| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Jelena Horvat: Relationship between knowledge management information solutions and human resource management in IT companies
 2. Helena Blažun: Vključevanje starostnika v računalniško podprto mreženje

MSc theses (93)

 1. Dario Šmigoc: Uporaba napovedovalnikov v kontrolingu
 2. Matej Zlodej: PRIMERJALNA ANALIZA TRADICIONALNEGA IN SPLETNEGA MARKETINGA
 3. Anja Ferenčak: E-RAČUNI V VELIKEM PODJETJU
 4. Mitja Potočnik: NAČRTOVANJE IN UVAJANJE APLIKACIJE CRM NA PRIMERU ZAVAROVALNICE
 5. Primož Rok Puppis: PRIMERJALNA ANALIZA CRM REŠITEV V OBLAKU POVEZANIH Z DRUŽBENIMI OMREŽJI
 6. Nejc Iljevec: PRIMERJALNA ANALIZA UVEDBE ENOTNEGA EVRO PLAČILNEGA OBMOČJA MED SLOVENIJO IN BELGIJO
 7. Jana Medved: BIG DATA TEHNOLOGIJE ZA ANALIZO VELIKE KOLIČINE POSLOVNIH PODATKOV
 8. Anja Barber: POSLOVNI POTENCIALI GOOGLE APPS IN OFFICE 365 PISARNIŠKIH REŠITEV V OBLAKU
 9. Tadeja Leskovar: THE PROJECT OF IMPLEMENTING AN ERP SOLUTION INTO A SMALL BUSINESS
 10. Katja Črnko: CRM KOT INFORMACIJSKA PODPORA MOBILNI PRODAJI
 11. Suzana Vršnak: E-POSLOVANJE B2C: ANALIZA UPORABE E-TRGOVIN V SLOVENIJI
 12. Barbara Majcen: DIFUZIJA INOVACIJ E-POSLOVANJA V DRŽAVNI UPRAVI - SOODVISNOST VLADNIH INSTITUCIJ
 13. Jerneja Kušenić: KOMUNICIRANJE S ŠTUDENTI PREKO DRUŽBENIH OMREŽIJ-PRIMER KOMUNIKACIJE S ŠTUDENTI NA SMERI ELEKTRONSKO POSLOVANJE TER MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA NA EKONOMSKO POSLOVNI FAKULTETI UNIVERZE V MARIBORU
 14. Maja Duh: DEJAVNIKI USPEŠNOSTI SPLETNE TRGOVINE NA PRIMERU PODJETJA ZOO MARKET REX
 15. Marko Brvar: POSLOVNI POTENCIALI POENOTENJA KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ NA PRIMERU PODJETJA ELEKTRO MARIBOR
 16. Tea Janez: VPLIV ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA NA POSLOVNE MODELE
 17. Matjaž Petek: ELEKTRONSKE TRŽNICE ZA POTROŠNIKE
 18. Mateja Ramšak: KAKOVOST E-BANČNIH STORITEV IN ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV Z E-BANČNIMI STORITVAMI
 19. Nina Potočin: Dejavniki uspešnosti uvajanja poslovno informacijskih rešitev v mednarodnem podjetju
 20. Mateja Osterc: VKLJUČEVANJE E-RAČUNOV IN NJIHOV VPLIV NA ELEKTRONSKE PLAČILNE SISTEME
 21. Ana Iršič: ZADOVOLJSTVO S CELOVITIMI INFORMACIJSKIMI REŠITVAMI IN NJIHOVIM UVAJANJEM NA PRIMERU PODJETJA PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA D.O.O.
 22. Maja Grušovnik: RAZVOJ IN UVAJANJE BANČNIH STORITEV MOBILNEGA BANČNIŠTVA V POSLOVNE BANKE
 23. Evghenii Stoianov: POSLOVNI VIDIKI RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU
 24. Nina Jambrec: UPRAVLJANJE SPREMEMB V INFORMATIKI
 25. Irena Forštnarič: UVEDBA REŠITVE CRM NA PRIMERU EKONOMSKO-POSLOVNE FAKULTETE
 26. Luka Prah: MANAGEMENT PROJEKTOV UVAJANJ POSLOVNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV CRM
 27. Rebeka Babič: UVEDBA DOKUMENTNEGA SISTEMA V PROZIVODNEM PODJETJU
 28. Irena Šišovska Klančnik: KAKOVOST BANČNIH PORTALOV NA PRIMERU BANK V MAKEDONIJI
 29. Dejan Pecko: SPREMINJANJE VLOGE DIREKTORJA INFORMATIKE V PODJETJU
 30. Maja Čeh: PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA TRŽENJA ZAVAROVANJ NA PRIMERU ZAVAROVALNICE MARIBOR IN GENERALI
 31. Sašo Djordjević: PRIMERJALNA ANALIZA POSLOVNIH MODELOV SPLETNIH TRGOVIN
 32. Mateja Vidic: RAZVOJ POSLOVNE INFORMACIJSKE REŠITVE Z ACCESS-OM NA PRIMERU PODJETJA INPLET PLETIVA D.O.O.
 33. Borut Vodušek: BREZSTIČNI MOBILNI PLAČILNI SISTEMI Z UPORABO TEHNOLOGIJE NFC
 34. Simona Žekš: UVAJANJE STORITEV V OBLAKU NA PRIMERU STORITEV LIVE@EDU
 35. Marko Bauman: POVEZOVANJE DRUŽBENIH OMREŽIJ IN REŠITEV ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI (CRM)
 36. Suzana Lešnik Potočnik: IMPLEMENTACIJA IN UPORABA INFORMACIJSKE REŠITVE CRM NA PRIMERU ZALOŽNIŠKEGA PODJETJA
 37. Sebastjan Slavič: UPRAVLJANJE IN DIGITALIZACIJA DOKUMENTACIJE V RAČUNOVODSKEM SERVISU
 38. Maja Dolamič: UVEDBA CRM REŠITVE V PROIZVODNO PODJETJE NA PRIMERU PODJETJA ROTO D.O.O.
 39. Tadej Horvat: MODEL VAROVANJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V SREDNJE VELIKEM PODJETJU
 40. Darija Štemberger: PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH PORTALOV SLOVENSKIH ZAVAROVALNIC
 41. Simona Kovše: VKLJUČEVANJE PODJETJA NA E-TRŽNICO
 42. Matej Ojsteršek: VLOGA SOCIALNIH OMREŽIJ V POSLOVNEM OKOLJU
 43. Monika Mravljak: ELEKTRONSKO POSLOVANJE V MIKRO PODJETJU
 44. Jasmina Sinkar: MODELI IN TEHNOLOGIJE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA
 45. Tanja Dolamič: REŠITVE IN TEHNOLOGIJE MOBILNEGA MARKETINGA
 46. Nataša Robar: KLJUČNI DEJAVNIKI UPORABE E-PLAČILNIH SISTEMOV BANK V PODJETJIH
 47. Patricija Žavcer: UVEDBA SPLETNE TRGOVINE NA PRIMERU PODJETJA GSM APARATI D.O.O.
 48. Natalija Grager: PRENOVA SPLETNEGA BANČNIŠTVA NA PRIMERU NOVE KBM
 49. Niko Starman: INFORMACIJSKE REŠITVE ZA PODPORO POSLOVANJA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI
 50. Urška Korošec: Kakovost spletnih mest
 51. Lejla Gušmirović: ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE DOKUMENTOV V PROCESIH Z UPORABO ODPRTOKODNIH REŠITEV
 52. Martina Založnik: INTEGRACIJA E-DOKUMENTOV V CELOVITE POSLOVNE INFORMACIJSKE REŠITVE
 53. Sebastjan Mavrič: ANALIZA KRITIČNIH DEJAVNIKOV USPEHA UVAJANJA SAP V MEDNARODNEM TRGOVSKEM PODJETJU
 54. Simona Sternad Zabukovšek: Primerjalna analiza kritičnih dejavnikov uspeha uvajanja celovitih informacijskih rešitev z vidika faz in z vidika metod uvajanja : magistrsko delo
 55. Boštjan Krajnc: Portali in njihovo uvajanje v organizacijah na primeru upravljanja znanja : Magistrsko delo
 56. Jure Mugerle: Načrtovanje in uvajanje informacijske podpore za upravljanje odnosov s strankami v bankah : magistrsko delo
 57. Iztok Čegovnik: Informacijski sistemi za podporo organizacijskega učenja : magistrsko delo
 58. Janez Bauer: Prenova in informatizacija poslovnih procesov laboratorijske dejavnosti v zdravstvu : magistrsko delo
 59. Drago Perc: Povezovanje CMMI in COBIT metode v metodo izdelave ali naročanja programske opreme : magistrsko delo
 60. Borut Štumberger: Strateška tehnološka platforma kot poslovni izziv : magistrsko delo
 61. Suzana Bračič: Intranet kot orodje interne komunikacije : magistrsko delo
 62. Janko Širec: Poslovna vrednost e-poslovanja na ravni lokalne skupnosti : magistrsko delo
 63. Andreja Stojković: Management prenove informacijskih sistemov v javnem zavodu : magistrsko delo
 64. Gregor Krsmanović: Regulacija trga elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji : magistrsko delo
 65. Katja Kovač: Prenova poslovanja z rešitvijo SAP na primeru trgovinskega podjetja : magistrsko delo
 66. Uroš Škrubej: Uporaba odprtokodnih rešitev v spletnih trgovinah malih podjetij : magistrsko delo
 67. Uroš Beočanin: Strateški management za upravljanje odnosov s strankami v farmacevtskih podjetjih : magistrsko delo
 68. Gregor Gazvoda: Management neprekinjenega zagotavljanja informacijskih storitev na osnovi ITIL priporočil in standarda BS 25999 : magistrsko delo
 69. Dejan Verdnik: Raziskava zrelosti sistemov poslovnega obveščanja v Sloveniji : magistrsko delo
 70. Andreas Kocbek: Management varnosti informacijskih sistemov v srednje veliki zavarovalnici : magistrsko delo
 71. Zdenko Deželak: Uporaba e-dokumentov in e-arhiviranja v modelih e-poslovanja : magistrsko delo
 72. Marko Stoilkovič: Arhitektura informacijskega sistema za upravljanje Solventnosti II v zavarovalnicah : magistrsko delo
 73. Uroš Jager: Model dolgoročnega planiranja v oskrbni verigi : magistrsko delo
 74. Uroš Žohar: Poslovni potenciali spletnih iskalnikov na področju marketinga
 75. Blaž Skok: PRIMERJALNA ANALIZA POSLOVNIH POROČIL V CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITVAH MS DYNAMICS NAV IN SAP
 76. Benjamin Prah: PRIMERJALNA ANALIZA VARNOSTI ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V SLOVENSKIH BANKAH
 77. Anja Zager: UVAJANJE NOVEJŠIH RAZLIČIC SAP REŠITVE NA PRIMERU MODULA FINANC V PODJETJU GORENJE
 78. Olivera Novaković: E-IZOBRAŽEVANJE NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU
 79. Jurij Višnar: INTEGRACIJA TEHNOLOŠKIH REŠITEV ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE MED PARTNERJI
 80. Mihaela Lederhas: METODOLOGIJA IZBIRE CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE V BANKI
 81. Snežana Higl: VPLIVI SISTEMOV ZA SPREMLJANJE DOKUMENTOV NA BANČNO POSLOVANJE NA PRIMERU KREDITIRANJA GOSPODRSKIH DRUŽB
 82. Nataša Lorenčič: PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV Z UVEDBO REŠITVE SAP R/3 NA PODROČJU FINANC NA PRIMERU PODJETJA HIT ŠENTILJ
 83. Anamarija Avbar: INFORMATIZACIJA PROCESOV DAVČNE UPRAVE Z UVEDBO E-POSLOVANJA
 84. Ivan Kokol: VARNOST ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA IN UPORABA DIGITALNEGA PODPISA V JAVNI UPRAVI
 85. Vanja Butolo: KLJUČNI DEJAVNIKI USPEŠNOSTI SPLETNE TRGOVINE
 86. Jernej Gostečnik: Strateško načrtovanje informacijskih sistemov na področju hotelskega poslovanja
 87. Evgen Uršič: UVAJANJE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI V POSLOVNE PROCESE S POUDARKOM NA STRATEGIJAH VARNE HRAMBE E-DOKUMENTOV
 88. Anja Pregl: UVEDBA SPLETNE TRGOVINE V MALO PODJETJE
 89. Aleš Bezjak: UVAJANJE SPLETNEGA BANČNIŠTVA IN NJEGOV SPREJEM S STRANI KOMITENTOV
 90. Uroš Lorger: VPLIV ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA NA POSLOVNE MODELE V MALIH PODJETJIH
 91. Sabina Cokan: INFORMACIJSKA PRENOVA NABAVNEGA PODROČJA Z UVEDBO E-PODPRTEGA POSLOVANJA NA PRIMERU PODJETJA AERO
 92. Mitja Kopina: MANAGEMENT IT STORITEV S PRIPOROČILI ITIL V TELEKOMUNIKACIJSKEM PODJETJU
 93. Klavdija Halimić: AVTOMATIZACIJA IN MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV Z ORODJI PROIZVAJALCEV EMC IN IBM

BSc theses (557)

 1. Metka Belna: ELEKTRONSKO POSLOVANJE IN MOBILNE NAPRAVE
 2. Patricija Kidrič: BITCOIN DIGITALNA VALUTA
 3. Matjaž Medved: SPLETNI PORTALI
 4. Nataša Lešnik: POTENCIALI POVEZOVANJA SAP REŠITVE IN CRM REŠITVE NA PRIMERU PODJETJA GORENJE D.D.
 5. Simon Klavž: ELEKTRONSKI PLAČILNI PROMET
 6. Stanislav Brunčič: MNOŽIČNO ZUNANJE IZVAJANJE IN PRIMERJAVA POSLOVNIH MODELOV MNOŽIČNEGA ZUNANJEGA IZVAJANJA
 7. Andreja Močnik: NAČRTOVANJE IN UVAJANJE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
 8. Kris Varga: E-BORZNIŠTVO
 9. Ingrid Kreitner: POSLOVNE REŠITVE ZA MALA PODJETJA V OBLAKU NA PRIMERU SIMOBILOVE POPOLNE E-PISARNE
 10. Špela Zorinić: VAROVANJE INFORMACIJ PO STANDARDU SIST ISO/IEC 27001:2013 V ORGANIZACIJI
 11. Katja Dajčman: POMEN IN UPORABA SPLETNEGA PORTALA E - UPRAVA
 12. Laura Razdevšek: PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV SAP IN PANTHEON SE
 13. Aleksander Radovanović: PRIMERJALNA ANALIZA ERP SISTEMOV MED REŠITVAM SAP IN ORACLE
 14. Tadej Jevševar: RAZVOJ SPLETNE STORITVE IN MOBILNE APLIKACIJE »KIVI Q«
 15. Aljoša Drnovšek: E-BANČNIŠTVO IN POSLOVNA ETIKA
 16. Lidija Kukovec: VARNOSTNI VIDIKI UPORABE REŠITEV V OBLAKU
 17. Domen Terbuc: VARNOST ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
 18. Maja Romih: INTRANET PORTAL NA PRIMERU PODJETJA BRIHTEJA D.O.O.
 19. Jean Luc Bučar: VPLIV RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU NA POSLOVANJE
 20. Tomaž Jerebic: LASTNOSTI DOBRIH SPLETNIH STRANI NA PRIMERU PODJETJA EBAY
 21. Sabina Klobučar: PRIMERJAVA MICROSOFT DYNAMICS NAV Z REŠITVIJO PANTHEON
 22. Nina Lipovšek: VPLIV INFORMATIKE NA USPEŠNOST PODJETJA
 23. Jan Šentjurc: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO NA PRIMERU SKB BANKE D.D.
 24. Jerneja Bizjak: VKLJUČEVANJE KONCEPTOV INFORMACIJSKE DRUŽBE V EVROPSKO UNIJO
 25. Andrej Klemenc: POSLOVNI MODEL E - POSLOVANJA: E - KNJIGA
 26. Janja Ribič: SPLETNO TRŽENJE NA PRIMERU MOBILNIH OPERATERJEV
 27. Nina Strcaj: INFORMATIZACIJA PLAČILNEGA PROMETA JAVNIH UPORABNIKOV IN FINANČNE POSLEDICE ZLORAB LE-TEGA
 28. Miha Praunseis: INFORMATIZACIJA INTERNIH LOGISTIČNIH PROCESOV PROIZVODNEGA PODJETJA Z UVEDBO SISTEMA ZA SKLADIŠČNO POSLOVANJE
 29. Nina Črešnik: PRIMERJALNA ANALIZA REŠITEV MS DYNAMICS NAV IN PANTHEON TER NJUNEGA UVAJANJA
 30. Robert Ribič: NAČINI UPORABE SPLETNIH DRUŽBENIH OMREŽIJ ZA PROMOCIJO MALIH PODJETIJ
 31. Aleksander Klajderič: INFORMACIJSKA PODPORA MANAGEMENTA ZNANJA Z NOVIMI TEHNOLOGIJAMI
 32. Aleš Kramberger: ANALIZA PRIMEROV E-POSLOVNIH MODELOV
 33. Sehmedina Žunić: ZNAČILNOSTI DOBRIH SPLETNIH STRANI BANK NA IZBRANIH PRIMERIH
 34. Blaž Korošec: ANALIZA OBČINSKIH SPLETNIH MEST
 35. Petra Majcen: UVAJANJE E-RAČUNA IN E-ARHIVIRANJA NA PRIMERU MALEGA PODJETJA
 36. Robi Stepanovski: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO PREBIVALSTVA NA PRIMERU SKB BANKE
 37. Blaž Korotaj: SPLETNE REŠITVE ZA DIREKTNI MARKETING
 38. Mark Repnik: SPLETNO RAČUNOVODSTVO: PRIMER UVEDBE RAČUNOVODSKE REŠITVE MINI MAX V PODJETJU STANISLAVA REPNIK S.P.
 39. Matej Sladič: OBLIKOVANJE NABORA FUNKCIONALNIH POTREB PRI UVEDBI OZIROMA NADGRADNJI POSLOVNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA
 40. Barbara Klokočovnik: PRIMERJAVA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH TURISTIČNIH AGENCIJ S SPLETNIMI STRANMI IRSKIH TURISTIČNIH AGENCIJ
 41. Samo Lampret: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO
 42. Anja Plošnik: POSEBNOSTI PORTALOV ZA STAREJŠE NA PRIMERU PORTALA ZA POSREDOVANJE STORITEV
 43. Luka Kovačič: INTERNETNO BANČNIŠTVO IN NEVARNOSTI
 44. Petra Puklavec: VKLJUČEVANJE PODJETIJ V SPLETNA SOCIALNA OMREŽJA
 45. Staš Matoh: E - RAČUNI
 46. Simona Sukič: ANALIZA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH PONUDNIKOV EKOLOŠKIH IZDELKOV
 47. Dejan Prelog: SODOBNI SISTEMI CESTNINJENJA TER NJIHOVE PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI
 48. Sandi Podhostnik: TRENDI CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV
 49. Tadej Žižek: UVEDBA SPLETNEGA MESTA ZA MAJHNO PODJETJE NA PRIMERU AVTOPRALNICE ŽIŽEK
 50. Sara Knez: E - POMOČ IN E- SVETOVANJE V E - STORITVAH
 51. Gašper Kos: PODPORA MOBILNEGA POSLOVANJA S CELOVITIMI INFORMACIJSKIMI REŠITVAMI
 52. Bojana Ferlič: REŠITVE IN TEHNOLOGIJE ELEKTRONSKEGA PLAČEVANJA
 53. Štefan Gyergyek: PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV "MICROSOFT DYNAMICS NAV" IN "DATALAB PANTHEON"
 54. Tamara Srebot: PRIMERJAVA TURISTIČNIH SPLETNIH PORTALOV MED SLOVENIJO IN ŠPANIJO
 55. Dejan Bunšek: PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA BANČNIŠTVA PROBANKE IN NLB ZA PREBIVALSTVO
 56. Andreja Neubauer: TEHNOLOŠKA ZAŠČITA IN VARNOST E-POSLOVANJA V BANKI KOT ELEMENT OPERATIVNIH TVEGANJ
 57. Primož Grajfoner: SPLETNO IGRALNIŠTVO
 58. Nina Višnar: PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH MEST SPLETNIH KNJIGARN
 59. Jasmina Miklavc: INTEGRACIJA ELEKTRONSKIH PRODAJNIH POTI NA PRIMERU BANKE KOPER D.D.
 60. Mateja Klobasa: RAČUNALNIŠKA IZMENJAVA PODATKOV V NABAVI IN LOGISTIKI NA PRIMERU SREDNJE VELIKEGA PROIZVODNEGA PODJETJA
 61. Petra Žolger: INFORMACIJSKA REŠITEV ZA PODPORO RAČUNOVODSTVA V MALIH PODJETJIH NA PRIMERU REŠITVE ADAMSHOP
 62. Rok Tuš: INFORMATIZACIJA JAVNEGA SEKTORJA IN VPLIV NA JAVNE FINANCE
 63. Urška Jahn: STRATEŠKI VIDIKI UPORABE POSLOVNIH REŠITEV NA PRIMERU MICROSOFTOVIH TEHNOLOGIJ
 64. Nika Horvat: POSLOVNA UPORABNOST SPLETNIH ISKALNIKOV
 65. Kristijan Krajnc: MANAGEMENT UVAJANJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V PODJETJE
 66. Martin Knapič: E - ORODJA POSPEŠEVANJA SPLETNE PRODAJE KONČNIM UPORABNIKOM
 67. Tom Erznožnik: VARNOST INFORMACIJSKIH SISTEMOV IN RAČUNALNIŠKE ZLORABE
 68. Rene Kotnik: UPORABA RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU V PODJETJU NA PRIMERU GOOGLE APPS IN OFFICE 365
 69. Timi Hraš: UPORABA ODPRTOKODNIH REŠITEV V SPLETNIH TRGOVINAH NA PRIMERU PODJETJA ZOO MARKET REX
 70. Natalija Vinšek: PROJEKT UVAJANJA CRM REŠITVE V PODJETJE
 71. Sara Sarjaš: PRIMERJAVA SPLETNIH MEST NLB KLIKA IN SKB NET- A
 72. Milena Krajnc: DELOVANJE ERP REŠITEV V OKOLJU RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU NA PRIMERU KOPA ERP
 73. Denis Mehmedović: MOBILNO POSLOVANJE: PRIMERJALNA ANALIZA MOBILNIH APLIKACIJ OPERATERJEV ORANGE (ŠPA) IN SIMOBIL (SLO)
 74. Nataša Fošnarič: UVEDBA SISTEMA ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA V PODJETJE
 75. Maruška Dvoršak: PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV
 76. Suzana Kapun: IZBIRA CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE V SREDNJE VELIKEM MEDNARODNEM PODJETJU NA PRIMERU PODJETJA FARMTECH D.O.O.
 77. Spomenka Jurenec: POSLOVNE PRILOŽNOSTI RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU
 78. Tanja Arnšek: PRIMERJAVA CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV MED MICROSOFT DYNAMICS NAV IN PANTHEONOM
 79. Sara Plavec: VARNOSTNA POLITIKA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA B2C
 80. Tjaša Morandel: OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI
 81. Bojan Rupnik: UVAJANJE CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE NA PRIMERU REŠITVE GOSOFT 2000
 82. Dejan Štruc: RAZVOJ INFORMACIJSKIH REŠITEV ZA TABLIČNE RAČUNALNIKE IN MOBILNE TELEFONE
 83. Tjaša Sužnik: POSLOVNA UPORABA SOCIALNIH OMREŽIJ
 84. Nastja Pažon: PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V PODJETJU PANLES
 85. Aljaž Bednjanič: TRENDI NA PODROČJU CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV (ERP)
 86. Karmen Zver: VARNOST RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU
 87. Klavdija Žalman: ELEKTRONSKO ZAVAROVALNIŠTVO V SLOVENIJI
 88. Tea Šumandl: RAZVOJ IN UVEDBA SPLETNE TRGOVINE
 89. Sašo Kocbek: STROŠKOVNI VIDIKI UPORABE SPLETNEGA BANČNIŠTVA ZA PREBIVALSTVO - PRIMERI IZBRANIH BANK V SLOVENIJI
 90. Niko Rakušček: INFORMACIJSKE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE POSLOVNE USPEŠNOSTI
 91. Marko Romih: STORITVE MOBILNEGA BANČNIŠTVA S POUDARKOM NA APLIKACIJAH ZA MOBILNE TELEFONE
 92. Jože Aristovnik: VPLIV SOCIALNIH MREŽ NA INTERNETNO POSLOVANJE NA SVETOVNEM SPLETU
 93. Špela Pavlin: UPORABA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTOV V RAČUNOVODSTVU NA PRIMERU REŠITVE PANTHEON
 94. Borut Kljun: PRIMERJAVA SPLETNEGA BANČNIŠTVA ZA PREBIVALSTVO BANKE KOPER IN SKB BANKE
 95. Rose Mari Banfi: INFORMACIJSKA PRENOVA NABAVNEGA PROCESA NA PRIMERU VELIKEGA PROIZVODNEGA PODJETJA
 96. Tina Blagojević: INTERNETNO BANČNIŠTVO NA PRIMERU NKBM D.D.
 97. Tara Sel: E-ZAVAROVALNIŠTVO
 98. Sara Gojčič: UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI V ERP REŠITVI SAP NA PRIMERU OSEBNEGA PORTALA ZA ZAPOSLENE IN PORTALA ZA VODJE
 99. Špela Kočar: POSLOVNI POTENCIAL RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU NA PRIMERU OFFICE 365
 100. Barbara Medved: PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH PORTALOV ŠPANSKIH IN SLOVENSKIH MEDIJSKIH HIŠ
 101. Maruša Fujs: INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE STAREJŠIH OBČANOV
 102. Tjaša Duh: SPLETNO OGLAŠEVANJE S POUDARKOM NA SOCIALNIH OMREŽJIH: PRIMER SPLETNE TRGOVINE ZOO MARKET REX
 103. Aleksandra Babić: SPLETNA TRGOVINA NA PRIMERU PORTALA EBAY
 104. Luka Ravnjak: E - ZAVAROVALNIŠTVO
 105. Lukec Zupančič: ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV SPLETNEGA BANČNIŠTVA NA PRIMERU HYPO NET
 106. Doris Lukač: INFORMACIJSKA PODPORA SPREMLJAVE BANČNIH STRANK
 107. Andreja Marhold: ELEKTRONSKO ZAVAROVALNIŠTVO
 108. Snežana Maksić: INFORMATIZACIJA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM ZAVODU, PRIMER CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
 109. Irena Kristofić: SPLETNI BANČNI PORTALI NA PRIMERU SKB BANKE
 110. Tjaša Janžekovič: PRIMERJAVA OGLAŠEVANJA NA GOOGLU IN FACEBOOKU
 111. Saša Veg: SPLETNI PORTALI ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA NA PRIMERU BANK VELIKE BRITANIJE
 112. Tina Gogić: ELEKTRONSKO PLAČEVANJE V SPLETNIH TRGOVINAH
 113. Sašo Kolar: VARNOSTNA POLITIKA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
 114. Leon Bračko: URESNIČEVANJE KONCEPTOV ELEKTRONSKEGA RAČUNOVODSTVA V RAČUNALNIŠKIH PROGRAMIH ZA RAČUNOVODSTVO
 115. Vesna Krope: E- ZAVAROVALNIŠTVO
 116. David Marsič: METODE INFORMACIJSKE PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV
 117. Adrijana Pustivšek: Vzpostavitev multimedijskega centra z videokonferenčnim sistemom : diplomsko delo
 118. Andrej Šeler: Primerjalna analiza elektronskih bančnih storitev v Novi Ljubljanski banki d.d. in SKB banki : diplomsko delo
 119. Brigita Aš: Razvoj IS - Novo Bančno Okence na primeru NLB : diplomsko delo
 120. Sonja Kolar: Elektronsko bančništvo na primeru rešitev Halcom : diplomsko delo
 121. Jožica Gerl: Internet bančništvo za podjetja s poudarkom na rešitvah e-plačilnih sistemov : diplomsko delo
 122. Matjaž Šeligo: Elektronska javna uprava : diplomsko delo
 123. Nataša Cotič: Uvedba informacijskega sistema SAP R/3 na področju finančno-računovodskega modula : diplomsko delo
 124. Uroš Hudernik: Primerjalna analiza elektronskega bančništva Nove kreditne banke Maribor in Banke Koper : diplomsko delo
 125. Maja Škrlep: Elektronsko bančništvo v Banki Domžale : diplomsko delo
 126. Monika Gregorović: Vključevanje podjetja v elektronske plačilne sisteme na primeru podjetja "X" : diplomsko delo
 127. Teja Gorogranc: Internetno bančništvo za prebivalstvo na primeru Abanet : diplomsko delo
 128. Nataša Cerkvenik: Elektronsko poslovanje proračunskih uporabnikov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila : diplomsko delo
 129. Janja Košak: Elektronske prodajne poti v bankah - primerjava med Novo ljubljansko banko d.d. in Abano Vipa d.d. : diplomsko delo
 130. Valerija Semečnik: Prenova informacijskega sistema v srednje veliki proizvodno-kooperacijski in trgovski družbi : diplomsko delo
 131. Marko Knez: Internetno bančništvo in spletna poslovalnica Klik : diplomsko delo
 132. Simona Kos: Varnost elektronskega bančništva : diplomsko delo
 133. Anica Miličević: Informatizacija knjižnične dejavnosti na primeru uvajanja COBISS 3 : diplomsko delo
 134. Dejan Pristovnik: Spletni portal in uporaba elektronskih bančnih poti za komitente, na primeru NLB d.d. : diplomsko delo
 135. Sabina Mikolič: Mobilno bančništvo : diplomsko delo
 136. Mojca Janžekovič: Sistemi plačilnih kartic s poudarkom na sistemu Activa : diplomsko delo
 137. Vanja Butolo: Elektronsko poslovanje v javni upravi RS : diplomska naloga
 138. Alenka Flis Romih: Elektronsko poslovanje v malem podjetju : diplomsko delo
 139. Simon Jevšinek: Elektronsko borzništvo : diplomsko delo
 140. Maša Režek: Elektronski bančni portal na primeru Probanke : diplomsko delo
 141. Žiga Medved: Elektronsko bančništvo v Banki Koper d.d. : diplomsko delo
 142. Mateja Laure: Poslovno informacijski sistem PANTHEON ter analiza uporabe modula Finance v Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu Maribor : diplomsko delo
 143. Uroš Škrubej: Odprta koda v poslovnih sistemih : diplomsko delo
 144. Maruša Hafner: Podatkovno skladišče in podatkovno rudarjenje na primeru NLB d.d. : diplomsko delo
 145. Nina Borovnik: Elektronsko bančništvo prebivalstva na primeru Raiffeisen Krekove banke : diplomsko delo
 146. Mojca Rajtmajer: Elektronsko poslovanje v Cinkarni Celje : diplomsko delo
 147. Aleksandra Žinkovič: Primerjalna analiza zagotavljanja varnosti v sistemih e-bančništva : diplomsko delo
 148. Andreja Kričaj: Elektronsko bančništvo - primer Nove ljubljanske banke : diplomsko delo
 149. Andreja Šraj: RFID tehnologija v trgovskih informacijskih sistemih : diplomsko delo
 150. Urška Gjerek: Elektronsko borzništvo : diplomsko delo
 151. Nataša Dornik: Informacijski sistem za CRM v bankah : diplomsko delo
 152. Saša Vasiljevič: Poslovni vidiki uporabe elektronskega bančništva : diplomsko delo
 153. Suzana Zagoršek: Informacijski sistem za management v banki : diplomsko delo
 154. Anica Tostovršnik: Tehnološko tveganje mobilnega plačevanja : diplomsko delo
 155. Mateja Antonič: Notranja presoja in ISO standardi v podjetju Avtobusni promet Murska Sobota : diplomsko delo
 156. Simona Bregar: Elektronsko poslovanje pravnih oseb v Novi ljubljanski banki s poudarkom na prilagajanju evru : diplomsko delo
 157. Damir Krstanović: Elektronsko bančništvo Nove ljubljanske banke za področje prebivalstva : diplomsko delo
 158. Robert Lah: Razvojne usmeritve internetnega bančništva : diplomsko delo
 159. Klara Ivić: Varnostni vidiki in možnosti zaščite elektronskega bančništva : diplomsko delo
 160. Nataša Šircelj: Elektronska podpora registraciji poslovnim subjektom v AJPES : diplomsko delo
 161. Mitja Zajc: Primerjalna analiza spletnih strani hotelov : diplomsko delo
 162. Mateja Osterc: Prenova elektronske banke Proklik NLB ob uvedbi evra : diplomska naloga
 163. Lucijan Ficko: Portali in elektronsko poslovanje : diplomsko delo
 164. Branka Fras: Elektronsko poslovanje javne uprave (e-uprava) : delo diplomskega seminarja
 165. Miha Pavlinjek: Uvajanje rešitve Pantheon v podjetje Roto : delo diplomskega seminarja
 166. Maja Gerold: Uvedba celovite informacijske rešitve SAP R/3 v podjetju Si.mobil : delo diplomskega seminarja
 167. Maja Čeh: Primerjalna analiza spletnih portalov na primeru Zavarovalnice Maribor in Zavarovalnice Triglav : delo diplomskega seminarja
 168. Lea Dajčbauer: Primerjalna analiza ERP sistemov Microsoft Dynamics NAV in SAP-a : delo diplomskega seminarja
 169. Peter Dajčman: Uvedba ERP-rešitve na primeru podjetja Regnemer d.o.o. : delo diplomskega seminarja
 170. Štefka Balek: Analiza spletnih strani slovenskih e-knjigarn : delo diplomskega seminarja
 171. Irena Šišovska Klančnik: Priložnosti in problemi uvedbe ERP sistema v podjetju : delo diplomskega seminarja
 172. Tadej Horvat: Koristi e-izobraževanja na primeru podjetja B2 : delo diplomskega seminarja
 173. Suzana Pliberšek: E-učenje na primeru EPF : delo diplomskega seminarja
 174. Dragana Malinović: Izobraževalni portali na primeru portala EPF : delo diplomskega seminarja
 175. Simona Žekš: Primerjalna analiza med Microsoft Dynamics NAV in Tron Inter Centrom - modul CRM : delo diplomskega seminarja
 176. Luka Prah: Prednosti in slabosti uvedbe CRM sistema v podjetju : delo diplomskega seminarja
 177. Jasmina Sinkar: Pozitivni in negativni vplivi interneta na mlajšo populacijo : delo diplomskega seminarja
 178. Niko Starman: Odprtokodne ERP-rešitve : delo diplomskega seminarja
 179. Natalija Grager: E-bančništvo : delo diplomskega seminarja
 180. Sebastjan Mavrič: Uvajanje SAP po metodologiji ASAP v družbi Kovintrade Mednarodna trgovina d.d. Celje : delo diplomskega seminarja
 181. Matej Andrejek: Primerjalna analiza metod uvajanja ASAP in SURE STEP : delo diplomskega seminarja
 182. Tanja Tkalec: Prilagajenje Microsoft Dynamics NAV z Object Designerjem : delo diplomskega seminarja
 183. Boštjan Mihelič: Optimiranje spletnih mest na primeru Portal EPF : delo diplomskega seminarja
 184. Milica Arzenšek: Tehnično varovanje v e-poslovanju : delo diplomskega seminarja
 185. Helena Šešerko: ELEKTRONSKE PRODAJNE POTI V BANKI SPARKASSE
 186. Jadranka Martić: ELEKTRONSKI PLAČILNI SISTEM V MALEM PROIZVODNEM PODJETJU
 187. Klavdija Lepej: Elektronsko zavarovalništvo : diplomsko delo
 188. Natalija Mijatović Mulec: Elektronsko bančništvo za pravne osebe pri Novi ljubljanski banki d.d. in UniCredit banki d.d. : diplomsko delo
 189. Barbara Vidmar: Informacijska podpora plačilnega sistema SEPA : diplomsko delo
 190. Mojca Rovan: Primerjalna analiza spletnih strani bank na področju poslovanja s prebivalstvom : diplomsko delo
 191. Božena Randl: Elektronsko bančništvo fizičnih oseb na primeru Deželne banke Slovenije : diplomsko delo
 192. Dejan Golenko: E-uprava v Sloveniji : diplomsko delo
 193. Lilijana Penšek: Elektronsko zavarovalništvo na primeru Zavarovalnice Triglav : diplomsko delo
 194. Natalija Jurca: Primerjalna analiza rešitev internetnega bančništva v Sloveniji : diplomsko delo
 195. Andreja Glavač: Informacijska podpora upravljanja s terjatvami z rešitvijo SAP na primeru telekomunikacijskega podjetja : diplomsko delo
 196. Janko Kozamernik: Informacijska podpora procesu obdelave računov na primeru podjetja Kemofarmacija : diplomsko delo
 197. Klavdija Horvat: Primerjalna analiza spletnega poslovanja slovenskih in madžarskih bank : diplomsko delo
 198. Sabina Todorović: Zadovoljstvo uporabnikov z elektronskim bančništvom : diplomsko delo
 199. Simona Kovše: Vloga in pomen e-tržnic v poslovanju : diplomsko delo
 200. Simona Cmager: Varnost elektronskega poslovanja : diplomsko delo
 201. Nataša Golčman: Varnost e-poslovanja v slovenskih podjetjih : diplomsko delo
 202. Aida Hegić: Storitve elektronskega bančništva : diplomsko delo
 203. Frančiška Pušnar: Elektronsko bančništvo : primerjava med slovenskimi in avstrijskimi bankami
 204. Marta Kerš: Elektronsko poslovanje zavarovalnic pri posameznih vrstah zavarovanja : diplomsko delo
 205. Janja Križan: Informacijske rešitve za podporo prodaje na primeru podjetja TMK Črnci d.d. : diplomsko delo
 206. Darija Štemberger: Internetno bančništvo za mala podjetja na primeru UniCredit Banke : diplomsko delo
 207. Katja Mlaker: Primerjalna analiza poslovnih modelov elektronskih tržnic : diplomsko delo
 208. Siniša Čukalač: Analiza spletnih strani slovenskih bank : diplomsko delo
 209. Polonca Teropšič: Elektronski plačilni sistemi v okolju SEPA v NLB d.d. : diplomsko delo
 210. Lucija Bedrač: Elektronsko poslovanje v Upravi Republike Slovenije za javna plačila : diplomsko delo
 211. Vanja Ošina: Celovit informacijski sistem SAP R/3 in Microsoft Navision : diplomsko delo
 212. Matjaž Čurič: Varnost informacijskih sistemov : diplomska naloga
 213. Barbara Flisar: Pogoji uporabe internetnega bančništva - primerjava slovenskih bank : diplomsko delo
 214. Karmen Šimunović: Sistemi kartičnega poslovanja in njihova varnost : diplomsko delo
 215. Dominik Robnik: Načrtovanje in izgradnja informacijskih sistemov na primeru rešitve "Račun" : [diplomsko delo]
 216. Adriana Ficko: Spletni portal zavarovalnice na primeru Zavarovalnice Maribor : diplomsko delo
 217. Barbara Jelušič: Primerjalna analiza internetnega bančništva v Sloveniji in Španiji na primerih bank NKBM in Caja Madrid : diplomsko delo
 218. Mateja Grkman: Varnost elektronskega poslovanja : diplomsko delo
 219. Tanja Fric: Varnostna politika na področju elektronskega poslovanja : diplomsko delo
 220. Aleš Prapotnik: PRIMERJALNA ANALIZA E-POSLOVANJA BANK S PRAVNIMI OSEBAMI NA PODROČJU PLAČILNIH SISTEMOV S POUDARKOM NA SISTEMU SEPA
 221. Goran Mlasko: Primerjalna analiza elektronskega poslovanja slovenskih in nemških zavarovalnic : diplomsko delo
 222. Andreja Deržič: Elektronsko poslovanje in globalizacija : diplomsko delo
 223. Martina Čepin: Internetno bančništvo in njegova varnost : diplomsko delo
 224. Jasmina Herco: Evropski elektronski plačilni sistemi : diplomsko delo
 225. Mojca Grižon: Medorganizacijsko elektronsko poslovanje med podjetjem OMV Slovenija in poslovnimi partnerji : diplomsko delo
 226. Sonja Goranski: Primerjava elektronskega bančništva med Poštno banko Slovenije in UniCredit banko Slovenije d.d. : diplomsko delo
 227. Maja Grušovnik: Celovite poslovne rešitve Adacta v finančnih organizacijah : diplomsko delo
 228. Mateja Pavčnik: Elektronsko bančništvo Banke Celje : diplomsko delo
 229. Milka Hozjan: Integracija informacijskega sistema v proizvodnem podjetju : diplomsko delo
 230. Arbnore Zogaj, Valentina Zogaj: Primerjalna analiza elektronskega poslovanja podjetje-potrošnik v EU : diplomsko delo
 231. Nina Plaznik: Preprečevanje zlorab elektronskega poslovanja : diplomsko delo
 232. Nataša Šmigoc: Analiza procesa mobilnega bančništva : diplomsko delo
 233. Polonca Bahor: Elektronsko davčno poslovanje na področju pravnih oseb : diplomsko delo
 234. Urška Kovač: Uvedba informacijskega sistema v majhno podjetje na primeru podjetja Kovinarstvo Uranjek, d.o.o. : diplomsko delo
 235. Marko Ribič: Elektronsko bančništvo prebivalstva na primeru Poštne banke Slovenije, d.d. : diplomsko delo
 236. Janja Zakšek: Informacijska tehnologija za management znanja v učeči se organizaciji : diplomsko delo
 237. Sašo Lebarič: Primerjalna analiza spletnih strani slovenskih mobilnih operaterjev : diplomsko delo
 238. Robert Rajšp: Internet bančništvo za pravne osebe na primeru Abanke Vipa d.d. : diplomsko delo
 239. Mirjana Mulec: ELEKTRONSKO POSLOVANJE V JAVNI UPRAVI
 240. Dejan Prodanovič: KAKOVOST SPLETNIH TRGOVIN Z VIDIKA UPORABNIKOV
 241. Klementina Krajnc: STRATEŠKI VIDIKI UVAJANJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V JAVNI UPRAVI
 242. Danijela Novak: PRIMERJAVA SODOBNIH E-BANČNIH POTI V SLOVENIJI IN NEMČIJI - SKB BANKA, NKBM IN NEMŠKA BANKA DEUTSCHE BANK
 243. Matej Fridl: PRIMERJALNA ANALIZA ELEKTRONSKIH PRODAJNIH POTI NA PRIMERU ABANKE VIPE D.D. TER NOVE LJUBLJANSKE BANKE D.D.
 244. Dejan Bukovec: VLOGA MARKETINŠKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA PRI OGLAŠEVANJU PODJETJA VITA MEDIA D.O.O.
 245. Damir Kontrec: PRIMERJALNA ANALIZA VARNOSTNIH MEHANIZMOV SPLETNEGA BANČNIŠTVA NLB D.D. IN NOVE KBM D.D.
 246. Sandra Golenko: ELEKTRONSKO POSLOVANJE V PODJETJU LANCOM D.O.O.
 247. Katja Zidar: KAKOVOST SPLETNIH TRGOVIN NA PRIMERU SOM D.O.O.
 248. Tomaž Vajngerl: UPORABA DIGITALNEGA POTRDILA POŠTARCA V ELEKTRONSKEM POSLOVANJU
 249. Barbara Poje: UVEDBE ELEKTRONSKEGA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA V DRUŽBI TELEKOM
 250. Uroš Savec: ELEKTRONSKO BORZNIŠTVO
 251. Ksenija Šošter: E-POSLOVANJE B2C S POUDARKOM NA SPLETNIH TRGOVINAH
 252. Goran Knežević: PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV V SLOVENIJI
 253. Martina Žemlič: PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA BANČNIŠTVA NKBM BANKE IN BANKE BUDAPESTI BANK
 254. Nina Kaisersberger: VARNOSTNI VIDIKI E-POSLOVANJA
 255. Mia Novak: SPLETNE DRAŽBE
 256. Evghenii Stoianov: SPLETNO NAKUPOVANJE
 257. Anja Krebs: OPTIMIZACIJA SPLETNIH MEST NA PRIMERU PORTALA EPF
 258. Primož Kohek: UVAJANJE CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV V MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA
 259. Goran Gajić: PRIMERJALNA ANALIZA REŠITEV ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA
 260. Katja Črnko: PREJ/POTEM EFEKT NA KLJUČNE KAZALNIKE Z UVEDBO CRM SISTEMA V PODJETJE
 261. Beti Vegi: ANALIZA POSLOVNE RABE INTERNETA NA PRIMERU E-NAKUPOVANJ V SLOVENIJI
 262. Nino Antonin Polajner: PRIMERJALNA ANALIZA ERP SISTEMOV SAP IN MICROSOFT DYNAMICS NAV
 263. Mateja Ferjanc: PRIMERJALNA ANALIZA PRIPOMOČKOV POSLOVNEGA POROČANJA
 264. Nina Jeznik: VZPOSTAVITEV SISTEMA ZA UPRAVLJANJE VAROVANJA INFORMACIJ V PODJETJU DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR
 265. Sara Herynek: ANALIZA SPLETNIH STRANI PONUDNIKOV TOPLIH IN HLADNIH NAPITKOV V AVTOMATIH
 266. Tadej Markuš: PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV SAP IN MICROSOFT DYNAMICS NAV
 267. Valerija Zemljič: UVAJANJE CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE (ERP) V PODJETJE TBP - TOVARNA BOVDENOV IN PLASTIKE D.D.
 268. Sanije Elezi: POSLOVNI POTENCIAL SOCIALNIH MREŽ
 269. Jana Medved: PROGRAMSKE STORITVE RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU NA PRIMERU LIVE@EDU
 270. Anja Barber: PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH MEST SLOVENSKIH MOBILNIH OPERATERJEV
 271. Primož Rok Puppis: PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH MEST BANK V SLOVENIJI
 272. Anja Ferenčak: PRIMERJALNA ANLIZA ERP SISTEMOV MICROSOFT DYNAMICS NAV IN PERFTECH.LARGO
 273. Maja Blaj: SPLETNA TRGOVINA IN NJENO DELOVANJE NA PRIMERU MIMOVRSTE
 274. Danijel Vrblač: ERP-REŠITVE V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI NA PRIMERU PODJETJA AKRAPOVIČ
 275. Borut Zebec: UVAJANJE CRM REŠITVE V PODJETJE
 276. Nina Krajnc: IZKOPAVANJE PODATKOV
 277. Urška Neumüller: INFORMATIZACIJA POSLOVNEGA PROCESA POSLOVANJA ŠTUDENTSKEGA SERVISA S CELOVITO INFORMACIJSKO REŠITVIJO
 278. Janja Fras: SPLETNE TRGOVINE S POUDARKOM NA SPLETNIH DRAŽBAH
 279. Nives Brezovnik: E-POSLOVANJE ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ
 280. Jože Smole: POVEZOVANJE POSLOVNIH PROCESOV V CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITVAH NA PRIMERU PODJETJA STEKLARNA ROGAŠKA D.D.
 281. Mateja Mencinger: UPORABA INTERNETA NA PRIMERU SPLETNIH LEKARN V SLOVENIJI
 282. Sebastjan Slemenik: INTEGRACIJA ELEKTRONSKIH PLAČILNIH SISTEMOV V EVROPSKI UNIJI NA PRIMERU PROJEKTA SEPA
 283. Mihael Puklavec: PRENOVA IN INFORMATIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV
 284. Tea Janez: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE NA PRIMERU PROBANKE D.D.
 285. Nina Reisman: OGLAŠEVANJE NA SOCIALNEM OMREŽJU FACEBOOK, NA PRIMERU SPLETICNA.SI
 286. Rok Kolarič: UVEDBA INFORMACIJSKE REŠITVE CRM V PODJETJU RAZVIJALCA TEH REŠITEV
 287. Danijela Đurić: ELEKTRONSKO POSLOVANJE B2B Z REŠITVIJO SAP R/3
 288. Tomaž Herženjak: STRATEGIJE IN UVAJANJE SPLETNIH TRGOVIN NA PRIMERU ALERGIJESTOP
 289. Simona Zlodej: PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI OBČIN
 290. Matej Planinšek: UVEDBA ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA V PODJETJU
 291. Miha Šalamun: E-BANČNIŠTVO: PREDSTAVITEV, PRIKAZ UPORABE IN PRIMERJAVA SPLETNIH BANK NLB KLIK IN BANK@NET
 292. Tomas Cigan: PRIMERJALNA ANALIZA ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA TUJIH BANK V SLOVENIJI
 293. Gašper Šavor: VARNOSTNA POLITIKA NA PODROČJU INFORMATIKE
 294. Janja Gašljevič: SPLETNI PORTALI ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE MED PODJETJI
 295. Aleksandra Grgur: VARNOSTNA POLITIKA ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA
 296. Lilijana Belna: INFORMACIJSKA PODPORA OBVLADOVANJA ODNOSOV S STRANKAMI V BANKAH
 297. Peter Štumberger: ELEKTRONSKO POSLOVANJE ZAVAROVALNICE MARIBOR D.D.
 298. Maja Rošer: ELEKTRONSKO DAVČNO POSLOVANJE IN SPLETNI PORTAL E-DAVKI
 299. Brigita Berghaus: INFORMACIJSKI SISTEM V ELEKTRONSKEM ZAVAROVALNIŠTVU
 300. Metka Cimerman: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO ZA PREBIVALSTVO NA PRIMERU SKB
 301. Maja Gams: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI INFORMACIJ
 302. Vesna Žnidarič: PRIMERJALNA ANALIZA INTERNETNEGA BANČNIŠTVA V SLOVENIJI IN EVROPI
 303. Tanja Lah: INFORMATIZACIJA POSLOVNEGA PROCESA S CELOVITO INFORMACIJSKO REŠITVIJO SAOP NA PRIMERU PODJETJA INGRAD GRAMAT
 304. Melita Štruc: ELEKTRONSKO POSLOVANJE IN NJEGOVA UPORABA V ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
 305. Mojca Babič: INTERNETNO IN MOBILNO BANČNIŠTVO - PREDNOSTI IN SLABOSTI
 306. Maja Klemenčič: INTERNETNI PORTALI ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA NA PRIMERU NOVE KBM IN NLB
 307. Monika Kuzma: ELEKTRONSKO POSLOVANJE V ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA
 308. Branka Merhar: UVEDBA INFORMACIJSKE PODPORE ZA SEPA NA PRIMERU KREDITNIH PLAČIL
 309. Mirjana Premzl: E- BANČNIŠTVO ZA FIZIČNE OSEBE NA PRIMERU NKBM
 310. Sanda Zupanc: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO V SLOVENIJI S PRIMERJALNO ANALIZO SPLETNE BANKE ABANET IN i-NET
 311. Sara Kralj: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO NA PRIMERU NOVE LJUBLJANSKE BANKE
 312. Andrejka Zadravec: INFORMACIJSKI SISTEM ZA FINANČNI MANAGEMENT NA PRIMERU PODJETJA KEMIPLAS D.O.O.
 313. Klavdija Vidmar: ELEKTRONSKO ZBIRANJE LETNIH POROČIL Z NAMENOM OBLIKOVANJA ZBIRKE PODATKOV ZA POTREBE INFORMACIJSKEGA SERVISA NA PRIMERU AJPES
 314. Barbara Frešer: ELEKTRONSKO DAVČNO POSLOVANJE IN DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
 315. Adrijana Fujs: PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI OBČIN V SLOVENIJI
 316. Maruša Cimprič: UVAJANJE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA S POUDARKOM NA ELEKTRONSKEM BANČNIŠTVU
 317. Teja Kodrič: NAČRTOVANJE IN UVAJANJE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA S POUDARKOM NA INTERNETNEM BANČNIŠTVU
 318. Marija Hrovat: PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V ZDRAVSTVENEM ZAVODU
 319. Tatjana Korez: PRIMERJALNA ANALIZA RAČUNALNIŠKIH REŠITEV Z PODPORO RAČUNOVODSKIH SERVISOV
 320. Gordana Kocjančič: INFORMACIJSKA PODPORA FINANČNEM POSLOVANJU V MALEM PODJETJU
 321. Vera Udovič: VARNA RABA ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA
 322. Klemen Hafner: TRENDI NA PODROČJU E-BANČNIŠTVA V EVROPI
 323. Andreja Čuček: OPERATIVNA TVEGANJA E-BANČNIŠTVA
 324. Tjaša Robar: UVAJANJE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V PODJETJE
 325. Damjan Vuglar: INTEGRIRANA INFORMACIJSKA REŠITEV TRGOVANJA NA FINANČNEM TRGU NA PRIMERU TRADEPORT
 326. Suzana Pantelić: PRIMERJALNA ANALIZA ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE SKB D.D. BANKE IN CREDY D.D. BANKE
 327. Gregor Dobrajc: POSLOVNE REŠITVE KOT STORITEV ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA
 328. Claudia Pečnik: UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV S POMOČJO MICROSOFT DYNAMICS NAV
 329. Ines Hanžel: SPLETNO BANČNIŠTVO NLB (NOVE LJUBLJANSKE BANKE D.D.)
 330. Matjaž Petek: ELEKTRONSKI PLAČILNI SISTEMI NA PRIMERU BANK NKBM IN REIFFEISEN BANK
 331. Aleksandar Nikolić: VPELJEVANJE SODOBNEGA PLAČILNEGA SISTEMA JAVNIH STORITEV V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
 332. Mojca Kamenšek: UVAJANJE ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA NA PRIMERU NOVE LJUBLJANSKE BANKE
 333. Dina Žižek: VPLIV ELEKTRONSKIH PRODAJNIH POTI NA BANČNO POSLOVANJE
 334. Denis Škorc: UVAJANJE REŠITVE MICROSOFT DYNAMICS CRM NA PRIMERU FAKULTETE DOBA
 335. Andrej Beti: PROIZVODNI MODEL E-POSLOVANJA
 336. Nina Blaj: DELITEV VLOG IN ODGOVORNOSTI PRI UVAJANJU ERP REŠITEV V POSLOVNO OKOLJE
 337. Mišo Tanasić: ZLORABE IN PREPREČEVANJE ZLORAB V ELEKTRONSKEM BANČNIŠTVU
 338. Ines Karažinec: VARNOSTNA POLITIKA INTERNETNEGA BANČNIŠTVA
 339. Tanja Lešič: VPLIV SISTEMA E-DAVKI NA DELOVANJE DURS-A
 340. Laura Čonč: PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI PETIH VEČJIH ŽIVILSKIH TRGOVIN
 341. Tina Makovec: RAČUNALNIŠKA PODPORA NABAVNEGA POSLOVANJA Z ERP REŠITVIJO MICROSOFT DYNAMICS NAV
 342. Simon Prajndl: INFORMACIJSKA PODPORA NABAVE V MICROSOFT DYNAMICS NAV
 343. Jasmina Sobočan: PRIMERJALNA ANALIZA SISTEMOV ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV IN PANTHEON
 344. Nina Jambrec: MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV Z ORODJEM MS OFFICE VISIO
 345. Mitja Potočnik: VARNOST ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V PODJETJU
 346. Tina Jeromel: UVAJANJE INFORMACIJSKE REŠITVE MICROSOFT DYNAMICS NAV NA PRIMERU PODJETJA GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC
 347. Maja Duh: PRILAGAJANJE REŠITVE MS DYNAMICS NAV Z RAZVOJNIM OKOLJEM C/SIDE
 348. Darinka Brešar: RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE ODRASLIH NA PRIMERU PROJEKTA "UČIMO SE ZA ŽIVLJENJE"
 349. Mateja Gorjanc: E-ZAVAROVALNIŠTVO
 350. Jelena Furundžić: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO
 351. Andreja Korošec: KAKOVOST SPLETNIH STRANI NA PRIMERU NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR
 352. Katja Grubelnik: ELEKTRONSKO POSLOVANJE B2C - SPLETNE TRGOVINE
 353. Aleš Sekelšek: VARNOSTNA POLITIKA E-POSLOVANJA S POUDARKOM NA RAČUNALNIŠKEM KRIMINALU
 354. Marina Roškarič: ZAŠČITA IN VAROVANJE PODATKOV V PODJETJIH
 355. Boštjan Kranjčec: INFORMATIZACIJA OBČINE NA PRIMERU OBČINE SREDIŠČE OB DRAVI
 356. Andreja Guzej: E-IZMENJAVA PODATKOV PODJETJA Z DAVČNO UPRAVO
 357. Sanja Kotar: ARHITEKTURA INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PRIMERU PODJETJA LAFARGE CEMENT D.D.
 358. Neva Mihelj: PRIMERJALNA ANALIZA UPORABE INTERNETNIH BANČNIH STORITEV V SLOVENIJI IN HRVAŠKI NA PRIMERIH NLB IN ZAGREBAČKE BANKE
 359. Andreja Valentan: RAČUNALNIŠKI KRIMINAL IN ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO
 360. Zdenka Cebe: UVAJANJE RAČUNALNIŠKE PODPORE ZA VODENJE LASTNEGA PORTFELIJA POSLOVNE BANKE
 361. Lidija Bračko: E-POSLOVANJE IN CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE
 362. Darja Soršak: UPORABA BANKA NET-A V MALEM PODJETJU
 363. Liljana Ploj: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO NA PRIMERU NOVE LJUBLJANSKE BANKE IN NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR
 364. Leon Ozmec: SISTEMI SPLETNEGA TRGOVANJA NA PRIMERIH GBD ON-LINE IN E*TRADE WEBSITE
 365. Mihaela Kocbek: INFORMACIJSKA PODPORA ENOTNEMU OBMOČJU ELEKTRONSKIH PLAČIL V EU
 366. Sebastijan Potočnik: VKLJUČEVANJE PODJETIJ V EVROPSKE ELEKTRONSKE PLAČILNE SISTEME
 367. Mojca Bergauer Jarc: INTERNETNO BANČNIŠTVO ZA PODJETJA NA PRIMERU POŠTNE BANKE SLOVENIJE D.D.
 368. Petra Fišer: INFORMACIJSKA PODPORA PRI OCENJEVANJU BONITETE KOMITENTA V BANKI
 369. Dragica Šorn: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO S POUDARKOM NA MOBILNEM BANČNIŠTVU
 370. Bojan Vaslić: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO: PRIMERJAVA BANK@NET-A IN SKB NET-A
 371. Peter Horjak: RAČUNALNIŠKA PODPORA TEHNIČNE ANALIZE DELNIC
 372. Aleš Lipovšek: PRIMERJALNA ANALIZA ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA MED NAJVEČJIMI SLOVENSKIMI IN SVETOVNIMI BANKAMI S POUDARKOM NA SPLETNEM BANČNIŠTVU
 373. Nika Mihič: ZAUPANJE IN ZADOVOLJSTVO BANČNIH STRANK V INTERNETNO BANČNIŠTVO
 374. Polona Strmšek: ANALIZA UPORABE INTERNETENEGA BANČNIŠTVA ZA FIZIČNE OSEBE V SLOVENIJI
 375. Mojca Blažič: INFORMACIJSKA PODPORA KARTIČNEGA POSLOVANJA
 376. Tjaša Zorman: VLOGA DIGITALNIH POTRDIL PRI ELEKTRONSKEM POSLOVANJU
 377. Teja Vidmar: ELEKTRONSKO POSLOVANJE TURISTIČNE AGENCIJE
 378. Polona Lipovšek: VARNOSTNA POLITIKA INTERNETNEGA POSLOVANJA
 379. Katja Smodej: E-PLAČILA NA PRIMERU SISTEMA PAYPAL
 380. Sabina Lovrenčič: PRESOJA PRIMERNOSTI RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA OPPIS V RAČUNOVODSKEM SERVISU
 381. Darja Beloglavc: ELEKTRONSKA IZMENJAVA PODATKOV SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA Z DAVČNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE
 382. Vesna Benkovič: VLOGA DIGITALNEGA POTRDILA PRI VARNOSTI ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA
 383. Matej Šekoranja: UVAJANJE INFORMACIJSKE PODPORE ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI NA PRIMERU PODJETJA STROJ
 384. Jasmina Mlaker: E-BANČNIŠTVO ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE PRI NOVI KBM
 385. Uroš Ostrež: E-JAVNA UPRAVA S POUDARKOM NA E-JAVNIH NAROČILIH
 386. Tjaša Dilica: STORITVE E-BANČNIŠTVA V SLOVENIJI
 387. Nataša Nežič: ELEKTRONSKO POSLOVANJE DAVČNEGA URADA REPUBLIKE SLOVENIJE
 388. Jasna Dolinšek: E-BANČNIŠTVO NA PODROČJU HITRIH KREDITOV NA PRIMERU NOVE KBM D.D.
 389. Nataša Stariha: PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V RAČUNOVODSKEM SERVISU
 390. Anita Blatnik: ELEKTRONSKO DAVČNO POSLOVANJE V SLOVENIJI
 391. Katja Žižek: VKLJUČEVANJE PODJETJA V ELEKTRONSKE PLAČILNE SISTEME NA PRIMERU PODJETJA MTB D.O.O.
 392. Boštjan Kolenc: MOŽNOST VPELJAVE POSLOVNE INTELIGENCE V PODJETJU MIK d.o.o.
 393. Lovro Gruden: UPORABA INTEGRIRANIH RAČUNALNIŠKIH PRIPOMOČKOV V E-TRGOVALNIH PLATFORMAH KAPITALSKIH TRGOV S POUDARKOM NA PODPORI MALIH VLAGATELJEV
 394. Urban Benčič: INFORMACIJSKA PODPORA V HOTELIRSTVU Z APLIKACIJO MICROS-FIDELIO OPERA
 395. Petra Novak: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO IN KARTIČNO POSLOVANJE
 396. Hanka Huskić: SPLETNE BANKE V SLOVENIJI S POSEBNIM POUDARKOM NA BANKI DIBA
 397. Mitja Marguč: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V ELEKTRONSKEM RAČUNOVODSTVU
 398. Petra Kremavc: RAZVOJ ELEKTRONSKIH PRODAJNIH POTI V BANKAH NA PRIMERU SPARKASSE
 399. Vesna Jevšenak: UVAJANJE ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA NA PRIMERU SLOVENSKIH BANK
 400. Mojca Šubernik: ELEKTRONSKO BORZNIŠTVO
 401. Jožica Bratkovič: PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH BORZNIH HIŠ
 402. Natalija Kotnik: PLAČEVANJE V SPLETNIH TRGOVINAH S POUDARKOM NA PLAČILNIH KARTICAH IN PAYPALU
 403. Mihaela Genc: PLAČEVANJE V SPLETNIH TRGOVINAH S POUDARKOM NA MONETI
 404. Mihaela Požek: INFORMACIJSKA INTEGRACIJA PLAČILNIH SISTEMOV
 405. Milena Hudernik: INTERNETNO TRŽENJE GLASBE
 406. Blaž Vrabl: KAKOVOST INFORMACIJSKIH SISTEMOV ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA, PODJETJE-POTROŠNIK
 407. Kristina Ravnak: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO KREDITIRANJA FIZIČNIH OSEB V NOVI KBM, D.D
 408. Petra Vogrinec: SISTEMI PLAČIL V ELEKTRONSKEM POSLOVANJU
 409. Natalija Maher: RAZVOJ ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V SLOVENSKIH BANKAH
 410. Klavdija Kumar: PREPREČEVANJE ZLORAB ELEKTRONSKEGA PLAČEVANJA
 411. Mirjana Trampuš: VARNOSTNA POLITIKA NA PODROČJU INFORMATIKE
 412. Daniel Pisanec: UVAJANJE BANČNE INFORMACIJSKE REŠITVE NA PRIMERU REŠITVE HIBIS RAIFFEISEN KREKOVE BANKE
 413. Lucija Buser: VARNOST ELEKTRONSKIH PLAČILNIH SISTEMOV
 414. Špela Divjak: INFORMACIJSKI SISTEMI ELEKTRONSKIH PLAČILNIH INSTRUMENTOV
 415. Petra Šalehar: RAZVOJ PROJEKTA VIRTUALNI SENIOR
 416. Silvia Ivić: PRIMERJAVA SPLETNIH STRANI BANK V SLOVENIJI
 417. Meta Plankl: POSLOVNI UČINKI E-POSLOVANJA
 418. Vesna Lipuš: INTEGRACIJA ELEKTRONSKIH PRODAJNIH POTI V BANKAH
 419. Marko Baš: UPORABA STORITEV INTERNETA V POSLOVNE NAMENE
 420. Jožica Kodrič: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO ZA PODJETJA NA PRIMERU TREH NAJVEČJIH SLOVENSKIH BANK
 421. Urška Korošec: ZNAČILNOSTI DOBRIH SPLETNIH STRANI PODJETIJ NA PRIMERU SLOVENSKIH PODJETIJ
 422. Janja Rebov: E-PORTALI IN INTRANET NA PRIMERU UPRAVNE ENOTE LAŠKO (UE LAŠKO)
 423. David Skralovnik: SPLETNO INTERNETNO BANČNIŠTVO NA PRIMERU REŠITVE BANKE IN
 424. Andreja Pušnik: INFORMATIZACIJA PLAČILNIH SISTEMOV NA PRIMERU PROJEKTA SEPA
 425. Teja Emeršič: RAČUNALNIŠKE REŠITVE ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA V SLOVENSKIH BANKAH
 426. Barbara Belič: VARNOST SISTEMOV INTERNETNEGA BANČNIŠTVA NA PRIMERU KLIK NLB
 427. Barbara Matjašec: INTERNETNO BANČNIŠTVO PREBIVALSTVA NA PRIMERU IZBRANIH SLOVENSKIH BANK
 428. Tina Kosi: Panožne celovite informacijske rešitve na primeru gradbeništva
 429. Biserka Fekonja: INFORMACIJSKA PODPORA INVESTICIJSKIM IN INDEKSNIM SKLADOM V UPRAVLJANJU DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
 430. Polona Kopše: ELEKTRONSKO POSLOVANJE VZAJEMNIH SKLADOV
 431. Igor Ferk: INFORMACIJSKA PODPORA E-PLAČEVANJA S POUDARKOM NA INFORMATIZACIJI DIREKTNIH OBREMENITEV PRI PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH
 432. Peter Zorman: MANAGEMENT VARNOSTI INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ
 433. Tomaž Krajnc: Varnostna politika v elektronskem poslovanju na primeru banke
 434. Tamara Marinšek: POSLOVNI MODELI ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA PODJETJE - POTROŠNIK
 435. Janja Zajšek: INFORMACIJSKA PODPORA PRI OBRAČUNU PLAČ NA PRIMERU REŠITVE BAAN
 436. Andrej Čeh: KORISTI UVEDBE REŠITVE NAVISION, NA PRIMERU PODJETJA INTEGRAL LENDAVA D.D.
 437. David Obradović: POSLOVNI INTRANET PODJETJA NA PRIMERU REŠITVE SHAREPOINT
 438. Ludvik Karmuzel: Uporaba VoIP sistema Skype v podjetju Alpos, d.d. : diplomsko delo
 439. Karmen Šerbinek: Elektronsko poslovanje vzajemnih in investicijskih skladov : diplomsko delo
 440. Matej Vinkl: Poslovno obveščanje : diplomsko delo
 441. Vili Cuznar: Uporaba nadzorno informacijskih sistemov na primeru igralnega salona Casino Larix : diplomsko delo
 442. Miriam Vörös: Elektronsko bančništvo na področju kreditiranja v Banki Koper, d.d. : diplomsko delo
 443. Mirjana Ramšak: Informacijski sistemi plačilnih kartic : diplomsko delo
 444. Mojca Magdič: Management razvoja spletnih strani na primeru podjetja CODEX : diplomsko delo
 445. Suzana Habjanec: Informacijska podpora v carinski službi : diplomsko delo
 446. Barbara Urleb: Elektronsko bančništvo Banke Celje : diplomsko delo
 447. Bojan Rimanič: Uvajanje informacijskega sistema igralnih avtomatov v igralnici "Grand Casino Portorož" : diplomska naloga
 448. Tomaž Korošec: Prednosti in pomanjkljivosti e-poslovanja : diplomsko delo
 449. Vesna Kanjir: Primerjalna analiza elektronskega bančništva tujih bank : diplomsko delo
 450. Mateja Šiplič: Sistemi mobilnega poslovanja s poudarkom na mobilnih sistemih mikroplačil : diplomsko delo
 451. Lidija Kmetec: Elektronsko poslovanje javne uprave z vidika občin : diplomsko delo
 452. Jasmina Tišler: Elektronska dohodnina z vidika davčnega zavezanca ter z vidika davčne uprave : diplomsko delo
 453. Darja Zadravec: Varnost elektronskega bančništva : diplomsko delo
 454. Maja Lukman: Elektronsko bančništvo v Raiffeisen Krekovi banki d.d. : diplomsko delo
 455. Suzana Unger: Elektronski plačilni sistem Poštne banke Slovenije : diplomsko delo
 456. Petra Golob: Razvitost e-uprave v Sloveniji : diplomsko delo
 457. Renata Geršak: Medorganizacijski informacijski sistemi v javni upravi na primeru računalniške izmenjave podatkov za Intrastat : diplomsko delo
 458. Matevž Jug: Primerjalna analiza spletnih strani slovenskih in tujih e-knjigarn : diplomsko delo
 459. Nataša Novak: Informacijski sistemi elektronskega denarja : diplomsko delo
 460. Silva Klezin: Mobilni plačilni sistem M-Pay : diplomsko delo
 461. Lea Sitar: Primerjalna analiza turističnih rezervacijskih sistemov s poudarkom na vidik mesta Maribor : diplomsko delo
 462. Marjan Žlaus: Informacijska podpora pri izdelavi bonitetnih poročil na primeru Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve : diplomsko delo
 463. Andreja Šadl: E-poslovanje podjetij z bankami na primeru podjetja MIR : diplomsko delo
 464. Katja Pavič: Uvajanje elektronskega bančništva s poudarkom na bankah v Avstriji : diplomsko delo
 465. Lidija Pahor: Informatizacija javne uprave in e-registri Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve : diplomsko delo
 466. Polonca Škoberne: Elektronsko bančništvo na primeru Banke Celje : diplomsko delo
 467. Mojca Bratina: Uporaba tehnologij elektronskega poslovanja z vidika bančnih storitev : diplomsko delo
 468. Damjan Pohorec: Revizija informacijskih sistemov s praktičnim primerom podjetja "X" : diplomsko delo
 469. Vesna Plajh: E-poslovanje na področju oskrbe na primeru podjetja A-MB : diplomsko delo
 470. Urška Renier: Vpliv elektronskega poslovanja na poslovanje in globalizacijo : diplomsko delo
 471. Zdravka Bujanič: Analiza finančno-računovodskega informacijskega sistema v Luki Koper : diplomsko delo
 472. Natalija Golež: Internetni informacijski sistem za zaposlitev potencialnih kandidatov : diplomsko delo
 473. Primož Koražija: Elektronsko bančništvo prebivalstva na primeru Nove ljubljanske banke : diplomsko delo
 474. Barbara Sagadin: Managerski informacijski sistem projektno organiziranega poslovanja : diplomsko delo
 475. Jožefa Mataln: Vpliv elektronskega bančništva na poslovne procese : diplomsko delo
 476. Luka Rovere: Uvajanje videkonferenc [i.e. videokonferenc] in IP telefonije v podjetje : diplomsko delo
 477. Natalija Švarc: Internetno bančništvo v Sloveniji z vidika funkcionalnosti : diplomsko delo
 478. Tadej Čaks: Elektronsko poslovanje B2B z rešitvijo Navision : diplomsko delo
 479. Matjaž Bunderla: Varnostna politika informacijskega sistema in njeno uresničevanje : diplomsko delo
 480. Marina Rošker: Rešitve s SAP - informacijskim sistemom v prodajnem modulu v podjetju Ecolab Maribor : diplomsko delo
 481. Tadej Lupšina: Elektronsko poslovanje javne uprave na področju davkov : diplomsko delo
 482. Andreja Berglez: Dejavniki uspešne uvedbe CRM sistemov : diplomsko delo
 483. Nada Pritržnik: Informacijski sistem obračuna plač podjetja APS v primerjavi s programom NORMA SOFT : diplomsko delo
 484. Boštjan Tajnšek: Spletni portal zavarovalnice na primeru Zavarovalnice Adriatic : diplomsko delo
 485. Simona Kovačič: Mobilne tehnologije v bančnem poslovanju : diplomsko delo
 486. Suzana Brus: Vloga informatike pri upravljanju odnosov s strankami v Zdravstveni zavarovalnici, Vzajemna d.v.z. : diplomsko delo
 487. Sabina Pihler: Varnost, zaupnost in zaščita podatkov pri elektronskem bančništvu : diplomsko delo
 488. Andrej Olenik: Informacijski sistem za podporo elektronskega zavarovalništva : diplomsko delo
 489. Žiga Belšak: E-borzništvo : diplomsko delo
 490. Dušan Skledar: Informacijska podpora poslovanja z rešitvijo SSA ERP na primeru podjetja Talum : diplomsko delo
 491. Špela Hribar: Primerjava internetnega bančništva za prebivalstvo v Sloveniji in Evropi : diplomsko delo
 492. Lidija Peteršič: Tehnološke rešitve v elektronskih plačilnih sistemih : diplomsko delo
 493. Žanet Vlačič: Poslovni modeli v mednarodnem elektronskem poslovanju : diplomsko delo
 494. Saša Poljanšek: Elektronsko poslovanje in njegova uporaba v Zadrugi Mozirje : diplomsko delo
 495. Mojca Podgajski: Primerjalna analiza spletnih strani italijanskih bank : diplomsko delo
 496. Tanja Puhr Senekovič: Izgradnja podatkovnega skladišča v NKBM d.d. : diplomsko delo
 497. Toni Kastelic: Elektronsko poslovanje in računalniški kriminal : diplomsko delo
 498. Mitja Lah: Primerjalna analiza elektronskega bančništva za prebivalstvo in elektronskega bančništva za pravne osebe na primeru Nove KBM : diplomsko delo
 499. Mitja Sagaj: Intranet kot informacijsko orodje v podjetju ČZP Večer : diplomsko delo
 500. Mojca Šinkovec: Elektronsko bančništvo na področju plačilnih sistemov v Banki Domžale : diplomsko delo
 501. Žiga Tovornik: Uvedba informacijskega sistema Navision v podjetje PAAM AUTO d.o.o. : diplomsko delo
 502. Darinka Ramšak: Uvajanje rešitve Kopa v finančno-računovodski informacijski sistem Pivovarne Laško : diplomsko delo
 503. Boštjan Sukič: Kratka tekstovna sporočila kot oblika mobilnega poslovanja pri časopisu Dobro jutro : diplomsko delo
 504. Tina Fišer: Informacijska tehnologija s poudarkom na internetu v Zavarovalnici Maribor : diplomsko delo
 505. Mojca Jus: Informacijska podpora obvladovanja plačilne nediscipline in izterjave dolgov : diplomsko delo
 506. Mihaela Kokalj: Nadziranje dosežkov poslovodenja po stroškovnih mestih odgovornosti v podjetju Kladivar Žiri, d.d. : diplomsko delo
 507. Jožica Mojzer: Uvajanje programske rešitve CRM v podjetje : diplomsko delo
 508. Samo Štraser: Uvajanje intraneta v Osnovno šolo Neznanih talcev Dravograd : diplomsko delo
 509. Katja Kovač: Globalizacija mednarodnih dejavnikov e-poslovanja : diplomsko delo
 510. Sonja Mlakar: Računalniška rešitev za podporo odločanju pri deviznem poslovanju s podjetji : diplomsko delo
 511. Zvonimir Kerin: Informacijska prenova procesov v bančnih institucijah : diplomsko delo
 512. Robert Mitič: Prenova informacijskega sistema storitvene organizacije : diplomsko delo
 513. Suzana Gajšt: Primerjalna analiza sistemov internet bančništva v NKBM in NLB : diplomsko delo
 514. Nenad Šoškič: Informacijska podpora svetovanju računovodskega servisa na področju finančnega managementa : diplomsko delo
 515. Metka Jevšenak: Informacijska podpora finančnemu planiranju v podjetju : diplomsko delo
 516. Danica Požarnik: Uvajanje računalniške podpore v poslovanje v vrednostnimi papirji kot lastnimi naložbami v poslovni banki : diplomsko delo
 517. Karmen Sumrak: Uvajanje elektronske dohodnine v javni upravi : diplomsko delo
 518. Tanja Rožman: Primerjava spletnih strani zavarovalnic : diplomsko delo
 519. Marcel Šober: Uvajanje informacijskega sistema za upravljanje s tveganji v banko : diplomsko delo
 520. Iztok Čarman: Vplivi osebnega računalnika na delovna mesta : diplomsko delo
 521. Aleš Moškon: Informacijski sistem za podporo poslovanja z novimi plačilnimi instrumenti : diplomsko delo
 522. Bernarda Kert: Elektronsko bančništvo za gospodarstvo s poudarkom na mobilnem bančništvu : diplomsko delo
 523. Sonja Oberč: Posodobitev informacijskega sistema v majhnem podjetju : diplomsko delo
 524. Vlasta Jevšenak: Računalniška podpora finančnemu informacijskemu sistemu bolnišnice : diplomsko delo
 525. Barbara Žepuhar: Računalniška rešitev za celovito informacijsko spremljavo bančnih storitev : diplomsko delo
 526. Uroš Pernat: Podatkovna skladišča in OLAP na področju CRM : diplomsko delo
 527. Nataša Cafnik: Primerjalna analiza spletnih strani nekaterih slovenskih bank : diplomsko delo
 528. Sanja Štumberger: Modeliranje informacijskega sistema za podporo izobraževanja : diplomsko delo
 529. Nives Vene: Uporaba računalniške rešitve Navision na področju financ : diplomsko delo
 530. Jasna Trdin: Informacijska podpora upravljanja odnosov s strankami v bankah : diplomsko delo
 531. Robert Likozar: Uvajanje celovite rešitve Baan v obutvenem podjetju : diplomsko delo
 532. Robert Mihevc: Prenova informacijske infrastrukture v podjetju za procesiranje plačilnih kartic : diplomsko delo
 533. Igor Haslinger: Varnostni vidiki internetnega bančništva : diplomsko delo
 534. Bojana Rebernik: Plačilni promet v večjih podjetjih s poudarkom na njihovem vključevanju v plačilne sisteme : diplomsko delo
 535. Urška Uranič: Elektronski plačilni sistemi v SKB banki d.d. : diplomsko delo
 536. Irena Keuschler: Mobilno bančništvo : diplomsko delo
 537. Janja Romih: Primerjalna analiza spletnih strani borzno posredniških hiš : diplomsko delo
 538. Mateja Jeromel: Uvedba rešitve SAP R/3 na področju logistike v podjetju Gorenje : diplomsko delo
 539. Peter Gobec: Elektronsko poslovanje na primeru podjetja Petrol : diplomsko delo
 540. Barbara Štandeker: Informacijski sistemi in elektronsko poslovanje mestne uprave z vidika organiziranja e-občine : diplomsko delo
 541. Anita Nikolić: Informatizacija kontrolinga na Slovenskih železnicah z uvedbo rešitve SAP R/3 : diplomsko delo
 542. Petra Volk: Elektronsko poslovanje javne uprave v Sloveniji in v nekaterih državah Evropske unije : diplomsko delo
 543. Tina Volasko: Informacijski sistem finančnih institucij, s poudarkom na investicijskih skladih : diplomsko delo
 544. Damjan Müller: Uvajanje spletne trgovine na primeru Tobačne Grosist d.o.o. : diplomsko delo
 545. Darja Bračko: Elektronsko poslovanje s poudarkom na elektronskih plačilnih instrumentih : diplomsko delo
 546. Maja Rudl: Informacijski vidik uvajanja novih plačilnih instrumentov v Adriatic zavarovalni družbi : diplomsko delo
 547. Anja Bračko: Elektronske prodajne poti v Novi ljubljanski banki : diplomsko delo
 548. Jasmina Garvanović: Varnostni vidiki bančnih elektronskih portalnih poti : diplomsko delo
 549. Sebastijan Kos: Uporaba elektronskega zapisa in elektronskega podpisa v Krki : diplomsko delo
 550. Katja Sluga: Internetno poslovanje bank z vidika ponudbe bank za študente : diplomsko delo
 551. Sabina Ferkolj: Uvajanje elektronskih prodajnih poti v bančne storitve za prebivalstvo : diplomsko delo
 552. Renato Pulko: Razvoj spletnega nakupovalnega centra podjetja Comtron d.o.o. : diplomsko delo
 553. Nataša Bračič: Elektronski distribucijski kanali bank s primerjalno analizo v NLB in SKB : diplomsko delo
 554. Martina Miklavžina: Primerjalna analiza informacijskih rešitev človeških virov : diplomsko delo
 555. Marko Javornik: Uvajanje SAP R/3 v podjetje : diplomsko delo
 556. Nataša Šumah: Uvedba celovitega informacijskega sistema SAP R/3 v Gorenje : diplomsko delo
 557. Andrej Dobnikar: Vsebina info-portala za slovenske izvoznike : diplomsko delo

Other documents (17)

 1. Simona Sternad Zabukovšek, Sandra Jordan, Samo Bobek: Managing document management systems’ life cycle in relation to an organization’s maturity for digital transformation
 2. Uroš Zabukovšek, Polona Tominc, Samo Bobek: Business IT alignment impact on corporate sustainability
 3. Simona Sternad Zabukovšek, Samo Bobek: Raziskovanje dejavnikov uspešne uporabe celovitih informacijskih rešitev
 4. Dejan Pecko, Samo Bobek, Simona Sternad Zabukovšek: Analiza spreminjanja vloge vodilnih menedžerjev informatike v podjetjih
 5. Samo Bobek, Zdenko Deželak, Irena Šišovska Klančnik, Uroš Zabukovšek, Simona Sternad Zabukovšek: Raziskava ponudnikov poslovnih informacijskih rešitev za digitalno transformacijo podjetij
 6. Simona Sternad Zabukovšek, Samo Bobek: Sprejemanje poslovnih informacijskih rešitev in digitalna transformacija v podjetjih
 7. Simona Sternad Zabukovšek, Darja Boršič, Polona Tominc, Tjaša Štrukelj: Navodila za izdelavo pisnih del na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru
 8. Urban Šebjan, Samo Bobek, Polona Tominc: Factors influencing attitudes towards the use of CRM's analytical tools in organizations
 9. Simona Sternad Zabukovšek, Irena Šišovska Klančnik, Monika Mravljak, Samo Bobek: E-business in micro companies
 10. Simona Sternad Zabukovšek, Samo Bobek: Uvajanje rešitev ERP v slovenskih podjetjih
 11. Samo Bobek, Simona Sternad Zabukovšek: Success factors for e-transformations of organizations
 12. Samo Bobek, Simona Sternad Zabukovšek: Management strategies for using business intelligence solution imbedded in ERP system in medium sized companies
 13. Simona Sternad Zabukovšek, Samo Bobek: Measuring acceptance of ERF [!] solutions in organizations
 14. Simona Sternad Zabukovšek, Samo Bobek: Success factors for dynamics NAV solution implementation
 15. Simona Sternad Zabukovšek, Samo Bobek: Influence of System-Technological Factors on Microsoft Dynamics NAV Users
 16. Helena Blažun, Kaija Saranto, Sari Rissanen, Samo Bobek: Elderly people and information communication technology (ICT)
 17. Igor Perko, Samo Bobek: Intelligent agents in managing datamining processes: predicting probability of default of bank customers
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica