| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (10)

 1. Carina Esteves Pinto Kozmus: The endocannabinoid system in asthma patients and the effect of cannabinoids in the modulation of inflammatory response
 2. Saša Gselman: Vpliv odmerka vitamina D na funkcionalno stanje in izražanje izbranih genov pri bolnikih z recidivno remitentno multiplo sklerozo
 3. Jovan Krsteski: Genetski dejavniki tveganja za razvoj miomov maternice
 4. Tomaž Omerzu: Subklinična ateroskleroza pri bolnikih z recidivno-remitentno obliko multiple skleroze – pomen klasičnih dejavnikov tveganja, vnetja in genetskih polimorfizmov
 5. Špela Šalamon: Genetski polimorfizmi in izražanje kandidatnih genov pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo
 6. Tina Bizjak: Genetski polimorfizmi in izražanje genov povezanih z nastankom centralnega zdrsa maternice
 7. Teja Bunderla: Samopoškodovalno vedenje brez samomorilnega namena (NSSI) pri mladostnikih - vpliv genetskih polimorfizmov, travmatiziranosti, impulzivnosti in duševnih motenj
 8. Gregor Jezernik: Biološki procesi in napovedovanje neodzivnosti na zaviralce dejavnika tumorske nekroze pri Crohnovi bolezni z integracijo genomskih podatkov
 9. Larisa Goričan: Razvoj humanega sferoidnega 3-dimenzionalnega celičnega modela za testiranje učinkovin za zdravljenje raka glave in vratu na principu zaviranja matičnih celic raka
 10. Petra Ovniček: Analiza genskih regij povezanih z astmo ter napoved tveganja in odziva na terapijo pri otroški astmi

MSc theses (15)

 1. Katja Nemec: Primerjava podpornih vektorjev, naključnih gozdov in nevronskih mrež za napoved odziva na zdravljenje z adalimumabom pri slovenskih bolnikih s crohnovo boleznijo
 2. Veronika Dolšak: Primerjava učinkovitosti izvedbe in ponovljivosti rezultatov bioinformatskih analiz RNA sekvenciranja med različnimi posodobitvami programskega okolja R
 3. Almir Softić: Primerjava števila in kvalitete imputacije genotipov polimorfizmov posameznega nukleotida pridobljenih s HRC in TOPMed imputacijskim serverjem
 4. Tjaša Pečovnik: Genska ontologija za odkritje molekularno bioloških poti in procesov, povezanih s siringomielijo in chiari podobno malformacijo pri domačem psu
 5. Miklavž Toplak: Primerjava bioinformatskih orodij za anotacijo podatkov eksoma pridobljenih z dna sekvenciranjem naslednje generacije
 6. Ana Konrad: Kontrola kvalitete podatkov pridobljenih z mikromrežami za genotipizacijo DNA polimorfizmov
 7. Martina Krušič: Integracija genske ontologije, transkriptomike in genomike za identifikacijo genetskih lokusov povezanih s pljučno funkcijo pri otrocih z astmo, ki se zdravijo z inhalacijskimi kortikosteroidi
 8. Dragana Bjelić: Implementacija avtomatiziranega pristopa k analizi podatkov DNA sekvenciranja
 9. Anja Grušovnik: Molekularna patogeneza revmatoidnega artritisa in osteoartritisa z uporabo genske ontologije
 10. Lara Bezjak: Primerjava pristopov edgeR in voom za analizo diferencialnega izražanja genov na podlagi podatkov sekvenciranja transkriptoma
 11. Katjuša Mrak Poljšak: Uporaba javno dostopnih podatkovnih zbirk in bioinformatičnih orodij za analizo genskega izražanja pri sistemski sklerozi
 12. Doroteja Gselman: GENOTIPIZACIJA SLOVENSKIH BOLNIKOV Z REVMATOIDNIM ARTRITISOM ZA DNA POLIMORFIZME PREDHODNO POVEZANE Z BOLEZNIJO V ASOCIACIJSKIH ŠTUDIJAH V CELOTNEM GENOMU
 13. Gregor Jezernik: VPLIV POLIMORFIZMOV V CELOTNEM GENOMU NA PROFILE MAŠČOBNIH KISLIN PRI BOLNIKIH S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO
 14. Alja Gabor: IZRAŽANJE GENOV TNFAIP6, S100A8, IL11, G0S2 IN S100A9 V KRVNIH LIMFOCITIH IN ČREVESNI SLUZNICI BOLNIKOV S CROHNOVO BOLEZNIJO KOT NAPOVEDNI BIOOZNAČEVALEC ODZIVA NA ZDRAVLJENJE Z ADALIMUMABOM
 15. Jasmina Rebernak: STATISTIČNI PRISTOPI ZA ODKRIVANJE POVEZAV MED BIOKEMIJSKIMI, GENETSKIMI IN KLINIČNIMI PODATKI Z ODZIVOM NA ZDRAVLJENJE BOLNIKOV S CROHNOVO BOLEZNIJO Z ADALIMUMABOM

BSc theses (18)

 1. Jure Šuster: Vloga dolge nekodirajoče rna inc-fanci-2 pri raku glave in vratu
 2. Teja Ermenc: Optimizacija procesiranja vzorcev sline pri raku glave in vratu za študije bioloških označevalcev
 3. Pia Keršič: Genetska analiza bolnikov z revmatoidnim artritisom za polimorfizme SNP v genih za vnetne citokine
 4. Iris Kelc: Ekspresijski in epigenetski vzorci pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo
 5. Matic Broz: Povezava med polimorfizmi in geni oksidativnega stresa pri bolnikih s pogostimi kompleksnimi boleznimi
 6. Marina Koren: Analiza bioloških poti z uporabo orodij genske ontologije za gene povezane z astmo
 7. Davor Kresnik: Polimorfizmi v genih FAAH in ABHD4, vključenih v biološko pot endokanabinoidov anandaminov, pri bolnikih z otroško astmo
 8. Tanja Popović: REPLIKACIJA DNA POLIMORFIZMOV POVEZANIH Z MULTIPLO SKLEROZO V ASOCIACIJSKIH ŠTUDIJAH V CELOTNEM GENOMU PRI SLOVENSKIH BOLNIKIH
 9. Robert Bremšak: IZOLACIJA - REKOMBINANTNEGA FLAGELINA
 10. Barbara Grabrovec: DOLOČANJE LOKALNE GENSKE EKSPRESIJE V POSTOPKU CELJENJA RAN
 11. Maja Ferlež: BIOINFORMATSKA ANALIZA MOLEKULARNO BIOLOŠKIH POTI RAKA MATERNIČNEGA VRATU
 12. Laura Maksimović: eQTL ANALIZA KROMOSOMSKIH REGIJ 17q21 IN 2q12 TER NJUN VPLIV NA RAZVOJ IN POTEK ASTME PRI SLOVENSKIH OTROCIH
 13. Luka Mlinarič: POVEZAVA MED POLIMORFIZMI IN IZRAŽANJEM GENOV TRIM35 IN EPHX2 Z OTROŠKO ASTMO
 14. Žan Hribar: VLOGA RECEPTORJEV ENDOKANABINOIDNEGA SISTEMA CB1 IN CB2 PRI INHIBICIJI CITOKINA TNF-e1 V MONONUKLEARNIH LIMFOIDNIH CELICAH BOLNIKOV S CROHNOVO BOLEZNIJO
 15. Rok Petrijan: Učinek agonistov in antagonistov endokanabinoidnih receptorjev CB1 in CB2 na izražanje nekaterih citokinov v celičnih kulturah gojenih limfoidnih celic bolnikov z astmo
 16. Uroš Veselič: Vpliv DNA polimorfizmov v genih FADS1, FADS2, ALOX5, ALOX15 ter CYP4F3 na profile maščobnih kislin pri kompleksnih boleznih
 17. Urška Rovšnik: Genetska analiza kandidatnega področja na kromosomu 1 pri slovenskih bolnikih z revmatoidnim artritisom
 18. Tjaša Brenčič: GENOTIPIZACIJA IN EKSPRESIJA KANABINOIDNIH RECEPTORJEV CNR1 IN CNR2 PRI BOLNIKIH Z ASTMO
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica