| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (2)

 1. Danijela Zeme Pečnik: Spiritualna oskrba staršev mrtvorojenih otrok
 2. Nikolina Ilievska: Vpliv organizacijskega vedenja na medicinske sestre v zdravstveni negi

BSc theses (68)

 1. Klementina Zorec: Čuječnost pri materah otrok s cerebralno paralizo
 2. Sara Sedlarević: Pomen spiritualnosti ob koncu življenja pacienta
 3. Jasna Leben: Hipnoza in opuščanje kajenja
 4. Jan Breznik: Vloga spiritualne oskrbe pri pacientih s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v okviru paliativne oskrbe
 5. Alja Soršak: Kompetence diplomirane medicinske sestre za zagotavljanje spiritualne oskrbe v zdravstveni negi
 6. Liza Kralj: Intervencije medicinske sestre za zagotavljanje psihološke podpore pri ženskah z rakom dojke
 7. Kaja Kodrič: Soočanje staršev z izgubo hudo bolnega novorojenčka v enoti intenzivne nege in terepije
 8. Lea Škrjanec: Spiritualna oskrba staršev ob izgubi novorojenčka
 9. Maruša Koren: Vpliv sprostitvenih tehnik na počutje žensk z multiplo sklerozo
 10. Katja Knuplež: Osamljenost in socialna izoliranost pri starejših osebah v času pandemije covid-19
 11. Ines Kališnik: Težave prvorodnic pri dojenju
 12. Zala Macuh: Duhovne potrebe žensk po prekinitvi nosečnosti
 13. Samanta Pignar: Spiritualna oskrba pacientk z rakom dojke in njihovih družin
 14. Nika Pleteršek: Spiritualne potrebe pacientov z rakom v paliativni oskrbi
 15. Ana Štok: Spiritualna oskrba družine z umirajočim otrokom
 16. Sara Pozderec: Vpliv terapije s pomočjo živali pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo
 17. Urška Špegel: Telesna aktivnost med nosečnostjo in pojavnost carskega reza
 18. Katja Pungeršek: Pomen družinske oskrbe pri paliativni oskrbi, usmerjeni na osebo
 19. Mateja Lavbič: Osamljenost stanovalcev v domovih za starejše
 20. Neca Milena Ožir: Vpliv čuječnosti na obvladovanje stresa pri mladostnikih
 21. Sabina Vreš: Doživljanje spiritualnosti pri starših otrok z motnjo avtističnega spektra
 22. Benjamin Domajnko: Vpliv terapije humorja in smeha na oskrbo starostnikov
 23. Nuša Kofalt: Nefarmakološki pristopi v obravnavi agresivnih oseb, obolelih za demenco
 24. Katja Fištravec: Pomen spiritualnosti v življenju starejših oseb
 25. Anja Veber: Spiritualna oskrba pri otroku s kronično nenalezljivo boleznijo
 26. Nikolina Ilievska: Izkušnje mladostnic s prvim ginekološkim pregledom
 27. Nejc Gjura: Aktivno staranje v domovih za starejše
 28. Anja Šket: Izkušnje negovalnega osebja z zagotavljanjem paliativne oskrbe v domovih za starostnike
 29. Špela Laci: Uporaba zgoščevalcev hrane v zdravstveni negi starostnika z motnjami požiranja
 30. Matej Ošlaj: Soočanje študentov zdravstvene nege s stresom na klinični praksi
 31. Maša Maligec: Odnos, poznavanje in zaznavanje zgodnjih znakov demence pri starostniku v ambulanti družinske medicine
 32. Eva Zrim: Poznavanje sladkorne bolezni pri starostnikih s sladkorno boleznijo
 33. Mateja Marinič: Uporabnost lestvice PAINAD za oceno bolečine pri starejših osebah, obolelih za demenco
 34. Urška Lah: Vertikalno nasilje nad študenti zdravstvene nege v kliničnem okolju
 35. Barbara Mrkša: Izkušnje negovalnega osebja z uporabo lutke pri stanovalcih z demenco
 36. Laura Heček: Skrb za družinskega člana z demenco
 37. Urška Granda: Umirajoči starostnik v institucionalnem varstvu: vidik negovalnega osebja
 38. Metka Gorenak: Učinki čuječnosti na kvaliteto življenja žensk, obolelih za rakom dojke
 39. Barbara Hrga: Izkušnje negovalnega osebja z negovanjem starostnika z demenco
 40. Svetlana Škrbić: Soočanje medicinskih sester z umiranjem pacientov v intenzivni enoti
 41. Tamara Arh: Doživljanja pacienta pred in po transplantaciji srca
 42. Anja Podstenšek: Doživljanje dostojanstva pri osebah z demenco v institucionalnem varstvu z vidika svojcev
 43. Melisa Časar: Uporaba prehranskih dopolnil pri starejših ljudeh
 44. Monika Mijatović: Zdravstvena nega starostnika z diagnozo protin v domačem okolju
 45. Milana Kantar: Komunikacija in kakovost življenja bolnikov po totalni laringektomiji
 46. Jasna Mulej: Učinkovitost uporabe »terapije z lutko« v zdravstveni negi oseb z demenco
 47. Tjaša Kitak: Zdravstvena nega osredotočena na osebo z demenco
 48. Janja Lavrač: Doživljanje dostojanstva v socialno varstvenih zavodih
 49. Saška Crnobrnja: Izkušnje medicinskih sester s komunikacijo z osebami obolelimi za demenco
 50. Maja Gradišnik: Stiske starejših oseb ob namestitvi v institucionalno varstvo
 51. Aleš Leb: Poznavanje paliativne oskrbe pacienta z duševno motnjo med študenti zdravstvene nege
 52. Barbara Novak: Doživljanje in pogledi svojcev na bivanje dementnega starostnika v domski oskrbi
 53. Renata Mlakar: Izkušnje starejših oseb s kvaliteto življenja po možganski kapi
 54. Anita Pleh: Prostovoljni gasilci in nudenje prve pomoči
 55. Anja Štante: Jezikovne prepreke v zdravstveni negi
 56. Nives Klemenčič: Vloga medicinske sestre v obravnavi bolečine pri starostniku s kronično rano
 57. Melanie Mitrović: PROBIOTIKI V PREHRANI STAROSTNIKOV
 58. Vita Hojnik: Terapevtski pristopi pri starostniku z duševno motnjo
 59. Janja Fajfar: NASILJE NAD STAREJŠIMI
 60. Tanja Zorman: Vloga medicinske sestre pri nadzoru begajočega starostnika z demenco
 61. Katja Zupanič: STRES IN IZGOREVANJE ZAPOSLENIH V SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU
 62. Janja Bombek: Zdravstvena nega starostnika s parkinsonovo boleznijo v domačem okolju
 63. Tina Režek: Potrebe po dnevnem centru za starostnike
 64. Dolores Kosi: KAKOVOST ŽIVLJENJA BOLNIKA PO OPERACIJI RAKA NA ŽRELU
 65. Irena Murgoska: PALIATIVNA OSKRBA ONKOLOŠKIH PACIENTOV V TERMINALNI FAZI ŽIVLJENJA
 66. Anja Koren: Samooskrba starostnikov na podeželju
 67. Darja Dervarič: POMEN SKRBI ZA KAKOVOSTNO OBRAVNAVO V DOMOVIH ZA STAREJŠE
 68. Tadej Kaučič: POŠKODBE PRI LOVU IN USPOSOBLJENOST LOVCEV PRI NUDENJU PRVE POMOČI
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica