| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Lili Nemec Zlatolas: Model vpliva zasebnosti na razkrivanje informacij uporabnikov družbenega omrežja Facebook
 2. Aloisius Paulin: TOWARDS A SUSTAINABLE SYSTEM FOR NON-BUREAUCRATIC GOVERNMENT
 3. Aida Kamišalić Latifić: ACQUIRING TEMPORAL KNOWLEDGE FOR MAKING DECISIONS IN MEDICAL PROCESSES
 4. Marko Hölbl: RAZVOJ OVERJENIH PROTOKOLOV ZA IZMENJAVO KLJUČEV NA TEMELJU IDENTITETE

Magistrska dela (8)

 1. Veronika Senekovič: Kulturna identiteta v obdobju globalne migracije
 2. Nina Kodrič: Vizualne kulturne značilnosti v logotipih
 3. Ana Milovan: KULTURNI ŠOK IN KULTURNA PRIPRAVA
 4. Boštjan Bombek: HIBRIDNI PRISTOP POVRATNEGA INŽENIRSTVA ZA PRIDOBITEV KONCEPTUALNEGA MODELA PODATKOVNE BAZE
 5. Lija Emmelin Verneli: ANALIZA SPREMEMB STRUKTURE RELACIJSKIH PODATKOVNIH BAZ
 6. Mateja Plesec: PROTESTI KOT GLOBALNI FENOMEN V MEDNARODNEM PROSTORU - VPLIV MEDKULTURNEGA VIDIKA IN NACIONALNOSTI PRI MEDIJSKEM POROČANJU
 7. Andrej Sevčnikar: INFORMACIJSKA PODPORA NAPOVEDOVANJU ZNAČILNOSTI PROMETA NA PODLAGI ČASOVNIH SERIJ PODATKOV
 8. Jernej Bravc: METODA ZA UVEDBO IN VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI V PODJETJU

Diplomska dela (100)

 1. Simon Ugovšek: TESTIRANJE SPLETNIH APLIKACIJ S POUDARKOM NA PODATKIH
 2. Borut Zlatolas: SPLETNA PODPORA ZBIRATELJSTVU
 3. Sandra Auer: PRIMERJAVA POSLUŠANOSTI KOMERCIALNIH RADIJSKIH POSTAJ
 4. Primož Mahorič: PRENOS PODATKOV LOKALNIH NADZORNIH SISTEMOV BMS NA CENTRALNO ODDALJENO LOKACIJO
 5. Boštjan Žokš: Zaznavanje zlorab zasebnih naročniških telefonskih central na strani operaterja
 6. Verena Belužić: Univerzalne vrednote multikulturnega sveta kot osnova za globalni novinarski etični kodeks
 7. Špela Frešer: DRUŽBENA OMREŽJA V MARKETINŠKI STRATEGIJI PODJETJA
 8. Natalija Veronik: PROMOCIJA LOKALNE RADIJSKE POSTAJE
 9. Luka Romih: ZAUPANJE V MEDIJE
 10. Uroš Vidali: POSLOVNO KOMUNICIRANJE V MEDNARODNEM OKOLJU
 11. Dušan Horvat: UPORABNIŠKE ZAHTEVE ZA APLIKACIJO S PODATKOVNO BAZO
 12. Lucija Mestnik: ZAGOTAVLJANJE KONKURENČNOSTI KOMERCIALNIH RADIJSKIH POSTAJ
 13. Andrej Likavec: METODE IN ORODJA PODATKOVNEGA NOVINARSTVA
 14. Matevž Navodnik: PRIMERJAVA IZDELAVE POROČILA - ANALIZE PODJETIJ S POMOČJO OLAP ORODIJ IN ORODJA ACTIVEREPORTS.NET
 15. Dušan Kodrič: ADMINISTRATIVNO OKOLJE ZA SPLETNO MESTO HOBOTNICA
 16. Izidor Šojč: SPLETNA APLIKACIJA ZA KNJIŽNICO NAČRTOV
 17. Sabina Kojc: INTEGRACIJA SLOVENSKIH IZSELJENCEV V TUJO KULTURO
 18. Janja Donko: IZGRADNJA PODATKOVNEGA SKLADIŠČA ZA PODJETJE NAFTA STROJNA D.O.O.
 19. Petra Janc: PRIPOROČILA ZA PISANJE POVPRAŠEVANJ SQL
 20. Mateja Konc Bartolac: POVRATNO INŽENIRSTVO RELACIJSKE PODATKOVNE BAZE Z UPORABO CHIANGOVE METODE
 21. Martina Voga: KONSTRUKCIJA IDENTITETE V VIRTUALNEM PROSTORU SPLETNIH MEDIJEV
 22. Anita Žvikart: POTOMCI SLOVENCEV V ARGENTINI: ALI JE NARODNOSTNO IDENTITETO POTREBNO IN VEDNO MOŽNO DOLOČITI
 23. Matjaž Kitak: POMEN NARODNO-ZABAVNE GLASBE V PROGRAMIH JAVNE TELEVIZIJE
 24. Tanja Srečkovič: METODE KOMUNICIRANJA MESTNE OBČINE PTUJ Z LOKALNIMI JAVNOSTMI
 25. Katja Kamenečki: UPORABA SODOBNE KOMUNIKACIJE MED MLADIMI V SLOVENIJI
 26. Aljoša Šavle: PODATKOVNA IN INFORMACIJSKA PODPORA FUNDACIJI POTI MIRU V POSOČJU
 27. Kristjan Brodej: SPROTNA ANALITIČNA OBDELAVA V IZBRANEM PODJETJU
 28. Karmen Arnuš: NEKATERI KLJUČNI PRISTOPI ZA ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI
 29. Robi Kelc: KONCEPT MODERNEGA KLINIČNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
 30. Jasmina Mešić: REPREZENTACIJE LUKSUZA V ŽIVLJENJSKOSTILNIH REVIJAH
 31. Staša Stražišar: IZZIVI MEDKULTURNE KOMUNIKACIJE V MULTIKULTURNI ORGANIZACIJI
 32. Jernej Lasbaher: VLOGA LOKALNIH MEDIJEV V LOKALNI DEMOKRACIJI
 33. Žiga Jelen: OLAP ANALIZA V ŠOLSKEM INFORMACIJSKEM SISTEMU
 34. Jasmina Bauman: RADIJSKE VSEBINE ZA MLAJŠE GENERACIJE
 35. Marko Širec: VPLIV MYSPACE-A NA OBLIKOVANJE NEODVISNE GLASBENE POKRAJINE
 36. Robert Mlakar: ZDA SKOZI OČI SLOVENSKIH ŠTUDENTOV
 37. Joško Politeo: Elektronsko arhiviranje pisne dokumentacije : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 38. Zoran Kancler: Zagotavljanje zasebnosti in zaščite osebnih informacij v elektronski obliki : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 39. Franja Pižmoht: Blogokracija kot demokracija 2.0: Pomen državljanskega novinarstva v slovenskem medijskem prostoru : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 40. Dušan Gajšt: Vpliv in uporaba interneta med mladimi: Internetne navade bistriških osnovnošolcev : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 41. Jasmina Holc: Primerjalna analiza produkcij jutranjih programov na televizijah v Sloveniji in Avstraliji : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 42. Zoran Krebs: Varnost podatkovne baze PostgreSQL : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 43. Marijana Vukeljić: Vpliv medijev na oblikovanje identitete druge generacije Srbov v Sloveniji : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 44. Marko Kašman: Sprotna analitična obdelava in gradnja večrazsežne podatkovne kocke : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 45. Marko Hölbl: Varnost brezžičnih povezav : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 46. Marko Praznik: Optimizacija podatkovne baze : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 47. Danijel Vuković: Enkripcija in digitalni podpis dokumentov XML v Javi in .NET : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 48. Aleksander Stopar: Varen prenos podatkov preko varnostno vprašljivih omrežij : diplomsko delo visokošolskega študija
 49. Izidor Golob: Izkopavanje podatkov v procesu odkrivanja novih spoznanj iz podatkovnih baz : diplomsko delo visokošolskega študija
 50. Vesna Lešnik: Model SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) in izboljšanje procesa razvoja programske opreme : diplomsko delo visokošolskega študija
 51. Valerija Šajtegel: Uporaba predikatnega računa za izgradnjo dokazovalnika izrekov : diplomsko delo visokošolskega študija
 52. Maja Veber: Varovanje podatkovnih baz: prikrivanje podatkov in analiza sklepanja : diplomsko delo visokošolskega študija
 53. Kajetan Vukman: Načrtovanje podatkovne baze : diplomsko delo visokošolskega študija
 54. Andrej Salaj: Oblikovanje konceptualnega modela podatkovne baze s pomočjo vzorcev : diplomsko delo visokošolskega študija
 55. Ilka Rečnik-Krajnc: Inženirstvo prenove : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 56. Marjan Mesarič: Prenova informacijskega sistema : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 57. Andrej Kline: Uporaba Jave pri zagotavljanju varne oddaljene povezave : diplomsko delo visokošolskega študija
 58. Uroš Grajfoner: Strategije testiranja OO programskih sistemov : diplomsko delo visokošolskega študija
 59. Midhat Tihić: Razvoj objektnih aplikacij z dostopom do objektno-relacijske podatkovne baze : diplomsko delo [visokošolskega] študijskega programa
 60. Mateja Maček: Aktivne podatkovne baze : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 61. Blaž Kraner: Varnostni modeli podatkovnih baz : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 62. Miroslav Dobaja: Metode dostopanja do podatkov iz razvojnega okolja Visual Basic 6.0 : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 63. David Drofenik: Uporaba podatkovnih baz v geografskih informacijskih sistemih : diplomsko delo [univerzitetnega] študija
 64. Magda Padežnik: Vodenje človeških virov pri razvoju programske opreme : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 65. Boštjan Bubnič: Optimizacija prenosa podatkov med podatkovnim strežnikom in odjemalcem : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 66. Vanja Bračko: Izgradnja podatkovnega skladišča : diplomska naloga visokega strokovnega študijskega programa
 67. Janez Bohanec: Okolje za projektno vodenje razvoja internetnih in multimedijskih aplikacij : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 68. Sebastijan Blagus: Priprava podatkov v podporo sprotni analitični obdelavi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 69. Mila Kotnik: Oblikovanje konceptnega modela podatkovne baze za sistem podpore odločanju : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 70. Katarina Pohleven: Prenova računalniške aplikacije za izbrano poslovno področje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 71. Jernej Bravc: Metoda za razvoj dimenzijskih modelov in entitetno relacijskih modelov : diplomska naloga visokega strokovnega študija
 72. Štefan Masič: Objektno - relacijska tehnologija pri podatkovnih bazah : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 73. Miroslav Prša: Prenove informacijskih sistemov in podatkovnih baz : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 74. Lenka Keček: Podatkovne baze na internetu : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 75. Gregor Štiglic: Gradnja klasifikatorjev z metodo grobih množic : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 76. Aida Kamišalić: Tehnologija za podporo razpršenemu računalništvu : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 77. Simon Pečovnik: Razvoj pametnega orodja za personalizacijo : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 78. Primož Žvižaj: Proces čiščenja podatkov pri razvoju podatkovnega skladišča : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 79. Benjamin Voglar: Spletna aplikacija za videoteko : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 80. Andrej Božič: Izgradnja digitalne knjižnice : diplomsko delo univerzitetnega študija
 81. Robert Gselman: Uglaševanje SQL stavkov na podatkovni bazi Oracle : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 82. Dušan Zarić: Semantičen splet : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 83. Damjan Napast: Tehnologija za izdelavo poslovnih poročil Microsoft reporting services : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 84. Boštjan Bombek: Pridobitev razširjenega entitetno-relacijskega modela iz obstoječe relacijske podatkovne baze : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 85. Boštjan Horvat: Pretvarjanje podatkov iz/v XML dokumente : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 86. Matej Šoštarič: Problem varovanja pri brezžičnih komunikacijah : diplomsko delo visokošolskega študija
 87. Aleksandar Cvetanovski: Izboljšanje delovnih tokov v Kopitarni Sevnica : diplomska naloga [visokošolskega] strokovnega študijskega programa
 88. Damijan Turner: Podpora sistemu Intrastat : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 89. Tomislav Rapić: Upravljanje tveganja v informacijskih sistemih : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 90. Uroš Pavše: Analiza tveganja v specifičnih okoljih : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 91. Jani Bajec: Varovanje računalniških sistemov pred vdori : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 92. Petra Grm: Obnova podatkovne baze : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 93. Matjaž Planinšič: Načrtovanje področnega skladišča in obvladovanje sprememb v dimenzijah : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 94. Katarina Koželj: Reševanje matrične algebre s pomočjo porazdelitvenega sistema : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 95. Jernej Bravc: Izdelava primerjalnega preizkusa za regulacijske sisteme upravljanja s podatkovnimi bazami : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 96. Dejan Klančar: Centralizirano večstrežniško upravljanje SQL strežnikov : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 97. Jure Brunec: Primerjava hitrosti kriptirnih algoritmov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 98. Marko Pukšič: Uporaba asimetrične kriptografije : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 99. Mirjam Bonačić: Oblikovanje spletnih predstavitev za ljudi s posebnimi potrebami : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 100. Andrej Sevčnikar: Uporaba elektronskega podpisa v spletnih aplikacijah : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa

Druga dela (9)

 1. Muhamed Turkanović, Tatjana Welzer Družovec, Marko Hölbl: Inference attacks and control on database structures
 2. Katja Kous, Tatjana Welzer Družovec: Uvedba podatkovnega skladišča po metodi PRINCE2
 3. Romana Vajde Horvat, Tatjana Welzer Družovec, Ivan Rozman, Mirko Soković: Ocenjevanje zahtevnosti postopkov
 4. Peter Kokol, Tatjana Welzer Družovec: Some ideas about intelligent medical system design
 5. Boštjan Brumen, Izidor Golob, Tatjana Welzer Družovec, Ivan Rozman, Marjan Družovec, Hannu Jaakkola: An algorithm for protecting knowledge discovery data
 6. Aida Kamišalić, David Riaňo, Tatjana Welzer Družovec: Temporal knowledge generation for medical procedures
 7. Marko Hölbl, Christian Rechberger, Tatjana Welzer Družovec: Searching for messages conforming to arbitrary sets of conditions in SHA-256
 8. Marjan Družovec, Bojan Ačko, Andrej Godina, Tatjana Welzer Družovec: Simulation of line scale contamination in calibration uncertainty model
 9. Marko Hölbl, Tatjana Welzer Družovec, Boštjan Brumen: Improvement of the Peyravian-Jeffries`s user authentication protocol and password change protocol
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici