| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Anita Šimundža: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A WAY FOR APPROACHING SUSTAINABLE COMMUNITY - SOLVING THE ISSUE OF SOCIAL INCLUSION IN BIH BY ENCOURAGING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 2. Katja Rašič: SISTEM INDIKATORJEV TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH RAZISKAV, INOVATIVNOSTI IN ZNANJA NA PRIMERU TRANZICIJSKEGA GOSPODARSTVA
 3. Robert Mavsar: EKONOMSKO VREDNOTENJE GOZDNIH DOBRIN S POMOČJO METODE DISKRETNE IZBIRE NA PRIMERU MEDITERANSKIH GOZDOV

MSc theses (11)

 1. Pamela Ambrož: VPLIV INTENZIVNOSTI POVEZOVALNEGA ODNOSA Z ODJEMALCI NA USPEŠNOST PODJETJA
 2. Andreja Novak: KORPORATIVNO PROSTOVOLJSTVO - SODOBNI TREND ODGOVORNOSTI PODJETJA DO DRUŽBE
 3. Lidija Horvat: Prost pretok delovne sile in delovne migracije iz Pomurja na avstrijsko Štajersko
 4. Mateja Završnik Pogačar: IZBIRA DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA GENERACIJE X IN Y GLEDE NA STATUS ZAPOSLITVE
 5. Gregor Jagodič: VLOGA PRODAJNEGA OSEBJA PRI NAVIDEZNEM NAKUPOVANJU
 6. Tina Hovnik: Ugotavljanje bonitete rastočega podjetja : magistrsko delo
 7. Danijel Vukovič: Presoja bonitete zavarovalnic s sistemom ratingov : magistrsko delo
 8. Petra Grah: Oblikovanje strateških razvojnih vidikov mest : magistrsko delo
 9. Vladoša Lutar Markovič: SPREMINJANJE PREMOŽENJSKO - FINANČNEGA STANJA ZAVAROVALNIC PRED UVEDBO SOLVENTNOSTI II
 10. Eva Paluc: VZPODBUJANJE UPORABNIKOVIH NAKUPNIH ODLOČITEV PRI OSEBNI PRODAJI POSTELJNIH LEŽIŠČ
 11. Blaž Tropenauer: IZBIRA TEHNOLOGIJE TERMIČNE OBDELAVE STRANSKIH PRODUKTOV PRI PROIZVODNJI HIGIENSKEGA PAPIRJA

BSc theses (40)

 1. Mitja Furman: Statična analiza in dimenzioniranje lesene garaže, ter stroškovna analiza in primerjava lesene in zidane garaže
 2. Valerija Rac: VEČKRITERIJSKO ODLOČANJE O IZBIRI NEZGODNEGA ZAVAROVANJA OTROK IN MLADINE PO SKRBNIKIH
 3. Sara Tratnik: USTVARJALNO REŠEVANJE PROBLEMOV REVŠČINE V SLOVENIJI S SOCIALNIM PODJETNIŠTVOM
 4. Petra Ambrožič: ISKANJE NOVIH VIROV FINANCIRANJA OOZ RADOVLJICA PO PREHODU IZ OBVEZNEGA V PROSTOVOLJNO ČLANSTVO S POMOČJO TEHNIK ZA REŠEVANJE PROBLEMOV
 5. Eva Jelen: UPORABA METODE ODLOČANJA PO VEČ KRITERIJIH HKRATI PRI IZBIRI RAČUNOVODSKEGA PROGRAMA
 6. Aleš Kovačec: IZBIRA NAJUSTREZNEJŠE RAZLIČICE POTEKA HITRE CESTE MED AVTOCESTAMA A1 IN A2
 7. Simona Novak: Analiza problema izbire vzajemnega sklada po več kriterijih hkrati : diplomsko delo
 8. Nuša Lazar: Izbira izobraževalnega programa za managerje : diplomsko delo
 9. Kristina Babič: Uporaba analize odločanja pri izbiranju oblike tujih investicij : diplomsko delo
 10. Mateja Operčkal: Večkriterijsko odločanje o izbiri paketa mobilnega operaterja : delo diplomskega seminarja
 11. Tina Jureš: Večkriterijsko presojanje bonitete poslovnih partnerjev : delo diplomskega seminarja
 12. Tilen Sarjaš: Večkriterijsko presojanje investicijskih priložnosti v vrednostne papirje : diplomsko delo
 13. Gregor Žohar: Izbira dolgoročne naložbene strategije z odločanjem po več kriterijih hkrati : diplomsko delo
 14. Boris Kenda: Večkriterijsko odločanje o preselitvi proizvodnje : diplomsko delo
 15. Suzana Šeruga: Primerjava metod PRIME in AHP pri izbiri vzajemnega sklada : diplomsko delo
 16. Jasmina Ornik: Uporaba metod za presojanje bonitete podjetij v banki po več kriterijih hkrati : diplomsko delo
 17. Špela Teržan: IZBIRA FINANČNEGA INVESTRIRANJA PO VEČ KRITERIJIH HKRATI
 18. Mateja Jerenko: USTVARJALNO DEFINIRANJE IN REŠEVANJE POSLEDIC GOSPODARSKE KRIZE V PODJETJU X
 19. Primož Koražija: VEČKRITERIJSKO REŠEVANJE PROBLEMOV PRI UVAJANJU NOVIH IZDELKOV NA TRŽIŠČE V PODJETJU KRKA D.D.
 20. Helena Križan: UGOTAVLJANJE VPLIVNIH DEJAVNIKOV POSLOVNE IN FINANČNE USPEŠNOSTI V PODJETJU PO VSTOPU HRVAŠKE V EU Z UPORABO METOD ZA USTVARJALNO REŠEVANJE PROBLEMOV
 21. Urška Vaupotič: UPORABA METOD USTVARJALNEGA REŠEVANJA PROBLEMOV PRI IZBIRI NAČINOV POSPEŠEVANJA PRODAJE
 22. Rok Klemenc: UPORABA METODE AHP PRI VSTOPU NA NOVA TRŽIŠČA V PODJETJU ENGROTUŠ D.D.
 23. Jože Manfreda: RAČUNALNIŠKO PODPRTA VEČKRITERIJSKA IZBIRA IN OCENJEVANJE DOBAVITELJA
 24. Rebeka Srša: UPORABA METODE ANALITIČNEGA HIERARHIČNEGA PROCESA PRI IZBIRI KREDITA
 25. Patricija Skerbiš: IZBIRA NAJUSTREZNEJŠIH ALTERNATIV ZA OBLIKOVANJE NALOŽBENEGA PORTFELJA Z ODLOČANJEM PO VEČ KRITERIJIH HKRATIH
 26. Iva Klančnik: METODE ZA DOLOČANJE UTEŽI KRITERIJEV PRI IZBIRI VZAJEMNEGA SKLADA
 27. Petra Gregorčič: UPORABA METODE ANALITIČNEGA HIERARHIČNEGA PROCESA IN BENCHMARKINGA NA PRIMERU IZBIRE RAČUNALNIŠKEGA PAKETA ZA RAČUNOVODSKI SERVIS
 28. Mojca Centrih: PRIMERJAVA METOD ZA ODLOČANJE PO VEČ KRITERIJIH HKRATI PRI IZBIRI DOLGOROČNEGA BANČNEGA KREDITA
 29. Urška Jakob: VEČKRITERIJSKO ODLOČANJE PRI IZBIRI POČITNIŠKE DESTINACIJE
 30. Ivana Jurić: USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE IN ODLOČANJE O NAČINIH OGLAŠEVANJA
 31. Cvetka Lenart: VEČKRITERIJSKO PRESOJANJE BONITETE POSLOVNIH PARTNERJEV PODJETJA INTEREUROPA D.D. PE DRAVOGRAD
 32. Mihaela Švajger: UPORABA VEČKRITERIJSKIH METOD PRI IZBIRI TISKANIH MEDIJEV
 33. Andrej Zupanc: ODLOČANJE PO VEČ KRITERIJIH HKRATI O TURISTIČNIH STORITVAH
 34. Mateja Mihelin: Večkriterijska analiza odločitve o izbiri lokacije centra za ravnanje s komunalnimi odpadki : diplomsko delo
 35. Miha Žove: Izbire, odločanje in učinkovitost na trgih športnih stav : diplomsko delo
 36. Robert Baticeli: Analiza odločanja o nadaljnjem razvoju informacijskega sistema po več kriterijih hkrati : diplomsko delo
 37. Vlasta Gubenšek: Uporaba metod za odločanje po več kriterijih hkrati o naložbah v proizvodnem podjetju Kovis-livarna d.o.o. : diplomsko delo
 38. Matej Fike: Predhodna študija izvedljivosti soproizvodnje toplotne in električne energije v podjetju Tamex d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 39. Marko Leskovšek: Model izbire postopkov obdelave blat iz komunalnih čistilnih naprav : diplomsko delo
 40. Simon Čretnik: Povečanje stopnje avtomatizacije procesa razstavitve ter analiza trga CRT ekranov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa

Other documents (23)

 1. Petra Grah, Vesna Čančer, Borut Bratina: Performance indicators of management buyouts using the analytic hierarchy process method
 2. Naše gospodarstvo
 3. Maja Rožman, Sonja Treven, Vesna Čančer: Motivation and satisfaction of employees in the workplace
 4. Vesna Čančer: Considering interactions among multiple criteria for the server selection
 5. Vesna Čančer, Simona Šarotar Žižek: The multiple critera assessment of social responsibility in organizations
 6. Anita Šimundža, Jožica Knez-Riedl, Vesna Čančer: The influence of social entrepreneurship on the increase of social inclusion in Bosnia and Herzegovina
 7. Katja Rašič, Matjaž Mulej, Vesna Čančer: Modeling the quality of life - economic growth fuelled by technology research, innovation and knowledge
 8. Maja Rožman, Sonja Treven, Vesna Čančer: Stereotypes of older employees compared to younger employees in Slovenian companies
 9. Vesna Čančer: Environmental management of business processes
 10. Vesna Čančer: Environmental management in Slovenian industrial enterprises
 11. Maja Rožman, Sonja Treven, Vesna Čančer, Marijan Cingula: Burnout of older and younger employees
 12. Katja Rašič, Matjaž Mulej, Vesna Čančer: The influential knowledge factors of companies' performance in Slovenia
 13. Vesna Čančer, Miroslav Rebernik, Jožica Knez-Riedl: The environmental creditworthiness assessment methodology
 14. Vesna Čančer: Successful decision-making: a systemic approach to complex problems
 15. Vesna Čančer: Okvirni postopek za večkriterijsko odločanje
 16. Vesna Čančer: Soft computing for complex multiple criteria decision making
 17. Romana Tomše, Vesna Čančer, Peter Raspor: Flows of raw materials and food safety of products of Slovenian manufacturers after EU entry
 18. Vesna Čančer, Matjaž Mulej: Multi-criteria decision making in creative problem solving
 19. Vesna Čančer, Simona Šarotar Žižek: The multiple criteria assessment of social responsibility in organizations
 20. Vesna Čančer: Multi-criteria decision-making methods for complex management problems : a case of benchmarking
 21. Romana Korez-Vide, Vesna Čančer, Vito Bobek: Globalization measurement as a management tool
 22. Vesna Čančer: Selection of the information systems' development in enterprise by multi-criteria decision-making
 23. Vesna Čančer: Kreatíve riešenie problémov v podniku : metódy a použtie
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica