| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Jasmina Mavrič: POSTAVITEV SISTEMA INDIKATORJEV ZA MERJENJE USPEŠNOSTI RAZVOJA MESTA
 2. Gorazd Justinek: MODEL EKONOMSKE DIPLOMACIJE SLOVENIJE

Magistrska dela (7)

 1. Anja Mladovan: VPLIV REGIJSKE BLAGOVNE ZNAMKE NA FUNKCIONALNO POVEZOVANJE OBČIN
 2. Štefka Videčnik: Analiza konkurenčnosti slovenske živilskopredelovalne industrije ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo : magistrsko delo
 3. Danilo Špindler: Izzivi trgovanja z električno energijo v Evropski uniji in Sloveniji : magistrsko delo
 4. Tanja Sedej: Uporabnost severnoirskega modela za internacionalizacijo malih in srednjih podjetij v Sloveniji : magistrsko delo
 5. Petra Grah: Oblikovanje strateških razvojnih vidikov mest : magistrsko delo
 6. Uroš Kralj: Analiza zunanjetrgovinske politike Evropske unije na primeru trgovine z azijskimi državami : magistrsko delo
 7. Ivanka Flajžer: Stres in izgorelost na delovnem mestu srednješolskih učiteljev v Sloveniji in drugih državah Evropske unije : magistrsko delo

Diplomska dela (106)

 1. Damijan Pezdiček: PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA TURČIJE V EU
 2. Alja Pavletič: OECD-JEV INDEKS BOLJŠEGA ŽIVLJENJA
 3. Tatjana Brumec: Ženske managerke - neizkoriščen potencial v mednarodnem managementu : diplomsko delo
 4. Katja Ozimic: Vpliv distance moči na odnos v razmerju med centralo in podružnico v multinacionalnih podjetjih štirih držav : diplomsko delo
 5. Alenka Merhar: Doseganje mednarodne konkurenčnosti mest z oblikovanjem strateških razvojnih dokumentov : diplomsko delo
 6. Martina Kraner: Pogajanja o trgovini s kmetijskimi proizvodi v WTO : diplomsko delo
 7. Mirjana Veranič: Vloga gospodarske diplomacije Slovenije pri pospeševanju in spodbujanju slovensko-črnogorskih ekonomskih odnosov : diplomsko delo
 8. Ines Fabič: Vpliv empatije in kulture na komunikacijo : diplomsko delo
 9. Bernarda Zver: Etika v mednarodnem poslovanju : diplomsko delo
 10. Gregor Bavčar: Vpliv evropskih integracijskih procesov na oblikovanje trgovinskih politik v tranzicijskih ekonomijah : diplomsko delo
 11. Anja Mladovan: Strateško-razvojni vidik financiranja občin v Sloveniji : delo diplomskega seminarja
 12. Maja Mavsar: Primerjalna analiza nadomestil v evropskih državah z jedrskimi objekti : diplomsko delo
 13. Otmar Fafulić: WTO in regionalne ekonomske integracije s poudarkom na EU : diplomsko delo
 14. Monika Gostenčnik: Novejši trgovinski spori med EU in ZDA : diplomsko delo
 15. Urška Krajnc: DOSEGANJE CILJEV TRAJNOSTNE RASTI V EU IN SLOVENIJI
 16. Leonida Šnajder: VPLIV KULTURE NA PROCES POGAJANJ NA PRIMERU KITAJSKE
 17. Mateja Poredoš: POMEN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZA KONKURENČNOST REGIJE-PRIMER STEIRISCHES VULKANLAND
 18. Petra Poredoš: SKUPNA ZUNANJETRGOVINSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU KEMIČNIH, FARMACEVTSKIH IN KOZMETIČNIH IZDELKOV
 19. Grega Zrimšek: VPLIV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NA KREPITEV KONKURENČNOSTI PODJETJA HENKEL
 20. Anja Zupanc: INSTRUMENTI ZUNANJETRGOVINSKE POLITIKE EU DO DRŽAV GCC
 21. Jernej Kunčič: STRATEGIJA VSTOPA PODJETJA NA HRVAŠKI IN SRBSKI TRG S PRIMEROM
 22. Vitomil Protner: PRIMERJAVA DRUGEGA STEBRA POKOJNINSKEGA SISTEMA SLOVENIJE IN ŠVICE
 23. Polona Podkrajšek: Kulturne vrednote kot dejavnik za uspešnost gospodarstev - primer ZDA, Japonske, Nemčije in Francije : diplomsko delo
 24. Branka Močnik: Kultura kot pomemben dejavnik uspešnih pogajanj v kitajskem poslovnem okolju : diplomsko delo
 25. Tjaša Jelenko: Skupna zunanjetrgovinska politika Evropske unije do držav ACP : diplomsko delo
 26. Maja Božinović: Necarinske ovire na notranjem trgu Evropske unije : primer blagovne menjave Slovenije s Portugalsko
 27. Darja Štorman: Globalizacija in novi regionalizem : diplomsko delo
 28. Andreja Skuk Tone: Nadaljni razvoj Evropske unije : diplomsko delo
 29. Helena Kovačec: Primerjava operativnega in finančnega leasinga v mednarodnem poslovanju : diplomsko delo
 30. Barbara Gajšek: Razvoj bodočih gospodarskih odnosov EU z državami ACP : diplomsko delo
 31. Mateja Šenveter: Analiza smotrnosti varovanja intelektualne lastnine na tržiščih EU : diplomsko delo
 32. Matjaž Gorinšek: Spremembe ekonomskih odnosov med Slovenijo in Bosno in Hercegovino po vstopu Slovenije v Evropsko unijo : diplomsko delo
 33. Cvetka Kovač: Primerjava poslovnih kultur držav članic EU : diplomsko delo
 34. Damjan Trost: Vpliv globalizacije na storitve mobilne telefonije s primerom : diplomsko delo
 35. Sašo Veligošek: Globalizacija in majhno odprto gospodarstvo : diplomsko delo
 36. Andreja Črnčič: Pogajanja o trgovini s kmetijskimi proizvodi v WTO : diplomsko delo
 37. Polona Zajc: Pomen delovanja CEFTE po širitvi EU : diplomsko delo
 38. Matjaž Petek: Skupna zunanjetrgovinska politika Evropske unije v sektorju ladjedelništvo : diplomsko delo
 39. Anita Popič: Tehnične ovire v mednarodni trgovini : diplomsko delo
 40. Matej Zafošnik: Omejevanje uvoza zaradi uravnoteženja plačilne bilance po zakonodaji Svetovne trgovinske organizacije : diplomsko delo
 41. Ondina Radešič: Trgovina EU s prehrambenimi in ribiškimi proizvodi : diplomsko delo
 42. Slavica Črešnik: Koalicije v pogajanjih EU : diplomsko delo
 43. Alenka Golubič: Skupna zunanjetrgovinska politika EU do držav članic Gulf Cooperation Council : diplomsko delo
 44. Mirko Vaupotič: Skupna zunanjetrgovinska politika Evropske unije v sektorju neželeznih kovin : diplomsko delo
 45. Katja Baruca: Mreža Euro Info Centrov kot pomoč malim in srednjim podjetjem : diplomsko delo
 46. Ana Dujmović: Internacionalizacija slovenskih podjetij z neposrednimi investicijami na primeru Prevent d.d. : diplomsko delo
 47. Sandra Zupanc: Vpliv kulture na marketinško komuniciranje v državah članicah Evropske unije : diplomsko delo
 48. Karmen Razlag: Razvoj mednarodne trgovine in trgovinskih institucij : diplomsko delo
 49. Branka Ostić: Vpliv terorizma na svetovno gospodarstvo : diplomsko delo
 50. Stanko Opalič: Analiza strategije nastopa podjetja Gorenje na ruskem trgu : diplomsko delo
 51. Lidija Horvat: Možnosti poslovanja podjetja Galex na avstrijskem trgu : diplomsko delo
 52. Anita Gjerek: Izvajanje Intrastata v Republiki Sloveniji : diplomsko delo
 53. Jasmina Kocjančič: Pomen vstopa v Evropsko unijo s poslovnega vidika srednje velikega podjetja : diplomsko delo
 54. Maja Jeršič: Kompleksnost širitve Evropske unije proti vzhodu s poudarkom na socialni dimenziji : diplomsko delo
 55. Natalija Ivnik Mlasko: Prisotnost multinacionalnih družb in gospodarski razvoj - primerjava Slovenije in drugih evropskih dežel v tranziciji : diplomsko delo
 56. Rok Podlesnik: Ukrepi proti nedovoljenemu subvencioniranju kot instrument skupne zunanjetrgovinske politike EU : diplomsko delo
 57. Boris-Nicolas Erjavec: Diplomatsko-konzularna predstavništva kot sredstvo ekonomske diplomacije : diplomsko delo
 58. Domen Ranca: Čezmejno sodelovanje avstrijske Štajerske in severovzhodne Slovenije v okviru regionalne politike EU : diplomsko delo
 59. Teja Bone: Splošna shema preferencialov EU : diplomsko delo
 60. Daša Lukas: Ženske in management - poudarek na razvoju kariere in delovanju v mednarodnem prostoru : diplomsko delo
 61. Jasmina Jevtić: Poenostavljanje trgovine: koristi za podjetja : diplomsko delo
 62. Uroš Živic: Omejitveni ukrepi za vhodne NTI v državah OECD : diplomsko delo
 63. Andreja Knok: Vloga Evropskega socialnega sklada v Sloveniji pri prilagajanju aktivne politike zaposlovanja evropski ravni : diplomsko delo
 64. Andreja Drevenšek: Uvozna dovoljenja in WTO : diplomsko delo
 65. Mateja Pikl: Neposredne investicije v tujini ter projekt ustanovitve podjetja v Nemčiji : diplomsko delo
 66. Jurij Preskar: Teorija in praksa integracijskih procesov v Severni Ameriki : diplomsko delo
 67. Andrej Črešnar: Nastanek novih pogojev gospodarjenja v procesu globalizacije in odziv multinacionalnih podjetij : diplomsko delo
 68. Živana Hohnjec: Trgovanje s storitvami v globalni ekonomiji : diplomsko delo
 69. Špela Jazbec: Instrumenti skupne zunanjetrgovinske politike v Evropski uniji s poudarkom na odstranjevanju trgovinskih ovir : diplomsko delo
 70. Avni Sejfuli: Analiza ekonomskih odnosov med Slovenijo in Italijo s poudarkom na maloobmejnem prometu in regionalizaciji : diplomsko delo
 71. Mitja Hrovatin: Italijanski gospodarski interesi v Evropi in Sredozemlju : diplomsko delo
 72. Sergeja Marjanovič: Odnosi med EU in Japonsko z vidika kulturnih razlik : diplomsko delo
 73. Aljoša Čižman: Investicije slovenskih podjetij v tujini na primeru Mercator-H, d.o.o. : diplomsko delo
 74. Tanja Šebjanič: Zunanjetrgovinski mehanizmi v skupni kmetijski politiki EU za meso in mesne izdelke na primeru Pomurke mesne industrije d.d. : diplomsko delo
 75. Dejan Selišek: Strategija Evropske unije do globalizacije : diplomsko delo
 76. Janja Ribaš: Gospodarske implikacije globalizacije visokošolskega izobraževanja : diplomsko delo
 77. Erik Žnidaršič: Proces globalizacije in evropske gospodarske integracije : diplomsko delo
 78. Marina Kranjčec: Opredelitev in klasifikacija necarinskih ovir : diplomsko delo
 79. Miljana Rejec: Zunanjetrgovinska zaščitna politika Slovenije in približevanje EU : diplomsko delo
 80. Gordana Džankić: Mednarodne pogodbe in sporazumi ter njihova vloga pri vključevanju Slovenije v Evropsko unijo : diplomsko delo
 81. Renata Štefanec: Primerjava Slovenije in Avstrije z vidika kulturnih razlik - primer podjetja 'dm' : diplomsko delo
 82. Marko Štingl: Skupna zunanjetrgovinska politika EU v sektorju storitev : diplomsko delo
 83. Marko Rančigaj: Izkoriščenost potenciala lesne biomase Republike Slovenije z mednarodnega vidika : diplomsko delo
 84. Matej Vukmanič: Skupna zunanjetrgovinska politika EU do Azije in Avstralije : diplomsko delo
 85. Matejka Ahčin: Internacionalizacija visokošolskega izobraževanja v kontekstu usposabljanja kadrov za novo razvojno paradigmo : diplomsko delo
 86. Marija Marina Čekeliš: Vpliv vstopa Slovenije v Evropsko unijo na nedovoljen promet z drogami : diplomsko delo
 87. Rada Gluvič: Skupna zunanjetrgovinska politika EU do držav EFTA : diplomsko delo
 88. Urška Krajnc: Letni razgovori v teoriji in praksi v podjetju : diplomsko delo
 89. Mojca Ferluga: Reorganizacija Carinske uprave Republike Slovenije zaradi vstopa RS v EU : diplomsko delo
 90. Nina Hladin: Instrumenti skupne zunanjetrgovinske politike Evropske unije: protidumpinški ukrepi : diplomsko delo
 91. Martin Hribar: Urejenost svetovnega trga velikih potniških letal v WTO, OECD in EU : diplomsko delo
 92. Tatjana Močenik: Vpliv različnih kultur na mednarodno poslovanje na primeru Mehike in Japonske : diplomsko delo
 93. Ludvik Vouk: Pomen interesnih skupin v EU za Slovenijo s posebnim poudarkom na področju skupne zunanjetrgovinske politike : [diplomsko delo]
 94. Marko Krivec: Skupna zunanjetrgovinska politika Evropske unije na področju jeklarstva : diplomsko delo
 95. Bogdan Vovk: Sejemska dejavnost v Sloveniji po vstopu v EU - primer podjetja Celjski sejem : diplomsko delo
 96. Urška Krajnc: Vpliv necarinskih ovir na izvoz slovenskih izdelkov na trg Evropske unije : diplomsko delo
 97. Bojana Kavčič: Odstranjevanje trgovinskih ovir kot instrument skupne zunanjetrgovinske politike EU : diplomsko delo
 98. Boštjan Ancel: Vpliv vstopa Slovenije v Evropsko unijo na špedicijsko dejavnost v Sloveniji : diplomsko delo
 99. Vanja Titan: Poslovni protokol v mednarodnem poslovanju : diplomsko delo
 100. Nina Pangerl: Nacionalno specifični ukrepi zunanjetrgovinske politike Kraljevine Španije : diplomsko delo
 101. Aleksandra Krofič: Mednarodne migracije v svetovnem gospodarstvu s poudarkom na EU : diplomsko delo
 102. Predrag Maksimović: Oblike vstopa na makedonski trg s primerom : diplomsko delo
 103. Mateja Leskovec: Zunanjetrgovinski sporazumi kot instrument zunanjetrgovinske politike : diplomsko delo
 104. Darja Gril Trivan: Vpliv širitve Evropske unije na oblikovanje skupne evropske politike do razvojnega sodelovanja : diplomsko delo
 105. Andrej Dobnikar: Vsebina info-portala za slovenske izvoznike : diplomsko delo
 106. Nina Plaskan: Strategije internacionalizacije poslovanja podjetja Merkur : diplomsko delo

Druga dela (10)

 1. Vito Bobek, Anita Maček, Sarah Anna Bradler, Tatjana Horvat: How to reduce discrimination in the workplace
 2. Martha Cantú Cavada, Vito Bobek, Hazbo Skoko, Anita Maček: Cultural foundations of female entrepreneurship in Mexico
 3. Romana Korez-Vide, Patrick Voller, Vito Bobek: Foreign direct investment location choice factors
 4. Petra Grah, Vito Bobek: Strateško načrtovanje gospodarskega razvoja mest in regij
 5. Milan Zver, Tjaša Živko, Vito Bobek: Is there a gap in economic culture between EU countries and the transition economies?
 6. Miroslav Rebernik, Karin Širec, Polona Tominc, Dijana Močnik, Barbara Bradač Hojnik, Romana Korez-Vide, Tjaša Štrukelj, Lidija Hauptman: Razvojni potenciali slovenskega podjetništva
 7. Tjaša Živko, Milan Zver, Vito Bobek: Kultura v kontekstu ekonomije : študije in raziskave
 8. Romana Korez-Vide, Vesna Čančer, Vito Bobek: Globalization measurement as a management tool
 9. Štefka Gorenak, Vito Bobek: Implementation of total responsibility management into corporate strategy
 10. Miroslav Rebernik, Karin Širec, Polona Tominc, Dijana Močnik, Mojca Duh, Matej Rus, Barbara Bradač Hojnik, Katja Crnogaj, Jožica Knez-Riedl, Romana Korez-Vide, Tjaša Štrukelj, Jernej Belak, Zoran Stamenčić: Vrzeli slovenskega podjetniškega okolja : slovenski podjetniški observatorij 2009/10
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici