, slabosti zunanje oskrbe, prednosti zunanje oskrbe, Zaloge, upravljanje zalog, analiziranje zalog, vino, strokovnost., - nabavni proces., - odnosi z dobavitelji, - GATT in WTO - kvote, - dumping, - subvencije - tehnične ovire - intelektualne lastnine - kontrolo uvoza živali in živalskih proizvodov - državne pomoči - trošarine - obvezen nakup domačega izdelka - notranji trg EU - štiri svoboščine - protidumpinški in protisubvencijski ukrep, - standardi, - stroški v nabavni logistike, - nabavna logistika, ravnanje z odpadki, podsistemi logistike, elementi logističnega podsistema, racionalizacija notranje logistike., - nabavna funkcija, - logistika, ljudje s posebnimi potrebami, dostopnost, tehnični pregled, registracija vozil, administrativna storitev, baza podatkov matičnega registra vozil, izmenjava podatkov in informacij, referent, euro paleta, Emo Orodjarna d.o.o., touroperatorji, diskriminiranost/nediskriminiranost, prevozi, logistični proces, zaščitna embalaža, RF tehnologija, PIS, DPP (Danfoss Productivity Program), KANBAN, mednarodni marketing, Romunija, izobraževanje, vzgoja, JIT ali Just-in-Time (ravno ob pravem času), trženjski splet., zadovoljstvo kupcev, Trženje storitev, mejna odprava, kakovost storitev, ekspresne storitve, DHL, ustanove, MERCOSUR, vplivi, Taxation and Customs Union Directorate-General, slovenski trg, skupne carinske akcije, logistični sistem, Združene države Amerike, intelektualna lastnina, piratstvo, Paragvaj, Brazilija, Urugvaj, Venezuela, ponarejanje, Adria Airways, ICAO, elektronsko cestninjenje, cestni transport v EU, transportna dokumentacija., kultura, poslovna kultura, kulturne razlike, omejitve pri cestnem transportu, gospodarska kriza., trženje storitev, transportna storitev, trženjski splet storitev, organiziranje cestnega tovornega transporta, euro standardi, paletizacija, mednarodna poslovna pogajanja, pogajalski slog, letalo, Letalski prevozniki, potniki, Varšavska konvencija, Čikaška konvencija, Montrealska konvencija, finančna kriza, kozmetična industrija, poenostavljeni carinski postopki, konkurenca, informacijski sistemi., Euratex, tekstilna in oblačilna industrija, klavzule Incoterms, Pogodba o Evropski Skupnosti, obremenjevanje okolja, Razbremenilna logistika, odpadna embalaža, Proizvajalec avtomobilov (OEM), podjetje TPV, konkurenčna prednost, odnosi med državami, posledice integriranja držav, ekonomska unija, odstranitev ovir, povezovanje držav, statistika trgovinskih odnosov, statistični indikatorji, sporazumi, poslovni procesi, SAP R3P – paket za avtomobilsko industrijo, medpodjetno poslovanje, elektronsko sporočilo (Idoc), KTL zaščita, šarža, GS1 standard, terminski sporazum., DELJIT, DELFOR, MPR planiranje, medobratna logistika, dobava »justi in time«, EDI povezovanje, EDIFACT, območje proste trgovine, regionalna ekonomska integracija, Distribucijska logistika, Direktiva 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu., RF terminal, Ključne besede: železniški transport, deregulacija, javna železniška infrastruktura, neposredni učinek, osebne svoboščine, prost pretok storitev, skupni trg EU, svoboda do ustanovitve sedeža, sodna praksa sodišča evropskih skupnosti, nediskriminatorne omejitve z diskriminatornim učinkom, diskriminacija, Bela knjiga, politika kakovosti, Skladiščne funkcije, Skladiščni procesi, Centralno skladišče, Skladiščenje v podjetju Betomax Schneider, s. p., Marko Jeromel, transportni stroški., tovorna vozila, Cena, okoljska politika., gorivo, lastna cena, oblikovanje cene, rečni transport
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici