| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Sonja Treven

Keyword199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
zaposlenost    113253219217    1  
motiviranje    1121819131641 3    
podjetje     51415121443      
cilj     6131814121       
Slovenija     481410196    2  
kadri     2111313151 111   
metode     514811881      
organizacijske strukture    127171214     1  
delovna uspešnost     10615992 1 11  
zadovoljstvo     611147103  1 1  
kadrovska politika     61412712        
dejavnost     211141056       
delo     77127103 1     
razvoj      7117143111 1  
izobraževanje     34887363121  
modeli    17613655   1   
stres      2512644928  
nagrajevanje    1644582 3522  
potrebe    12911611  11    
organiziranost     51012661  1    
vodenje     6464433 4131 
delovanje     3571094       
predstava     55889        
sposobnosti     42710101       
komuniciranje    18341053       
medosebni odnosi    14397621  1   
psihologija osebnosti     4391133       
uporaba človeških zmogljivosti     658562       
ocenjevanje     16699  1     
teorija    1879312       
človeški potencial    142798        
organizacija     14626332 12  
uspešnost poslovanja     47658        
delovna organizacija      1103113       
delovno mesto      2725611112  
praksa     4510332   1   
osebnost     226941  21   
planiranje kadrov      75861       
management     21782212  1  
zaposlovanje     186361   1   
programi     2210651       
strategija     23468 12     
plače    1344271   1   
analiza      383242 1    
razlike     234651   1   
motivacija          253723  
aktivnosti     235245       
zaposleni         1365222  
osebni dohodek    134427        
stres na delovnem mestu          13 647  
strokovno izobraževanje      43761       
delovno okolje     126225 11 1  
poslovodni delavci     4474 2       
učenje      226513  1   
kariera     355222 1     
panoge dejavnosti      73451       
usposabljanje     1 113142213  
ankete     245232       
definicija      17541       
posledice stresa          131616  
poklicna uspešnost     176211       
vrednotenje      1358 1      
poslovna psihologija     423711       
zmogljivost      1457        
organizacijska kultura     312421 2  1  
empirične raziskave     2162221      
poslovni razgovori     33162        
upravljanje     213231   11  
Evropska unija      34113    2  
manager     1323212      
kultura       242 11121  
reševanje problemov     312214       
delovni odnosi     31423        
uspešnost     3341  1   1  
storitve     144211       
delovna sila      32 44       
poslovno komuniciranje     22232   11   
metodologija     5 3212       
stilistika     12432        
človek     115211   1   
motivacijski dejavniki           24321  
povezanost      14322       
lastnosti     22 511       
čustva      13214       
človeški kapital     1 422 1      
medkulturna komunikacija      2161        
organizacija dela    123211        
vedenje     21151        
premagovanje stresa           21322  
orodja     212211   1   
prednost     31311        
zavarovalnice    1112211       
komunikacije     33 3         
poslovanje      432         
vrste stresa          111321  
učinkovitost     121 5        
poslovni proces     111141       
teamsko delo     12312        
sistemi     21231        
mednarodne primerjave      32211       
konflikti     4 1 112      
človeški viri           23121  
kultura podjetja      1151        
vprašalniki      12122       
značilnosti       323        
sociologija kulture      2141        
mentorstvo        33 1   1  
kovinska industrija     111311       
Stres          12 311  
zdravje      12  21 1 1  
organizacijska klima         1  42 1  
zadovoljstvo zaposlenih           11 33  
poslovna pogajanja     12121  1     
pogovori     42 11        
mednarodno poslovanje     12211    1   
bolezni       3  4       
zdravilišča      421         
organizacija podjetja     131 2        
ponudba      322         
tehnika     3112         
osebje     1 2211       
trg delovne sile     112 21       
pogajanje     12121        
znanje      2 11 2  1   
javne službe     113 11       
meritve     1 2112       
struktura       222 1      
psihotehnike      1411        
javna uprava     113  1       
merila     1 3 2        
kadrovska dejavnost         6        
škoda       3  3       
izboljšave       1221       
čustvena inteligenca         1 12 2   
mobing           21  3  
inteligenca     1112 1       
vzroki stresa           1 2 3  
delovna razmerja     1121     1   
zakonodaja       1 1211     
poslovno okolje       321        
intelektualni kapital       221   1    
avtomobilska industrija      1212        
prilagajanje      2 22        
stresorji           2 31   
mineralne vode      411         
individualizem       32 1       
kadrovanje          111 2   
moč     1 13         
globalizacija      1 1   111   
management človeških virov1       1  11 1   
duševno zdravje         14       
oblikovanje      1112        
vrednote       2   111    
življenje      131         
izobraževalni sistemi     12 11        
spremembe       122        
poslovno sodelovanje      3 11        
medosebne komunikacije    11 111        
intervjuji      41          
Evropa      31 1        
mišljenje       22 1       
opazovanje      221         
turizem      221         
kvaliteta     221          
plača          21 2    
etnične karakteristike       221        
strokovna izobrazba       3 2        
ženske     111  1    1  
spol     112 1        
karakteristike      2 21        
planiranje       1121       
javni sektor     1   2   2    
poslovna etika     1 211        
raziskave       1  3       
svetovanje     1 111        
država      1111        
svet       121        
dežele       121        
raznolikost            3 1   
pogajanja          111 1   
primeri      11 2        
projekti     121          
državna uprava      13          
Japonska      1 3         
aplikacija      12  1       
pospeševanje prodaje     1 12         
poslovanje podjetja       22         
družina       1 111      
pravna ureditev         21    1  
Azija       121        
občine     121          
družbe       13         
žensko vprašanje     111  1       
delavci     21       1   
rešitve          4       
poslovne funkcije     1 111        
psihologija dela       11 2       
ustvarjalnost     1   1     2  
elektronsko poslovanje       112        
duševna higiena         13       
delovne skupine      1111        
komunikacija            31    
interno komuniciranje     21           
dobro počutje           1 1 1  
stili vodenja           1 11   
prodaja     1 1 1        
Motivacija          111     
nezadovoljstvo            12    
odločanje       1 2        
trgovec     1 11         
vodja          1 1 1   
trgovske družbe       111        
razvoj zaposlenih           21     
naloge       12         
motiv           12     
podpora     1  2         
pretok informacij     21           
teorija racionalnih pričakovanj     2  1         
vzorci     11   1       
aluminij      2   1       
intervju          11 1    
banke      111         
delovni pogoji         3        
selekcija        11     1  
trgovinsko podjetje       111        
dejavniki stresa           1 1 1  
simptomi stresa           1   2  
migracije      1    1   1  
obvladovanje stresa             1 2  
priložnosti      11  1       
vzroki          111     
SWOT analiza      12          
srednje šolstvo       1  2       
duhovnost        2    1    
tipologija       111        
življenjski uspehi     111          
motivacijske teorije          1 1  1  
učni proces      21          
agencije       1 11       
konkurenčnost       2     1    
elektroenergetika      2 1         
tisk        21        
testiranje      21          
Amerika       111        
delovni proces      1 2         
inovativnost         1   1 1  
meditacija      1 1   1     
samospoznavanje      1 2         
pismenost      11 1        
učenje na daljavo        2         
informacijski sistemi        2         
usklajevanje         2        
pravice         2        
dohodek         2        
komunala       1 1        
stroški       1 1        
upravljanje raznolikosti            2     
ekonomika podjetja        11        
zdraviliški turizem      1 1         
pogodbe         2        
zaposlitev               2  
časniki        2         
založništvo        2         
delovno pravo         2        
organizacija poslovanja        2         
poslovna uspešnost            11    
integracijski procesi       11         
notranja motivacija            11    
mednarodno ekonomsko sodelovanje       1 1        
mednarodna kooperacija       1 1        
nagrade          1 1     
preprečevanje           11     
informacijska tehnologija        11        
ZDA       1 1        
konfekcija       1 1        
zaznavanje        1   1     
informacije        11        
diskriminacija          1 1     
proizvodnja       1 1        
čas       1 1        
preprečevanje stresa            11    
model vodenja            11    
Zadovoljstvo            2     
Nemčija      1 1         
telekomunikacije       1 1        
izobraževanje in usposabljanje          1 1     
viri stresa            11    
načrtovanje           1 1    
analiza dela           11     
Avstralija        11        
kreativnost     1   1        
načrtovanje kariere          1 1     
modeli stresa            11    
demografija      1  1        
izgorevanje            2     
fleksibilnost      1  1        
Severna Amerika      1 1         
izbiranje           11     
raziskava           1 1    
članstvo      1  1        
merjenje organizacijske klime            2     
nezgode pri delu              1 1 
trgovina     1   1        
tiskarstvo        11        
bolnišnice     1   1        
vojska       1 1        
KLJUČNE BESEDE: motivacija           11     
računalništvo       1 1        
socialna antropologija       11         
d.o.o.          1  1    
SKEI             1 1  
jezikovna antropologija      11          
timsko delo           2      
zavarovalstvo      1   1       
konkurenčna prednost           2      
družbene dejavnosti     1 1          
upravna dejavnost      11          
inovacije         1     1  
izvori stresa             1 1  
javne storitvene dejavnosti     1    1       
strokovne službe       2          
zastopniki       1  1       
faktorska analiza     1     1      
coaching           1   1  
motivacija zaposlenih             11   
merjenje zadovoljstva           1   1  
produktivnost     11           
poslovni bonton        1     1   
lokalna uprava     1    1       
Kultura           1  1   
interakcije     1 1          
elektrogospodarstvo      2           
mentor           1   1  
kritika      11          
izkušnje            1 1   
poučevanje          2       
učitelji          2       
izkustveno učenje              2   
motiviranost            1  1  
gostinstvo      2           
konflikt          11      
turistično posredovanje      11          
turistične agencije      11          
uporaba računalnika        1 1       
prehrana      2           
brezposelnost     1         1  
Osebnost          1   1   
razvoj človeških virov           1   1  
hipoteze          2       
osebni razvoj           1  1   
sestavine kulture             11   
problemi         1 1      
poslovni rezultati     2            
tekstilna industrija      11          
perspektive     2            
analiza poslovanja       11         
metode pridobivanja kadrov          11      
družbenoekonomski razvoj       11         
izgorelost               2  
tovarne     1 1          
karakterologija     1  1         
trendi      1 1         
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica