| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (110)

 1. Ksenija Krpič: PREDLOG UREDITVE SOBOŠKEGA JEZERA V TURISTIČNO TOČKO, TEMELJEČO NA PONUDBI VODNIH ŠPORTOV
 2. Tina Maučnik: ANALIZA PONUDBE LOKALNE GASTRONOMIJE V TURISTIČNI PONUDBI KOZJAKA
 3. Sven Jakić: NADGRADNJA PORTALA WWW.SLOVENIA.INFO
 4. Anja Odeb: PRIMERJAVA PONUDBE KULTURNEGA TURIZMA V DVEH EVROPSKIH PRESTOLNICAH: V LJUBLJANI IN V LIZBONI
 5. Katja Balažic: MOŽNOST RAZVOJA TURIZMA V OBČINI TURNIŠČE
 6. Lana Erlač: ORGANIZACIJA ŠPORTNIH KAMPOV ZA MLADE
 7. Špela Žaberl: DOSTOPNI TURIZEM
 8. Apolonija Golob: MENEDŽMENT ČASOVNEGA ZAKUPA IN NJEGOVA UPORABA V SLOVENSKEM TURISTIČNEM PROSTORU
 9. Sara Vidmar: SPLETNO IGRALNIŠTVO
 10. Lea Podvornik: ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V TURIZMU NA PRIMERU MESTA MURSKA SOBOTA
 11. Aleksander Žmaher: KOMPETENCE ZA DELOVNO MESTO PORTIRJA
 12. Tina Horvat: PRIMERJAVA HOTELSKE IN GOSTINSKE PONUDBE DVOJE BIOTERM
 13. Petra Muraus: PREDSTAVITEV PRILOŽNOSTI ZA DRUGAČEN TURIZEM: COUCHSURFING
 14. Polonca Damiš: PREDSTAVITEV VINSKO-TURISTIČNE PONUDBE PODJETJA P&F JERUZALEM ORMOŽ
 15. Alenka Frangež: PREDLOG VKLJUČITVE RAŠKEGA GRADU V TURISTIČNO PONUDBO OBČINE
 16. Matija Brodnjak: ARHEOLOŠKI PARK VICUS FORTUNAE
 17. Martina Slavinec: VLOGA DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA IZOBRAŽEVANJA TER USPOSABLJANJA V ZDRAVILIŠČU RADENCI
 18. Nina Ledinek: PREDLOG RAZVOJA TURIZMA V VITANJU
 19. Romana Slemenšek: ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV STORITEV DOBREGA POČUTJA V WELLNESS CENTRU ZALA V NARAVNEM ZDRAVILIŠČU TOPOLŠICA
 20. Mojca Peterkovič: Potovanje po Kaliforniji s poroko v Las Vegasu : diplomsko delo
 21. Maja Hajdinjak: Promocija vinsko turistične ceste Goričko : diplomsko delo
 22. Vesna Novak: Nagradna potovanja kot način motiviranja prodajnega osebja : diplomsko delo
 23. Helena Kokol: Razvoj turizma na območju Haloz : diplomsko delo
 24. Nina Zupanič: Razvojne možnosti turizma v mestu Ptuj in okolici : diplomsko delo
 25. Andreja Petrišič: Vključitev Bistrice ob Sotli v turistično ponudbo regije : diplomsko delo
 26. Vesna Dobrišek: Kolesarske poti v Spodnji Savinjski dolini v primerjavi z Dravsko kolesarsko potjo na avstrijskem Koroškem : diplomsko delo
 27. Lidija Lužar: Organizacija in izvedba potovalne poletne univerze "Balkan Express 2007" : diplomsko delo
 28. Vanja Golob: Možnosti razvoja kolesarskega turizma kot zvrsti ekoturizma v JV Sloveniji : diplomsko delo
 29. Suzana Furek: Primerjava wellness ponudbe dvoje hotelov : diplomsko delo
 30. Irena Škorja: Analiza upravičenosti ponudbe apartmaja ob Šmartinskem jezeru : diplomsko delo
 31. Zdenka Kidrič: Bolnišnica kot nastanitveni objekt : diplomsko delo
 32. Janja Gajser: Razvoj turizma v občini Rače-Fram : diplomsko delo
 33. Saška Založnik: Adrenalinska in ostala športno-rekreativna ponudba Športnega centra Pohorje na Mariborskem Pohorju : diplomsko delo
 34. Breda Kovač: Faktorji vpliva na obisk gostov v nizkocenovnih gostinskih lokalih : diplomsko delo
 35. Nika Droljc: Analiza ponudbe Term Snovik z vidika zadovoljstva uporabnikov : diplomsko delo
 36. Tadeja Atelšek: Prireditve v turistični ponudbi Velenja : diplomsko delo
 37. Tina Fornazarič: TERORIZEM, KOT GROŽNJA TURIZMU
 38. Adrijana Kumer: ZAKONSKI OKVIR ZA OPRAVLJANJE TURIZMA NA KMETIJI
 39. Matjaž Kerle: POTENCIAL ZA RAZVOJ IZBRANIH ZVRSTI TURIZMA V OBČINI KRŠKO
 40. Ana Jutriša: PREDLOG NOVEGA KONCEPTA TRŽENJA, TEMELJEČEGA NA MREŽENJU, ZA IZBRANO SLOVENSKO DESTINACIJO
 41. Petra Langbauer: PREDLOG MARKETINŠKEGA NAČRTA ZA PROJEKT ˝DRAVA KOT PRILOŽNOST˝
 42. Viktorija Časar: ANALIZA IN PRIMERJAVA E-POSLOVANJA IZBRANIH HOTELSKIH PODJETIJ
 43. Aleš Ekselenski: ANALIZA PONUDBE EKOLOŠKEGA TURIZMA V SLOVENIJI NA PRIMERU EKOLOŠKE TURISTIČNE KMETIJE
 44. Tanja Vnučec: PRIMERJAVA DVEH ZDRAVILIŠČ-TERME ROGAŠKA IN TERME TUHELJ
 45. Urška Vodlan: KAKOVOST ZAPOSLENIH V POTOVALNIH AGENCIJAH V SLOVENIJI
 46. Klavdija Erjavc: DEDIŠČINSKA PREHRANA V PONUDBI GOSTINSKIH OBRATOV NA OBMOČJU SLOVENSKE BISTRICE
 47. Ksenija Krnjaić: ZDRAVSTVENI TURIZEM
 48. Monika Stöckl: VLOGA INFORMACIJSKIH TOČK V TURIZMU
 49. Milena Sagadin: ANALIZA UVAJANJA MEDNARODNEGA RAČUNOVODSKEGA STANDARDA USALI V HOTELIH NA SLOVENSKEM
 50. Andreja Klukej: PONUDBA PODEŽELSKEGA TURIZMA V POSAVJU
 51. Nataša Kelenc: PRIMERJAVA IN BENCHMARKING ANALIZA SPLETNIH STRANI TERM
 52. Jernej Lubej: MOŽNOSTI UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V TURIZMU
 53. Maja Planšak: PRIMERJALNA ANALIZA WELLNESS PONUDBE DVOJE HOTELOV
 54. Rok Toplak: PREDLOG ZA UREDITEV EKOLOŠKE APARTMAJSKE ENOTE Z LASTNO SONČNO ELEKTRARNO
 55. Barbara Romih: PRIMERJALNA ANALIZA MANAGEMENTA DVOJE NARODNIH PARKOV
 56. Mojca Breznik: PREDLOG ZA IZBOLJŠANJE SMUČARSKE PONUDBE NA MARIBORSKEM POHORJU
 57. Tjaša Korenčan: RAZVOJ KONCEPTA VZORČNEGA EKOHOTELA V SLOVENIJI
 58. Aleksandra Kraner: PRIMERJAVA ZDRAVILIŠKO TURISTIČNE PONUDBE DVOJE TERM
 59. Iztok Debevec: OBLIKOVANJE TURISTIČNE DESTINACIJE
 60. Janja Šašek: Ponudba Hotela Grad Otočec s ponudbo drugih slovenskih gradov, združenih v luksuzni turistični aranžma : diplomsko delo
 61. Helena Koren: Informacijski sistemi za CRM v turizmu : diplomsko delo
 62. Saša Horvat: Promocija tržne znamke Krajinskega parka Goričko : diplomsko delo
 63. Nataša Novak Petelin: Tržno komuniciranje v Termah Maribor d.d. : diplomsko delo
 64. Nina Lesar Grmič: Predlog za ponovno oživitev mestnega hotela v Ormožu : diplomsko delo
 65. Mojca Svetičič: Marketinški načrt za Stari grad Celje : diplomsko delo
 66. Marjeta Vinšek: Potovanje po slovenski Koroški : diplomsko delo
 67. Nika Kordiš: Predlog prenove Graščine Gorica v mladinski hotel : diplomsko delo
 68. Eva Melita Kušej: Ekoturizem kot priložnost razvoja Prekmurja : diplomsko delo
 69. Blanka Ravnikar: Vključevanje verskega turizma v kulturno turistično ponudbo Slovenije : diplomsko delo
 70. Maja Kos: Tržno komuniciranje Zavoda za turizem Maribor : diplomsko delo
 71. Tina Šenekar: Incentive potovanje kot oblika nematerialnega nagrajevanja zaposlenih : diplomsko delo
 72. Iša Marovt: Predlog ustanovitve družinskega parka v Podčetrtku : diplomsko delo
 73. Polonca Rozoničnik: Prenova hotela Bellevue na Mariborskem Pohorju : diplomsko delo
 74. Marija Vodenik: Strategija trajnostnega razvoja turizma v Benediktu in na Sveti Ani : diplomsko delo
 75. Andreja Pungartnik: Interni marketing v Termah Dobrna : diplomsko delo
 76. Mojca Savicki: Načrtovanje celoletne turistične ponudbe v Občini Ruše : diplomsko delo
 77. Anja Štruclj: Visokogorske kmetije v trajnostnem razvoju Solčavskega : diplomsko delo
 78. Aleš Mastnak: Pospeševanje prodaje in oglaševanje Restavracije Golovec : diplomsko delo
 79. Metka Plohl: Človeški viri pri razvoju turizma na podeželju na Štajerskem : diplomsko delo
 80. Duška Milovanović: Model destinacijskega managementa mesta Celje z okolico : diplomsko delo
 81. Andreja Majhenič: Analiza pogojev za uvedbo bio-hotela v Sloveniji : diplomsko delo
 82. Janja Pihler: Pokrajinski muzej Ptuj kot del tustistične ponudbe Ptuja : diplomsko delo
 83. Aleksandra Ornik: Analiza načrtovanja zaposlenih v Termah Ptuj d.o.o. : diplomsko delo
 84. Tomaž Petek: Priprava in organizacija trekinga okoli pogorja Anapurn : diplomsko delo
 85. Gabrijela Tadić: Možnosti razvoja Velenja v športno-turistično središče : diplomsko delo
 86. Tanja Gunzek: Interni marketing v gostinski verigi Štorman : diplomsko delo
 87. Urška Kariž: Tradicionalna kuhinja v sodobni turistični ponudbi slovenske Istre : diplomsko delo
 88. Jona Bale: Grad Gornja Radgona v turistični ponudbi mesta : diplomsko delo
 89. Urška Kitek: Igralništvo v Sloveniji - strateško vedenje Igralnega salona Rubin : diplomsko delo
 90. Jasmina-Marija Vugdalić: Športni turizem na primeru podjetja BIP iz ZDA : diplomsko delo
 91. Urška Selič: Kulturni turizem v občini Laško : diplomsko delo
 92. Saša Žula: Tržno komuniciranje na primeru adrenalinskega športa Zorbing : diplomsko delo
 93. Nataša Pustišek: Možnosti turistične ponudbe v občini Podčetrtek : diplomsko delo
 94. Matevž Koce: Možnosti razvoja turizma v Poljanski dolini ob Kolpi : diplomsko delo
 95. Evgen Uršič: Politika tržnega komuniciranja v Termah Čatež : diplomsko delo
 96. Maja Mrðenović: Izobraževanje zaposlenih v družbi Relax Turizem d.o.o. : diplomsko delo
 97. Helena Pogelšek: Varstvo okolja na igrišču za golf Ptuj : diplomsko delo
 98. Barbara Gošnjak: Predlog integralne turistične ponudbe v Oplotnici in okolici : diplomsko delo
 99. Monika Plavčak: Naravna in kulturna dediščina v turistični ponudbi Kozjanskega : diplomsko delo
 100. Marta Vehovar: Kakovost storitev in načrtovanje investicije v Termah Olimia d.d. : diplomsko delo
 101. Saša Šiker: Razvoj izletniškega turizma v občini Lenart : diplomsko delo
 102. Žužana Šeruga: Trženje v Termah Lendava : diplomsko delo
 103. Kristina Oderlap: Vpletanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo Slovenske Bistrice : diplomsko delo
 104. Irena Kitak: Podeželski turizem v upravni enoti Šmarje pri Jelšah : diplomsko delo
 105. Katja Lednik: Prenova organizacije kot vir konkurenčne prednosti za Zdravilišče Laško : diplomsko delo
 106. Simona Orthaber: Obvladovanje stresa v delovnem okolju : diplomsko delo
 107. Peter Bratina: Trženje kongresne ponudbe : diplomsko delo
 108. Aleksandra Šturm: Tržno komuniciranje v Zdravilišču Strunjan : diplomsko delo
 109. Erna Bezjak: Primer načrtovanja potovanja za ljudi s telesno okvaro : diplomsko delo
 110. Vesna Pisnik: Ponudba in razvojne možnosti turističnih kmetij na Goričkem : diplomsko delo

Druga dela (4)

 1. Borut Milfelner, Sonja Sibila Lebe: Gastronomija - bistvena prvina turistovega doživljanja destinacije
 2. Turistični leksikon
 3. Medicinski turizem
 4. Dr. Sonja Sibila Lebe
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici