| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (6)

 1. Milan Čurkovič: DSP SISTEM RAZŠIRJEN Z FPGA ZA VODENJE HITRO ODZIVNIH POGONOV
 2. Jože Korelič: NAPREDNI 50 kVA DVOSMERNI AKTIVNI TRIFAZNI IGBT AC/AC PRETVORNIK Z VISOKO PREKLOPNO FREKVENCO IN VISOKIM IZKORISTKOM
 3. Franc Hanžič: DOGODKOVNO VODENJE MEHATRONSKEGA SISTEMA Z MODULARNIMI KONČNIMI AVTOMATI STANJ
 4. Robert Horvat: DOGODKOVNO VODENJE BLAC MOTORJA
 5. Darko Hercog: ORODJA IN METODE ZA HITRO IZVEDBO PROTOTIPNIH ALGORITMOV VODENJA IN ODDALJENIH EKSPERIMENTOV
 6. Aljaž Kapun: Dogodkovno osnovano vodenje motorja s trajnimi magneti

Magistrska dela (3)

 1. Marijan Španer: HRANILNIKI ENERGIJE PRI HIBRIDNIH POGONIH
 2. Milan Čurkovič: VGRAJENI SISTEMI DSP/FPGA V SISTEMIH VODENJA
 3. Jože Korelič: INTELIGENTNI TRANZISTORSKI PRETVORNIKI

Diplomska dela (105)

 1. Tomaž Kirbiš: SNOVANJE IN VODENJE MEHANIZMA Z ENO PROSTOSTNO STOPNJO
 2. Jernej Otič: IZVEDBA MEHKEGA REGULATORJA HITROSTI MOBILNEGA ROBOTA S POLJEM PROGRAMIRLJIVIH LOGIČNIH VRAT
 3. Branko Mihelak: REKONSTRUKCIJA IZDELKA IN PROIZVODNEGA POSTOPKA
 4. Jernej Herlič: PROJEKTIRANJE IN IZDELAVA MALEGA VETRNEGA GENERATORJA
 5. Jernej Otič: UPORABA FPGA VEZIJ PRI UČNEM PROCESU IN IZVEDBA REGULACIJE PRETVORNIKA NAVZDOL
 6. Dejan Kos: Uporaba signalnega procesorja v pedagoške in industrijske namene : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 7. Amir Đambić: Uporaba pnevmatike v gumarski industriji : diplomsko delo
 8. Serijska industrijska komunikacija
 9. Izvedba vektorske regulacije AM
 10. Vektorska regulacija asinhronskega motorja
 11. Vodnik Vitodrag: Mikroračunalniška regulacija enosmernega motorja
 12. Alexio Fungai Kufakurowa: Identifikacija inducirane napetosti pri enosmernem motorju
 13. Avtomatizacija strežne naprave za posluževanje stiskalnic
 14. Marko Lutar: Programska oprema 32-bitnega mikrokrmilnika
 15. Računalniško podprto planiranje proizvodnega procesa v obratu emajlirnice pri proizvodnji aparatov kuhalne tehnike
 16. Mikroračunalniško voden šestpulzni tiristorski usmernik
 17. Dinamični model manipulatorja IRb 100
 18. Enofazni sinusni pretvornik
 19. Razvoj simulacijskega programa za analizo časovnih petrijevih mrež
 20. Elektronsko komutiran enosmerni motor
 21. Programska poraba za krmilnik asinhronega regularnega motorja
 22. Vinko Volčanjk: Diagnostična programska oprema krmilnika sinhronskega pogona
 23. Sistem pulznega napajalnika z režimom delovanja cos? = 1
 24. Trifazni tranzistorski usmernik
 25. Filtri in merjenje hitrosti
 26. Regulacija tlaka v hidropostaji
 27. Mikroračunalniški sistem za vodenje industrijskih procesov
 28. Andrej Zimšek: Trenje v robotskih sistemih
 29. Avtomatizacija stružnice SP-12
 30. Igor Terzič: Vektorska regulacija asinhronskega motorja s transputerjem
 31. Janko Cukjati: Sinteza algoritmov pozicioniranja na komercialnem robotskem krmilniku
 32. Drago Strbad: Računalniške komunikacije v reguliranih pogonih
 33. Peter Brezovnik: Generiranje trajektorij
 34. Rudi Horvat: Simulacija delovanja linearnih regulatorjev v realnem času
 35. Andrej Korošec: Uporabniški vmesnik za transputerski sistem : diplomsko delo
 36. Bogdan Gerlj: Robustno vodenje robotskih mehanizmov : diplomsko delo
 37. Bojan Mohorko: Usmerniki s faktorjem moči = 1 : diplomsko delo
 38. Damijan Prosenak: Decentralno vodenje robotskih mehanizmov : diplomsko delo
 39. Bogdan Potočnik: Tranzistorski pretvornik s sinusno obliko izhodnega toka : diplomsko delo
 40. Boris Antolič: Hibridna regulacija položaja in sile robota : diplomsko delo
 41. Dušan Drevenšek: Tokovni regulatorji v vodenju izmeničnih motorjev : diplomsko delo
 42. Diskretno realiziran opazovalnik motenj : diplomsko delo
 43. Simon Zdolšek: Vodenje avtomobila z asinhronskim motorjem : diplomsko delo visokošolskega študija
 44. Matjaž Lekše: Programska orodja za transputerske večprocesorske sisteme : diplomsko delo
 45. Miran Rodič: Pozicioniranje z uporabo nevronskih mrež : diplomsko delo
 46. Vlado Šiško: Vodenje elektronsko komutiranega servomotorja : diplomsko delo
 47. Toni Pogačar: Vodenje kolektorskega motorja : diplomsko delo
 48. Aleksander Špindler: Programska oprema za načrtovanje regulatorjev : diplomsko delo
 49. Matjaž Cigrovski: Dialog človek - stroj z uporabo operacijskega sistema RTOS : diplomsko delo
 50. Programirna naprava za vodenje robota : diplomsko delo
 51. Tatjana Buhner: Križni zbirnik za signalni procesor TMS 32020 : diplomsko delo
 52. Tanja Kocjan-Stjepanovič: Kinematika robota IVR-10 : diplomsko delo
 53. Davor Petrović: Mikroprocesorsko vodenje obločne peči : diplomsko delo
 54. Jože Vene: Indirektna vektorska regulacija asinhronskega motorja : diplomsko delo
 55. Aleš Hace: Vodenje robotskega mehanizma z nevronskim regulatorjem : diplomsko delo
 56. Sergej Lah: Eksperimentalno merjenje frekvenčne karakteristike : diplomsko delo
 57. Marjan Hanč: Simulacijski paket za nevronske mreže-NETSIM : diplomsko delo
 58. Jože Ošlaj: Vodenje usmernika s faktorjem delavnosti ~ 1 : diplomsko delo
 59. Pavel Demšar: Vodenje usmernika z mikrokontrolerjem : diplomsko delo
 60. Vojko Pavlič: Regulacija različnih izvedb Boost usmernika : diplomsko delo visokošolskega študija
 61. Damijan Čižič: Vodenje dvofaznega asinhronskega motorja : diplomsko delo visokošolskega študija
 62. Tomislav Pintarić: Vodenje elektronsko komutiranega servomotorja : diplomsko delo visokošolskega študija
 63. Franc Klobučar: Kinematični model dd robota : diplomsko delo visokošolskega študija
 64. Dragan Jerković: Programska oprema osnih modulov robotskega krmilnika : diplomsko delo visokošolskega študija
 65. Božidar Pučnik: Pozicijsko vodenje nelinearnega sklopa : diplomsko delo visokošolskega študija
 66. Mario Mavrin: Zmanjšanje nihanja momenta elektronsko komutiranega servomotorja : diplomsko delo visokošolskega študija
 67. Nives Vučina: Nevronski regulator direktno gnanega robotskega sistema : diplomska naloga
 68. Ivan Kokol: Trifazni tranzistorski pretvornik : diplomsko delo visokošolskega študija
 69. Andreja Rojko: Vodenje robota po metodi izračunanega navora : diplomsko delo
 70. Darko Mazej: Vodenje nelinearnega mehanizma : diplomsko delo visokošolskega študija
 71. Branko Fošner: Avtomatizacija pogona za težki odklopni transporter : diplomsko delo visokošolskega študija
 72. Denis Felda: Programiranje robota z G kodami : diplomsko delo visokošolskega študija
 73. Martin Pec: Nelinearni zakoni vodenja : diplomska naloga
 74. Jože Harnik: Vodenje navora asinhronskega motorja z regulacijo statorskega fluksa : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 75. Borut Križnik: Vodenje nelinearnega mehanizma : diplomska naloga [visokošolskega] študijskega programa
 76. Gregor Edelbaher: Impendančno vodenje robota : diplomsko delo univerzitetnega študija
 77. Evgen Urlep: Frekvenčni pretvornik za napajanje asinhronega motorja : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 78. Robert Drevenšek: Koordinatna miza : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 79. Anton Brodschneider: DC-DC modul za napajanje 24 V-nih porabnikov v diesel lokomotivi : diplomska naloga visokošolskega [strokovnega] študija
 80. Marko Šnajder: Karakterizacija in regulacija pretvornika navzgor : diplomska naloga visokošolskega [strokovnega] študijskega programa
 81. Jure Rodič: Modifikacija nevronskega regulatorja položaja direktno gnanega robota : diplomska naloga [univerzitetnega programa]
 82. Matevž Čadonič: Alfa-beta sledilnik : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 83. Igor Hedrih: Direktni in inverzni kinematični model šolskega učnega robota : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 84. Srečko Potočnik: Robotska celica za manipulacijo 20 - 40 kg vreč na EURO paleto : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 85. Matjaž Bajc: Projekt robotske celice za MAG varjenje : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 86. Mihael Bračun: Stanje in potrebe na področju avtomatizacije v Sloveniji : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 87. David Zupanc: Referenčni izvor sinusnega toka : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 88. Mihael Robek: Konstruiranje zapestja direktno gnanega robota : diplomsko delo visoko-[šolskega]strokovnega študijskega programa
 89. Darko Hercog: Programiranje DSP procesorjev s pomočjo Matlab - simulink-a : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 90. Boštjan Šorgo: Teleoperiranje robotskega sistema preko interneta : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 91. Valentin Kranjec: Merjenje faznih napetosti pri pulznoširinsko moduliranih pogonih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 92. Aljaž Kapun: Opremljanje pretvornika za vektorsko vodenje asinhronskega motorja : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 93. Danijel Šibanc: Mehki zaganjalnik asinhronskega motorja : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 94. Marko Kežmah: Avtonomno sledenje mobilnih robotov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 95. Evgen Urlep: Vodenje trifaznega usmernika s korekcijo faktorja moči v vetrnih turbinah : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 96. Andrej Plazovnik: Paralelni manipulator PARMAN : diplomsko delo univerzitetnega študija
 97. Boštjan Jegrišnik: Emulacija bremena sinhronskega motorja, izvedena z enosmernim motorjem : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 98. Mihael Simić: Razvoj električnega avtomobila : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 99. Andrej Gjureč: Konstrukcija mehanizma in sinteza vodenja paralelnega manipulatorja "Parman" : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 100. Andrej Špenga: Večnamenski računalniško voden stroj PCNC2 : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 101. Sašo Pernat: Hardware-in-the-loop simulacijske metode : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 102. Boštjan Verdel: Skalarno frekvenčno vodenje vrtljajev štirih vzporedno napajanih asinhronskih motorjev v aplikaciji zračnega klasiranja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 103. Iztok Kodrič: Trifazni močnostni pretvornik za pogon električnega skuterja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 104. Janko Horvat: Vodenje sinhronskega motorja s Hallovim dajalnikom : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 105. Jožef Vogrinc: Elektronsko podprto učenje in preverjanje znanja iz regulacij : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa

Druga dela (11)

 1. Vojko Matko, Karel Jezernik: New quartz oscillator switching method for nano-Henry range inductance measurements
 2. Vojko Matko, Karel Jezernik: Greatly improved small inductance measurement using quartz crystal parasitic capacitance compensation
 3. Aleš Hace, Aleš Polič, Karel Jezernik: Napredni mehatronski postopek načrtovanja odprtega krmilja strojev
 4. Darko Hercog, Aljaž Kapun, Karel Jezernik: Implementacija in uporaba prosto dostopnega operacijskega sistema realnega časa na vgrajenem robotskem krmilniku
 5. Franc Hanžič, Karel Jezernik, Slavko Cehner: Načrtovanje programske kode s končnim avtomatom za avtomatska drsna vrata
 6. Robert Horvat, Milan Čurkovič, Karel Jezernik: Sistem za preizkušanje algoritmov vodenja navora motorja z visoko dinamiko
 7. Franc Hanžič, Karel Jezernik, Slavko Cehner: Mechatronic control system on a finite-state machine
 8. Gregor Edelbaher, Karel Jezernik: Brezsenzorska regulacija asinhronskega motorja za nizke hitrosti
 9. Darko Hercog, Karel Jezernik: Rapid control prototyping using MATLAB/Simulink and a DSP-based motor controller
 10. Aleš Hace, Karel Jezernik, Asif Šabanović: SMC with disturbance observer for a linear belt drive
 11. Suzana Uran, Darko Hercog, Karel Jezernik: Remote lab experiment RC oscillator for learning of control
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici