| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Sonja Treven

Keyword199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
zaposlenost    113253219217    1  
motiviranje    1121819131641 3    
podjetje     51415121443      
cilj     6131814121       
Slovenija     481410196    2  
kadri     2111313151 111   
metode     514811881      
organizacijske strukture    127171214     1  
delovna uspešnost     10615992 1 11  
zadovoljstvo     611147103  1 1  
kadrovska politika     61412712        
dejavnost     211141056       
delo     77127103 1     
izobraževanje     34887463121  
razvoj      7117143111 1  
modeli    17613655   1   
stres      2512644928  
nagrajevanje    1644582 3522  
potrebe    12911611  11    
organiziranost     51012661  1    
vodenje     6464433 4131 
delovanje     3571094       
predstava     55889        
sposobnosti     42710101       
komuniciranje    18341053       
medosebni odnosi    14397621  1   
psihologija osebnosti     4391133       
ocenjevanje     16699  1     
uporaba človeških zmogljivosti     658562       
teorija    1879312       
človeški potencial    142798        
organizacija     14626432 12  
uspešnost poslovanja     47658        
delovno mesto      2725611112  
praksa     4510332   1   
delovna organizacija      1103113       
planiranje kadrov      75861       
osebnost     226941  21   
management     21782212  1  
programi     2210651       
strategija     23468 12     
zaposlovanje     186361   1   
plače    1344271   1   
analiza      383242 1    
motivacija          253723  
razlike     234651   1   
zaposleni         1465222  
aktivnosti     235245       
osebni dohodek    134427        
strokovno izobraževanje      43761       
stres na delovnem mestu          13 647  
poslovodni delavci     4474 2       
delovno okolje     126225 11 1  
kariera     355222 1     
usposabljanje     1 113242213  
učenje      226513  1   
panoge dejavnosti      73451       
poklicna uspešnost     176211       
vrednotenje      1358 1      
ankete     245232       
poslovna psihologija     423711       
posledice stresa          131616  
definicija      17541       
zmogljivost      1457        
organizacijska kultura     312421 2  1  
empirične raziskave     2162221      
poslovni razgovori     33162        
upravljanje     213231   11  
kultura       242 11121  
manager     1323212      
Evropska unija      34113    2  
poslovno komuniciranje     22232   11   
storitve     144211       
uspešnost     3341  1   1  
metodologija     5 3212       
delovni odnosi     31423        
reševanje problemov     312214       
delovna sila      32 44       
stilistika     12432        
povezanost      14322       
človek     115211   1   
motivacijski dejavniki           24321  
čustva      13214       
lastnosti     22 511       
medkulturna komunikacija      2161        
orodja     212211   1   
človeški kapital     1 422 1      
organizacija dela    123211        
premagovanje stresa           21322  
vedenje     21151        
prednost     31311        
konflikti     4 1 112      
poslovni proces     111141       
sistemi     21231        
vrste stresa          111321  
teamsko delo     12312        
človeški viri           23121  
komunikacije     33 3         
poslovanje      432         
učinkovitost     121 5        
zavarovalnice    1112211       
mednarodne primerjave      32211       
kultura podjetja      1151        
Stres          12 311  
kovinska industrija     111311       
sociologija kulture      2141        
mentorstvo        33 1   1  
značilnosti       323        
mednarodno poslovanje     12211    1   
vprašalniki      12122       
poslovna pogajanja     12121  1     
pogovori     42 11        
zadovoljstvo zaposlenih           11 33  
organizacijska klima         1  42 1  
zdravje      12  21 1 1  
bolezni       3  4       
pogajanje     12121        
zdravilišča      421         
organizacija podjetja     131 2        
trg delovne sile     112 21       
struktura       222 1      
tehnika     3112         
znanje      2 11 2  1   
meritve     1 2112       
ponudba      322         
osebje     1 2211       
javne službe     113 11       
psihotehnike      1411        
stresorji           2 31   
avtomobilska industrija      1212        
poslovno okolje       321        
mineralne vode      411         
intelektualni kapital       221   1    
prilagajanje      2 22        
management človeških virov1       1  1111   
delovna razmerja     1121     1   
inteligenca     1112 1       
zakonodaja       1 1211     
individualizem       32 1       
mobing           21  3  
izboljšave       1221       
kadrovska dejavnost         6        
vzroki stresa           1 2 3  
škoda       3  3       
merila     1 3 2        
čustvena inteligenca         1 12 2   
javna uprava     113  1       
kvaliteta     221          
oblikovanje      1112        
globalizacija      1 1   111   
spremembe       122        
turizem      221         
izobraževalni sistemi     12 11        
medosebne komunikacije    11 111        
etnične karakteristike       221        
opazovanje      221         
vrednote       2   111    
kadrovanje          111 2   
spol     112 1        
poslovno sodelovanje      3 11        
javni sektor     1   2   2    
ženske     111  1    1  
poslovna etika     1 211        
karakteristike      2 21        
plača          21 2    
intervjuji      41          
Evropa      31 1        
moč     1 13         
življenje      131         
mišljenje       22 1       
duševno zdravje         14       
strokovna izobrazba       3 2        
planiranje       1121       
država      1111        
družbe       13         
dežele       121        
rešitve          4       
ustvarjalnost     1   1     2  
svet       121        
pravna ureditev         21    1  
psihologija dela       11 2       
družina       1 111      
duševna higiena         13       
državna uprava      13          
svetovanje     1 111        
primeri      11 2        
Japonska      1 3         
pogajanja          111 1   
elektronsko poslovanje       112        
Azija       121        
delavci     21       1   
projekti     121          
aplikacija      12  1       
poslovanje podjetja       22         
pospeševanje prodaje     1 12         
raznolikost            3 1   
poslovne funkcije     1 111        
raziskave       1  3       
delovne skupine      1111        
komunikacija            31    
žensko vprašanje     111  1       
občine     121          
trgovske družbe       111        
odločanje       1 2        
elektroenergetika      2 1         
tipologija       111        
migracije      1    1   1  
tisk        21        
sestavine kulture          1  11   
banke      111         
stili vodenja           1 11   
naloge       12         
trgovinsko podjetje       111        
trgovec     1 11         
vodja          1 1 1   
pismenost      11 1        
selekcija        11     1  
priložnosti      11  1       
motivacijske teorije          1 1  1  
obvladovanje stresa             1 2  
dobro počutje           1 1 1  
dejavniki stresa           1 1 1  
simptomi stresa           1   2  
konkurenčnost       2     1    
prodaja     1 1 1        
življenjski uspehi     111          
učni proces      21          
aluminij      2   1       
SWOT analiza      12          
testiranje      21          
duhovnost        2    1    
delovni pogoji         3        
intervju          11 1    
srednje šolstvo       1  2       
vzorci     11   1       
agencije       1 11       
nezadovoljstvo            12    
inovativnost         1   1 1  
razvoj zaposlenih           21     
motiv           12     
samospoznavanje      1 2         
teorija racionalnih pričakovanj     2  1         
podpora     1  2         
vzroki          111     
interno komuniciranje     21           
delovni proces      1 2         
meditacija      1 1   1     
pretok informacij     21           
Amerika       111        
Motivacija          111     
računalništvo       1 1        
bolnišnice     1   1        
notranja motivacija            11    
pozitivna psihologija           1 1    
vojska       1 1        
poslovna uspešnost            11    
čas       1 1        
brezposelnost     1         1  
ZDA       1 1        
posameznik             1 1  
mednarodna kooperacija       1 1        
raziskava           1 1    
informacijska tehnologija        11        
mednarodno ekonomsko sodelovanje       1 1        
telekomunikacije       1 1        
informacije        11        
tiskarstvo        11        
zavarovalstvo      1   1       
zastopniki       1  1       
problemi         1 1      
uporaba računalnika        1 1       
hipoteze          2       
izbiranje           11     
zaznavanje        1   1     
načrtovanje kariere          1 1     
izobraževanje in usposabljanje          1 1     
upravljanje raznolikosti            2     
diskriminacija          1 1     
izgorevanje            2     
poslovni rezultati     2            
poučevanje          2       
lokalna uprava     1    1       
konflikt          11      
metode pridobivanja kadrov          11      
faktorska analiza     1     1      
Organizacijska kultura          11      
javne storitvene dejavnosti     1    1       
nezgode pri delu              1 1 
učitelji          2       
perspektive     2            
timsko delo           2      
konkurenčna prednost           2      
Zadovoljstvo            2     
merjenje organizacijske klime            2     
komunala       1 1        
pogodbe         2        
produktivnost     11           
zaposlitev               2  
ekonomika podjetja        11        
pravice         2        
delovno pravo         2        
trgovina     1   1        
načrtovanje           1 1    
članstvo      1  1        
usklajevanje         2        
preprečevanje stresa            11    
modeli stresa            11    
zaposleni.          1 1     
nagrade          1 1     
analiza dela           11     
coaching           1   1  
KLJUČNE BESEDE: motivacija           11     
preprečevanje           11     
proizvodnja       1 1        
stroški       1 1        
dohodek         2        
model vodenja            11    
viri stresa            11    
konfekcija       1 1        
fleksibilnost      1  1        
izvori stresa             1 1  
integracijski procesi       11         
elektrogospodarstvo      2           
založništvo        2         
SKEI             1 1  
časniki        2         
inovacije         1     1  
jezikovna antropologija      11          
učenje na daljavo        2         
analiza poslovanja       11         
turistično posredovanje      11          
izkušnje            1 1   
Kultura           1  1   
strokovne službe       2          
osebni razvoj           1  1   
Nemčija      1 1         
zdraviliški turizem      1 1         
poslovni bonton        1     1   
gostinstvo      2           
izgorelost               2  
prehrana      2           
motivacija zaposlenih             11   
trendi      1 1         
izkustveno učenje              2   
karakterologija     1  1         
psihološko dobro počutje             1 1  
organizacija poslovanja        2         
turistične agencije      11          
informacijski sistemi        2         
interakcije     1 1          
Osebnost          1   1   
kreativnost     1   1        
Avstralija        11        
demografija      1  1        
upravna dejavnost      11          
tekstilna industrija      11          
merjenje zadovoljstva           1   1  
družbene dejavnosti     1 1          
mentor           1   1  
tovarne     1 1          
motiviranost            1  1  
družbenoekonomski razvoj       11         
Severna Amerika      1 1         
kritika      11          
razvoj človeških virov           1   1  
d.o.o.          1  1    
socialna antropologija       11         
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica