| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (5)

 1. Tatjana Svažič: Ukrepi za preprečevanje možnosti erozije davčne osnove in preusmeritve dobička ter njihov vpliv na poslovanje multinacionalnih podjetij
 2. Irena Štaher: Obseg dopustnosti nerevizijskih storitev po najnovejši evropski revizijski reformi ter njena implementacija v sloveniji, nemčiji in na hrvaškem
 3. Maja Kolenc: Obvladovanje tveganj poslovodskih prevar in zlorab insolvenčnega sistema pred začetkom postopka zaradi insolventnosti v Sloveniji
 4. Lucija Krajnc: Finančni nadzor pri obvladovanju sive ekonomije za preprečevanje davčnih utaj
 5. Anita Kodba: Obveznosti direktorja ob nastanku insolventnosti družbe in njegova odškodninska odgovornost stečajnim upnikom

Diplomska dela (35)

 1. Eva Moravec: Odpoved delovnega razmerja v primeru stečaja in pravice delavcev
 2. Miša Lešek: Kartelni sporazumi — analiza novejših primerov iz evropske in slovenske prakse
 3. Melita Žunko: Prekrškovne sankcije na področju računovodstva
 4. Karmen Geroni: Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo - primerjava med Slovenijo in Nizozemsko
 5. Jure Praper: Kazenska odgovornost pravnih oseb v računovodstvu
 6. Jasmin Skejić: Ustanovitev in obdavčitev družbe z omejeno odgovornostjo - primerjava med Slovenijo in Hrvaško
 7. Tamara Bratkovič: Položaj notranjega revizorja v dvotirnem sistemu upravljanja
 8. Matic Rutar: Združitev gospodarskih družb kot oblika podjetniškega prestrukturiranja
 9. Lucija Brajnik: Revizijska komisija in notranji revizor, ter njuno medsebojno razmerje po noveli zgd-1i
 10. Sofija Kovacheva: Ustanovitev in obdavčitev družbe z omejeno odgovornostjo - primerjava med slovenijo in makedonijo
 11. Avrelija Jodl Uran: Podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe
 12. Ksenija Jevšinek: Varstvo poslovne skrivnosti v računovodskem podjetju
 13. Julija Mesner: Neodvisna bančna garancija - analiza prednosti in slabosti
 14. Monika Kaučič: Pogodba o faktoringu
 15. David Črešnik: Primerjava obdavčitve dobička delniških družb v Sloveniji in Avstriji
 16. Marko Kosič: Sprememba pravil revidiranja letnega poročila po noveli zgd-1I
 17. Monika Strauss: PREGLED SANKCIJ NA PODROČJU ZATAJITEV FINANČNIH OBVEZNOSTI V IZBRANIH DRŽAVAH
 18. Žan Šalamon: OSEBNI STEČAJ
 19. Michele Kovač: DAVČNA UTAJA, DAVČNO OPTIMIRANJE NA PRIMERU DAVKA NA DODANO VREDNOST
 20. Tina Tramšek: VLOGA REVIZORJA V POSTOPKIH MATERIALNIH STATUSNIH PREOBLIKOVANJ
 21. Ines Matevžič: KAZENSKA ODGOVORNOST RAČUNOVODIJ
 22. Irena Štaher: ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA IN OBDAVČITEV ODPRAVNIN
 23. Katja Guzelj: PRENOS ZDRAVNIŠKE KONCESIJE IZ ZASEBNIŠTVA V KAPITALSKO DRUŽBO Z DAVČNEGA IN RAČUNOVODSKEGA VIDIKA
 24. Tina Ristić: PRIMERJAVA REFORM V RAZVOJU PRAVA DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO MED NEMČIJO, FRANCIJO, ITALJO, VELIKO BRITANIJO IN SLOVENIJO
 25. Albina Komperšak: SPLOŠNO PROTIZAOBIDNO PRAVILO IN PROTIZAOBIDNI UKREPI V EU
 26. Andreja Šumah: Odškodninska odgovornost revizorjev za revizijske storitve v Sloveniji in v ZDA
 27. Darja Remic: OMEJITVE POSLOVANJA PODJETJA V POSTOPKU PRISILNE PORAVNAVE S PRIMERJAVO SLOVENIJA - HRVAŠKA
 28. Zlatka Pušnik: Poročanje o tveganjih in njihovem obvladovanju v letnih poročilih - primer Thermana d.d.
 29. Patrik Mesarič: Problematika razmerja med notranjim revizorjem in nadzornim svetom – primerjava med Slovenijo, Nemčijo in ZDA
 30. Karina Vajnhandl: Prenova slovenske insolvenčne zakonodaje z novelo ZFPPIPP-E s poudarkom na prisilni poravnavi - primerjava z ZDA, Nemčijo in Hrvaško
 31. Špela Urh: PRENOS POSLOVNEGA DELEŽA V DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (D.O.O.) - KORPORACIJSKI IN DAVČNI VIDIK
 32. Tanja Cencelj: PRIKRITA IZPLAČILA DOBIČKOV V DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (D.O.O.) - PRAVNI IN DAVČNI VIDIK
 33. Lucija Krajnc: POSTOPEK KOMUNICIRANJA MED DAVČNIMI INŠPEKTORJI IN DAVČNIMI ZAVEZANCI
 34. Barbara Jurak: OBDAVČITEV DRUŽBENIKOV OSEBNIH DRUŽB PRED IN PO ODLOČBI USTAVNEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE URADNI LIST U-I-175/11-12 IZ DNE 10.4.2015
 35. Nives Lugarič: PRIMERJAVA KAZENSKE ODGOVORNOSTI ZA RAČUNOVODSKO POROČANJE V EU
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici