| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Lili Nemec Zlatolas: Model vpliva zasebnosti na razkrivanje informacij uporabnikov družbenega omrežja Facebook
 2. Aloisius Paulin: TOWARDS A SUSTAINABLE SYSTEM FOR NON-BUREAUCRATIC GOVERNMENT
 3. Aida Kamišalić Latifić: ACQUIRING TEMPORAL KNOWLEDGE FOR MAKING DECISIONS IN MEDICAL PROCESSES
 4. Marko Hölbl: RAZVOJ OVERJENIH PROTOKOLOV ZA IZMENJAVO KLJUČEV NA TEMELJU IDENTITETE

Magistrska dela (8)

 1. Veronika Senekovič: Kulturna identiteta v obdobju globalne migracije
 2. Nina Kodrič: Vizualne kulturne značilnosti v logotipih
 3. Ana Milovan: KULTURNI ŠOK IN KULTURNA PRIPRAVA
 4. Boštjan Bombek: HIBRIDNI PRISTOP POVRATNEGA INŽENIRSTVA ZA PRIDOBITEV KONCEPTUALNEGA MODELA PODATKOVNE BAZE
 5. Lija Emmelin Verneli: ANALIZA SPREMEMB STRUKTURE RELACIJSKIH PODATKOVNIH BAZ
 6. Mateja Plesec: PROTESTI KOT GLOBALNI FENOMEN V MEDNARODNEM PROSTORU - VPLIV MEDKULTURNEGA VIDIKA IN NACIONALNOSTI PRI MEDIJSKEM POROČANJU
 7. Andrej Sevčnikar: INFORMACIJSKA PODPORA NAPOVEDOVANJU ZNAČILNOSTI PROMETA NA PODLAGI ČASOVNIH SERIJ PODATKOV
 8. Jernej Bravc: METODA ZA UVEDBO IN VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI V PODJETJU

Diplomska dela (101)

 1. Aleks Sagadin: Upravljanje z veliko količino podatkov z uporabo sistema za upravljanje podatkovne baze PostgreSQL
 2. Simon Ugovšek: TESTIRANJE SPLETNIH APLIKACIJ S POUDARKOM NA PODATKIH
 3. Borut Zlatolas: SPLETNA PODPORA ZBIRATELJSTVU
 4. Sandra Auer: PRIMERJAVA POSLUŠANOSTI KOMERCIALNIH RADIJSKIH POSTAJ
 5. Primož Mahorič: PRENOS PODATKOV LOKALNIH NADZORNIH SISTEMOV BMS NA CENTRALNO ODDALJENO LOKACIJO
 6. Boštjan Žokš: Zaznavanje zlorab zasebnih naročniških telefonskih central na strani operaterja
 7. Verena Belužić: Univerzalne vrednote multikulturnega sveta kot osnova za globalni novinarski etični kodeks
 8. Špela Frešer: DRUŽBENA OMREŽJA V MARKETINŠKI STRATEGIJI PODJETJA
 9. Natalija Veronik: PROMOCIJA LOKALNE RADIJSKE POSTAJE
 10. Luka Romih: ZAUPANJE V MEDIJE
 11. Uroš Vidali: POSLOVNO KOMUNICIRANJE V MEDNARODNEM OKOLJU
 12. Dušan Horvat: UPORABNIŠKE ZAHTEVE ZA APLIKACIJO S PODATKOVNO BAZO
 13. Lucija Mestnik: ZAGOTAVLJANJE KONKURENČNOSTI KOMERCIALNIH RADIJSKIH POSTAJ
 14. Andrej Likavec: METODE IN ORODJA PODATKOVNEGA NOVINARSTVA
 15. Matevž Navodnik: PRIMERJAVA IZDELAVE POROČILA - ANALIZE PODJETIJ S POMOČJO OLAP ORODIJ IN ORODJA ACTIVEREPORTS.NET
 16. Dušan Kodrič: ADMINISTRATIVNO OKOLJE ZA SPLETNO MESTO HOBOTNICA
 17. Izidor Šojč: SPLETNA APLIKACIJA ZA KNJIŽNICO NAČRTOV
 18. Sabina Kojc: INTEGRACIJA SLOVENSKIH IZSELJENCEV V TUJO KULTURO
 19. Janja Donko: IZGRADNJA PODATKOVNEGA SKLADIŠČA ZA PODJETJE NAFTA STROJNA D.O.O.
 20. Petra Janc: PRIPOROČILA ZA PISANJE POVPRAŠEVANJ SQL
 21. Mateja Konc Bartolac: POVRATNO INŽENIRSTVO RELACIJSKE PODATKOVNE BAZE Z UPORABO CHIANGOVE METODE
 22. Martina Voga: KONSTRUKCIJA IDENTITETE V VIRTUALNEM PROSTORU SPLETNIH MEDIJEV
 23. Anita Žvikart: POTOMCI SLOVENCEV V ARGENTINI: ALI JE NARODNOSTNO IDENTITETO POTREBNO IN VEDNO MOŽNO DOLOČITI
 24. Matjaž Kitak: POMEN NARODNO-ZABAVNE GLASBE V PROGRAMIH JAVNE TELEVIZIJE
 25. Tanja Srečkovič: METODE KOMUNICIRANJA MESTNE OBČINE PTUJ Z LOKALNIMI JAVNOSTMI
 26. Katja Kamenečki: UPORABA SODOBNE KOMUNIKACIJE MED MLADIMI V SLOVENIJI
 27. Aljoša Šavle: PODATKOVNA IN INFORMACIJSKA PODPORA FUNDACIJI POTI MIRU V POSOČJU
 28. Kristjan Brodej: SPROTNA ANALITIČNA OBDELAVA V IZBRANEM PODJETJU
 29. Karmen Arnuš: NEKATERI KLJUČNI PRISTOPI ZA ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI
 30. Robi Kelc: KONCEPT MODERNEGA KLINIČNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
 31. Jasmina Mešić: REPREZENTACIJE LUKSUZA V ŽIVLJENJSKOSTILNIH REVIJAH
 32. Staša Stražišar: IZZIVI MEDKULTURNE KOMUNIKACIJE V MULTIKULTURNI ORGANIZACIJI
 33. Jernej Lasbaher: VLOGA LOKALNIH MEDIJEV V LOKALNI DEMOKRACIJI
 34. Žiga Jelen: OLAP ANALIZA V ŠOLSKEM INFORMACIJSKEM SISTEMU
 35. Jasmina Bauman: RADIJSKE VSEBINE ZA MLAJŠE GENERACIJE
 36. Marko Širec: VPLIV MYSPACE-A NA OBLIKOVANJE NEODVISNE GLASBENE POKRAJINE
 37. Robert Mlakar: ZDA SKOZI OČI SLOVENSKIH ŠTUDENTOV
 38. Joško Politeo: Elektronsko arhiviranje pisne dokumentacije : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 39. Zoran Kancler: Zagotavljanje zasebnosti in zaščite osebnih informacij v elektronski obliki : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 40. Franja Pižmoht: Blogokracija kot demokracija 2.0: Pomen državljanskega novinarstva v slovenskem medijskem prostoru : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 41. Dušan Gajšt: Vpliv in uporaba interneta med mladimi: Internetne navade bistriških osnovnošolcev : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 42. Jasmina Holc: Primerjalna analiza produkcij jutranjih programov na televizijah v Sloveniji in Avstraliji : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 43. Zoran Krebs: Varnost podatkovne baze PostgreSQL : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 44. Marijana Zelenik: Vpliv medijev na oblikovanje identitete druge generacije Srbov v Sloveniji : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 45. Marko Kašman: Sprotna analitična obdelava in gradnja večrazsežne podatkovne kocke : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 46. Marko Hölbl: Varnost brezžičnih povezav : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 47. Marko Praznik: Optimizacija podatkovne baze : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 48. Danijel Vuković: Enkripcija in digitalni podpis dokumentov XML v Javi in .NET : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 49. Aleksander Stopar: Varen prenos podatkov preko varnostno vprašljivih omrežij : diplomsko delo visokošolskega študija
 50. Izidor Golob: Izkopavanje podatkov v procesu odkrivanja novih spoznanj iz podatkovnih baz : diplomsko delo visokošolskega študija
 51. Vesna Lešnik: Model SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) in izboljšanje procesa razvoja programske opreme : diplomsko delo visokošolskega študija
 52. Valerija Šajtegel: Uporaba predikatnega računa za izgradnjo dokazovalnika izrekov : diplomsko delo visokošolskega študija
 53. Maja Veber: Varovanje podatkovnih baz: prikrivanje podatkov in analiza sklepanja : diplomsko delo visokošolskega študija
 54. Kajetan Vukman: Načrtovanje podatkovne baze : diplomsko delo visokošolskega študija
 55. Andrej Salaj: Oblikovanje konceptualnega modela podatkovne baze s pomočjo vzorcev : diplomsko delo visokošolskega študija
 56. Ilka Rečnik-Krajnc: Inženirstvo prenove : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 57. Marjan Mesarič: Prenova informacijskega sistema : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 58. Andrej Kline: Uporaba Jave pri zagotavljanju varne oddaljene povezave : diplomsko delo visokošolskega študija
 59. Uroš Grajfoner: Strategije testiranja OO programskih sistemov : diplomsko delo visokošolskega študija
 60. Midhat Tihić: Razvoj objektnih aplikacij z dostopom do objektno-relacijske podatkovne baze : diplomsko delo [visokošolskega] študijskega programa
 61. Mateja Maček: Aktivne podatkovne baze : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 62. Blaž Kraner: Varnostni modeli podatkovnih baz : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 63. Miroslav Dobaja: Metode dostopanja do podatkov iz razvojnega okolja Visual Basic 6.0 : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 64. David Drofenik: Uporaba podatkovnih baz v geografskih informacijskih sistemih : diplomsko delo [univerzitetnega] študija
 65. Magda Padežnik: Vodenje človeških virov pri razvoju programske opreme : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 66. Boštjan Bubnič: Optimizacija prenosa podatkov med podatkovnim strežnikom in odjemalcem : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 67. Vanja Bračko: Izgradnja podatkovnega skladišča : diplomska naloga visokega strokovnega študijskega programa
 68. Janez Bohanec: Okolje za projektno vodenje razvoja internetnih in multimedijskih aplikacij : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 69. Sebastijan Blagus: Priprava podatkov v podporo sprotni analitični obdelavi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 70. Mila Kotnik: Oblikovanje konceptnega modela podatkovne baze za sistem podpore odločanju : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 71. Katarina Pohleven: Prenova računalniške aplikacije za izbrano poslovno področje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 72. Jernej Bravc: Metoda za razvoj dimenzijskih modelov in entitetno relacijskih modelov : diplomska naloga visokega strokovnega študija
 73. Štefan Masič: Objektno - relacijska tehnologija pri podatkovnih bazah : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 74. Miroslav Prša: Prenove informacijskih sistemov in podatkovnih baz : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 75. Lenka Keček: Podatkovne baze na internetu : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 76. Gregor Štiglic: Gradnja klasifikatorjev z metodo grobih množic : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 77. Aida Kamišalić Latifić: Tehnologija za podporo razpršenemu računalništvu : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 78. Simon Pečovnik: Razvoj pametnega orodja za personalizacijo : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 79. Primož Žvižaj: Proces čiščenja podatkov pri razvoju podatkovnega skladišča : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 80. Benjamin Voglar: Spletna aplikacija za videoteko : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 81. Andrej Božič: Izgradnja digitalne knjižnice : diplomsko delo univerzitetnega študija
 82. Robert Gselman: Uglaševanje SQL stavkov na podatkovni bazi Oracle : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 83. Dušan Zarić: Semantičen splet : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 84. Damjan Napast: Tehnologija za izdelavo poslovnih poročil Microsoft reporting services : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 85. Boštjan Bombek: Pridobitev razširjenega entitetno-relacijskega modela iz obstoječe relacijske podatkovne baze : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 86. Boštjan Horvat: Pretvarjanje podatkov iz/v XML dokumente : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 87. Matej Šoštarič: Problem varovanja pri brezžičnih komunikacijah : diplomsko delo visokošolskega študija
 88. Aleksandar Cvetanovski: Izboljšanje delovnih tokov v Kopitarni Sevnica : diplomska naloga [visokošolskega] strokovnega študijskega programa
 89. Damijan Turner: Podpora sistemu Intrastat : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 90. Tomislav Rapić: Upravljanje tveganja v informacijskih sistemih : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 91. Uroš Pavše: Analiza tveganja v specifičnih okoljih : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 92. Jani Bajec: Varovanje računalniških sistemov pred vdori : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 93. Petra Grm: Obnova podatkovne baze : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 94. Matjaž Planinšič: Načrtovanje področnega skladišča in obvladovanje sprememb v dimenzijah : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 95. Katarina Koželj: Reševanje matrične algebre s pomočjo porazdelitvenega sistema : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 96. Jernej Bravc: Izdelava primerjalnega preizkusa za regulacijske sisteme upravljanja s podatkovnimi bazami : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 97. Dejan Klančar: Centralizirano večstrežniško upravljanje SQL strežnikov : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 98. Jure Brunec: Primerjava hitrosti kriptirnih algoritmov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 99. Marko Pukšič: Uporaba asimetrične kriptografije : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 100. Mirjam Bonačić: Oblikovanje spletnih predstavitev za ljudi s posebnimi potrebami : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 101. Andrej Sevčnikar: Uporaba elektronskega podpisa v spletnih aplikacijah : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa

Druga dela (18)

 1. Proceedings of the 33rd International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases EJC 2023
 2. Cyber Security- Training Students and Scholars for the Challenges of Information and Communication Technologies in Research and Studies for Internationalisation
 3. Marko Kompara, Lili Nemec Zlatolas, Marko Hölbl, Tatjana Welzer-Družovec, Viktor Taneski, Muhamed Turkanović: Analiza pomembnosti kompetenc na področju kibernetske varnosti
 4. Marko Kompara, Lili Nemec Zlatolas, Marko Hölbl, Tatjana Welzer-Družovec, Leon Bošnjak, Polona Vodopivec, Milan Gabor, Muhamed Turkanović: Celovit pregled in analiza izobraževanj na področju kibernetske varnosti
 5. Omar Gamal: Comunicação na educação inclusiva: desafios enfrentados pelas pessoas surdas e ouvintes
 6. Omar Gamal: Epikoinoniakés prokléseis sten ekpaídeyse chorís apokleismoýs poy antimetopízoyn kophá kai me kophá átoma
 7. Omar Gamal: Herausforderungen in der Kommunikations im Bereich Inklusive Bildung für gehörlose und nicht gehörlose Menschen
 8. Omar Gamal: Communication Challenges in Inclusive Education Faced by Deaf and Non-deaf People
 9. Omar Gamal: Komunikacijski izzivi v inkluzivnem izobraževanju, s katerimi se soočajo gluhe in slišeče osebe
 10. Muhamed Turkanović, Tatjana Welzer-Družovec, Marko Hölbl: Inference attacks and control on database structures
 11. Katja Kous, Tatjana Welzer-Družovec: Uvedba podatkovnega skladišča po metodi PRINCE2
 12. Romana Vajde Horvat, Tatjana Welzer-Družovec, Ivan Rozman, Mirko Soković: Ocenjevanje zahtevnosti postopkov
 13. Peter Kokol, Tatjana Welzer-Družovec: Some ideas about intelligent medical system design
 14. Boštjan Brumen, Izidor Golob, Tatjana Welzer-Družovec, Ivan Rozman, Marjan Družovec, Hannu Jaakkola: An algorithm for protecting knowledge discovery data
 15. Aida Kamišalić Latifić, David Riaňo, Tatjana Welzer-Družovec: Temporal knowledge generation for medical procedures
 16. Marko Hölbl, Christian Rechberger, Tatjana Welzer-Družovec: Searching for messages conforming to arbitrary sets of conditions in SHA-256
 17. Marjan Družovec, Bojan Ačko, Andrej Godina, Tatjana Welzer-Družovec: Simulation of line scale contamination in calibration uncertainty model
 18. Marko Hölbl, Tatjana Welzer-Družovec, Boštjan Brumen: Improvement of the Peyravian-Jeffries`s user authentication protocol and password change protocol
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici