| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Rok Črešnar: Razvoj modela za oceno pripravljenosti proizvodnih podjetij na Industrijo 4.0
 2. Waleed Rashad: A framework for managing future supply chain trends: utilization of lean, agile and leagile strategies

MSc theses (22)

 1. Matic Bokša: Celovita učinkovitost opreme v proizvodnem podjetju BNM avtomobilska industrija d.o.o.
 2. Jasmina Grahornik: Delovne vrednote in stil vodenja generacije Z
 3. Anja Belić: Analiza uporabe orodij managementa v slovenskih storitvenih in proizvodnih organizacijah
 4. Katja Doliška: Ujemanja posameznika z organizacijo in fluktuacija zaposlenih
 5. Tjan Kapitler: Določanje optimalnih skladiščnih kapacitet v podjetju Gorenje d.o.o. - Skrb za potrošnike in Servis
 6. Sara Stavanja: Izboljšanje poslovnih procesov v izbranem podjetju
 7. Simon Kos: Implementacija nove IT rešitve z obratnim mentorstvom
 8. Gregor Obrulj: Opredelitev managementskega pristopa in snovanje splošno veljavnih smernic, za dosego učinkovitejšega delovanja managementa v državah v razvoju – primer andritz hydro gmbh
 9. Matej Fujs: Manager in njegov vpliv na ustvarjalnost in inovativnost v podjetjih
 10. Aja Helena Zorman: Organizacijska in informacijska kultura v dimnikarskih podjetjih
 11. Klemen Schweighofer: Proces organizacije dogodka na primeru mednarodnega tekmovanja
 12. Matej Polovšek: Izdelava koncepta pametne tovarne v podjetju Gorenje d.d. na primeru proizvodnje vgradnih kuhališč
 13. Maša Krebs: Odprava nečistoč pri procesu brizganja zaslonke Volvo
 14. Katja Sambolec: Vloga in pomen etičnih kodeksov v organizacijah
 15. Rok Peteršič: Celovita učinkovitost opreme v proizvodnih podjetjih
 16. Rok Črešnar: MERJENJE IN DOLOČANJE PRODUKTIVNOSTI PROIZVODNIH PODJETIJ: PRIMER 20 MN STISKALNICE ALUMINIJA V IMPOL PCP D.O.O.
 17. Maja Verdonik: Presojanje vpliva spremembe organizacijske strukture in procesov banke na njeno učinkovitost
 18. Mojca Dovečar: ANALIZA AKTIVNOSTI FARMACEVTSKEGA PODJETJA KOT PODPORA ODLOČITVI ZA ZUNANJE IZVAJANJE AKTIVNOSTI
 19. Tatjana Plantak: Oblikovanje in preizkus modela za ocenjevanje družbene odgovornosti dobavitelja
 20. Veronika Trnovšek Grm: RAZVOJ MODELA MANAGEMENTA ZA CELOVITEJŠE OBVLADOVANJE VPLIVA KRIZE NA TRANSPORTNA PODJETJA
 21. Maja Drozg: RAZVOJ NOVEGA MODELA MOBILNEGA PLAČEVANJA V SLOVENIJI IN ZAGOTOVITEV USTREZNE ORGANIZACIJSKE IN PROCESNE PODPORE
 22. Peter Semenič: OBLIKOVANJE ORGANIZACIJE ZA MEDNARODNO OKOLJE

BSc theses (73)

 1. Tjaša-Tatjana Škufca: Vloga in pomen komuniciranja v okviru vodenja
 2. Alen Lovrec: Razlike med moškim in ženskim stilom vodenja
 3. Špela Pamela Škof: Poslovni procesi kot izhodišče za izboljšanje varnosti pri delu v rudniku Kaz Minerals v Kazahstanu
 4. Nastja Rupnik: Manifestacija industrije 4.0 v izvedbenem managementu in računovodstvu
 5. Marsel Kolar: Vpliv četrte industrijske revolucije na funkcije managementa
 6. Anže Trplan: Značilnosti uspešnih vodij
 7. Ana Švarc: Primerjava managementskih funkcij v profitnih in neprofitnih organizacijah
 8. Melanie Somer: Vpliv vodenja na motivacijo novih generacij
 9. Ana Vilar: Generacije in družbena odgovornost
 10. Eva Tihole: Stili vodenja mlajših generacij
 11. Kaja Smolinger: Karierne ovire žensk v managementu
 12. Sara Režonja: Razlike v vodenju v različnih kulturah
 13. Magdalene Palushaj: Stil vodenja, poslovno komuniciranje in običaji na Japonskem in v Sloveniji
 14. Blaž Roškarič: Organizacijske strukture v bančništvu
 15. Rok Pen: Analiza etičnih kodeksov finančnih in nefinančnih institucij v Sloveniji
 16. Mia Mikec: Vloga čustvene inteligence pri komunikaciji na delovem mestu
 17. Jože Pavčnik: Digitalizacija procesov restavracije
 18. Thomas Petrič: Vpliv socialnih omrežij na delovanje organizacij
 19. Aljaž Kocet: Značilnosti uspešnih timov in vodij v športu
 20. Maja Vekuš: Kreativnost v timu
 21. Niklas Ozvatič: Normiranje časa izdelave požarno odpornih streh bivalnih enot ter doseganje norm zaposlenih v podjetju Arcont d.d.
 22. Dušanka Štandeker: Vodenje v izbranem podjetju
 23. Tina Frangež: Izboljševanje procesa dela s paletami v podjetju Transport Frangež d. o. o.
 24. Tinkara Hren: Razlike med moškim in ženskim stilom vodenja v različnih kulturah
 25. Anja Krneta: Vloga in pomen avtoritete ter moči za vodjo
 26. Sara Hren: Izboljšanje vodenja v podjetju
 27. Janez Sevčnikar: Izboljšanje vodenja v podjetju TrendNET d. o. o.
 28. Janja Pučko: Izboljšanje komuniciranja med managerji in podrejenimi v organizacijah
 29. Elvis Zadravec: Jet Grouting in managementske funkcije v praksi
 30. Barbara Roškar: Poslovna etika in diskriminacija zaposlenih na delovnem mestu
 31. Rožle Strah: Vloga zavarovalnega agenta v procesu sklepanja zavarovanja
 32. Martin Pavlovec: Reinženiring procesa proizvodnje v izbranem podjetju
 33. Paulina Podlesnik: Etični kodeksi bank
 34. Gregor Obrulj: Primerjava vodenja med Evropo in Afriko na primeru Andritz Hydro GmbH
 35. Simon Kos: Management znanja v okviru mentorskega stila vodenja
 36. Petra Aleksić: Vloga in pomen komuniciranja v vodenju
 37. Miha Prelog: Značilnosti uspešnih vodij
 38. Tadej Varl: Ključni kazalniki uspešnosti v proizvodnih podjetjih
 39. Nataša Gaber: Proces digitalizacije v podjetju
 40. Anja Kolar: Mapiranje procesov v podjetju
 41. Urška Perkovič: Etični kodeksi zavarovalnic
 42. Klemen Kos: Eksperimentalno in analitično določanje razvite dolžine pri upogibanju pločevine
 43. Marko Čuš: Organizacija podjetja Valprofil d.o.o. za proizvodnjo sider za module
 44. Jure Omerzo: Vodenje v gradbenih podjetjih
 45. Sara Stavanja: Etični kodeksi v organizacijah
 46. Urška Šimenko: Proces priključitve novih merilnih mest na električno distribucijsko omrežje
 47. Simon Sternad: Oblikovanje procesov v organizaciji - primer Sloclubbing
 48. Aja Helena Zorman: Vpliv stila vodenja na komuniciranje in motiviranje
 49. Samo Lorenčič: Primerjava metod terminskega planiranja proizvodnje
 50. Aleksandra Krivec: Inteligentni sistem za spremljanje laserskega navarjanja
 51. Aljaž Andric: Analiza proizvodnje pretočnega indukcijskega grelca za pralne stroje
 52. Aleš Šegula: POPIS DEL, PREDIZMERE IN PONUDBENI PREDRAČUN ZA GRADBENA DELA VEČSTANOVANJSKE STAVBE
 53. Julijan Kovše: VODENJE V PROCESNI ORGANIZACIJI
 54. Mitja Šprah: UKREPI ZA MANAGEMENT KRIZE V PODJETJU
 55. Alen Stojanović: Izboljšanje organizacije logistike v podjetju
 56. Matic Keček: IZBOLJŠANJE TERMINSKEGA PLANIRANJA PROIZVODNJE V PODJETJU
 57. Michel Kovač: PROCES PRIDOBIVANJA NOVIH UPORABNIKOV - PRIMER APLIKACIJE ANDROID PAY
 58. Ida Alukič: Dejavniki uspešnosti oskrbovalne verige v poslovnem sistemu Zara
 59. Špela Lašič: PRENOVA PROCESA NABAVE V IZBRANEM PODJETJU
 60. Klemen Schweighofer: Izboljšanje poslovanja podjetja
 61. Ines Meznarič: Prenova procesa marketinškega komuniciranja
 62. Vladka Deželak: PRENOVA PROCESA SPREMLJANJA PORABE MATERIALOV V PROIZVODNEM PODJETJU
 63. Tomaž Poredoš: VPLIV STILA VODENJA NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH V PODJETJU
 64. Gregor Štumberger: Vpliv stila vodenja na motivacijo zaposlenih
 65. Janez Guzelj: Prenova logističnih procesov v podjetju DHL Express Slovenija d.o.o.
 66. Suzana Kraner: Zavarovalniška etika
 67. Milan Tramte: ŽENSKO VODENJE V RAZLIČNIH KULTURAH
 68. Katja Pustovrh: PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV V PODJETJU BENCINČEK D. O. O.
 69. Ines Tadić: Izboljšanje nabavnega procesa v podjetju Merkur Markt
 70. Tadeja Šteiner: Izboljšanje logističnih procesov v podjetju Radgonske gorice d.d.
 71. Alen Petek: STILI VODENJA IN MOTIVACIJA V SLOVENSKIH ZAVAROVALNICAH
 72. Denis Rižnar: Teorije vodenja
 73. Tamara Holc: Izboljšanje procesa nabave v podjetju Jagros, d.o.o.
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica